Đề cương địa chất thủy văn

Để cương địathủy văn

Để cương địa lý thủy văn
... Đới thủy văn: đơn vị không gian bậc cao miền thủy văn đồng với đới khí hậu có đợn vị thời gian tương đồng chu kỳ lớn khí hậu Miền thủy văn đơn vị không gian bậc cao vùng thủy văn bậc thấp đới thủy ... thủy văn đơn vị không gian tương đồng với đơn vị thời gian chu kỳ thủy văn + Hệ thống phân vị tồn dãy phân vị địa đới phi địa đới + Cấp đơn vị phân vùng xác định dực # tính địa đới phi địa đới ... Câu 8: Hãy trình bày mâu thuẩn thống tính địa đới phi địa đới Việt Nam.? - Sự kết hợp tính địa đới phi địa đới tạo nên đặc điểm địa phương khí hậu thủy văn thể chất mặt thống mâu thuẩn, ổn định...
 • 12
 • 100
 • 0

đề cương luận án thạc sỹ địa chất thuỷ văn mô hình dòng chảy

đề cương luận án thạc sỹ địa chất thuỷ văn mô hình dòng chảy
... Chính đề tài sở để giải phần nhiệm vụ dự án Chính lý nêu trên, sau hoàn thành chương trình đào tạo thạc sỹ Địa chất thuỷ văn Trường Đại học Mỏ - Địa chất giao viết luận văn với đề tài: "Xây dựng ... tiền đề cho việc giải toán thủy địa hoá Có ý nghĩa quan trọng cho việc giải toán thuỷ lợi, tính toán ổn định đê giới hạn bùng đê tính toán đặc trưng dao động mực nước Cấu trúc luận văn Luận văn ... Đan Phượng, đề án thăm dò sơ nước đất vùng Sơn Tây… khu vực nghiên cứu tổ chức khác sở làm sáng tỏ điều kiện địa chất thuỷ văn khu vực Các tài liệu hướng dẫn xây dựng hình dòng chảy nước đất,...
 • 6
 • 481
 • 6

đề tài “đánh giá điều kiện địa chất thủy vănđề xuất giải pháp bổ cập nước dưới đất khu vực thị xã thuận an – tỉnh bình dương ”

đề tài “đánh giá điều kiện địa chất thủy văn và đề xuất giải pháp bổ cập nước dưới đất khu vực thị xã thuận an – tỉnh bình dương ”
... phong phú nước đất Do đề tài: “ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT THỦY VĂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BỔ CẬP NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHU VỰC THỊ XÃ THUẬN AN TỈNH BÌNH DƯƠNG cần thiết MỤC ĐÍCH NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI: ... đích Đề tài nhằm làm rõ điều kiện địa chất thủy văn khu vực thị x Thuận An, từ đề xuất giải pháp bổ cập nhân tạo nước đất cho khu vực Nhiệm vụ - Nghiên cứu đặc điểm địa chất thủy văn khu vực - Đề ... xuất giải pháp bổ cập nhân tạo nước đất thích hợp với điều kiện địa chất thủy văn khu vực Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI: Ý nghĩa khoa học: làm sáng tỏ điều kiện địa chất thủy văn khu vực, đề xuất giải pháp...
 • 58
 • 933
 • 7

ĐỊA CHẤT THỦY VĂN ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 8 docx

ĐỊA CHẤT THỦY VĂN ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 8 docx
... nội- 1979 2- òa chất thủy văn đại cương, Vũ ngọc Kỷ, Nguyễn thượng Hùng, NXB ĐH & THCN – Hà nội, 1 985 3- òa chất học cho kỹ sư xây dựng cán kỹ thuật môi trường, Alan E Kehew, NXB Giáo dục 19 9 8- Tập ... Giáo dục 19 9 8- Tập 4-Environmental Management of ground-water basin, T.Shibasaki and group Tokai University Press, 1995 5-General hydrogeology by P P Klimentov Published in 1 983 , Mir Publishers ... hổng Các chất kết tủa thường gặp canxit, aragônit, thạch anh, canxêđoan, ôpan; barit, thạch cao, fluôrit, pyrit CHẤT SẮT ĐÓNG VAI TRÒ CEMENT GẮN KẾT CÁC HẠT VẬT LIỆU TÀI LIỆU THAM KHẢO 1-Các phương...
 • 15
 • 182
 • 0

ĐỊA CHẤT THỦY VĂN ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 7 pot

ĐỊA CHẤT THỦY VĂN ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 7 pot
... II- PHÂN LOẠI NGUỒN NƯỚC : 1) Theo đặc tính thủy động -Nguồn nước lên -Nguồn nước xuống -Nguồn nước lên -Nguồn nước xuống 2) Theo điều kiện tàng trữ a- Nguồn nước cung cấp nước thượng tầng b- ... Nguồn nước tràn c- Nguồn nứơc khe nứt áp lực không áp lực d- Các nguồn nước nước cacstơ áp lực không áp lực nằm độ cao khác (trong đới khác nhau) khối đá vôi bò cacstơ hóa e- Các nguồn nước tự ... phương Các tính chất vật lý nước (nhiệt độ, vò, mùi, màu độ suốt) Đối vơiù nguồn nước điển hình (về mặt tính chất) cần lấy mẫu để phân tích thành phần hóa học Nếu nơi xuất lộ nước có chất lắng đọng...
 • 8
 • 182
 • 0

ĐỊA CHẤT THỦY VĂN ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 6 pps

ĐỊA CHẤT THỦY VĂN ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 6 pps
... đây: - Tại vùng có lớp cách thủy (sét) nằm gần mặt đất Lớp cách thủy ngăn không cho nước ngầm nước khí thấm sâu xuống phía dưới, làm cho phần đất cách thủy luôn thừa ẩm, gây lầy hóa mặt đất - Tại ... gọi lớp cách thủy (lớp sét, đá nguyên khối) Các loại nước ngầm chủ yếu: Người ta quan sát thấy có loại nước ngầm chủ yếu sau: - Nước ngầm bồi tích - Nước ngầm trầm tích băng hà - Nước ngầm vùng ... biến chất trầm tích nứt nẻ Căn vào nguồn gốc phát sinh người ta chia loại khe nứt chính: - Khe nứt kiến tạo liên quan với thành tạo cấu tạo - Khe nứt nguyên sinh liên quan với thành tạo đất đá -...
 • 27
 • 246
 • 1

ĐỊA CHẤT THỦY VĂN ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 5 pot

ĐỊA CHẤT THỦY VĂN ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 5 pot
... + 15. 5m +15m +14.5m +15m +14m b Xác đònh vận tốc nước đất – Để xác đònh tốc độ biểu kiến dòng ngầm, người ta đặt lỗ khoan theo hướng nước chảy, lỗ khoan vuông góc với hướng nước chảy _ Cho chất ... ngầm lỗ khoan -Vẽ đường đẳng thủy cao + Đường vuông góc với đường đẳng thủy cao phương nước chảy + hướng nước chảy theo chiều thấp dần gương nước ngầm Phương pháp xác đònh +16.5m Phương vận động ... ĐỚI THÔNG KHÍ I. 1- Ngấm – a Chảy rò: – b Ngấm bình thường II. 2- Sự bốc thoát – a Bốc từ mặt đất – b Bốc từ gương nước ngầm Za = 170 + 8ttb ± 15 (cm) – c Sự thoát bốc thực vật III. 3- Sự ngưng tụ...
 • 14
 • 226
 • 0

ĐỊA CHẤT THỦY VĂN ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 4 ppt

ĐỊA CHẤT THỦY VĂN ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 4 ppt
... thuộc tính loại đá ng macma, trầm tích biến chất Chỉ có nguồn gốc t lỗ hổng khác ng II- THỦY TÍNH CỦA ĐẤT ĐÁ 1- Tính thấm nước : Tính thấm nước tính chất đất đá cho nước thấm qua Mức độ thấm nước ... thấm nước đo hệ số thấm lọc K, có thứ nguyên vận tốc (độ dài(L)/thời gian(t)) CHƯƠNG – Tiếp MẶT CẮT ĐỊA CHẤT THỦY VĂN KHU VỰC KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN (BÌNH DƯƠNG) 2• Độ ẩm : Trong điều kiện ... I- CẤU TRÚC CỦA ĐẤT ĐÁ Ở ta xét cấu trúc đất đá theo quan điểm đòa chất thủy văn, nghóa xét khía cạnh cấu trúc đất, đá, tạo nên điều kiện...
 • 29
 • 145
 • 0

ĐỊA CHẤT THỦY VĂN ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 3 pot

ĐỊA CHẤT THỦY VĂN ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 3 pot
... loại nước Clorua 4-Các loại nước khoáng chủ yếu ng a- Nước khoáng Cac-bo-nic b- Nước Sunfua hydrô hay nước sunfua a- Nước khoáng Cac-bo-nic ng Loại nước có hàm lượng CO2 từ 0,5 – 3, 5 g/l với độ ... I- NƯỚC KHOÁNG NG 1-Khái niệm nước khoáng : 2-Phân loại nước khoáng : 3- Quy luật phân bố nước khoáng : 4-Các loại nước khoáng chủ yếu : 1-Khái niệm nước khoáng ng Người ... độ cao thường thuộc loại nước biến chất cổ có nguồn gốc biển (nước trầm tích) II- NƯỚC NÓNG NG 1- Khái niệm nước nóng 2- Phân loại nước nóng theo nguồn gốc 1- Khái niệm nước nóng ng • Nước nóng...
 • 12
 • 141
 • 0

ĐỊA CHẤT THỦY VĂN ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 2 potx

ĐỊA CHẤT THỦY VĂN ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 2 potx
... tuần hồn Men-đêl - p Các ngun tố chứa nước dạng : -Ion: Na+, Ca 2+ , Mg 2+ , Fe 2+ , Cl- , HCO 3-, SO4 2- , - Phân tử : O2, CO 2, H2S , CH 4, N 2, - Keo : H2SiO3, Fe(OH)3, … Ngồi nước có chất hữu ... - Do q trình oxy hóa vài hợp chất lưu huỳnh (pyrit) - Do nhiễm bẩn tàn tích động thực vật FeS2 + 7O + 8H2O = FeSO4 H2O + 2H+ + SO4 2- Các hợp chất Nitơ Các hợp chất nitơ có nước đất dạng NO 2- , ... I- CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ : Trong địa chất thủy văn, người ta ý đến tính chất vật lý sau nước đất : nhiệt độ, độ suốt, màu, mùi, vị - Nhiệt độ - Độ suốt - Màu - Mùi - Vị Nhiệt độ •...
 • 40
 • 161
 • 0

ĐỊA CHẤT THỦY VĂN ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 1 pot

ĐỊA CHẤT THỦY VĂN ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 1 pot
... hủy H3, H4, H5 ngắn, ví dụ chu kỳ bán phân hủy H4 4, 1 0 -1 1 giây Lượng phân bố đồng vò oxy sau: 3 .15 0 nguyên tử O16 có nguyên tử O18 nguyên tử O17 2 Một vài đặc tính nước: a) Nước có khối lượng ... cách H O 1, 76A0 nghóa nhỏ đường kính phân tử nước Nguyên tố hydro có đến đồng vò H1, H2, H3, H4 H5 với trọng lượng nguyên tử tương ứng 1, 2, 3, 4, Nguyên tố ôxy có đồng vò: O16, O17, O18 với trọng ... đồng vò: O16, O17, O18 với trọng lượng nguyên tử 16 , 17 , 18 Người ta xác đònh điều kiện mặt đất lượng phân bố đồng vò hydrô sau: 5.500 nguyên tử H1 có nguyên tử H2, H3, H4, H5 vô ỏi, chúng phân...
 • 9
 • 199
 • 1

giáo trình địa chất thủy văn đại cương phần mở đầu

giáo trình địa chất thủy văn đại cương phần mở đầu
... ngành địa chất thủy văn • • • • • • Địa chất thủy văn đại cương Động lực học nước đất Thủy địa hố Địa chất thủy văn khu vực Địa chất thủy văn mỏ Cổ địa chất thủy văn TÀI LIỆU THAM KHẢO 1-www.eeescience.utoledo.edu ... học gọi ĐỊA CHẤT THỦY VĂN (địa thủy) Đối tượng nghiên cứu • ĐỊA CHẤT THỦY VĂN khoa học nghiên cứu nước đất, cụ thể nghiên cứu: • - Nguồn gốc, phân bố vận động nươc lớp đất đá • - Các tính chất ... nghiên cứu - Lập đồ địa chất thủy văn - Mơ tả nguồn nước quan sát địa chất thủy văn lỗ khoan, giếng hầm lò - Các phương pháp phân tích mơ hình hóa phòng thí nghiệm - Các phương pháp địa vật lý, đặc...
 • 23
 • 680
 • 2

giáo trình địa chất thủy văn đại cương chương 1 nước trong thiên nhiên

giáo trình địa chất thủy văn đại cương chương 1 nước trong thiên nhiên
... phân tử nước • Nguyên tố hydro có đến đồng vị H1, H2, H3, H4 H5 với trọng lượng nguyên tử tương ứng 1, 2, 3, 4, • Nguyên tố ôxy có đồng vị: O16, O17, O18 với trọng lượng nguyên tử 16 , 17 , 18 • ... phân hủy H4 4, 10 -11 giây Lượng phân bố đồng vị oxy sau: 3 .15 0 nguyên tử O16 có nguyên tử O18 nguyên tử O17 2 Một vài đặc tính nước: a) Nước có khối lượng riêng mật độ lớn +3,980C b) Nhiệt dung ... I NƯỚC LÀ GÌ? Cấu trúc nước: a) Cấu tạo phân tử nước b) Thành phần nước Nuớc dung môi tốt nhờ vào tính luỡng cực Các hợp chất phân cực có tính ion nhu axít,...
 • 9
 • 186
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình địa chất thủy văn đại cươngtài liệu địa chất thủy văn đại cươngbài giảng địa chất thủy văn đại cươngđánh giá tình hình địa chất địa chất thủy văn sát thực tế để đề ra yêu cầu phù hợp tránh lãng phí về qui môhọc phần địa chất thủy văn đại cươngđề cương địa chất dầu khítin học địa chất thủy văngiáo trình tin học địa chất thủy vănbài giảng tin học địa chất thủy văntài liệu tin học địa chất thủy vănbài tập tin học địa chất thủy vănbài tập địa chất thủy văn công trìnhbài tập địa chất thủy vănbản đồ địa chất thủy văn hà nộibản đồ địa chất thủy vănBài kiểm tratài chính doanh nghiệp thương mại chuong 2Triết 22222222222222222222222Cách học từ mới 222222222CAM NGHI VE MAI TRUONGBài tập nâng cao toán 9 (có hướng dẫn)THUYẾT MINH về KHU DU LỊCH SINH THÁIDe cuong quy hoach va QL TNNGiá trị đạt được v1 0Bài tập bất đẳng thức và hệ phương trình hay lớp 9Ôn lý thuyết thi đại học vật lý (tập 1) phần 2 (bản năm 2001)Sống đời đáng sống phần 1 (tái bản có sửa chữa)Thiết kế bài giảng sinh học 12 phần 1Thiết kế bài giảng sinh học 12 phần 2bản đánh máy hóaEm phải đến harvard học kinh tế (tập 1) phần 1Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thuốc bảo vệ thực vật trong phòng trừ sâu đục thân (Ostrinia furnacalis Guenee) đến sinh trưởng và phát triển của cao lương ngọt tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)FT JGCS AC00 f 0008FT JGCS AC00 f 0010Đề kiểm tra tin học 9 học kì 2
Đăng ký
Đăng nhập