5258 VNPT DTPT 2009

Quản lý hiệu năng NGN của VNPT.doc

Quản lý hiệu năng NGN của VNPT.doc
... đoạn 2001-2005 Lớp quản lý: - Quản NGN VNPT theo mô hình TMN với lớp : Quản phần tử mạng, Quản mạng , Quản dịch vụ Quản kinh doanh - Việc tổ chức thực quản theo mô hình phân ... khai thác, bảo dỡng công ty dọc nh sau : Quản chất lợng Quản lu lợng Quản cấu hình (thiết bị khai thác dự phòng) Quản cố Quản cớc Quản bảo dỡng Ngoài trung tâm có nhiệm vụ ... : Quản kinh doanh (Business Management) Quản dịch vụ (Service Management) Quản mạng (Network Management) Đặng Văn Thi Lớp D2001VT 78 Đồ án tốt nghiệp đại học Chơng Quản hiệu NGN...
 • 29
 • 471
 • 1

2009-01c.pdf

2009-01c.pdf
...
 • 10
 • 313
 • 2

2009-02c.pdf

2009-02c.pdf
...
 • 10
 • 264
 • 3

2009-03a.pdf

2009-03a.pdf
...
 • 6
 • 309
 • 1

2009-04b.pdf

2009-04b.pdf
...
 • 7
 • 378
 • 2

2009-01a.doc

2009-01a.doc
...
 • 11
 • 424
 • 3

2009-01b.doc

2009-01b.doc
...
 • 7
 • 422
 • 2

2009-01d.doc

2009-01d.doc
...
 • 5
 • 289
 • 1

2009-01e.doc

2009-01e.doc
...
 • 8
 • 285
 • 1

2009-02d.doc

2009-02d.doc
...
 • 22
 • 413
 • 1

2009-02e.doc

2009-02e.doc
...
 • 20
 • 418
 • 3

2009-02f.doc

2009-02f.doc
...
 • 19
 • 560
 • 2

2009-02g.doc

2009-02g.doc
...
 • 21
 • 434
 • 2

2009-02h.doc

2009-02h.doc
...
 • 20
 • 762
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập