Congvan 1776 dinh muc du toan

Định mức dự toán xây dựng 1776 p10

Định mức dự toán xây dựng 1776 p10
... mc XD 1776 - Phn xõy dng định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng Chịu trách nhiệm xuất Bùi Hữu Hạnh Chịu trách nhiệm tư liệu : Viện Kinh tế xây dựng Biên soạn : Phòng Giá Xây dựng ... - Viện Kinh tế xây dựng Biên tập : Nguyễn Thanh Nguyên Nguyễn Kim Chi Sửa in: Nguyễn Thanh Nguyên Chế bản: Phòng Giá Xây dựng - Viện Kinh tế xây dựng Phòng vi tính -Nhà Xuất xây dựng Vẽ bìa: HS ... xuất, lắp dựng cốt thép 340 af.70000 Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công 360 AF.80000 Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn 379 Phụ lục công tác bê tông định mức cấp...
 • 51
 • 11,324
 • 69

dinh muc du toan xay dung split 1 1516

dinh muc du toan xay dung split 1 1516
... 1, 09 1, 35 1, 37 1, 44 1, 84 2,06 2,08 2 ,17 2,38 1 Ê2 Ê3 >3 0,52 0,54 0,60 0,65 0,70 0,73 0,83 0,90 1, 05 1, 08 1, 13 1, 18 1, 57 1, 59 1, 65 1, 73 Đào kênh mương, rãnh thoát nước Rộng (m) AB .11 51 AB .11 52 ... 420m3/h % 0,07 10 0,094 10 0 ,13 10 0 ,17 10 0,23 10 công 1, 78 2,08 2,42 2,82 3,28 ca ca ca ca ca 0 ,17 5 0 ,17 5 0,263 0 ,17 5 0 ,17 5 0 ,19 2 0 ,19 2 0,288 0 ,19 2 0 ,19 2 0, 212 0, 212 0, 318 0, 212 0, 212 0,233 0,233 ... móng băng Rộng (m) AB .11 31 AB .11 32 AB .11 33 AB .11 34 AB .11 35 AB .11 36 AB .11 37 AB .11 38 Ê3 >3 Sâu (m) http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 29 nh mc XD 17 76 - Phn xõy dng AB .11 400 đào móng cột trụ,...
 • 58
 • 906
 • 1

dinh muc du toan xay dung split 2 766

dinh muc du toan xay dung split 2 766
... 0 ,27 4 0,137 1,5 0,31 0,155 1,5 m3 công 122 1,50 122 1,50 122 1,50 122 1,50 ca ca % 0,139 0,069 1,5 0,195 0,059 1,5 0 ,24 0 0, 120 1,5 0 ,26 6 0,133 1,5 m3 công 122 4, 32 122 4,64 122 4,79 122 5, 12 ... m3 công 122 1,50 122 1,50 122 1,50 122 1,50 ca ca % 0,195 0,097 1,5 0 ,27 8 0,139 1,5 0,3 42 0,171 1,5 0,38 0,19 1,5 m3 công 122 1,50 122 1,50 122 1,50 122 1,50 ca ca % 0,150 0,075 1,5 0 ,22 3 0,111 ... 356 ,26 322 ,85 29 2,67 cuộn 2, 420 2, 387 2, 354 2, 324 Mũi khoan f45 3,588 2, 156 1,940 1,745 Mũi dẫn hướng f40 0,143 0,0 82 0,073 0,067 Mũi khoan f1 02 0 ,21 5 0,164 0,147 0,1 32 Cần khoan f38, L=4,32m...
 • 58
 • 627
 • 1

dinh muc du toan xay dung split 3 2012

dinh muc du toan xay dung split 3 2012
... 25x25 30 x30 35 x35 40x40 9,27 1,82 3, 0 0,29 10,29 1,92 3, 0 0 ,34 12,16 2, 13 3,0 0,77 22, 83 38,14 6,66 4,21 3, 0 3, 0 0,96 0,81 0,10 3, 0 0,12 3, 0 0,15 3, 0 0,18 3, 0 0, 23 3,0 11 Vật liệu AC.2 93 Nối ... 49,86 1,67 13, 33 0,67 22,8 53, 10 2,22 17,78 0,89 34 ,5 ca ca ca ca ca ca % 3, 58 3, 58 3, 58 3, 58 3, 58 1,79 0,5 5, 83 5, 83 5, 83 5, 83 5, 83 2,92 0,5 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 4 ,39 0,5 21 22 23 AC. 130 00 đóng ... 0, 038 0,0 43 0,045 0,049 2 công 6,2 93 6,917 7,6 13 8,004 8 ,38 1 9,106 Máy khoan Cần cẩu xích 63T Xà lan 400T ca ca ca 0, 232 0, 232 0, 232 0,261 0,261 0,261 0 ,33 4 0 ,38 4 0, 435 0,4 73 0 ,33 4 0 ,38 4 0, 435 ...
 • 58
 • 527
 • 0

dinh muc du toan xay dung split 4 8578

dinh muc du toan xay dung split 4 8578
... 240 145 4 241 146 2 240 145 4 241 146 2 240 1293 241 146 2 240 1212 241 146 2 AD .46 2 Đường nhánh, tránh tạm, tà vẹt gỗ đệm sắt Bản đệm Đinh crămpông Vật liệu khác Nhân công 4, 5/7 cái % công 43 42 13155 ... 110,97 48 ,15 công 0,3 14 0,3 14 0,3 14 0,3 14 ca ca ca 0, 049 0,098 0, 049 0, 049 0,098 0, 049 0, 049 0,098 0, 049 0, 049 0,098 0, 049 11 AD. 242 Tưới lớp dính bám mặt đường nhựa pha dầu 0,8 12 13 14 Vật liệu ... đường đá 4x6 chèn đá dăm Vật liệu Đá 4x6 Đá 2x4 Đá 1x2 Đá 0,5x1 Đá 0,15 0,5 13,19 0,33 0,33 0 ,44 0,77 18 ,46 0 ,46 0 ,46 0 ,44 0,77 21,10 0,53 0,53 0 ,44 0,77 23,70 0,59 0,59 0 ,44 0,77 công 6,67 8 ,40 9,60...
 • 58
 • 633
 • 0

dinh muc du toan xay dung split 5 1539

dinh muc du toan xay dung split 5 1539
... tháp 25T Cẩu tháp 40T Máy khác 50 >50 viên m3 % công 55 0 0,16 4 ,5 1, 75 550 0,16 5, 0 1,93 55 0 0,16 5, 0 2,12 55 0 0,16 5, 0 2,21 ca ca ca ca ca % 0,030 - 0,030 0,06 0 ,5 0,030 0,0 25 0,0 25 0 ,5 0,030 ... 4 ,5 2,3 1084 0,347 5, 5 2 ,5 1084 0,347 5, 5 2, 75 1084 0,347 5, 5 2,87 ca ca ca ca ca % 0,0 35 - 0,0 35 0,08 0 ,5 0,0 35 0,0 25 0,0 25 0 ,5 0,0 35 0,027 0,027 0 ,5 10 AE .52 3 Ê 16 20 30 40 258 nh mc XD 1776 ... http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ Ê 16 Ê 50 > 50 viên viên m3 % công 350 1 75 0,24 5, 5 1 ,5 350 1 75 0,24 6,0 1,71 350 1 75 0,24 6,0 1,88 350 1 75 0,24 6,0 1,96 ca ca ca ca ca % 0,024 - 0,024 0,04 0 ,5 0,024 0,0 25 0,0 25 0 ,5 0,024...
 • 58
 • 347
 • 0

dinh muc du toan xay dung split 6 8061

dinh muc du toan xay dung split 6 8061
... kg 0,233 3,1 0, 260 3,1 0,200 3,1 kg 0, 068 0, 260 0,180 Vật liệu khác % 2,0 2,0 2,0 công 1, 160 2 ,68 5, 163 Máy bơm bê tông 50m3/h Đầm dùi 1,5Kw ca ca 0,0 36 0, 068 0,0 36 0,188 0,0 36 0,188 Đầm bàn ... 14,28 6, 2 8,48 1020 14,28 6, 2 8,85 1020 14,28 6, 2 9,74 1020 14,28 6, 2 10,18 ca ca ca ca ca ca % 1,49 0, 16 - 1,49 0, 16 0,04 2,0 1,49 0, 16 0,022 0,022 2,0 1,49 0, 16 0,025 0,025 2,0 31 AF .61 4 Cốt ... 3,70 3, 96 4,20 4, 56 5,40 5,93 2,45 2 ,61 2,80 3,02 3, 56 3,92 1 ,67 1,78 1,90 2,05 2,42 2 ,67 AF.5211 AF.5212 AF.5213 Vận chuyển vữa bê tông AF.5214 ô tô AF.5215 chuyển trộn AF.52 16 Ô tô 6m3 Phạm...
 • 58
 • 416
 • 0

dinh muc du toan xay dung split 7 2388

dinh muc du toan xay dung split 7 2388
... 0,400 0, 170 0,320 0,320 0,160 0,160 1, 277 1, 277 1, 277 1, 277 0,100 0, 170 0,100 0, 170 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ > 25 25 > 25 361 nh mc XD 177 6 - Phn xõy dng 11 12 21 Af .71 710 cốt ... 0,160 0,160 1, 277 1, 277 1, 277 1, 277 0,080 0,140 0,080 0,140 0,080 0,140 11 12 21 Af .72 710 cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực Công tác xây lắp > 25 25 kg kg kg Nhân công 3,5 /7 Máy thi công ... 19,56 19,93 ca ca ca 0,400 0,400 0,320 0,320 0,160 0,160 1, 277 1, 277 1, 277 1, 277 0,060 0,100 0,060 0,100 0,060 0,100 11 12 21 Af .73 710 cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực Mã hiệu Công tác...
 • 58
 • 258
 • 0

dinh muc du toan xay dung split 8 8038

dinh muc du toan xay dung split 8 8038
... 0,542 0 ,84 2 186 Phụ gia dẻo hoá 284 0,522 0 ,83 1 186 Phụ gia dẻo hoá 330 0,505 0 ,82 2 186 Phụ gia dẻo hoá 3 78 0, 485 0 ,81 4 186 Phụ gia dẻo hoá 429 0,459 0 ,80 0 188 Phụ gia dẻo hoá 455 0,459 0 ,80 0 180 ... Cát vàng Đá dăm Nước Phụ gia 150 233 0,496 0 ,89 1 185 281 0,477 0 ,88 2 185 327 0,461 0 ,87 0 185 374 0,442 0 ,86 2 185 425 0,4 18 0 ,85 1 187 427 0,441 0 ,86 1 169 Phụ gia dẻo hoá C323 hao phí 1.2.2.4 Định ... 200 250 300 350 400 kg m3 m3 lít 257 0,491 0 ,88 9 205 311 0,471 0 ,87 6 205 363 0,449 0 ,86 8 205 416 0,422 0 ,86 0 205 484 0, 383 0 ,84 6 213 488 0,410 0 ,85 4 193 Phụ gia dẻo hoá C321 hao phí 1.2.2.2 Định...
 • 58
 • 306
 • 0

dinh muc du toan xay dung split 9 3493

dinh muc du toan xay dung split 9 3493
... mài 2,7kw Cần cẩu 25tấn Máy khác ca ca ca ca ca % 2,77 1,38 1,38 1,38 0,11 2 ,95 0 ,95 0 ,95 0 ,95 0,12 2,18 0 ,97 0 ,97 0 ,97 0,13 11 21 31 Gỗ ván Dầu bôi Mỡ loại Vật liệu khác Đơn vị tính: 1tấn Mã hiệu ... công 15,54 14,76 13,40 17,50 19, 50 22,50 ca ca ca ca ca % 2,32 2,70 2,70 2,70 0,035 2,22 2,57 2,57 2,57 0,035 3,20 2,35 2,35 2,35 0,035 4,42 2 ,95 2 ,95 2 ,95 0,040 4 ,97 3,00 3,00 3,00 0,040 5,70 ... 14,70 10 3, 49 14,87 12, 49 10 3,14 14,00 8,80 10 2 ,90 13,10 7,35 10 2,30 10,50 6,62 10 Nhân công 4/7 công 16,7 14,2 12,5 9, 20 8,30 Máy thi công Máy hàn 23kw Máy khác ca % 1,54 10 1, 39 10 1,25 10...
 • 58
 • 539
 • 0

Định mức dự toán xây dựng công trình part 4

Định mức dự toán xây dựng công trình part 4
... 240 145 4 241 146 2 240 145 4 241 146 2 240 1293 241 146 2 240 1212 241 146 2 AD .46 2 Đường nhánh, tránh tạm, tà vẹt gỗ đệm sắt Bản đệm Đinh crămpông Vật liệu khác Nhân công 4, 5/7 cái % công 43 42 13155 ... 161 9 74 6172 6172 6172 3086 0,5 1301,5 160 145 4 161 9 74 5 846 5 846 5 846 2923 0,5 12 54, 6 160 1535 161 9 74 6172 6172 6172 3086 0,5 1286,2 160 145 4 161 9 74 5 846 5 846 5 846 2923 0,5 1231,3 11 AD .41 4 Vật ... đường đá 4x6 chèn đá dăm Vật liệu Đá 4x6 Đá 2x4 Đá 1x2 Đá 0,5x1 Đá 0,15 0,5 13,19 0,33 0,33 0 ,44 0,77 18 ,46 0 ,46 0 ,46 0 ,44 0,77 21,10 0,53 0,53 0 ,44 0,77 23,70 0,59 0,59 0 ,44 0,77 công 6,67 8 ,40 9,60...
 • 58
 • 1,185
 • 5

Định mức dự toán xây dựng công trình part 5

Định mức dự toán xây dựng công trình part 5
... 1 050 50 0 ,5 7 ,5 1010 52 0 ,5 8 ,5 1 050 50 0 ,5 7,0 1010 50 0 ,5 9 ,5 ca ca % 0 ,55 0,08 5, 0 0, 65 0,08 5, 0 0,10 0,08 5, 0 0,60 0,08 5, 0 110 Mã hiệu 120 130 140 Ghi chú: Xây gạch chịu lửa kết cấu định mức ... tháp 25T Cẩu tháp 40T Máy khác Ê 50 >50 Viên m3 % công 55 0 0,29 5, 0 2,78 55 0 0,29 6,0 3,09 55 0 0,29 6,0 3,39 55 0 0,29 6,0 3 ,55 ca ca ca ca ca % 0,036 - 0,036 0,04 0 ,5 0,036 0,0 25 0,0 25 0 ,5 0,036 ... http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ Ê 16 Ê 50 > 50 viên viên m3 % công 350 1 75 0,24 5, 5 1 ,5 350 1 75 0,24 6,0 1,71 350 1 75 0,24 6,0 1,88 350 1 75 0,24 6,0 1,96 ca ca ca ca ca % 0,024 - 0,024 0,04 0 ,5 0,024 0,0 25 0,0 25 0 ,5 0,024...
 • 58
 • 5,703
 • 3

Định mức dự toán xây dựng công trình part 7

Định mức dự toán xây dựng công trình part 7
... 0,400 0, 170 0,320 0,320 0,160 0,160 1, 277 1, 277 1, 277 1, 277 0,100 0, 170 0,100 0, 170 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ > 25 25 > 25 361 nh mc XD 177 6 - Phn xõy dng 11 12 21 Af .71 710 cốt ... m2 kg % công 14,5 13 ,73 7, 0 22,52 14,5 13 ,73 7, 0 24 ,75 14,5 13 ,73 7, 0 27, 25 ca ca ca ca % 0,25 0,25 0,25 0, 27 0, 27 386 nh mc XD 177 6 - Phn xõy dng 11 21 31 AF.84000 Ván khuôn ván ép công nghiệp ... Nhân công 4,5 /7 Máy thi công Phụ lục Công tác bê tông Định mức cấp phối vật liệu I- thuyết minh chung http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 400 nh mc XD 177 6 - Phn xõy dng - Định mức dự toán...
 • 58
 • 455
 • 0

Định mức dự toán xây dựng công trình part 8

Định mức dự toán xây dựng công trình part 8
... gia 150 233 0,496 0 ,89 1 185 281 0,477 0 ,88 2 185 327 0,461 0 ,87 0 185 374 0,442 0 ,86 2 185 425 0,4 18 0 ,85 1 187 427 0,441 0 ,86 1 169 Phụ gia dẻo hoá C323 hao phí 1.2.2.4 Định mức cấp phối vật liệu ... 0,542 0 ,84 2 186 Phụ gia dẻo hoá 284 0,522 0 ,83 1 186 Phụ gia dẻo hoá 330 0,505 0 ,82 2 186 Phụ gia dẻo hoá 3 78 0, 485 0 ,81 4 186 Phụ gia dẻo hoá 429 0,459 0 ,80 0 188 Phụ gia dẻo hoá 455 0,459 0 ,80 0 180 ... m3 m3 lít 257 0,491 0 ,88 9 205 311 0,471 0 ,87 6 205 363 0,449 0 ,86 8 205 416 0,422 0 ,86 0 205 484 0, 383 0 ,84 6 213 488 0,410 0 ,85 4 193 Phụ gia dẻo hoá C321 hao phí 1.2.2.2 Định mức cấp phối vật liệu...
 • 58
 • 2,072
 • 6

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập