Bài giảng điện tử Grade 11. Unit 8. D. Writing

Bài giảng điện tử sinh học lớp 8 tham khảo thao giảng bài 6 phản xạ (11)

Bài giảng điện tử sinh học lớp 8 tham khảo thao giảng bài 6 phản xạ (11)
... điều báo chỉnh ngược Cơ quan phản ứng Sơ đồ vòng phản xạ Tiết – Bài 6: PHẢN XẠ I Cấu tạo chức nơron: II Cung phản xạ: Phản xạ: Cung phản xạ: Vòng phản xạ: Cho phản xạ: bị ngứa Tuỷ thần nơ ron ... quan phản ứng - Quan sát hình sau, phân tích đường dẫn truyền xung thần kinh phản xạ trên? Tiết – Bài 6: PHẢN XẠ I Cấu tạo chức nơron: II Cung phản xạ: Phản xạ: Cung phản xạ: Vòng phản xạ: - ... quan phản ứng II Cung phản xạ: Phản xạ: Tiết – Bài 6: PHẢN XẠ I Cấu tạo chức nơron: II Cung phản xạ: Phản xạ: - Đọc thông tin SGK, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau: - Cho số ví dụ phản...
 • 28
 • 201
 • 0

Bài giảng điên tử sinh học lớp 8

Bài giảng điên tử sinh học lớp 8
... vai trò Phiếu học tập Tìm hiểu tượng đông máu Tiêu chí Hiện tượng Cơ chế Khái niệm Vai trò Nội dung Hoạt động nhóm ( phút) ( Hai bàn nhóm) - Cá nhân nghiên cứu thông tin SGK tr. 48 -Trao đổi nhóm ... thành nội dung phiếu học tập Tiết 15: Đông máu nguyên tắc truyền máu Tìm hiểu chế đông máu vai trò Tiểu cầu đóng vai trò trình đông máu? Phiếu yếu Sự đông máu liên quan tới học tập thành nút tiểu ... thương Tiết 15: Đông máu nguyên tắc truyền máu Tìm hiểu chế đông máu vai trò - Nội dung: Phiếu học tập Tìm hiểu nhóm máu người người, có nhóm máu phân loại chúng yếu tố ? Tiết 15: Đông máu nguyên...
 • 15
 • 2,591
 • 1

bài giảng điện tử công nghiệp, chương 8 potx

bài giảng điện tử công nghiệp, chương 8 potx
... với trường hợp đặc tuyến mắc EC điện áp tạo UCB giảm tới Điều giải thích sau : Khi điện áp UCB giảm đến 0, thân chuyển tiếp chuyển tiếp colectơ điện tiếp xúc, điện tiếp xúc colectơ hạt dẫn từ ... Zener trường hợp điốt, tượng xuyên thủng (do điện áp ngược UCB lớn làm miền điện tích không gian miền chuyển tiếp colectơ mở rộng tới mức tiếp xúc với miền điện tích không gian chuyển tiếp emitơ, ... (CC) IB= f(UCB) điện áp UCE không đổi có dạng hình 2.31 có dạng khác hẳn so với đặc tuyến vào hai cách mắc EC BC xét trước Đó kiểu mắc mạch điện áp vào UCB phụ thuộc nhiều vào điện áp UCE (khi...
 • 7
 • 156
 • 1

Bai giang dien tu lop 9- unit 9

Bai giang dien tu lop 9- unit 9
... up: nâng lên *Questions II/ Read: Where is Kobe? What happened in Kobe in 199 5? Do you know Mount Pinatubo? Unit : Natural Disasters Lesson : Read I/Vocabular y Read: II/ Earthquakes: Ninety percent ... NorthEarth.In the 196 0s, a the underwater aRim,whichvocalno in South Ring hours, itoverland below ais a of the andthe the America, a Mountis called hurrican Pinatubo, which thunderstorm pass 199 5, a huge ... in 199 5 caused severe damage A huge tidal wave traveled from California to Alaska and hit Anchorage in the 196 0s Typhoon, hurricane and tropical storm are different words for the same natural...
 • 26
 • 698
 • 0

Bài giảng điện tử số 11 chủ đề đi bộ đúng quy định

Bài giảng điện tử số 11 chủ đề đi bộ đúng quy định
... i b ỳng quy nh Bc tranh i b ỳng quy nh Bc tranh i b ỳng quy nh Bc tranh i b ỳng quy nh Bc tranh i b ỳng quy nh Bc tranh i b ỳng quy nh Bc tranh i b cha ỳng quy nh Bc tranh i b cha ỳng quy nh Bc ... tranh có quy định không? - iều gỡ xảy ra? Vỡ sao? - Em làm gỡ thấy bạn nh thế? Th t, ngy 12 thỏng 11 nm 2014 o c i quy định (tit 2) Cỏc nhúm trỡnh by.Lp nhn xột Th t, ngy 12 thỏng 11 nm 2014 ... tranh) Th t, ngy 12 thỏng 11 nm 2014 o c i b ỳng quy nh (tit 2) Hc sinh tr li Lp nhn xột Kt lun: - Tranh 1,2,3,4,6 l tranh ỳng quy nh - Tranh 5,7,8 l tranh sai quy nh - i bỳng quy nh l t bo v mỡnh...
 • 19
 • 173
 • 0

Bài giảng điện tử sinh học lớp 8 tham khảo thao giảng bài 6 phản xạ (12)

Bài giảng điện tử sinh học lớp 8 tham khảo thao giảng bài 6 phản xạ (12)
... quan phản ứng (bắp cơ) Cơ quan thụ cảm (da) Quan sát hình:Kể tên nơron tham gia Một cung phản xạ gồm loại thành phần nào? vào cung phản xạ ? II VỊNG PHẢN XẠ - Thế vòng phản? - Vòng phản xạ có ... nữ, cụp lại)có phải phản xạ khơng? cảm ứng Cung phản xạ: Quan sát hình sau, phân tích đường dẫn truyền xung thần kinh phản xạ trên? - Nêu khái niệm cung phản xạ gì? Cung phản xạ: nơron trung gian ... từ trung ương tới quan phản quan phản ứng ứng Em có nhận xét hướng dẫn truyền xung TK nơron hướng tâm nơron li tâm? II CUNG PHẢN XẠ phản xạ: - Cho số ví dụ phản xạ? - Phản xạ gì? - Hiện tượng cảm...
 • 11
 • 166
 • 0

Bài giảng điện tử sinh học lớp 8 tham khảo thao giảng bài 6 phản xạ (14)

Bài giảng điện tử sinh học lớp 8 tham khảo thao giảng bài 6 phản xạ (14)
... Nguyen thu Bai 6: phan xa • I) cau tao va chuc nang cua noron • Hay neu phan cau tao cua mo hinh than kinh.? • -than +nhan • +soi nhanh • -soi truc:+soi truc • +bao mielin • +cuc xinap Bai 6: phan xa ... thu cam(VD: da…) • +noron(VD: huong tam,li tam,trung gian) • +CQ phan ung(VD:co…) Bai 6: phan xa Nguyen thu Bai 6: phan xa • I)cau tao va chuc nang cua noron • II)cung phan xa • III)vong phan xa • ... truyen:kha nang lan truyen xung than kinh theo chieu nhat dinh tu than xuong soi truc Nguyen thu Bai 6: phan xa • I)cau tao va chuc nang cua noron • II)cung phan xa • Cung phan xa bao gom nhung gi?...
 • 11
 • 99
 • 0

Bài giảng điện tử sinh học lớp 8 tham khảo thao giảng bài 6 phản xạ (16)

Bài giảng điện tử sinh học lớp 8 tham khảo thao giảng bài 6 phản xạ (16)
... Cung phản xạ SGK/Tr 22 Phản xạ Cung phản xạ SGK/Tr 21 Vòng phản xạ SGK/Tr 22 1/ âutập: : Bài hỏi Phân biệt cung phản xạ vòng phản xạ ? Cung phản xạ Vòng phản xạ Có thành phần tham gia: Cơ quan thụ ... Thứ ngày 28 tháng năm 20 06 Tiết 6: Phản xạ Thứ ngày 28 tháng năm 20 06 Tiết 6: Phản xạ I Cấu tạo chức nơ ron Cấu tạo nơ ron: Thứ ngày 28 tháng năm 20 06 Tiết 6: Phản xạ I Cấu tạo chức nơ ... tâm II Cung phản xạ Phản xạ phản ứng thể, trả lời kích thích môi trường môi trường thông qua hệ thần kinh Nêu số ví dụ phản xạ ? Phản xạ ? Thứ ngày 28 tháng năm 20 06 Tiết 6: Phản xạ I Cấu tạo...
 • 22
 • 138
 • 3

Bài giảng điện tử sinh học lớp 8 tham khảo thao giảng bài 6 phản xạ (18)

Bài giảng điện tử sinh học lớp 8 tham khảo thao giảng bài 6 phản xạ (18)
... quan phản ứng (bắp cơ) Cơ quan thụ cảm (da) Quan sát hình:Kể tên nơron tham gia Một cung phản xạ gồm loại thành phần nào? vào cung phản xạ ? II VỊNG PHẢN XẠ - Thế vòng phản? - Vòng phản xạ có ... nữ, cụp lại)có phải phản xạ khơng? cảm ứng Cung phản xạ: Quan sát hình sau, phân tích đường dẫn truyền xung thần kinh phản xạ trên? - Nêu khái niệm cung phản xạ gì? Cung phản xạ: nơron trung gian ... từ trung ương tới quan phản quan phản ứng ứng Em có nhận xét hướng dẫn truyền xung TK nơron hướng tâm nơron li tâm? II CUNG PHẢN XẠ phản xạ: - Cho số ví dụ phản xạ? - Phản xạ gì? - Hiện tượng cảm...
 • 12
 • 129
 • 0

Bài giảng điện tử sinh học lớp 8 tham khảo thao giảng bài 6 phản xạ (21)

Bài giảng điện tử sinh học lớp 8 tham khảo thao giảng bài 6 phản xạ (21)
... Vòng phản xạ Đọc thơng tin sgk, quan sát H6-2 ( sgk-21) H63( sgk-22) Thảo luận: 1.Tìm sai khác vòng phản xạ cung phản xạ? 2.Thế vòng phản xạ? Vòng phản xạ có ý nghĩa đời sống? Vòng phản xạ có ... nơron tham gia vào cung phản xạ? *3 loại nơron tạo nên cung phản xạ là: - Nơron hướng tâm - Nơron li tâm - Nơron trung gian Cung phản xạ Câu 2: Nêu thành phần cung phản xạ? Thành phần cung phản xạ ... hướng phản ứng quan phản ứng I.CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA NƠRON II CUNG PHẢN XẠ 1 .Phản xạ Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: Câu 1: Phản xạ gì? Cho ví dụ phản xạ người động vật? Câu 2: Nêu khác biệt phản...
 • 24
 • 184
 • 0

Bài giảng điện tử sinh học lớp 8 tham khảo thao giảng bài 6 phản xạ (22)

Bài giảng điện tử sinh học lớp 8 tham khảo thao giảng bài 6 phản xạ (22)
... CUNG PHẢN XẠ: 1 .Phản xạ: 2.Cung phản xạ: 3.Vòng phản xạ -Vòng phản xạ thực chất để điều chỉnh phản xạ nhờ có luồng thông tin ngược báo trung ương -Phản xạ xác Chọn câu trả lời Một cung phản xạ ... PHẢN XẠ: 1 .Phản xạ: 2.Cung phản xạ: Quan sát hình trả lời câu hỏi: Câu 1: Có loại nơron tham gia vào cung phản xạ? Câu 2: Nêu thành phần cung phản xạ? Câu 3: Cung phản xạ gì? Hình 6. 2- Cung phản ... ương sau phản xạ xảy làm cho phản xạ xác + Vòng phản xạ thực chất để điều chỉnh phản xạ nhờ có luồng thông tin ngược báo trung ương Ý nghĩa vòng phản xạ đời sống là: Nhờ hoạt động vòng phản xạ mà...
 • 20
 • 65
 • 0

Bài giảng điện tử sinh học lớp 8 tham khảo thao giảng bài 6 phản xạ (23)

Bài giảng điện tử sinh học lớp 8 tham khảo thao giảng bài 6 phản xạ (23)
... hướng tâm CƠ QUAN PHẢN ỨNG Cây nắp ấm Cây ăn thịt cảm ứng thực vật nơron trung gian nơron hướng tâm nơron li tâm Cơ quan phản ứng (bắp cơ) Cơ quan thụ cảm (da) Hãy giải thích phản xạ: - Khi kim ... thụ cảm da (tiếp nhận kích thích, phản ứng cách phát sinh xung TK) Nơron hướng tâm TƯTK tuỷ sống (phân tích, phát sinh xung TK đ/chỉnh ) co tay, rụt lại Cơ quan phản ứng (cơ ngón tay) Nơron li ... da(tiếp nhận kích thích, phản ứng cách phát sinh xung TK) - Ngøa(kÝch thích) Xung TK thơng báo ngược Xung TK ly tâm Xung TK thơng báo ngược TƯTK tuỷ sống (phân tích, phát sinh xung TK đ/chỉnh )...
 • 25
 • 54
 • 0

Bài giảng điện tử sinh học lớp 8 tham khảo thao giảng bài 6 phản xạ (26)

Bài giảng điện tử sinh học lớp 8 tham khảo thao giảng bài 6 phản xạ (26)
... l¹i phản xạ l phản xạ -Khi ch¹m tay vµo vật nóng th×  tay rụt l¹i Là phản xạ  Vậy phản xạ gì? Cho ví dụ I Cấu tạo chức nơron: a) Cấu tạo: b) Chức năng: c) Phân loại: II Cung phản xạ: Phản xạ ... chức nơron: II Cung phản xạ: Phản xạ gì?: Cung phản xạ: Vòng phản xạ: Bao gồm cung phản xạ đường phản hồi nhờ luồng thông tin ngược báo trung ương thần kinh, giúp điều chỉnh phản ứng cho thích ... Thế cung phản xạ? Nêu thành phần cung phản xạ? Cơ quan thụ cảm Nơron hướng tâm Nơron Trung gian Nơron Li tâm Cơ quan phản ứng I Cấu tạo chức nơron: II Cung phản xạ: Phản xạ gì?: Cung phản xạ: *Khái...
 • 19
 • 116
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai giang dien tu tieng anh lop 8 unit 11bài giảng điện tử tiếng anh lớp 8 unit 3bài giảng điện tử tiếng anh lớp 8 unit 12bai giang dien tu tieng anh lop 8 unit 1bài giảng điện tử tiếng anh lớp 8 unit 7bai giang dien tu tieng anh lop 8 unit 13 readbai giang dien tu tieng anh lop 8 unit 15 speakbai giang dien tu tieng anh lop 8 unit 13 writebai giang dien tu tieng anh lop 8 unit 15bai giang dien tu tieng anh lop 8 unit 14 readbai giang dien tu tieng anh lop 8 unit 13 getting startedbài giảng điện tử tiếng anh lớp 8 unit 13bai giang dien tu tieng anh lop 8 unit 14bai giang dien tu tieng anh lop 8 unit 10bài giảng điện tử tiếng anh lớp 8 unit 6CẤU TRÚC KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ THÍCH ỨNG TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ VIỆT NAM (LẤY HÀ NỘI LÀM VÍ DỤ NGHIÊN CỨU)GIAO AN TUAN 24Quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện tân uyên, tỉnh lai châuVMware chapter 2 1 so sánh các bản license VMware vsphere 5love and friendship bài luận tiếng anhI want to become a doctorTổng hợp cách phát âm và đánh trọng âm trong Tiếng Anh(Sách) 196 bài tập Cơ, Điện hay và khó vật lý 12 ôn thi đại họcĐỒ ÁNTÍNH TOÁN THIẾT kế hệ THỐNG PHANH CHO ôtô CON 4 CHỖA Simple Method for Simultaneous Determination of Basic Dyes  Encountered in Food Preparations by ReversedPhase HPLCNghiên cứu chế tạo lớp phủ bảo vệ thân thiện môi trường trên cơ sở epoxy và hydrotanxit kết hợp với graphen oxitĐề kiểm tra 15 phút vật lí 12Giới hạn dãy số và hàm số lớp 11Đồ án thiết kế quy trình công nghệ gia công dạng càngTàu ngầm trang bị cảm biến như cáĐO LƯỜNG và điều KHIỂNTRUYỀN số LIỆU và MẠNG máy TÍNHgiáo trình kỹ thuật thi công 2quản trị chiến lượcCƠ sở điều KHIỂN tự ĐỘNG và cảm BIẾN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập