giao trinh su dung PM 2010

Giáo trình sử dụng word 2010 toàn tập

Giáo trình sử dụng word 2010 toàn tập
... tìm kiếm Page 13 [Giáo Trình Hướng Dẫn Sử Dụng Word 2010 Toàn Tập Bằng Hình Ảnh] [2015] 13.Tùy chọn bảo mật manh me Page 14 [Giáo Trình Hướng Dẫn Sử Dụng Word 2010 Toàn Tập Bằng Hình Ảnh] ... định dang bảng tính 150 Page [Giáo Trình Hướng Dẫn Sử Dụng Word 2010 Toàn Tập Bằng Hình Ảnh] [2015] I Những điểm Microsoft Word 2010 Tối ưu Ribbons Nếu bạn vẫn dùng bộ Office ... chỉnh nội dung cho WordArt thì giờ người dung có thể chỉnh sửa trực tiếp nội dung văn bản có hiệu ứng của WordArt Page [Giáo Trình Hướng Dẫn Sử Dụng Word 2010 Toàn Tập Bằng Hình Ảnh]...
 • 151
 • 155
 • 0

Giáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Giáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
... nhóm ( có lưu ý ñ n thu c n m danh m c ñã ñăng ký Vi t nam) Giáo trình “S d ng thu c B o v th c v t” ñư c biên so n khuôn kh c a chương trình môn h c t p th cán b B môn B nh cây-Nông dư c- Khoa ... c ng v i trình ñ c a ngư i biên so n có h n, nên cu n sách không th tránh ñư c thi u sót Nhóm tác gi r t mong nh n ñư c nhi u ý ki n ñóng góp c a b n ñ c ngành ñ vi c biên so n giáo trình nh ... ngành ñ vi c biên so n giáo trình nh ng l n sau ñư c t t Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình S d ng thu c B o v th c v t…………… …………………2 Trư c h c môn S d ng thu c b o v th c v t, c...
 • 13
 • 1,264
 • 20

GIÁO TRÌNH sử DỤNG THUỐC bảo vệ THỰC vật PHẦN 1

GIÁO TRÌNH sử DỤNG THUỐC bảo vệ THỰC vật PHẦN 1
... Qua da ≤ 40 ≤5 ≤ 10 40 – 400 – 50 10 - 10 0 400 – 4000 50 – 500 10 0 - 10 00 > 4000 > 500 >10 00 Li u gây ch t t ñ i: li u lư ng ch t ñ c th p nh t nh ng ñi u ki n nh t ñ nh làm ch t 10 0% s cá th dùng ... trùng c a DDT (năm 19 39) ñã m cu c cách m ng c a bi n pháp hoá h c BVTV Hàng lo t thu c tr sâu ñ i sau ñó: clo h u (nh ng năm 19 40 -19 50); thu c lân h u cơ, thu c cacbamat (19 45 -19 50) Lúc ngư i ta ... n B c tr sâu gai, sâu cu n l n bùng phát Hưng yên (v ðông xuân 19 5 619 57) mi n Nam, thu c BVTV ñư c s d ng t 19 62 Giai ño n t 19 57 -19 90: Th i kỳ bao c p Vi c nh p kh u, qu n lý phân ph i thu c...
 • 13
 • 483
 • 11

GIÁO TRÌNH sử DỤNG THUỐC bảo vệ THỰC vật PHẦN 3

GIÁO TRÌNH sử DỤNG THUỐC bảo vệ THỰC vật PHẦN 3
... gi ng Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình S d ng thu c B o v th c v t…………… ……………… 37 Trong 36 4 loài chân ñ t ñã ch ng thu c b Diptera có 133 loài ; b Coleoptera - 56; Hemiptera - 55; ... PARATHION CH3 O tách alkyl (g) P O NO2 CH3 O s phân gi i oxy hoá (ox) tách alkyl (g) CH3 s hydroxyhoá NH C O CARBARYL s hydroxyhoá O thu phân (a) Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình S ... Taylor , 1976) Trong 36 4 loài chân ñ t ch ng thu c có 2 03 loài ch ng DDT; 225 loài ch ng h p ch t cyclodien; 147 loài ch ng lân h u cơ; 36 loài ch ng h p ch t cacbamat ch có 35 loài ch ng nhóm...
 • 24
 • 532
 • 6

GIÁO TRÌNH sử DỤNG THUỐC bảo vệ THỰC vật PHẦN 4

GIÁO TRÌNH sử DỤNG THUỐC bảo vệ THỰC vật PHẦN 4
... Dust-granule): L d ng trung gian c a d ng thu c b t v h t Kớch th c h t 44 -297àm c chia lm lo i: b t thụ ( coarse dust) cú c h t 44 105àm; b t h t cú c h t 105 - 297àm Thu c b t h t cng dựng ủ phun ... cú di n tớch b m t l n Trong tr ng h p ny n ng ủ ho t ch t t i ch ủ n 40 % Thu c b t th m n c t t c n cú kớch th c h t nh hn 44 àm, ti x p, khụng vún c c, cú ủ th m n c nhanh, nhng l ng ch t ho t ... cựng d ng thu c h t (thu c h t) cú tr ng h p ký hi u l H (Mytox 5H; Vicarp 4H); cú tr ng h p l i ký hi u l G (Acephate 4G; Benfuracarb 5G); ủú k hi u qu c t l i l GR -Cng cú nhi u tr ng h p, nhi...
 • 27
 • 485
 • 3

GIÁO TRÌNH sử DỤNG THUỐC bảo vệ THỰC vật PHẦN 5

GIÁO TRÌNH sử DỤNG THUỐC bảo vệ THỰC vật PHẦN 5
... N i – Giáo trình S d ng thu c B o v th c v t…………… …………………84 Padan 95SP pha n ng ñ 3/1000 t c lit nư c thu c có g Padan 95SP Bassa 50 EC pha n ng ñ 2/1000 t c lit nư c thu c có ml Bassa 50 EC *Lư ... p Như v y lư ng thu c Padan 50 SP c n dùng cho sào B c b chè là: V1 x C1 20g Padan 95SP x 95 V2 (lư ng Padan 50 SP)= = - = 38g Padan 50 SP C2 50 c.ðúng lúc : - ðúng th i ñi ... t, hay ăn m t nhúm nh (5ml hay 5g) ð c cao: nu t 1-2 thìa cà phê( 5- 10ml hay 5- 10g thu c b t) ð c trung bình: > thìa cà phê hay thìa canh ð c nh : ăn v i lư ng l n ( 30 -50 0g hay ml) Trư ng ð i...
 • 12
 • 363
 • 3

GIÁO TRÌNH sử DỤNG THUỐC bảo vệ THỰC vật PHẦN 8

GIÁO TRÌNH sử DỤNG THUỐC bảo vệ THỰC vật PHẦN 8
... tr m t s b nh h i lúa b ng phân tách trình oxi hoá phosphoryl hoá Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình S d ng thu c B o v th c v t…………… …………………140 28. 9 Nhóm Dinitrophenyl: Nhóm thu c ... cây, x lý gi ng ho c x lý ñ t Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình S d ng thu c B o v th c v t…………… …………………141 28. 18 Nhóm Phthalamic acide: Nhóm thu c tr b nh nh , m i ð i di n Tecloftalam ... u ki n lý tư ng Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình S d ng thu c B o v th c v t…………… …………………134 Fusarium oxysporum: S n xu t b ng trình lên men l ng Fusarium oxysporum ch ng Fo 47 không...
 • 17
 • 1,650
 • 19

giáo trình sử dụng Word XP

giáo trình sử dụng Word XP
... Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word XP Câu Lạc Bộ Sáng tạo trẻ - Đoàn Cơ quan Dân Đảng tỉnh Quảng Ninh Trang Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word XP Câu Lạc Bộ Sáng ... Quảng Ninh Trang Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word XP Câu Lạc Bộ Sáng tạo trẻ - Đoàn Cơ quan Dân Đảng tỉnh Quảng Ninh Trang Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word XP Câu Lạc Bộ Sáng ... Quảng Ninh Trang Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word XP Câu Lạc Bộ Sáng tạo trẻ - Đoàn Cơ quan Dân Đảng tỉnh Quảng Ninh Trang Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word XP Câu Lạc Bộ Sáng...
 • 35
 • 182
 • 0

Giáo trình Sử Dụng Power Pont Hiệu Quả

Giáo trình Sử Dụng Power Pont Hiệu Quả
... tập (8 tiết) SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC Nội dung chương trình Giới thiệu PowerPoint ứng dụng dạy học Làm quen với PowerPoint Tạo giảng sử dụng PowerPoint Thực tập SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG ... chương trình Giới thiệu PowerPoint ứng dụng dạy học:    Mục đích sử dụng Các tính chung Một số kỹ thuyết trình sử dụng PP Làm quen với PowerPoint:   Giao diện người sử dụng Một số khái niệm SỬ ... giáo viên SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC Nội dung chương trình Giới thiệu PowerPoint ứng dụng dạy học Làm quen với PowerPoint Tạo giảng sử dụng PowerPoint Thực tập SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC...
 • 44
 • 189
 • 0

Giáo trình Sử dụng thuốc An thần-Giảm đau-Giãn cơ tại ICU

Giáo trình Sử dụng thuốc An thần-Giảm đau-Giãn cơ tại ICU
... bn/ ICU Vai trò thuốc an thần, giảm đau dãn ICU Những điều lưu ý sử dụng thuốc Sử Dụng Thuốc an Thần, Giảm Đau, Dãn Thuốc an thần Thuốc giảm đau opioids Thuốc dãn Đặc điểm bệnh nhân ICU: ... tim nhanh SỬ DỤNG THUỐC AN THẦN ☯Chọn mức an thần tùy thuộc vào: Bệnh lý Tình trạng hô hấp bệnh nhân ( thở máy thở tự nhiên) ☯Tác dụng phụ thường gặp: Hạ huyết áp c chế hô hấp SỬ DỤ Các thuốc ... chấn thương Do can thiệp thủ thuật, phương tiện điều trò, chăm sóc ☯Lo lắng, sợ hãi ☯Khách quan: môi trường hồi sức bệnh nặng ☯Chủ quan: bệnh lý tim mạch, hô hấp Vai trò thuốc ICU ☯Thuận lợi...
 • 13
 • 378
 • 4

Giáo trình Sử dụng thuốc An thần-Giảm đau-Giãn cơ cho bệnh nhân thở máy

Giáo trình Sử dụng thuốc An thần-Giảm đau-Giãn cơ cho bệnh nhân thở máy
... không đầy đủ lm thủ thuật Stress có hại cần dùng thuốc an thần-giảm đau-giãn Chỉ định thuốc an thần-giảm đau-giãn Lm cho BN thở theo máy: Khi BN chống máy Tăng thông khí CTSN Trong điều trị ARDS, ... Thuốc an thần Đặc tính thuốc an thần lý tởng Thuốc khởi phát nhanh Thời gian tác dụng ngắn, không tích lũy Dễ điều chỉnh liều theo đáp ứng Bn Đảo ngợc chấm dứt HQ an thần Không gây dung nạp thuốc ... àg/giờ 20 - 45 phút Alfentanyl 10-15 àg/kg 25-150 àg/kg/giờ 30 phút -3 Thuốc giãn Lịch sử dùng thuốc giãn /Bn thở máy Trớc 1960s BN thở máy kiểm soát hon ton (không thể tự thở) Thuốc giãn + morphine...
 • 56
 • 893
 • 8

Tài liệu Giáo trình Sử dụng thuốc ở trẻ em docx

Tài liệu Giáo trình Sử dụng thuốc ở trẻ em docx
... Dựa liều người lớn Liều trẻ em = ( Diện tích da tính m2 x Liều người lớn) / 1,75 Hay: Diện tích da trẻ x 60 = % liều người lớn Sử dụng số thuốc thông dụng trẻ em 8.1 .Thuốc kháng sinh 8.1.1.Cotrimoxazol(TMP-SMX): ... vào hậu môn ống cao su Hiện có số thuốc trẻ em sản xuất dạng viên đạn (toạ dược) Kê đơn thuốc trẻ em 6.1 Một số điểm cần lưu ý kê đơn cho trẻ em 6.1.1 Đối với trẻ sơ sinh - Do enzyme glucuronyl ... bắp vùng mông bên trẻ sơ sinh Thông thường đường tiêm bắp sử dụng đường tĩnh mạch thực Đối với trẻ nhỏ, nên tránh đường khối trẻ ít, trẻ dễ bị stress đau mức khả dụng sinh học thuốc bấp bênh 5.2.2...
 • 13
 • 321
 • 0

Tài liệu Giáo trình Sử dụng thuốc vận mạch trong hồi sức pdf

Tài liệu Giáo trình Sử dụng thuốc vận mạch trong hồi sức pdf
... tạo nhòp tim sớm Hướng sử dụng thuốc vận mạch ngộ độc số loại thuốc có tr mạch: Chất gây độc Thuốc tác dụng tăng co Thuốc co mạch Dòch truyền bóp tim Dopamin,Dobutamin Thuốc chống trầm Dopamin,Dobutamin ... phải thay thuốc phối hợp với thuốc vận mạch khác - Không dừng giảm liều thuốc cách đột ngột mà phải giảm liều cách từ từ đến liều thấp cắt B.Các loại thuốc vận mạch - Các thuốc vận mạch phân ... dụng lâm sàng, thuốc vận mạch phân loại dựa vào tác dụng chủ yếu chúng tim, mạch hay hai Thuốc co mạch: • Noadrenalin: - Tác dụng chủ yếu alpha adrenacgic gây co mạch mạnh, trước sử dụng cần phải...
 • 6
 • 709
 • 26

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập