Bộ đề thi 19 vòng Violympic lớp 5

Đề thi giải toán violympic lớp 8 vòng 16 mới nhất cấp huyện năm 2014

Đề thi giải toán violympic lớp 8 vòng 16 mới nhất cấp huyện năm 2014
... tuổi hai mẹ 28 tuổi, sau năm tuổi mẹ gấp lần tuổi 26 Tuổi mẹ BÀI THI SỐ Chọn đáp án đúng: Câu 1: Phân thức đối phân thức là: Câu 2: Cho tam giác ABC có diện tích bằng cm? 4,5 18 45 Câu 3: , ... Diện tích tam giác ABM ? 40 30 20 80 Câu 4: Cho tam giác ABC có diện tích Trên đường cao AH lấy điểm M cho M trung điểm AH Diện tích tam giác MBC ? 12 16 48 Câu 5: Phân thức đối phân thức là: ... (,) bàn phím để đánh dấu phẩy số thập phân) Câu 10: Tổng số tuổi hai mẹ 28 tuổi, sau năm tuổi mẹ gấp lần tuổi Tuổi mẹ BÀI THI SỐ Chọn đáp án đúng: Câu 1: Biết Khi bằng: Câu 2: Phân thức đối phân...
 • 16
 • 10,134
 • 75

De thi MTBT vong truong Lop 7+ 8.

De thi MTBT vong truong Lop 7+ 8.
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/492/185300//DethiMTBTvongtruongLop7%208.rar) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 242
 • 5

De thi MTBT vong truong Lop 9

De thi MTBT vong truong Lop 9
... àÂ1hs®7º0ŒG_ë£ÍÌp¯#ØG:ðó¯Žđ„jO|¬éWÇ€p 9 ©5TŽ•€mu¥_-…™ X¯áe`”ÅƯ‡s@ßb!Ĩ†”u5Ỉ%! Ịä; 9 ŠK+dx` ÈÌH¤RXÚbÛ1(»XỈOn%®übd$½ƒÈ"µ&¥C…—¢õ%M™WTƯDcc˜ỊíIkR†gC9³w(DỊUB·4d;¥ó›Ä8„DÂ5±>q&Ú4cL:™~í¨D ... ßè˜4£q’`Ơ‹‰‚:‚aX>Á$ʺ‹Md²‹‰ƒj Ü áZT…#Í\®ƒ 9 ƒ Rœƒ-tpëhx4hyG£rèđ+¦¹øãnỴ‘ CVơg‡>ðãê"zò¿b`~-wlä1á´¬:!Ư¢˜Ỉì†ð²0Ä!ÂL1¡¡ HjƒVbšƯl‡¶À÷l 9 8àé„øvÐđj9ƒ¸€½ð0!$Ỉ†l4È)p'ò;ËKIÏÏ·¦©¡ÉT-#(ÝT’¸ ... J•“™Y[7Ý‚ã£p…=*]^ỵÇd1¢¶y´¦hHb-zvˆ¶ýZðge\dzT¼Ën 9 7A@ËHŸĐG IVóÚẮó±Ë™SÝØ 9 {¾¡“Zž RfùÈä™G%ƯË-?TÞò¸Ỉ«S½¤Ĩ¿üþpýãÿÈÄ={ Page Sheet1 ¹Ị°‘/ƒ8 VRÊÞ¬Ta°FXT.’Ëb|z²>Ù^ìv7ÇỊÅ=Т!ónÈitÅ 3§›Ëåè¹ã1áâȸg(Đœ¸C˜ 9 E'×ËÃíŠËe>[¢ûĨÅ•õỵËL``@„ø5¨ÕaExòxb*zH¿ü¤«ü‘*®HÕÙç4c)TÞ¨Q™²Ùỵ@¶½áTT™øÜ...
 • 8
 • 261
 • 0

Bộ Đề Thi HSG Môn Toán lớp 9(Đề mới)

Bộ Đề Thi HSG Môn Toán lớp 9(Đề mới)
... ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP MÔN TOÁN Câu : (1,5đ) Giải phương trình hệ phương trình sau : a) 3x – 4y = 25 5x – 7y ... Tính độ dài DE theo R ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP MÔN TOÁN Bi (1.5đ) Thu gọn biểu thức sau :  −  +5 a) A =  + ÷1 + ÷  ÷ − ÷ +1...
 • 3
 • 1,558
 • 27

Bộ đề thi vào 10 các lớp chuyên ( C.N )

Bộ đề thi vào 10 các lớp chuyên ( C.N )
... Cho (O) (O ') ; đoạn nối tâm cắt (O) (O ') B C Gọi BA CD đường kính (O) (O ') Vẽ EF tiếp tuyến chung ( E ∈ (O) ; F ∈ (O ') ) Các tia AE DF cắt M ; tia EB FC cắt N CMR: a) MENF hình chữ nhật (gợi ... đường tròn (O) đường kính IC Các đường thẳng BC BI cắt (O) điểm khác M D CMR: a) IM = ID b) DA tiếp tuyến (O) ĐỀ Bài 1: ( điểm) Giải phương trình sau : 1 a) (2 x- 1 )( x + 4) = (x + 1)2 ; b) + = x−4 ... trình:  ( x − 1) − y ( y + 3) = ( x − y )( x + y ) Bài 3: Cho M nằm bên đường tròn (O) Từ M kẽ tiếp tuyến MA ; MB với (O) (A B tiếp điểm) Vẽ dây AC (O) cho AC // MB Đường thẳng MC cắt (O) điểm...
 • 20
 • 346
 • 3

bo de thi hoc sinh gioi lop 9

bo de thi hoc sinh gioi lop 9
... Lan việt Nam Xinga -bo 199 0 9, 0 9, 0 3,0 11,2 5,1 8 ,9 199 4 7,5 9, 2 4,4 9, 0 8,8 11,4 199 6 7,8 10,0 5,8 5 ,9 9,3 7,6 199 8 -13,2 -7,4 - 0,6 - 10,8 - 5,8 0,1 2000 4,8 8,3 4,0 4,4 6,7 9, 9 Câu 2: chứng minh ... Tháng năm 198 4 Bru nây nhập ASEAN - Tháng năm 199 2 Việt Nam Lào tham gia hiệp ớc Ba- Li , tháng năm 199 5 Việt Nam nhập ASEAN Tháng năm 199 7 Lào Mi- an -ma nhập ASEAN Tháng năm 199 9 Căm -Pu -Chia ... ghi kiện tơng ứng với mốc thời gian vào ô trống ? - 17-8- 194 5 : - 2 -9- 194 5: 12 - 12-10- 190 45 : - 194 6 195 0 - 196 0 - 1-1- 195 9 : Câu2 (0,5đ) Thất bại nặng nề Mỹ việc thực Chiến lợc...
 • 65
 • 545
 • 2

BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ 2- LỚP 9

BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ 2- LỚP 9
... đề để làm văn Đề 1:Phân tích thơ “ Mùa xuân nho nhỏ” Thanh Hải Đề 2:Bằng hiểu biết , viềt văn suy nghĩ chủ đề Trường học thân thi n, học sinh tích cực” nhà trường phát động năn học MÃ ĐỀ NV92-TP1 ... ) đoạn văn khoảng 12 dòng Câu Chọn đề để làm văn Đề 1: Phân tích tình mẫu tử thi ng liêng qua thơ “Mây sóng” Ta –go Đề 2: Bàn tinh thần tư học MÃ ĐỀ: NV92-NT3 Câu Thêm thành phần phụ vào câu ... đ)Chọn đề để làm văn Đề 1:Một tượng phổ biến vứt rác đường nơi công cộng Em đặt nhan đề để gọi tượng ) Nêu suy nghĩ em tượng bày tỏ thái độ Đề 2:Phân tích thơ “ Nói với con” Y Phương MÃ ĐỀ: NV92-MH2...
 • 4
 • 1,655
 • 7

Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10

Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10
... = 2.99 + ( 33+333+3333+ +333 33) = 198 + ( 99+999+9999+ +999 99) ( 102 -1 +103 101 01 10 +165 27 198 + B= 1 +104 - 1+ +101 00 1) = 198 33 + Câu 2: 1)x2 -7x -18 = x2 -4 7x-14 = (x-2)(x+2) ... thỏa mãn: 3x1 - 4x2 = 11 đáp án Ti liu ụn thi toỏn vo lp 10 Câu a) f(x) = x x + = ( x 2) = x Suy f(-1) = 3; f(5) = b) x = 10 f ( x) = 10 x = 10 c) A= x = 12 x = x f ( x) = x ( x ... f(5) = b) x = 10 f ( x) = 10 x = 10 c) A= x = 12 x = x f ( x) = x ( x 2)( x + 2) x+2 Với x > suy x - > suy Với x < suy x - < suy Câu A= A= x+2 Ti liu ụn thi toỏn vo lp 10 x ( y 2)...
 • 41
 • 589
 • 1

Bộ đề thi trắc nghiệm vào lớp 10

Bộ đề thi trắc nghiệm vào lớp 10
... B at talking C talking D talk How long ago _? A has this house built B was this house built C this house built D this house was built 10 I want you _ me alone A leave B leaving C left D to ... is being done now 17 When did they built this house? A When this house was built/ B When is this house built? C When did this house build? D When was this house built? 18 A person who teaches ... to be discovered D unlikely to be discovered 27 Who _? A was this book written B wrote this book by C was this book written by D this book was written by 28 If it _ fine tomorrow, we'll go...
 • 124
 • 814
 • 35

Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 - Trường Chu Văn An Hà Nội

Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 - Trường Chu Văn An Hà Nội
... đờng thẳng chia hình vuông thành hai phần có tỉ số diện tích 0,5 Chứng minh 2005 đờng thẳng có 502 đờng thẳng đồng quy 10 Đề thi vào 10 năm 200 5-2 006 Ams- Chu văn an Bài Cho biểu thức P = x x ... cung tròn cố định d) Dựng hình chữ nhật PAON, Chứng minh B, M, N thẳng hàng Bài Đề thi vào 10 năm 199 7-1 998 Ams- Chu văn an Bài Cho biểu thức : P = 3( x + x 3) + x+ x x +3 x+2 x2 x a) Rút gọn ... ba điểm Q, M, K thẳng hàng đợc không ? Tại ? d) Xác định vị trí điểm C để đờng tròn ngoại tiếp MNQ tiếp xúc với đờng tròn (O) Đề thi vào 10 năm 200 3-2 004 Ams- Chu văn an Bài Cho biểu thức P...
 • 11
 • 4,714
 • 41

bo de thi tuyen sinh vao lop 10 chuyen lam son thanh hoa

bo de thi tuyen sinh vao lop 10 chuyen lam son thanh hoa
... 10 If the work is finished by lunchtime you can go home Get Số báo danh Chữ ký ngời coi thi: Sở giáo dục Đào tạo đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt Lam Sơn Thanh ... carry this bag, David ? Jean asked David to Số báo danh -Chữ ký ngời coi thi: đáp án - hớng dẫn chấm Sở giáo dục Đào tạo Thanh Hoá đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt ... a drink 10 Get the work finished by lunchtime and you can go home -5 Sở giáo dục Đào tạo Thanh Hoá đáp án - hớng dẫn chấm đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt chuyên Lam Sơn...
 • 6
 • 1,488
 • 56

Đề thi hsg vòng 1 lớp 9 Môn Vật lí

Đề thi hsg vòng 1 lớp 9 Môn Vật lí
... h1+h2 =1, 2 (1) - Khối lợng nớc thuỷ ngân nên : Sh1D1= Sh2D2 (2) ( D1,D2 lần lợt khối lợng riêng nớc thủy ngân) -áp suất nớc thuỷ ngân lên đáy bình là: 10 S h1 D + 10 Sh2 D2 = 10 (D1h1 +D2h2) S D1 ... 10 (D1h1 +D2h2) S D1 + D2 h1 + h2 1, 2 D h = Từ (2) ta có: = = h1 D2 h1 D2 h2 D1 1, 2 Tơng tự ta có : h2= D1 + D2 p= 0,25đ (3) h1= Thay h1 h2 vào(3)ta có : p = 22356,2(Pa) D2 1, 2 D1 + D2 0,25đ 0,25đ ... có: 294 000.M = 396 000 M = 1, 347 (kg) 0,5đ Vậy với lợng dầu đun bếp ta đun đợc 1, 347 kg (1, 347l) nớc từ 300C đến 10 00C 0,25đ Câu V.(3 điểm) 1) Khi khoá K đóng: a)Với Rx=4 ta có : R12= R3x= R1...
 • 4
 • 400
 • 13

Bộ đề thi và ôn tâp lớp 8,9

Bộ đề thi và ôn tâp lớp 8,9
... 19,86 g; 458 ml B 18,96 g; 480 ml C 18,86 g; 720 ml D 18,68 g; 580 ml Câu 20: Những chất dùng để điều chế oxi phòng thí nghiệm là: A KClO3 B KNO3 C KMnO4 D A, B, C Câu 21: Khí oxi không tác dụng với ... B Cl2, CO2, Ag C CO2, Ag, Na D Ag, FeO Câu 22: Hoà tan hoàn toàn 16 g hỗn hợp Mg, Fe vào dd HCl dư thấy có 8,96 lít khí thoát Lượng muối khan thu là: A 29,5 g B 45,2 g C 44,4 g D 44,8 g Câu 23: ... biểu sai câu sau là: A Các halogen có SOXH – hợp chất với kim loại hidro B Các halogen có electron lớp C Các halogen có tính chất hoá học đặc trưng tính OXH D Các halogen tác dụng mãnh liệt với nước...
 • 3
 • 169
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi giải toán violympic lớp 5 vòng 15de thi giai toan violympic lop 5 vong 6bộ đề thi olympic tiếng anh lớp 5bộ đề thi toán tuổi thơ lớp 5bộ đề thi học kì 2 lớp 5bộ đề thi ioe tiếng anh lớp 5bộ đề thi hsg tiếng anh lớp 5bộ đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn toánbộ đề thi học kì 1 lớp 5 môn toánbộ đề thi học sinh giỏi lớp 5bộ đề thi giữa kì 1 lớp 5bộ đề thi môn tiếng việt lớp 5bộ đề thi hsg tiếng việt lớp 5bộ đề thi học sinh giỏi lớp 5 năm 20112012đề thi olympic tiếng anh lớp 5 vòng 25Hoàn thiện công tác cho vay hạn mức tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Ngũ Hành SơTruyền dẫn chính sách tiền tệ tại việt nam astract englishHoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt PhúHoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty miền Trung - CosevcoHoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng NaNghiên cứu và đề xuất một số giải pháp góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng tại Khu ATK Định Hóa tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty TNHH Giovani Việt NamHoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng NamHoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy NhơHoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm phân hữu cơ sinh học của Công ty Cổ phần Phân bón và Dịch vụ Tổng hợp Bình ĐịnhHoàn Thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện EA KAR, tỉnh Đăk LăkHuy động vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Đà NẵngMở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phú YênMở rộng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú TàiNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk LắkNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để sử dụng dịch vụ thẻ tại địa bàn thành phố Hội ANghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần HOAKYNghiên cứu hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa bàn tỉnh Kon Tumchất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Kon Tum
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập