PXE instal guide tren Centos 6

Tài liệu Cài đặt rsnapshot trên CentOS ppt

Tài liệu Cài đặt rsnapshot trên CentOS ppt
... install package-name để cài đặt Khi sử dụng epel repo khuyên bạn nên dùng YUM priorities Sau cài đặt repo bạn nhập vào lệnh sau với quyền root: yum install rsnapshot Điều cài đặt Rsnapshot "kéo" theo ... /usr/bin /rsnapshot hourly 30 * * * root /usr/bin /rsnapshot daily * * root /usr/bin /rsnapshot weekly 30 * * root /usr/bin /rsnapshot monthly Bây cron kích hoạt để lưu tập tin cách sử dụng rsnapshot, ... your needs # */4 * * * root /usr/bin /rsnapshot hourly # 30 * * * root /usr/bin /rsnapshot daily # * * root /usr/bin /rsnapshot weekly # 30 * * root /usr/bin /rsnapshot monthly Bạn hài lòng với cấu...
 • 11
 • 256
 • 2

đồ án VPN trên CentOS docx

đồ án VPN trên CentOS docx
... Phần 1: VPN Site – To – Site  Phần 2: VPN có tích hợp RADIUS MYSQL  Phần 3: VPN có tích hợp RADIUS LDAP  Phần 4: Thực bắt gói tin VPN xây dựng so sánh với gói tin bình thường  Phần 5: Đánh giá ... khai  máy chủ cài hệ điều hành CentOS  máy client nội cài Window XP  máy client bên cài Window XP dùng làm VPN client  Phần mềm: + OpenVPN + OpenSSL + OpenVPN GUI + Và gói hổ trợ 1.3 - Mô ... thua VPN window - Bảo mật với chứng thực đầu kết nối 1.5 - Ưu điểm nhược điểm (tt) 1.5.2 - Nhược điểm - Chưa quản lý user, tất user VPN - Ở client phải cài thêm phần mềm OpenVPN để login Phần VPN...
 • 28
 • 1,244
 • 18

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng OpenVZ trên CentOS 6.0 docx

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng OpenVZ trên CentOS 6.0 docx
... http://download .openvz. org /openvz. repo rpm import http://download .openvz. org/RPM-GPG-KeyOpenVZ Bây mở openvz. repo vi openvz. repo … vô hiệu hóa kho lưu trữ [openvz- kernel-rhel5] (đặt enabled=0) thay vào ... -r kernel OpenVZ hiển thị sau: [root@server1 ~]# uname -r 2.6.32-042stab020.1 [root@server1 ~]# Sử dụng OpenVZ Trước tạo máy ảo với OpenVZ, cần có template cho distribution mà muốn sử dụng ... mirrorlist=http://download .openvz. org/kernel/mirrorsrhel5-2.6.18 enabled=0 gpgcheck=1 gpgkey=http://download .openvz. org/RPM-GPG-Key -OpenVZ [ ] [openvz- kernel-rhel6] name =OpenVZ RHEL6-based kernel...
 • 12
 • 263
 • 2

Hướng dẫn cài đặt FTP server trên CentOS 6

Hướng dẫn cài đặt FTP server trên CentOS 6
... tất việc cài đặt ftp server centos 6. 0, bạn dùng máy ảo (hoặc máy thực) để test ftp +Đầu tiên bạn dùng HDH CentOS để tạo user sử dụng ftp useradd _ (đặt tên bất kì) VD: useradd userftp passwd ... host-only đặt ip cho máy lớp mạng nhe  ) -Mình Win XP ping qua CentOS: -Ping CentOS qua WinXP: +sau bạn dùng chương trình “Windows Explorer”,”FileZilla”,….để kết nối đến FTP Server HDH CentOS - ... user bạn muốn đặt pass) VD: passwd userftp sau bạn đặt pass tùy ý cho user bạn vừa tạo +Bạn copy thứ bạn muốn chia vào thư mục /home/ _(tên user mà bạn muốn sử dụng để đăng nhập vào ftp) VD: cp...
 • 6
 • 421
 • 6

Xây dựng hệ thống Snort IDS- IPS trên CentOS

Xây dựng hệ thống Snort IDS- IPS trên CentOS
... thất gây mức thấp Đó lý để nhóm chúng em thực luận văn Xây dựng hệ thống Snort IDS -IPS CentOS Đề tài: Xây dựng hệ thống Snort IDS -IPS CentOS GVHD: PGS.TS Trần Công Hùng Chương I Tổng quan IDS ... tài: Xây dựng hệ thống Snort IDS -IPS CentOS GVHD: PGS.TS Trần Công Hùng Chương IV Tìm hiểu Snort - 30 - Ngô Văn Chơn - Lê Thị Mộng Vân CHƯƠNG IV TÌM HIỂU VỀ SNORT Giới thiệu hệ thống Snort Snort ... luật - Sức mạnh hệ thống máy mà Snort chạy - Tốc độ bus hệ thống - Lưu lượng mạng Đề tài: Xây dựng hệ thống Snort IDS -IPS CentOS GVHD: PGS.TS Trần Công Hùng Chương IV Tìm hiểu Snort - 35 - Ngô...
 • 99
 • 586
 • 5

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ cấu hình một số dịch vụ mạng trên CentOS

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ cấu hình một số dịch vụ mạng trên CentOS
... Xây dựng ứng dụng hỗ trợ cấu hình số dịch vụ mạng CentOS DANH SÁCH HÌNH VẼ Xây dựng ứng dụng hỗ trợ cấu hình số dịch vụ mạng CentOS DANH SÁCH BẢNG BIỂU Xây dựng ứng dụng hỗ trợ cấu hình số dịch ... đặt cấu hình DNS o Cài đặt cấu hình DHCP o Cài đặt cấu hình WEB server Thoát khỏi chương trình… 34 Xây dựng ứng dụng hỗ trợ cấu hình số dịch vụ mạng CentOS 3.2 Quy trình cài đặt cấu hình số dịch ... Kết xác cấu hình Vậy kết thúc trình cài đặt cấu hình DNS 40 Xây dựng ứng dụng hỗ trợ cấu hình số dịch vụ mạng CentOS 3.2.2 Quy trình cài đặt cấu hình DHCP Hình 3-30: Quy trình cài đặt cấu hình DHCP...
 • 68
 • 266
 • 1

Cài đặt và cấu hình Postfix Dovecot Squiremail trên CentOS 6 5

Cài đặt và cấu hình Postfix  Dovecot  Squiremail trên CentOS 6 5
... III /Cấu hình Postfix: 1/ Cài đặt: Gói cài đặt Postfix: postfix- 2 .6. 6-2.2.el6_1.i6 86. rpm Có thể tìm thấy DVD cài đặt CentOS 2/ Cấu hình: Mở file /etc /postfix/ main.cs, sửa dòng sau: ## Dòng 75 – ... Duy Đạt - SVTT Page IV /Cấu hình Dovecot 1/ Cài đặt: Gói cài đặt Dovecot: dovecot- 2.0.9-7.el6.i6 86. rpm Có thể tìm thấy DVD cài đặt CentOS 2/ Cấu hình: Mở file /etc /dovecot/ dovecot.conf, sửa dòng ... 1 /Cài đặt Cài đặt online # yum install epel squirrelmail -y Cài đặt gói: Download cài đặt gói sau: epel-release -6- 8.noarch.rpm php-common -5. 3.3-27.el6 _5. i6 86. rpm php-cli -5. 3.3-27.el6 _5. i6 86. rpm...
 • 21
 • 409
 • 0

CHỨNG THỰC LDAP TRÊN CENTOS 6.02

CHỨNG THỰC LDAP TRÊN CENTOS 6.02
... Dịch vụ centos 6.02 MỤC LỤC Page Dịch vụ centos 6.02 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Page Dịch vụ centos 6.02 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng : Các phân phối Linux………………………………………… 19 Page Dịch vụ centos 6.02 DANH ... nối cho file, LDAP thực theo cách hoàn toàn khác, quản lý tất thao tác kết nối 2.2.6.3 Cài đặt cấu hình dịch vụ LDAP Bước 1: Trên máy ldap- server kiểm tra package opeldap-servers openldapclients ... mã hoá phức tạp LDAP sử dụng tập phương thức đơn giản nghi thức thuộc tầng ứng dụng Page 49 Dịch vụ centos 6.02 LDAP phát triển với phiên LDAP v2 định nghĩa chuẩn RFC 1777 1778, LDAP v3 phần chuẩn...
 • 72
 • 475
 • 0

Tiểu luận môn Tính toán lưới và điện toán đám mây CÀI ĐẶT GLOBUS TOOLKIT 5.2.0 TRÊN CENTOS 6.2

Tiểu luận môn Tính toán lưới và điện toán đám mây CÀI ĐẶT GLOBUS TOOLKIT 5.2.0 TRÊN CENTOS 6.2
... cách cài đặt Globus Toolkit 5.2.0 hệ điều hành CentOS 6.2 để xây dựng hệ thống lưới tính toán với nhiều máy tính cách chạy ứng dụng Grid dựa hệ quản trị tài nguyên GRAM cài đặt Globus Toolkit Tính ... 5.2.0 Lưu ý: bước cài đặt Globus Toolkit thực tương tự tất máy Tính toán lưới Điện toán đám mây Page GVHD: PGS.TS Nguyễn Phi Khứ HVTH: Huỳnh Thanh Việt 3.1 Cài đặt JDK Tải file cài đặt JDK “jdk-7u3-linux-i586.rpm” ... 2012 [4] Globus Documentation: [Online]http:/ /toolkit .globus. org /toolkit/ docs/5.2 /5.2.0/ admin/quickstart/ [Online]http:/ /toolkit .globus. org /toolkit/ docs/5.2/ Tính toán lưới Điện toán đám mây Page...
 • 32
 • 211
 • 1

Tiểu luận môn Điện toán lưới và đám mây ĐIỆN TOÁN LƯỚI VÀ ĐÁM MÂY CÀI ĐẶT GLOBUS TOOLKIT TRÊN CENTOS

Tiểu luận môn Điện toán lưới và đám mây ĐIỆN TOÁN LƯỚI VÀ ĐÁM MÂY CÀI ĐẶT GLOBUS TOOLKIT TRÊN CENTOS
... Hữu Phước TIỂU LUẬN ĐIỆN TOÁN LƯỚI VÀ ĐÁM MÂY CÀI ĐẶT GLOBUS TOOLKIT TRÊN CENTOS GIẢNG VIÊN: PGS.TS Nguyễn Phi Khứ TP HỒ CHÍ MINH – 6/2014 MỤC LỤC Trang Giới thiệu Ngày nay, tính toán lưới (Grid ... ngữ lập trình C hệ thống tính toán lưới Để cài đặt libtool, ta sử dụng lệnh sau: # yum install libtool-ltdl-devel 2.3.13 Cài đặt gói Globus Toolkit Để cài đặt Globus Toolkit 4.2.1, ta tải gói “gt4.2.1-all-source-installer.tar.gz” ... dùng globus, huuphuoc globus, sub1 globus, sub2 globus, sub3 Bảng 1.4: Các gói phần mềm cài đặt Tên phần Phiên Tên gói cài đặt mềm Globus Thư mục chủ 4.2.1 /usr/local /globus- 1.7.0 1.8.3 Toolkit...
 • 27
 • 168
 • 0

Triển khai hệ thống snort trên centos

Triển khai hệ thống snort trên centos
... /usr/sbin /snort ln -s /usr/local/bin /snort /usr/sbin /snort Snort cung cấp scrip để khởi động thư mục rpm/ ; (thư mục giải nén snort) cp /snort/ snort-2.8.4.1/rpm/snortd /etc/init.d/ cp /snort/ snort-2.8.4.1/rpm /snort. sysconfig ... useradd -g snort snort -s /sbin/nologin - Set quyền sở hữu cho phép Snort ghi log vào thư mục chứa log chown snort: snort /var/log /snort/ Cài đặt tập rule cho SNORT - Tải rule từ http://www .snort. org ... hình snort - Tạo thư mục hoạt động cho snort mkdir /etc /snort mkdir /etc /snort/ rules mkdir /var/log /snort - Chép file cấu hình cd etc/ cp * /etc /snort - Tạo nhóm & người dùng cho snort groupadd snort...
 • 13
 • 260
 • 0

CÀI ĐẶT SNORT TRÊN CENTOS 6.4

CÀI ĐẶT SNORT TRÊN CENTOS 6.4
... CÀI ĐẶT SNORT TRÊN CENTOS 6.4 I CÀI ĐẶT • Cài đặt gói phụ thuộc a Mysql: yum install mysql b Mysql-bench : yum install ... install php-pear Cài đặt snort: - Tạo thư mục snort: mkdir /snort - Chép file snort. -2.8.4.tar.gz download từ trang chủ www .snort. org vào thư mục /snort - Giải nén snort: tar –zxvf snort- 2.8.4.tar.gz ... nén snort) Đặt quyền lại cho file snortd: Cài đặt webmin tích hợp snort Tải gói rpm từ trang web http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.720-1.noarch.rpm Tiến hành cài đặt Trên centos, ...
 • 21
 • 273
 • 2

cài đặt một số dịch vụ trên centos

cài đặt một số dịch vụ trên centos
... Quang Đông - Cài đặt BIND Gõ lệnh hình enter SVTH: Nguyen Đà o Phi Hà - Nguyen Thanh Phong Page Báo cáo quản trị mạng GVHD: TS Nguyễn Võ Quang Đông - Quá trình cài đặt xong - Cài BIND – Chroot ... mạng GVHD: TS Nguyễn Võ Quang Đông Phần A: Admin, Winserver 2008, DNS, Active Directory, DHCP Cài đặt CentOS 5.0: SVTH: Nguyen Đà o Phi Hà - Nguyen Thanh Phong Page Báo cáo quản trị mạng GVHD: ... Nguyễn Võ Quang Đông MỤC LỤC Phần A: Admin, Winserver 2008, DNS, Active Directory, DHCP 1 Cài đặt CentOS 5.0: Admin 3.DNS Samba 27 DHCP...
 • 61
 • 112
 • 0

Nghiên cứu, triển khai dịch vụ squid proxy server trên centos

Nghiên cứu, triển khai dịch vụ squid proxy server trên centos
... Nghiên cứu, triển khai dịnh vụ Squid Proxy Server CentOS ” Nội dung đề tài bao gồm: Chương I: Tổng quan hệ điều hành CentOS Chương II: Tổng quan dịch vụ Proxy Server vào nghiên cứu gói phần mềm Squid ... - 16 - Bùi Huy Đức – Lớp AT3C Nghiên cứu , triển khai dịnh vụ Squid Proxy Server Centos Chương II: PROXY SERVER 2.1 Tổng quan Proxy Server 2.1.1 Định nghĩa Proxy Proxy hệ thống computer router ... AT3C Nghiên cứu , triển khai dịnh vụ Squid Proxy Server Centos 2.3.2.4 cache_peer Chúng ta thường triển khai nhiều máy Proxy Server mạng để chia sẻ tải cho hiệu suất tốt so với máy Proxy Server...
 • 75
 • 221
 • 1

Hướng dẫn cài đặt Oracle trên nền tảng CentOS 6.2 Server doc

Hướng dẫn cài đặt Oracle trên nền tảng CentOS 6.2 Server doc
... Tiếp theo, cần chuẩn bị server CentOS để cài đặt Oracle Ứng dụng Oracle Fusion Middleware sử dụng môi trường đồ họa X11, SSH X11 Forwarding phải kích hoạt cài đặt - Trên máy server, bạn chỉnh sửa ... yes ForwardX11Trusted yes Vậy hoàn tất trình cài đặt ứng dụng Oracle tảng CentOS Server Các bạn tham khảo thêm số viết khác trình đây:  Networking CentOS  Java  SSH X11 Chúc bạn thành công! ... theo, cài đặt Java JRE 7u1 64 bit server (dành cho Oracle Fusion Middleware Suite) cách: - Truy cập vào đường dẫn tải gói jre-7u1-linux-x64.rpm - Sau đó, copy file jre-7u1-linux-x64.rpm tới server...
 • 8
 • 444
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Dạy học dựa vào dự án trong đào tạo công nghệ thông tin trình độ cao đẳng với sự hỗ trợ của ElearningNghiên cứu sự thay đổi nồng độ của một số cytokin và tiểu quần thể tế bào lympho trước, sau điều trị bệnh luput ban đỏ hệ thống (TT)Tự thiết kế hình ảnh nội dung Marketing, Truyền thông PRKỹ năng phỏng vấn Kiếm việc không khóĐề thi học kì 1 lớp 5 môn Khoa học trường tiểu học An Lạc, Lục Yên năm 2016 2017Nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc của thị trường chứng khoán, thị trường vàng và thị trường ngoại tệ ở việt namPhân tích tài chính công ty cổ phần sản xuất và thương mại vinh quangPhân tích và định giá cổ phiếu HPG của công ty cổ phần tập đoàn hòa phátPhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam chi nhánh thanh xuânXử lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần quân độiNGHIÊN CỨU KẾT HỢP CÔNG NGHỆ GPS VÀ THỦY ÂM TRONG ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH ĐÁY BIỂN TỶ LỆ LỚN PHỤC VỤ THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH VEN BIỂNĐỒ ÁN XÂY DỰNG PHẦN MỀM QLBH ÁP DỤNG CHO CỬA HÀNG , CÔNG TY VỪA VÀ NHỎĐánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP công thương việt namMột số biện pháp tập huấn ban chỉ huy liên chi đội nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động đội của trường tiểu họcTìm hiểu về quy trình RupBảo mật mạng không dâyNghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới tại 03 xã điểm trên địa bàn huyện yên sơn, tỉnh tuyên quangQuản lý hoạt động bồi dưỡng tin học cho giáo viên phổ thông tại trung tâm ngoại ngữ tin học tỉnh phú thọNghiên cứu thực trạng và một số giải pháp quản lý rừng cộng đồng ở huyện lục yên, tỉnh yên báiLựa chọn và sử dụng hệ thống bài tập vật lí chương động lực học chất điểm (vật lí 10) nhằm phát triển năng lực tư duy của học sinh THPT miền núi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập