03 PT duong thang proa de thi online update

CHUYEN DE PT DUONG THANG TRONG MP

CHUYEN DE PT DUONG THANG TRONG MP
... y1  = PT T d :  có dạng: x2 − x1 y2 − y1  qua B ( x2 ; y2 )  Bài tập Bài Lập PT T d biết: r r a) Qua A(1; -2) có VTCP u ( 2; −1) ; b) Qua B(2; -3) có VTPT n ( −5;3 ) Bài Lập PTTS PTTQ đth ... PTTS:  Lập PTTQ (d)  y = + 5t Bài Cho đt (d) có PTTQ: 2x – 3y + = Lập PTTS (d) Bài Cho ∆ABC có pt cạnh: AB: x – y + = ; BC: 2x + y – = ; AC: x + 3y – = a) XĐ tọa độ đỉnh b) Lập pt đường cao, ... 12.(ĐHKT 2001) Lập pt cạnh ∆ABC biết B(-4; -5) hai đường cao có pt là; (d1): 5x + 3y – = ; (d2): 3x + 8y + 13 = Bài 13 Cho ∆ABC có pt cạnh AB: 5x – 3y + = 0, pt đường cao qua A B có pt (d1): 4x –...
 • 2
 • 65
 • 0

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008
... chiều đông - tây… ĐIỂM TOÀN BÀI THI : I + II + III.a (hoặc III.b) = 10,00 điểm Nếu thí sinh làm không theo dàn ý đáp án, đủ ý điểm tối đa theo thang điểm quy định Hết - ... 23,7 8,3 8,8 * So sánh quy mô bán kính biểu đồ So sánh quy mô giá trị So sánh bán kính biểu đồ 1995 1,0 1,0 2005 1,6 1,3 b.Vẽ biểu đồ Yêu cầu - Vẽ hai biểu đồ hình tròn có bán kính khác (Các loại ... điện lớn… + Sinh vật, khoáng sản: Nằm gần ngư trường lớn, hệ sinh thái rừng ngập mặn, khu vườn quốc gia; khoáng sản dầu khí vùng thềm lục địa, vật liệu xây dựng… - Các điều kiện kinh tế - xã hội...
 • 5
 • 219
 • 0

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008
... CB.SSBM = CB.SSAB = CB .SA.AB = 6 0,50 Vy VS.BCNM = a (vtt) Nếu thí sinh làm không theo cách nêu đáp án mà đợc đủ điểm phần nh đáp án quy định Ht 4/4 ... 2] Ta cú : f ' ( t ) = 3t 3t + t = [ 2; 2] f '( t ) = t = [ 2; 2] Bng bin thi n: t -2 f(t) + - 13 f(t) -7 Vy max P = 0,50 13 , P = V.a 2,00 Tỡm A Ox, B Oy (1,00 im) +) A Ox, B Oy ...
 • 4
 • 181
 • 0

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008
... Đình Thi đề tài đất nước Phân tích giá trị nhân đạo truyện ngắn Hai đứa trẻ Thạch Lam Giới thi u chung (0,5 điểm) - Thạch Lam bút truyện ngắn tài hoa, xuất sắc trước Cách mạng tháng Tám 1945 - Hai ... (2,0 điểm) a Tình cảm xót thương Thạch Lam người sống phố huyện nghèo: - Xót xa trước cảnh đời nghèo đói, tăm tối, không tương lai, không ánh sáng mẹ chị Tí, gia đình bác xẩm, bác Siêu - Cảm ... nhân vật Việt truyện ngắn Những đứa gia đình Nguyễn Thi Giới thi u chung (0,5 điểm) 3,0 0,5 0,75 0,5 0,75 0,5 3,0 Câu Ý Điểm Nội dung Nguyễn Thi bút văn xuôi hàng đầu văn nghệ giải 0,5 phóng miền...
 • 3
 • 178
 • 0

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009
... tế năm 2000 năm 2006 Rút nhận xét từ biểu đồ vẽ a) Về quy mô : tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2006 gấp 2,7 lần năm 2000 b) Về cấu : - Tỉ trọng khu vực Nhà nước lớn - ... mô tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng cấu phân theo thành phần kinh tế năm 2000 năm 2006 a) Xử lí số liệu : - Tính bán kính đường tròn (r) : r2000 = 1,0 đơn vị bán kính ; r2006 ... bào ngư, sò, điệp, ) - Nhiều ngư trường, có ngư trường trọng điểm : Cà Mau Kiên Giang (ngư trường vịnh Thái Lan), Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng - Quảng Ninh (ngư trường...
 • 4
 • 155
 • 0

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009
... tiến lên Câu Đáp án Điểm II PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) IV.a Hãy phân chia giai đoạn cách mạng Lào từ năm 1946 đến năm 1975 (3,0 điểm) tóm tắt diễn biến giai đoạn a) Giai đoạn 1946 - 1954: Kháng chiến ... tiến hành mặt trận: quân - trị - ngoại giao - Quân dân Lào đánh bại kế hoạch chiến tranh Mĩ 0,25 Đến đầu năm 70, vùng giải phóng mở rộng với 4/5 lãnh thổ - Tháng - 1973, phái Lào thỏa thuận kí ... hòa bình, thực hòa hợp dân tộc Lào - Từ tháng đến tháng 12 năm 1975, cổ vũ thắng lợi Xuân 0,25 1975 Việt Nam, quân dân Lào dậy giành quyền nước - Ngày - 12 - 1975, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân...
 • 3
 • 196
 • 0

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009
... (5;0) Vậy: z = + 4i z = 0,50 Trang 3/4 Câu VI.b Đáp án Điểm (1,0 điểm) Xác định toạ độ điểm B, C (2,0 điểm) Gọi H hình chiếu A Δ, suy H trung điểm BC 2S AH = d ( A, BC ) = ; BC = ΔABC = AH A ... = ; S ΔABC = 13 26 104 16 16 ⇒ B ' G = B ' B.sin B ' BG = Trang 2/4 0,50 0,25 Câu V (1,0 điểm) Đáp án Điểm 9a Thể tích khối tứ diện A ' ABC : VA ' ABC = VB ' ABC = B ' G.SΔABC = 208 Tìm giá ... Câu II (2,0 điểm) Đáp án (1,0 điểm) Giải phương trình… Phương trình cho tương đương: (1 − 2sin x)sin x + cos x sin x...
 • 4
 • 155
 • 0

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009
... khác (từ đặc điểm lớp phủ thực vật, mạng lưới thuỷ văn ) - Thời gian xảy lũ quét + Miền Bắc thường xảy vào tháng VI - X + Miền Trung thường xảy vào tháng X - XII b) Các giải pháp giảm thi t hại ... Long 12,00C; Vũng Tàu 4,00C - Nhiệt độ trung bình tháng mùa hạ : + Hạ Long: 27,70C + Vũng Tàu: 28,30C Nhận xét - Nền nhiệt độ Vũng Tàu cao Hạ Long (dẫn chứng) - Nhiệt độ năm Vũng Tàu ổn định Hạ Long ... tiếp vào biểu đồ) - Vẽ trục Nhiệt độ Tháng (chính xác khoảng cách) - Vẽ hai đường biểu diễn nhiệt độ Xác định biên độ nhiệt độ trung bình năm nhiệt độ trung bình tháng mùa hạ - Biên độ nhiệt:...
 • 3
 • 153
 • 0

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009
... (2,0 điểm) Đáp án Điểm (1,0 điểm) Tìm tọa độ đỉnh A B … Đường thẳng AC qua C vuông góc với đường thẳng x + y − = Do AC : x − y + = ⎧5 x + y − = ⇒ A(1; 4) Tọa độ điểm A thỏa mãn hệ ⎨ ⎩3x − y + = Điểm ... (2,0 điểm) Đáp án Điểm (1,0 điểm) Giải phương trình… Phương trình cho tương đương với (sin x + 1)(2sin x − 1) = 0,50 π + k 2π (k ∈ ) π 5π • sin x = ⇔ x = + kπ x = + kπ (k ∈ ) 12 12 (1,0 điểm) ... t ⎪ Phương trình tham số đường thẳng Δ ⎨ y = + t ⎪ z = − ⎩ 0,25 Trang 3/4 Câu VII.b (1,0 điểm) Đáp án Điểm Điều kiện: z ≠ i Phương trình cho tương đương với z − (4 + 3i ) z + + 7i = 0,25 Δ =...
 • 4
 • 142
 • 0

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010
... - Đang lên số ngành công nghiệp trọng điểm (năng lượng, chế biến lương thực - thực phẩm, dệt - may…) - Có chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công ... tràm) cá, chim - Các mạnh khác: nguồn lợi hải sản, khoáng sản (than bùn, đá vôi, dầu khí)… b) Nêu vấn đề quan trọng hàng đầu việc sử dụng hợp lí, cải tạo tự nhiên giải thích - Vấn đề quan trọng ... nhiều diện tích mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản quy mô lớn ĐIỂM TOÀN BÀI THI : I + II + III + IV.a (hoặc IV.b) = 10,00 điểm - Hết - 0,25 0,25 0,25 0,25 2,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25...
 • 4
 • 156
 • 0

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010
... độc lập III (2,0 điểm) Đáp án 0,50 Bằng kiện lịch sử có chọn lọc từ năm 1941 đến năm 1945, làm sáng tỏ vai trò Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945 - Xác định đường ... đồng thời đề chủ trương khởi nghĩa vũ trang 0,50 - Sáng lập Mặt trận Việt Minh với hội “cứu quốc”, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; tập hợp rèn luyện lực lượng trị quần chúng 0,50 - Xây dựng ... Cộng hoà 0,50 Câu Điểm + Mặt khác, kháng chiến gặp khó khăn mới: Mĩ bước can thi p vào chiến tranh Đông Dương Pháp đề thực kế hoạch Rơve, tăng cường hệ thống phòng thủ Đường số 4, thi t lập “Hành...
 • 3
 • 166
 • 0

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010
... x2 + y2 + 2y − = 0,25 2 Tập hợp điểm M biểu diễn số phức z đường tròn có phương trình: x + (y + 1) = Trang 3/4 0,25 0,25 Câu VI.b Đáp án Điểm (1,0 điểm) (2,0 điểm) y M F1 Nhận thấy: F1(−1; 0) ... Gọi E trung điểm AG, ta có: R = GI = GE.GA GA2 = GH GH AA ' a 7a a 7a 7a 2 = ; AH = ; GA2 = GH2 + AH2 = Do đó: R = = 12 12 2.12 a Trang 2/4 0,25 0,25 Câu V (1,0 điểm) Đáp án Điểm Ta có: M ... Câu II (2,0 điểm) Đáp án Điểm (1,0 điểm) Phương trình cho tương đương với: 2sin x cos x − sin x + cos x cos x + 2cos x...
 • 4
 • 137
 • 0

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011
... sinh vật + Những thay đổi tích cực tài nguyên sinh vật liên quan đến số chương trình phát triển kinh tế - xã hội (diễn giải: bảo vệ vốn rừng, bảo vệ đa dạng sinh học ) + Suy giảm tài nguyên sinh ... - Những thay đổi tài nguyên sinh vật 1,25 + Có biến động diện tích rừng (diễn giải qua thời kì) 0,25 + Chất lượng rừng suy giảm (diễn giải) 0,25 + Đa dạng sinh học suy giảm (diễn giải) 0,25 - ... kinh tế - xã hội phát triển mức thấp 0,25 0,25 0,25 0,25 PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) IV.a (2,0 đ) Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Tóm tắt thay đổi nêu nguyên nhân dẫn đến thay đổi tài nguyên sinh vật...
 • 4
 • 134
 • 0

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011
... cách năm - Có giải tên biểu đồ 2,00 2 Nhận xét tình hình sản xuất lúa nước ta từ biểu đồ vẽ giải thích a) Nhận xét - Diện tích lúa năm diện tích lúa mùa có xu hướng giảm (266 nghìn lúa năm 342 ... theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa - Việt Nam gia nhập WTO có quan hệ buôn bán với phần lớn nước vùng lãnh thổ giới - Cán cân xuất nhập tiến tới cân đối vào năm 1992; sau tiếp tục nhập siêu, chất ... tài nguyên thi n nhiên 1,00 - Nguồn lợi sinh vật biển phong phú, giàu thành phần loài (cá, tôm loại đặc sản, ); nhiều loài có giá trị kinh tế cao, số loài quý 0,25 - Có nhiều loại khoáng sản (dầu...
 • 4
 • 142
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thang điểm đề thi hoáthang điểm đề thi thửviet pt duong thangviết pt đường thẳng trong không gianpt đường thẳng trong không giancác bài toán về pt đường thẳngviết pt đường thẳng qua 1 điểm và cắt 2 đường thẳngviết pt đường thẳng cắt 2 đường thẳngpt lượng giác trong đề thi đại họcpt đường thẳng trong mặt phẳngchứng minh định lí nếu một dường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì nó cắt đường thẳng kia lớp 7pt đường thẳng đi qua 2 điểmpt đường thẳng đi qua 2 điểm cực trịđiều kiện tiếp xúc của đường thẳng và đồ thịviết pt đường thẳng đi qua 2 điểm cực trịMột số giải pháp nhằm vận hành lưới điệzn truyền tải cho công ty truyền tải điện 1Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn grand plaza hà nộiNâng cao chất lượng thẩm định giá bất động sản tại công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư tài chính bưu điệnHOÀN THIỆN CÔNG tác đào tạo NHÂN lực tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ cơ điện và THỦY lợiNhận xét đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học của ung thư môiHOÀN THIỆN CÔNG tác THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ tại cục THUẾ TỈNH sơn LA TRONG GIAI đoạn HIỆN NAYHOÀN THIỆN hệ THỐNG KIỂM SOÁT nội bộ CHU kỳ bán HÀNG THU TIỀN TRONG các đơn vị vận tải THUỘC TAXI GROUPNGHIÊN cứu KHU hệ CHIM vườn QUỐC GIA TRÀM CHIM và đề XUẤT các GIẢI PHÁP QUẢN lý, bảo tồnNGHIÊN cứu một số đặc điểm SINH học và bảo tồn GIỐNG CHUỐI NGỰ đại HOÀNG tại HUYỆN lý NHÂN, TỈNH hà NAMPHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆP ĐỊNH TRIPS TRIPS PLUS đến KHẢ NĂNG sẵn có và GIÁ của một số THUỐC UNG THƯ và TIM MẠCH còn HIỆU lực BẰNG độc QUYỀN SÁNG CHẾ, GIAI đoạn 1995 2010bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 36 giáo dục giá trị sống cho hs THCSKỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017- GIÁO DỤC CÔNG DÂNĐào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đắk LắNgày 2 tổng hợp đề thi toán văn anh KHTN KHXHtích hợp liên môn: “TÍCH HỢP LIÊN MÔN LỊCH SỬ, ÂM NHẠC VÀ NGỮ VĂN ĐỂ GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO HỌC SINH VÀO BỘ MÔN GDCD KHỐI 9”SKKN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHO HỌC SINH Ý THỨC PHÒNG TRÁNH MỘT SỐ BỆNH VÀ DỊCH BỆNH THÔNG QUA MÔN SINH HỌC 7TIỂU LUẬN Thực trạng và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND xã Đạ Tông giai đoạn 2011 2016ĐỀ ÁN TINH GIẢN BIÊN CHẾ GIAI ĐOẠN 2015 2021 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 1082014NĐCP NGÀY 20112014 CỦA CHÍNH PHỦsáng kiến kinh nghiệm Nâng cao kỹ năng giải bài toán tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất, thông qua một số biện pháp khắc phục những sai sót của học sinh lớp 6a1.Biện pháp: “ Phối hợp với GVCN nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS Tân Lập”
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập