BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN

Bài tập trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12 công dân với các quyền tự do bản

Bài tập trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12 công dân với các quyền tự do cơ bản
... Bình đẳng quyền tự ngôn luận b/ Ý nghĩa quyền tự ngôn luận c/ Nội dung quyền tự ngôn luận d/ Khái niệm quyền tự ngôn luận Câu 40: Quyền tự ngôn luận chuẩn mực xã hội mà nhân dân tự do, dân chủ, ... niệm quyền bất khả xâm phạm chỗ công dân b/ Bình đẳng quyền bất khả xâm phạm chỗ công dân c/ Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm chỗ công dân d/ Nội dung quyền bất khả xâm phạm chỗ công dân Câu 32: Quyền ... chỗ công dân c/ Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm chỗ công dân d/ Nội dung quyền bất khả xâm phạm chỗ công dân Câu 31: “Trên sở qui định pháp luật, quyền công dân tôn trọng bảo vệ, từ công dân có...
 • 14
 • 350
 • 0

MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT QUA BÀI 6 CHƯƠNG TRÌNH GDCD 12 CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO BẢN CHO HỌC SINH THPT

MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT QUA BÀI 6 CHƯƠNG TRÌNH GDCD 12 CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN CHO HỌC SINH THPT
... phương pháp cao hơn, học sinh động Trong viết tơi xin trao đổi vài kinh nghiệm vấn đề giáo dục ý thức giáo dục pháp luật cho học sinh THPT qua - chương trình GDCD 12 Cơng dân với quyền tự bản .Với ... định ý thức pháp luật cho thân bước vào ngưỡng cửa đời 3.Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu sở lý luận giáo dục ý thức pháp luật cho học sinhTHPT qua 6: Cơng dân với quyền tự nhằm cho học sinh ... 12a1,12a3,12a5 lớp có nhận thức cao hành vi, cách ứng xử với người khác nên nhận thức em vấn đề pháp luật, em có ý thức học Các em học sinh lớp 12a2,12a4,12a7, 12a6,12a8,12a9 ý thức học em khơng...
 • 60
 • 133
 • 0

Bài 6: Công dân với các quyền tự do bản

Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản
... đời sống nhân dân phận gặp nhiều khó khăn (nhất vùng kinh tế thuộc xã khó khăn theo danh mục Chính phủ quy định) Các dự án cha đợc triển khai đồng bộ, cha vào chiều sâu - Thành tựu: Đã kêu gọi ... Đang hoàn tất số hạng mục công trình có tầm đột phá: Thuỷ điện Na Hang, tuyến đờng vành đai thị xã nối với Vân Nam - Trung Quốc, tạo môi trờng thu hút nhà đầu t nớc đến với Tuyên Quang Có nhiều ... học nhà: - Về nhà tìm hiểu thành phần kinh tế Tuyên Quang - Nghiên cứu trớc nội dung phần II: Công dân với vấn đề trị - xã hội - Trả lời câu hỏi làm tập SGK Phần kiểm tra giáo án ban giám hiệu,...
 • 10
 • 845
 • 3

BÀI 6- CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO BẢN

BÀI 6- CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN
... đến quyền tự cơng dân ? (TIẾT 3) Nội dung học: Cơng dân với quyền tự : c Quyền bất khả xâm phạm chỗ cơng dân d Quyền đảm bảo an tồn, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín 1.CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN ... DO CƠ BẢN CỦA CƠNG DÂN c) Quyền bất khả xâm phạm chỗ cơng dân Chỗ CD bao gồm nơi nào? Tài sản riêng tài sản thuộc quyền sử dụng cơng dân Thế Quyền bất khả xâm phạm chổ CD? - Khơng tự ý vào chỗ ... SGK) (TRANG 58 SGK) TRẢ LỜIICÁC CÂU HỎII TRẢ LỜ CÁC CÂU HỎ Nhóm3: Nhóm3: NHỮNG AI CÓ QUYỀN KHÁM CHỖ NHỮNG AI CÓ QUYỀN KHÁM CHỖ Ở CỦA CÔNG DÂN TIẾN HÀNH Ở CỦA CÔNG DÂN??TIẾN HÀNH NHƯ THẾ NÀO NHƯ...
 • 28
 • 4,678
 • 26

Tài liệu bai 6- cong dan voi cac quyen tu do co ban

Tài liệu bai 6- cong dan voi cac quyen tu do co ban
... v Q c lp cp trung on v tng ng; Ngi ch huy n biờn phũng hi o, biờn gii - Ngi ch huy tu bay, tu bin tu bay, tu bin ó sõn bay bn cng Tho lun nhúm ( 4phỳt) ( mi bn mt nhúm) Ti phỏp lut li cho phộp ... Cõu3: Do cú chuyn hiu lm nờn Hi v Tun ó cói to ting v xụ xỏt nh Khi ú ó cú my ngi cựng thụn n xem v chia thnh hai phe c vcho hai bờn ễng trng cụng an xó bit chuyn ny nờn ó cho ngi n bt Hi v Tunv ... Khi b Cụng an huyn ụng Anh cho bit lý bt giam vỡ cú hnh vi bt gi ngi trỏi phỏp lut, Phm th Tuyt Lan, 36 tui, trỳ ti xó Uy N, huyn ụng Anh, thnh ph H Ni, mi sng s ri Bt tỡnh Lan ũa khúc Thtv giam...
 • 16
 • 500
 • 11

skkn giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6 chương trình GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 công dân với các quyền tự do bản. thpt vĩnh lộc

skkn giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6 chương trình GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 công dân với các quyền tự do cơ bản. thpt vĩnh lộc
... Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 24 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 25 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua ... Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 29 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 30 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua ... Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 34 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 35 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua...
 • 43
 • 1,619
 • 1

Bài giảng bài công dân với các quyền tự do bản GDCD 12 (2)

Bài giảng bài công dân với các quyền tự do cơ bản GDCD 12 (2)
... mạng, sức khỏe CD b Quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm công dân * Nội dung quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm công dân. Nội dung thứ nhất: ... vị phẩm công dân quy ề n xâm bảo vệ danh dự, nhân phẩm vừa trái đạo đức phạm đcế n danh d ự , công dân? vi phạm pháp luật, nhân phẩm phải bị xử lí theo người khác pháp luật Điều 121 , 122 Bộ luật ... người khác Tại nước ta danh dự, nhân phẩm công dân pháp luật bảo vệ? Đánh ghen b Quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm công dân + Nội dung thứ hai : Không xâm phạm đến...
 • 15
 • 110
 • 0

Bài giảng bài công dân với các quyền tự do bản GDCD 12 (3)

Bài giảng bài công dân với các quyền tự do cơ bản GDCD 12 (3)
... 1 Định nghĩa: -Công dân quyền bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, bảo vệ danh dự nhân phẩm; không xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm người khác 2 Nội dung: Quyền pháp luật ... phẩm Quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe Quyền pháp luật bảo hộ danh dự nhân phẩm 2 Nội dung: + Nội dung thứ nhất: - Không xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm công dân ... tích Câu hỏi: 1.Tại tính mạng, sức khoẻ công dân lại pháp luật bảo vệ? Theo em, tính mạng người bị đe do sống người nào? Nếu tính mạng nhiều người bị đe do xã hội nào? Có phát triển lành mạnh...
 • 12
 • 84
 • 0

Bài giảng bài công dân với các quyền tự do bản GDCD 12

Bài giảng bài công dân với các quyền tự do cơ bản GDCD 12
... thoại,điện tín Quyền tự ngôn luận II Trách nhiệm NN CD việc bảo đảm, thực quyền tự CD 1.- Trách nhiệm Nhà nước 2.- Trách nhiệm công dân Em hiểu quyền tự bản? Các quyền tự công dân ghi nhận Hiến ... Quyền tự ngôn luận Em hiểu quyền tự ngôn luận ? Công dân quyền tự phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm vấn đề trị,kinh tế, văn hoá, xã hội đất nước Quyền tự ngôn luận công dân thực ? Quyền tự ... mối quan hệ nhà nước công dân ế ậ gọ ôn h k ctp H Tuyển sinh ĐH Các quyền tự công dân a Quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân * Thế quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân? Điều 71 Hiến pháp...
 • 44
 • 85
 • 0

Bài 6. Công dân với các quyền tự do bản

Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản
... để công dân thực cách có hiệu quyền công dân xã hội dân chủ, để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân, ngăn chặn việc làm trái pháp luật , xâm phạm lợi ích Nhà nước, tổ chức công dân -Quyền công ... dung quyền khiếu nại, tố cáo công dân Nội dung 1: Người có quyền Khiếu nại Tố cáo Gồm nhân, tổ chức Chỉ có công dân có Cá nhân hiểu quyền tố cáo công dân nói chung cán bộ, công chức nói riêng ... quyền tố cáo với quan, tổ chức, cấp trực tiếp người giải tố cáo 3: Ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo công dân -Là quyền dân chủ quan trọng đời sông công dân, thể mối quan hệ Nhà nước công dân -Quy...
 • 10
 • 51
 • 1

skkn giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6 chương trình GDCD 12 công dân với các quyền tự do bản

skkn giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6 chương trình GDCD 12 công dân với các quyền tự do cơ bản
... Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 38 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn ... Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 43 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn ... viên THPT Vĩnh Lộc 29 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 30 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua 6- chương...
 • 44
 • 33
 • 0

CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO BẢN doc

CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN doc
... chúng ta, công dân quyền tự định ghi nhận Hiến pháp, quyền tự công dân Các quyền tự đặt vị trí đầu tiên, quan trọng nhất, tách rời cá nhân Trong học này, tìm hiểu quyền tự công dân như: quyền ... rõ trách nhiệm Nhà nước công dân: Nhà nước bảo đảm quyền tự công dân; công dân thực tốt quyền tự tôn trọng quyền tự người khác GV hỏi: Nhà nước bảo đảm quyền tự công dân nào? HS trao đổi, trả ... hiểu tất quyền tự công dân, mà tìm hiểu quyền tự thân thể quyền tự liên quan đến đời sống tinh thần công dân Đồng thời, quyền tự thân thể đời sống tinh thần công dân bao gồm nhiều loại quyền khác...
 • 13
 • 5,195
 • 58

Giáo án Công Dân lớp 12: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO BẢN(tiết 2) pdf

Giáo án Công Dân lớp 12: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN(tiết 2) pdf
... đề, đàm Các quyền tự thoại, thuyết trình để dạy đơn vị công dân kiến thức b Quyền PL bảo hộ ? Theo em quyền có TM, SK, DD, NP ghi nhận hiến pháp không? ? Công dân quyền bảo * Thế quyền PL ... học quyền BKXP thân thể công dân Vậy tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm công dân có pháp luật bảo hộ hay không? nội dung hôm Hoạt động giáo viên học Nội dung kiến thức cần đạt sinh Giáo ... bảo hộ về…Vậy công dân có phải tôn hộ TM, SK, DD, NP công trọng quyền người khác dân không? - Được ghi nhận điều 71 HP Không quan mà người 1992 (sđ) điều tiến hành TTHS mà công dân BLTTHS nói...
 • 5
 • 1,398
 • 4

Giáo án Công Dân lớp 12: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO BẢN(tiết 3) docx

Giáo án Công Dân lớp 12: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN(tiết 3) docx
... kết hợp với công dân thuyết trình tổ chức thảo luận nhóm từ c Quyền bất khả xâm phạm dẫn dắt học sinh đến nội dung kiến thức chỗ công dân ? Theo em chỗ công dân bao gồm chỗ nào? * Thế quyền BKXP ... khác + Chánh án, phó chánh án TAND, TAQS - Chỉ có nhũng người có thẩm cấp quyền trường hợp cần thiết + Thẩm phám giữ chức vụ chánh toà, phó kiêmt soát điện thoại, điện tín chánh án án phúc thẩm ... nghĩa quyền BKXP chỗ trung đoàn CD + Người huy tàu bay, tàu biển rời - Đảm bảo cuộ sống tự công sân bay bến cảng dân ? Cả hai trường hợp cần phải tuân - Cán bộ, công chức NN không lạm theo trình tự...
 • 6
 • 2,104
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: công dân với các quyền tự do cơ bản tiết 1công dân với các quyền tự do cơ bảnnhung cau hoi ve cong dan voi cac quyen tu do dan chubài tập trắc nghiệm cong dan hki2 ớp 12giai bai tap 7 cong dan voi cac quyen dan chubài tập trắc nghiệm công nghệ 10bài tập trắc nghiệm công nghệ bảo quản rau quảcấu trúc bài tập trắc nghiệm công nghệ bảo quả rau quảbài tập trắc nghiệm chương dẫn xuất halogen ancol phenolbài tập trắc nghiệm về dẫn xuất halogenbài tập trắc nghiệm tiếng anh về các thìbài tập trắc nghiệm môn dân số họcbai tap trac nghiem tieng anh ve cac dang ving hoac to doco dap anbai tap trac nghiem chuong dan xuat halogen ancol phenolbài tập trắc nghiệm sinh học phần các quy luật di truyền có đáp ánĐề tài Đặc điểm kết trị của số từ trong tiếng ViệtHình tượng tác giả trong tạp văn - Nguyễn Việt HàTÍNH TOÁN SONG SONG PARALLEL COMPUTINGPhát triển kinh tế trang trại ở các vùng nông thôn hà nộiĐồ án kết cấu thép công trình có một tầng một nhịp hai cầu trụcDe HSG sinh 9 tuyển chọn hayĐề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều tỉnh bắc ninhNghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng đại việtNghiên cứu, đánh giá thiệt hại do ngập lụt vùng hạ du liên hồ chứa lưu vực sông tà rục theo các kịch bản lũ và vỡ đậpNghiên cứu những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại ban quản lý dự án giao thông ninh thuậnMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công trong chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại điện biênNghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012008 trong công tác thẩm định các công trình thủy lợi tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bìnhNghiên cứu giải pháp sử dụng vôi trộn với đất phong hóa từ đá magma axit để làm giảm tính trương nở của đất phục vụ công tác xây dựng và nâng cấp, sửa chữa hồ chứa vừa và nhỏ trênghiên cứu áp dụng khối bảo vệ mái stone block nhật bản cho bờ biển việt nam trường hợp bờ biển xã hải dương, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huếNghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng của xi phông trong quá trình hạ chìm áp dụng cho dự án xi phông sông mang, quảng ninhNghiên cứu giải pháp kiểm soát chi phí trong quá trình thực hiện dự án xây dựng kè hồ ở huyện thuận thành tỉnh bắc ninhNghiên cứu đề xuất quy trình bảo trì công trình hồ chứa nước bà râu huyện thuận bắc tỉnh ninh thuậnNghiên cứu, đề xuất các giải pháp lựa chọn nhà thầu xây lắp cho dự án sử dụng vốn của ngân hàng thế giới (WB) do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên làm chủ đầu tưGiải pháp huy động các nguồn lực phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninhBáo cáo tính toán cụ thể công trình thực tế có 2 tầng hầm sử dụng cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ làm tường vây và sử dụng cọc d600 làm móng cọc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập