Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Hóa Học Có đáp án

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Hóa học khối A, B pot

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Hóa học khối A, B pot
... Na2CO3; Br2 Số trường hợp < /b> xảy phản ứng hóa < /b> học < /b> là: A B C D Câu 60: Trong số chất: phenylamoni clorua, natri phenolat, vinyl clorua, anlyl clorua, benzyl clorua, phenyl clorua, phenyl benzoat, ... mol H2 b t Ni b nh kín Nung hỗn hợp < /b> X thu hỗn hợp < /b> Y gồm hiđrocacbon có tỉ khối < /b> H2 19,25 Cho toàn hỗn hợp < /b> Y qua b nh đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu m gam kết tủa vàng nhạt 1,568 lít hỗn hợp < /b> khí ... 10:1 Tổng < /b> khối < /b> lượng Gly–Gly Glyxin hỗn hợp < /b> sản phẩm là: A 27,9 gam B 28,8 gam C 29,7 gam D 13,95 gam Câu 52: Trong số chất: clobenzen, toluen, nitrobenzen, anilin, phenol, axit benzoic, benzanđehit,...
 • 5
 • 268
 • 5

Đề thi thử ĐH môn hoá 2009 đáp án docx

Đề thi thử ĐH môn hoá 2009 có đáp án docx
... vào dd Ba(AlO2)2 Hiện tượng xảy ra: A kết tủa keo trong, sau kết tủa tan B Chỉ kết tủa keo trắng C kết tủa keo trắng bay lên D Khơng kết tủa, khí bay lên Câu 6: Trung hòa 1,4 ... vào dd Ba(AlO2)2 Hiện tượng xảy ra: A kết tủa keo trong, sau kết tủa tan B Chỉ kết tủa keo trắng C kết tủa keo trắng bay lên D Khơng kết tủa, khí bay lên Câu 6: Trung hòa 1,4 ... 31: Trong thi n nhiên oxi đồng vị bền: 16O, 17O,18O, Cacbon đồng vị bền 12C, 13C phân tử CO2: A B C 12 D.18 Câu 32: Phương pháp điều chế etanol cơng nghiệp: A Hydrat hóa etylen xúc tac...
 • 54
 • 334
 • 0

Đề thi thử đh môn hóa 2016 đáp án

Đề thi thử đh môn hóa 2016  có đáp án
... sai? www.dethithudaihoc.com A chất làm màu nước brom B chất bị thủy phân môi trường kiềm C chất hữu đơn chức, mạch hở D chất tham gia phản ứng tráng bạc Câu 28: Cho phản ứng hóa học ... (ban đầu bình khí NH3, chậu thủy tinh chứa nước cất nhỏ vài giọt phenolphtalein): khí NH3 nước cất phenolphtalein Phát biểu sau sai? A Thí nghiệm chứng tỏ NH3 tan nhiều nước tính bazơ ... Một chất chứa nguyên tố oxi, dùng để khử trùng nước tác dụng bảo vệ sinh vật Trái Đất khỏi xạ tia cực tím Chất A O3 B SO2 C O2 D SO3 HẾT www.boxtailieu.net Mã đề 485 Mã đề 485...
 • 6
 • 1,031
 • 11

8 đề thi thử đh môn sinh học đáp án

8 đề thi thử đh môn sinh học có đáp án
... kích thước tăng dần là: A 2, 1, 3, B 2, 4, 3, C 2, 1, 4, D 2, 3, 4, SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT NGHI LỘC Câu Mã đề đề đề Hết -ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN Môn thi: SINH HỌC Năm học ... A C D A B A D D ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC LẦN – NĂM 2013 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi 06 trang) Ngày thi 14/04/2013 Mã đề: 155 Họ, tên thí sinh: ... -***** (Đề thi 06 trang) Ngày thi 14/04/2013 A a - HẾT - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC LẦN – NĂM 2013 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) đề: 223 Họ, tên thí sinh: ...
 • 66
 • 456
 • 0

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn hóa khối B potx

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn hóa khối B potx
... gam B 21,8 gam C 5,7 gam D 12,5 gam Câu 22: Hỗn hợp < /b> X gồm hiđro hiđrocacbon Nung nóng 14,56 lít hỗn hợp < /b> X (đktc), có Ni xúc tác đến phản ứng hoàn toàn thu hỗn hợp < /b> Y có khối < /b> lượng 10,8 gam Biết ... không đáng kể) A 64 gam B 112 gam C 26,6 gam D 90,6 gam Câu 41: Để phân biệt phenol, anilin, benzen, stiren người ta sử dụng thuốc thử < /b> A quỳ tím, dung dịch brom B dung dịch brom, quỳ tím C dung ... lượng 10,8 gam Biết tỉ khối < /b> Y so với metan 2,7 Y có khả làm màu dung dịch brom Công thức phân tử hiđrocacbon A C3H6 B C4H6 C C3H4 D C4H8 Câu 23: Cho sơ đồ sau: B Cao su Buna C A G D E + NaOH Poli...
 • 4
 • 211
 • 0

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn hóa Đề 38 docx

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn hóa Đề 38 docx
... sobitol -HẾT Mã đề 381 – trang 1/6 Nguyễn Thanh Tấn 01679097999 Ninh Kiều- Cần Thơ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2013 Môn: HÓA HỌC; Khối B Mã đề thi 381 Câu 10 11 12 13 14 15 ... hợp thể tích khí N2 H2 (0oC, 100 atm) Sau tiến hành phản ứng tổng hợp amoniac, đưa bình oC, thấy áp suất bình 90 atm Hiệu suất tổng hợp amoniac A 30% B 20% C 25% D 10% Câu 55: Cho m gam hỗn hợp ... nhựa rezol (d) Tơ bán tổng hợp có nguồn gốc từ polime thi n nhiên Mã đề 381 – trang 1/6 Nguyễn Thanh Tấn Ninh Kiều- Cần Thơ (e) Tơ olon thuộc loại tơ vinylic tổng hợp từ vinyl xianua Các phát...
 • 7
 • 250
 • 0

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn hóađề thi 133 pptx

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn hóa Mã đề thi 133 pptx
... Sau lập phương trình hóa học, ta có tổng số nguyên tử bị oxi hóa tổng số nguyên tử bị khử A B 10 18 C 18 10 D Câu 16: Thủy phân hoàn toàn m gam tetrapeptit X mạch hở thu hỗn hợp Y gồm amino axit ... D 20,8 Câu 26: Hỗn hợp X gồm SO2 O2 có tỉ khối so với H2 28 Nung nóng hỗn hợp X thời gian (có xúc tác V2O5) thu hỗn hợp Y có tỉ khối so với X 16/13 Hiệu suất phản ứng tổng hợp SO3 A 60,0% B 50,0% ... hỗn hợp hòa tan vào nước dư thu dung dịch A B C D Câu 29: Cho chất sau: Cr2O3, Al, CH3COONH4, (NH4)2CO3, Na2HPO3, H2NCH2COOH, KHCO3, Pb(OH)2 Có chất chất lưỡng tính? Trang 2/5 - đề thi 133...
 • 5
 • 169
 • 1

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn hóađề thi 95 pptx

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn hóa Mã đề thi 95 pptx
... gam kết tủa? Trang 2/4 - đề thi 951 A 0,7 lít B 0,2 lít C 0,3 lít D 0,6 lít Câu 24: A chất béo gồm trilinolein axit stearic Biết A có số axit 8,4.Vậy A có số xà phòng hóa A 225,90 B 180,56 C ... 9,20 B 11,04 C 6,00 D 10,50 Trang 3/4 - đề thi 951 Câu 39: Cho 0,5 mol rắn X gồm Al, Al2O3 Al4C3 vào dung dòch KOH dư thấy bay 20,16 lít (đkc) hỗn hợp khí Y Sục CO2 dư vào dung dòch sau phản ... phân tử lớn tham gia phản ứng ete hóa Vậy công thức phân tử ancol A CH4O C2H6O B C2H6O C3H8O C C3H8O C4H10O D C4H10O C5H12O - HẾT Trang 4/4 - đề thi 951 ...
 • 4
 • 215
 • 0

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Hóa của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Hóa của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ
... D Tơ visco tơ tổng hợp - - HẾT Trang 5/22 - Mã đề thi 132 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ II NĂM HỌC 2011-2012 MÔN : HÓA HỌC - KHỐI ... Trang 11/22 - Mã đề thi 132 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III- Năm học 2011-2012 MÔN HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; (60 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên thí ... 80% Trang 16/22 - Mã đề thi 132 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN IV NĂM HỌC 2011-2012 MÔN HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; (60 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên thí...
 • 22
 • 154
 • 0

Tuyển tập 10 đề thi thử đh môn vật lý (có đáp án)

Tuyển tập 10 đề thi thử đh môn vật lý (có đáp án)
... Lâm – ĐH Tây Ngun – 0913 808282 – www.facebook.com/tqlamvl Lời nói đầu Tuyển tập 10 đề thi thử đại học năm 2014 mơn VẬT LÝ gồm 10 đề tác giả biên soạn theo chương trình chuẩn kèm theo đáp án ... TP BMT www.luyenthikhtn.comᄃ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 MƠN: VẬT LÝ Thời gian làm 90 phút ĐỀ SỐ 03 34 31 19 Cho số c = 3 .10 m/s ; h = 6,625 .10- Js ; me = 9,1 .10- kg; e = 1,6 .10- C Câu 1: Hai ... TP BMT www.luyenthikhtn.comᄃ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 MƠN: VẬT LÝ Thời gian làm 90 phút ĐỀ SỐ 04 34 31 19 Cho số c = 3 .10 m/s ; h = 6,625 .10- Js ; me = 9,1 .10- kg; e = 1,6 .10- C Câu 1: Trong...
 • 160
 • 334
 • 2

ĐỀ THI THỬ đh môn vật lý đáp án

ĐỀ THI THỬ đh môn vật lý có đáp án
... khác Câu 25: Một bể độ sâu h chứa đầy nước Một tia sáng mặt trời rọi vào mặt nước góc tới i Biết chiết suất nước ánh sáng đỏ ánh sáng tím n đ nt Độ dài a quang phổ tia sáng tạo đáy bể A a = ... sáng điểm phát đồng thời xạ đơn sắc màu đỏ bước sóng λ1 = 640nm xạ màu lục, chiếu sáng hai khe I–âng Trên quan sát thấy hai vân sáng màu với vân trung tâm vân màu lục Giữa hai vân sáng ... sau thấu kính D Vật thật nằm khoảng tiêu cự (thuộc OF) cho ảnh ảo lớn vật, chiều với vật Câu 36: Máy ảnh dùng để chụp ảnh vật cách máy 300m Phim cách vật kính 10cm Vật kính máy ảnh tiêu cự A...
 • 147
 • 231
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de thi thu dh mon hoa 2011 co dap anđề thi thử đh môn hóa 2013 có đáp ánde thi thu dh mon hoa 2014 co dap antong hop de thi thu dh mon hoa 2014đề thi thử đh môn sinh 2014 có đáp ánđề thi thử đh môn toán 2013 có đáp ánbo de thi thu dh mon ly 2011 co dap anđề thi thử đh môn lý 2013 có đáp ánđề thi thử đh môn sinh 2013 có đáp ánde thi thu dh mon ly 2014 co dap anđề thi thử đh môn toán 2012 có đáp ánde thi thu dh mon ly 2012 co dap anđề thi thử đh môn sinh 2015 có đáp ánde thi thu dh mon van 2012 co dap anbo de thi thu dh mon toan 2012 co dap anSử dụng phần mềm geometer’s sketchpad trong dạy học định lí hình học lớp 8TCVN 11022 6 2015 ISO chuẩn bị nền thép trước khi phủ sơn và sản phẩm liên quan phương pháp thửTCVN 11024 2015 ISO chất dẻo xác định sự thay đổi màu sắc và biến tính chất sau khi phơi nhiễm với ánh sáng ban ngày dưới kính, thời tiết tự nhiên hoặc nguồn sáng phòng thí nghiệmBộ đề 8 điểm môn toán năm 2017 có lời giải chi tiếtnghiên cứu các sản phẩm – dịch vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Danko (Báo cáo thực tập tốt nghiệp)Phát triển năng lực nhận thức giá trị đạo đức trong các tác phẩm Văn học thông qua dạy học (NCKH)Tiểu luận hiệp định thương mại tự do việt nam EU ( EVFTA)Thuyết trình việt nam và các khu vực mậu dịch tự do FTA của aseans với các nước, cơ hội và thách thức đối với hoạt động xuất nhập khẩu của việt namPhát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện khoái châu, tỉnh hưng yênPhát triển sản xuất lúa RVT tại xã yên khánh, huyện ý yên, tỉnh nam địnhQuản trị nhân lực tại trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ươngCột xơnur trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của dân tộc cơtu ở tỉnh quảng namTăng cường quản lí nhà nước tại khu di tích đại thi hào nguyễn du xã tiên điền, huyện nghi xuân, tỉnh hà tĩnhnghiên cứu hành vi tiêu dùng thịt bò của hộ gia đình tại phường mường thanh,thành phố điện biên phủ,tỉnh điện biênPhân tích hiệu quả kinh tế nuôi trồng thủy sản của các hộ nông dân trên địa bàn xã gia vượng, huyện gia viễn, tỉnh ninh bìnhPhát triển kênh phân phối dưa hấu theo hướng bền vững trên địa bàn xã diễn lộcPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt namThiết kế kỹ thuật Trường THCS Thị trấn Càng Longluận văn Thạc sĩ Ứng dụng khai phá dữ liệu tìm hiểu thông tin khách hàng Viễn ThôngNghiên cứu chiết tách, khảo sát tính chất của lectin từ hạt đậu đỏ tây (phaseolus vulgais) và đề xuất hướng ứng dụng