Tổng hợp Đề thi thử ĐH môn Vật Lý (Có đán án)

Tuyển tập 10 đề thi thử đh môn vật (có đáp án)

Tuyển tập 10 đề thi thử đh môn vật lý (có đáp án)
... Lâm – ĐH Tây Ngun – 0913 808282 – www.facebook.com/tqlamvl Lời nói đầu Tuyển tập 10 đề thi thử đại học năm 2014 mơn VẬT LÝ gồm 10 đề tác giả biên soạn theo chương trình chuẩn kèm theo đáp án ... TP BMT www.luyenthikhtn.comᄃ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 MƠN: VẬT LÝ Thời gian làm 90 phút ĐỀ SỐ 03 34 31 19 Cho số c = 3 .10 m/s ; h = 6,625 .10- Js ; me = 9,1 .10- kg; e = 1,6 .10- C Câu 1: Hai ... TP BMT www.luyenthikhtn.comᄃ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 MƠN: VẬT LÝ Thời gian làm 90 phút ĐỀ SỐ 04 34 31 19 Cho số c = 3 .10 m/s ; h = 6,625 .10- Js ; me = 9,1 .10- kg; e = 1,6 .10- C Câu 1: Trong...
 • 160
 • 398
 • 2

ĐỀ THI THỬ đh môn vật có đáp án

ĐỀ THI THỬ đh môn vật lý có đáp án
... khác Câu 25: Một bể độ sâu h chứa đầy nước Một tia sáng mặt trời rọi vào mặt nước góc tới i Biết chiết suất nước ánh sáng đỏ ánh sáng tím n đ nt Độ dài a quang phổ tia sáng tạo đáy bể A a = ... sáng điểm phát đồng thời xạ đơn sắc màu đỏ bước sóng λ1 = 640nm xạ màu lục, chiếu sáng hai khe I–âng Trên quan sát thấy hai vân sáng màu với vân trung tâm vân màu lục Giữa hai vân sáng ... sau thấu kính D Vật thật nằm khoảng tiêu cự (thuộc OF) cho ảnh ảo lớn vật, chiều với vật Câu 36: Máy ảnh dùng để chụp ảnh vật cách máy 300m Phim cách vật kính 10cm Vật kính máy ảnh tiêu cự A...
 • 147
 • 257
 • 0

Đề thi thử đh môn vật có đáp án

Đề thi thử đh môn vật lý có đáp án
... ; x  cos(  ) Hai vật gặp x1 = x2 đến ta giải pt T1 máy tính suy   2,0943(rad ) Thay vào ta x1 = -1  Đáp án A Câu 44 Một vật thực đồng thời ba d đh phương, tần số pt x1; x2; x3 Biết ... bình vtb  ; sau 1T trạng thái vật lặp lại  x2 = x1 vậy: vtb  =0 t t Đáp án D Câu 12 Một vật dao động với phương trình x = Pcosωt + Q.sinωt Vật tốc cực đại vật A  P  Q B  P  Q C  ( P ... điểm t vật vị trí M sau T/4 M => Quãng đường vật thời gian là: A 3  A(1 /  )  13,66cm  Đáp án A 2 Câu 23 Một vật dđdh với T = 1s Tại thời điểm t1 vật li độ vận tốc x1 = - 2cm; v1 = 4πcm/s...
 • 10
 • 267
 • 1

7 đề thi thử ĐH môn Vật có đáp án

7 đề thi thử ĐH môn Vật Lý có đáp án
... ng l 3,25 (MeV), 1uc = 931 (MeV) Xỏc nh nng lng liờn kt ca ht nhõn 2He3 A 7, 71 87 (MeV) B 7, 7188 (MeV) C 7, 7189 (MeV) D 7, 7186 (MeV) Cõu 39: Phỏt biu no sau õy l SAI Hin tng phúng x A l quỏ trỡnh ... 36A 46B 56C 7D 17B 27A 37B 47B 57A 8D 18C 28D 38C 48D 58A 9B 19A 29A 39A 49D 59C 10C 20C 30A 40D 50A 60A THI TH I HC ( 6) MễN VT Lí KHI A Thi gian lm bi: 90 phỳt; I.PHN CHUNG CHO TT C THI SINH(40 ... LUYN THI I HC) 3D 4C 5A 6B 7D 8C 13D 14D 15A 16A 17B 18D 23D 24B 25D 26D 27C 28C 33B 34C 35A 36D 37C 38B 43B 44B 45C 46B 47D 48D 53D 54C 55B 56A 57D 58B B GIO DC V O TO I.PHN CHUNG CHO TT C THI...
 • 36
 • 283
 • 3

Tuyển tập đề thi thử ĐH môn Vật có đáp án

Tuyển tập đề thi thử ĐH môn Vật Lý có đáp án
... đổi, giá trị tất ánh sáng màu từ đỏ đến tím B thay đổi, chiết suất lớn ánh sáng đỏ nhỏ ánh sáng tím C thay đổi, chiết suất lớn ánh sáng tím nhỏ ánh sáng đỏ B thay đổi, chiết suất lớn ánh sáng ... Nguồn kết hợp nguồn tần số, pha độ lệch pha khơng đổi Câu 2: Trong thí nghiệm Y-âng, ánh sáng dùng ánh sáng đơn sắc λ = 0,52µm Khi thay ánh sáng ánh sáng đơn sắc bước sóng λ’ khoảng ... tượng chất bị phát quang ánh sáng chiếu vào B tượng chất bị nóng lên ánh sáng chiếu vào C tượng giảm điện trở chất bán dẫn ánh sáng chiếu vào D truyền sóng ánh sáng sợi cáp quang ...
 • 104
 • 282
 • 1

TỔNG hợp đề THI THỬ THPTQG môn vật

TỔNG hợp đề THI THỬ THPTQG môn vật lý
... vòng/phút D 20 vòng/phút TRƯỜNG THPT CHUYÊN VINH ĐỀ THI THỬ THPT LẦN NĂM 2016 Môn: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phá Mã đề thi 132 Họ tên thí sinh: …………………………………………… SBD: ... 49 C 168 50 A 278 50 A 369 50 A 456 50 C SỞ GD VÀ ĐT NGHỆ AN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA– LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN VINH Môn : VẬT LÝ ( Đề gồm 50 câu trắc nghiệm) Năm học : 2015 - 2016 Thời gian làm ... m/s giảm - Hết TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÍ LẦN - 2016 trƯêng th chuyªn Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án 168 B 278 C 369 C 456 B 168...
 • 173
 • 198
 • 0

2 đề thi thử ĐH Môn Vật và đáp án- số 5+6

2 đề thi thử ĐH Môn Vật lý và đáp án- số 5+6
... 1/ 120 0 giây C 1/300 giây D 1/600 giây ĐÁP ÁN 1D 11C 21 D 31C 41A 51A 2D 12A 22 D 32D 42D 52A 3A 13A 23 C 33B 43C 53D 4D 14D 24 D 34C 44B 54B 5A 15C 25 A 35A 45B 55A 6C 16B 26 B 36A 46A 56B 7C 17A 27 B ... 2C 12A 22 A 32D 42C 52D 3D 13A 23 C 33D 43D 53D 4D 14D 24 A 34B 44C 54C 5D 15D 25 A 35D 45C 55D 6B 16D 26 A 36B 46B 56D 7B 17A 27 D 37A 47D 57A 8A 18A 28 C 38C 48B 58A 9B 19B 29 A 39D 49C 59D 10C 20 D 30D ... 17A 27 B 37C 47D 57D 8D 18C 28 C 38B 48A 58C 9B 19A 29 D 39B 49C 59B 10B 20 B 30B 40A 50B 60C ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 20 09 -20 10 Môn Vật ( Thời gian làm 90 phút) ĐỀ I Phần chung cho đối tượng...
 • 14
 • 214
 • 1

Đề thi thử ĐH môn vật có lời giải chi tiết tập 2

Đề thi thử ĐH môn vật lý có lời giải chi tiết tập 2
... ti thi im t = 2s k t a bt u quay l A kgm2/s B kgm2/s C kgm2/s D kgm2/s HT - P N M 0 12 1B,2D,3B,4A,5C,6D,7D,8C,9D,10D,11B,12B,13B,14A,15C,16A,17D,18B,19B ,20 D ,21 A ,22 A ,23 C, 24 C ,25 A ,26 C ,27 B ,28 A ,29 D,30B,31D,32C,33B,34C,35B,36B,37B,38B,39D,40A, ... 3,1MeV U2 U2 20 + 80 = 100 = P= P 100 Gii cõu 9:Chn B 2 ( Z L ZC ) = 20 .80 = 40 P = R1 U2 R 12 + ( Z L Z C ) = U2 U2 Tng t: P2 82 122 Gii cõu 10 Chn B NPb 20 6 t mPb NA N 20 6 N0 ( e ) 20 6 20 6 ... tiu Cõu 29 Mt vt dao ng iu hũa x = 10 cos10 t ( cm ) Vn tc ca vt cú ln bng 50 ( cm s ) ln th 20 12 k t t = ti thi im Cõu 22 A 24 13 12 s B 120 7/ 12 s C 120 5 12 s D 24 15 12 s t in ỏp xoay chiu cú...
 • 149
 • 638
 • 0

2 đề thi thử ĐH Môn Vật và đáp án số 13+14

2 đề thi thử ĐH Môn Vật lý và đáp án số 13+14
... 11B 21 C 31D 41C 2D 12D 22 A 32C 42A 3D 13C 23 C 33B 43A 4A 14D 24 C 34C 44B 5A 15A 25 B 35C 45B 6D 16A 26 A 36B 46A 7C 17D 27 B 37A 47D 8C 18D 28 D 38B 48D 9A 19B 29 B 39B 49B 10C 20 B 30D 40C 50B ĐỀ THI ... song π 2 10 −4 F, ghép nối tiếp π 10 −4 F, ghép song song π C C = D C = Đáp án 1B 11A 21 C 31D 41B 2B 12B 22 A 32B 42A 3D 13D 23 A 33B 43B 4A 14A 24 C 34C 44D 5B 15B 25 B 35A 45C 6D 16B 26 A 36A ... là: A u = 2cos(4πt – π /2) (cm) B u = 2 cos4πt (cm) C u = 2cos (2 t +π /2) (cm) D u = 2cos2πt (cm) Câu 44: Hai dao động điều hoà phương, tần số, vuông pha nhau, có biên độ A = 15cm A2 = 20 cm Góc...
 • 12
 • 191
 • 1

Đề thi thử ĐH môn Vật có hướng dẫn giải chi tiết

Đề thi thử ĐH môn Vật Lý có hướng dẫn giải chi tiết
... lò xo nằm ngang vật nhỏ khối lượng m, dao động điều hoà với biên độ A Khi vật đến vị trí động lần vật khác m' (cùng khối lượng với vật m) rơi thẳng đứng dính chặt vào vật m vật tiếp tục dao ... câu đúng: điểm dừng lại cuối vật O khoảng cách ngắn vật B 45cm khoảng cách vật B biến thi n tuần hoàn tăng dần điểm dừng cuối cách O xa 1,25cm + Nhận xét: Câu đề thi Chuyên Kontum năm trước, ... ngang, k=40N/m, chi u dài tự nhiên=50cm, đầu B cố định, đầu O gắn vật m=0,5kg Vật dao động mặt phẳng nằm ngang hệ số ma sát =0,1 Ban đầu vật vị trí lò xo độ dài tự nhiên kéo vật khỏi vị trí...
 • 12
 • 229
 • 1

Tuyển tập 150 đề thi thử ĐH môn VẬT ( có hướng dẫn giải chi tiết)

Tuyển tập 150 đề thi thử ĐH môn VẬT LÝ ( có hướng dẫn giải chi tiết)
... Biên độ dao động động cực đại hệ A √ (cm);40(mJ) B √ (cm);0,25(J) C √ (cm);60(mJ) D √ (cm);0,24(J) Giải: Tần số góc:  =√ = 10√ rad/s Bảo toàn động lượng: m.v= (M+m).V → V=0.4 m/s Tại VTCB: +Ban ... lò xo chi u dài nhỏ nhất, nên ban đầu vật biên âm Vậy phương trình dao động vật dạng x = cos (8 πt + π) ⇒ v = x′ (t) = 40π sin (8 πt) Chọn B Câu 13: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng bước ... = ( ) + (Z 2 + (Z L R L1 − ZC1 ) L2 − ZC2 ) R U U √ { √  =√  + (Z 2 Zc1 − ZL1 = R (1 ) R 4R L1 − ZC1 ) √ Từ ⇐⇒ U U √ ZL2 − Zc2 = R (2 )  =√  R2 + (ZL2 − ZC2 )2 4R2 √ √ √ 2R 3 Lấy (1 ) + (2 )...
 • 162
 • 267
 • 0

TỔNG HỢP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ ĐÁP ÁN

TỔNG HỢP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ ĐÁP ÁN
... ngồi tượng? A Chiếu ánh sáng bước sóng thích hợp vào kim loại để electron kim loại bật B Chiếu chùm ánh sáng vào bán dẫn để electron di chuyển bán dẫn C Chiếu chùm ánh sáng bước sóng ngắn ... vị trí li độ cực đại vị trí cân A li độ vật giảm dần nên gia tốc vật giá trị dương B li độ vật giá trị dương nên vật chuyển động nhanh dần C vật chuyển động nhanh dần vận tốc vật giá ... thích hợp để dung dịch phát ánh sáng bước sóng dài D Bắn chùm electron vào kim loại để ánh sáng phát Câu 34: Mạch dao động tưởng LC dao động tự Thời điểm t = 0, hiệu điện hai tụ giá...
 • 50
 • 287
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tong hop de thi thu dh mon hoa 2014de thi thu dh mon vat ly nam 2011đề thi thử đh môn vật lý 2012đề thi thử đh môn vật lý năm 2012đề thi thử đh môn vật lý 2014đề thi thử đh môn vật lý 2013đề thi thử đh môn vật lý năm 2014de thi thu dh mon vat ly 2011 truong chuyende thi thu dh mon vat ly 2011đề thi thử đh môn vật lý năm 2013de thi thu dh mon vat ly 2012 co dap ande thi thu dh mon vat ly 2011 co dap antổng hợp đề thi các năm môn vật lýđề thi thử đh môn sinh 2014 có đáp ánđề thi thử đh môn toán 2013 có đáp ánĐề tài: Chuyên đề xử lý nước thải bằng các quá trình tự nhiênChuyển hóa xenobioticTieu luan lich su ly luan bao chi các vấn đề KINH tế báo CHÍ TRUYỀN THÔNGChính trị với việc thực hiện xóa đói, giảm nghèo tiểu luận cao họcSự lãnh đạo của các huyện uỷ trong tỉnh bắc ninh đối với hội chữ thập đỏ cấp huyện tiểu luận cao họctieu luan chiến dịch truyền thông hành động để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gáisáng kiến kinh nghiệm hay ở tiểu học40 BÀI TẬP TIẾNG ANH TÌM RA LỖI TRONG CÂU ( ERROR IDENTIFICATION) có đáp ánKế hoạch chủ đề gia đình ngày nhà giáo Việt Nam trường Mẫu giáoKế hoạch thực hiện chủ đề Một số hiện tượng tự nhiên trường Mẫu giáogiáo án Mẫu giáo 5 6 tuổi trọn bộ hayNỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ MẪU GIÁOPHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN TRẺ 5 TUỔISOẠN BÀI THƯƠNG VỢ (TRẤN TẾ XƯƠNG)bài tập TIẾNG ANH VỀ PHÁT ÂM, DẤU NHẤN, TRỌNG ÂM MỚIĐề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên quang trung bình phước lần 3 (1)Phương pháp xác định chất hữu cơTương tác thuốc, bài giảng tổng quanPrescribing in Pregnancy, Fourth editionCAUHOI_Thi_LT_Sinh hoc phan tu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập