5258 VNPT DTPT 2009

Quản lý hiệu năng NGN của VNPT.doc

Quản lý hiệu năng NGN của VNPT.doc
... đoạn 2001-2005 Lớp quản lý: - Quản NGN VNPT theo mô hình TMN với lớp : Quản phần tử mạng, Quản mạng , Quản dịch vụ Quản kinh doanh - Việc tổ chức thực quản theo mô hình phân ... khai thác, bảo dỡng công ty dọc nh sau : Quản chất lợng Quản lu lợng Quản cấu hình (thiết bị khai thác dự phòng) Quản cố Quản cớc Quản bảo dỡng Ngoài trung tâm có nhiệm vụ ... : Quản kinh doanh (Business Management) Quản dịch vụ (Service Management) Quản mạng (Network Management) Đặng Văn Thi Lớp D2001VT 78 Đồ án tốt nghiệp đại học Chơng Quản hiệu NGN...
 • 29
 • 499
 • 1

2009-01c.pdf

2009-01c.pdf
...
 • 10
 • 448
 • 2

2009-02c.pdf

2009-02c.pdf
...
 • 10
 • 295
 • 3

2009-03a.pdf

2009-03a.pdf
...
 • 6
 • 361
 • 1

2009-04b.pdf

2009-04b.pdf
...
 • 7
 • 551
 • 2

2009-01a.doc

2009-01a.doc
...
 • 11
 • 558
 • 3

2009-01b.doc

2009-01b.doc
...
 • 7
 • 502
 • 2

2009-01d.doc

2009-01d.doc
...
 • 5
 • 325
 • 1

2009-01e.doc

2009-01e.doc
...
 • 8
 • 325
 • 1

2009-02d.doc

2009-02d.doc
...
 • 22
 • 445
 • 1

2009-02e.doc

2009-02e.doc
...
 • 20
 • 493
 • 3

2009-02f.doc

2009-02f.doc
...
 • 19
 • 647
 • 2

2009-02g.doc

2009-02g.doc
...
 • 21
 • 528
 • 2

2009-02h.doc

2009-02h.doc
...
 • 20
 • 970
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: năm 2009ứng dụng tại vnptgiai đoạn 2009-2010dịch vụ mytv của vnpt13/2009/tt - bytgiai đoạn 2000-2009năm 2009quyết định 78/2009/qđ-ubndquyết định 06/2009/qđ-ubndthông tư 34/2009/tt-bxdthông tư 193/2009/tt-btcthông tư 33/2009/tt-blđtbxhquyết định 20/2009/qđ-ubndquyết định 31/2009/qđ-ubndquyết định 54/2009/qđ-ubndKiểm tra giữa kì môn Cấu trúc rời rạc cho KHMT năm 2016 Đề Đáp án nhóm 217 đề thi thử 2017 full đáp án chi tiếtData Structure and Algorithms CO2003 Chapter 0 IntroductionData Structure and Algorithms CO2003 Chapter 1 IntroductionData Structure and Algorithms CO2003 Chapter 2 Algorithm ComplexityData Structure and Algorithms CO2003 Chapter 5 Stack and QueueData Structure and Algorithms CO2003 Chapter 7 AVL TreeData Structure and Algorithms CO2003 Chapter 9 HashData Structure and Algorithms CO2003 Chapter 10 SortData Structure and Algorithms CO2003 Chapter 11 GraphChapter 3: SOME MORE BASICS IN C++Chapter 4: SELECTION STRUCTURES IN C++Chapter 5c: STRUCTURED TYPE IN C++CÔNG THƯC GIẢI NHANH HÓA THPTSlide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 41: windows and messages)Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 43: GDI and textoutput)Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 51+: file handling)Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 51: shared memory MPI)Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 52: debugging techniques)Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 52+: keyboard mouse interaction)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập