bài tập ôn thi học sinh giỏi lớp 12 môn hóa

MỘT SỐ BÀI TẬP ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12.14257

MỘT SỐ BÀI TẬP ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12.14257
... giá trị R 2, độ tự cảm L có giá trị L Số ampe kế khoá K đóng lớn gấp lần số ampe kế khoá K mở, dòng điện khoá K đóng khoá K mở vuông pha với Tìm hệ số công suất mạch điện khoá K mở E, r CÂU 10 ... Chất khí nhận hay sinh công, nhận hay tỏa nhiệt lượng trình chu trình? 5R ; công mol khí sinh trình V2 giãn nở đẳng nhiệt từ thể tích V1 đến thể tích V2 là: A =R.T.Ln( ) V1 Câu 13 Một đồng chất AB ... vận tốc vật nặng thời điểm 2t0 Câu 31 :Một ống nghiệm chứa khí hyđrô có nút đậy pittông khối lượng không đáng kể, dịch chuyển không ma sát ống Lúc đầu ống không khí có áp suất P0 h Chiều dài phần...
 • 6
 • 373
 • 8

Bài tập ôn thi học sinh giỏi lớp 9

Bài tập ôn thi học sinh giỏi lớp 9
... :” She said to me 19. I’m sorry I’m late, “ she said :” The bus broke down.” 20“ If the boys anything clever, you call them your son.” Complained his wife.” But if they any thing stupid, you call ... they meet? 19. Whose car did you borrow last week/ 20.Have you done that sort of work before? C Câu cầu khiến gián tiếp.(Request, commands, advice) Quy tắc chung: Mệnh đề để giới thi u phải dùng ... father told me that I could go to the seaside this summer He said that the train would arrive in five minutes She said that she hoped it wouldn’t rained this morning 5.He admitted that he had not...
 • 11
 • 921
 • 7

tài liẹu ôn thi học sinh giỏi lớp 12 môn địa lý hay

tài liẹu ôn thi học sinh giỏi lớp 12 môn địa lý hay
... xu hướng nào? Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam để làm Họ tên thí sinh: ………………………………………….Số báo danh:……………… 24 SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỉNH LỚP 12 Mơn: Địa Thời gian: 180 ... AN KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn: ĐỊA LÝ (BẢNG A) -Câu Nội dung Biểu điểm Câu I: Chứng minh: Nước ta có tiềm to lớn tài ngun ... thành phố lớn …… Hết …… 23 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THÁI BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT Mơn thi: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 180 phút (khơng kể thời gian giao đề) Câu (3,5 điểm)...
 • 59
 • 1,299
 • 0

CHUYÊN đề ôn THI học SINH GIỎI lớp 12 môn vật lý lớp 12

CHUYÊN đề ôn THI học SINH GIỎI lớp 12 môn vật lý lớp 12
... vào điểm cố định I trình hệ hai vật dao động Cho biết hệ số ma sát vật M vật m  = 0,4 Hỏi vận tốc v0 vật m0 phải nhỏ giá trị để vật m đứng yên (không bị trượt) vật M hệ dao động Cho g = 10m/s2 ... Sau va chạm vật M dao động điều hoà, chiều dài cực đại cực tiểu của lò xo 28cm 20cm Tính chu kỳ dao động vật độ cứng lò xo Đặt vật m = 100g lên vật M, hệ gồm hai vật m M đứng yên, dùng vật m0 bắn ... Biết khối lượng hai vật Bỏ qua ma sát (Hình vẽ 1) Xác định vận tốc vật B M mà vật bắt đầu rời khỏi máng Biết v0  3,5Rg Hỏi vật B rơi vào (E) không ? Nếu có xác định vị trí vật (E) Giải Vì va...
 • 55
 • 176
 • 0

Tập đề tham dự đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn hoá học

Tập đề tham dự đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn hoá học
... Xác định công thức cấu tạo chất A, B, D, E, G, I viết phương trình hóa học biểu diễn biến hóa Câu V (2 điểm) Dung dịch NH4Cl dung dịch C6H5NH3Cl có nồng độ 0,1 mol/lít ... thích Mentol có tinh dầu bạc hà, có công thức cấu tạo sau: CH3 OH CH3CHCH3 Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng Mentol với Na, với Brom (có ánh sáng), CH3COOH (có H2SO4 đặc), CuO đun nóng ... với lượng dư dung dịch AgNO3 amoniac, đun nóng thấy tách 9,72 gam kết tủa Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng tính số mol chất hỗn hợp ban đầu Hợp chất hữu A có chứa Cacbon, Hidro, Oxi...
 • 2
 • 84
 • 2

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Hóa (lần 1) tỉnh Ninh Bình - Đề số 1

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Hóa (lần 1) tỉnh Ninh Bình - Đề số 1
... (Cho: Cu = 64; Cr = 52) -Hết Họ tên thí sinh : .Số báo danh Giám thi 1: Họ tên: .Chữ ký……………………………………… Giám thi 2: Họ tên: .Chữ ký……………………………………… ... tripeptit Leu-Ala-Val Ghi giá trị pKa vào nhóm tương ứng tính pHI của tripeptit này, biết pKa1 = 3,42; pKa2 = 7,94 Câu (2,5 điểm): Lin (linamarin) Lac (lactrin) xiano glucozit thi n nhiên Khi ... trường axit thi Lin tạo D-glucozơ, axeton HCN; Lac tạo D-glucozơ, HCN benzanđehit Xác định cấu trúc của Lin Lac dạng bền Viết chế phản ứng thuỷ phân Lin, Lac (Cho: Cu = 64; Cr = 52) -Hết ...
 • 3
 • 118
 • 0

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Hóa (lần 1) tỉnh Ninh Bình - Đề số 2

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Hóa (lần 1) tỉnh Ninh Bình - Đề số 2
... lực bazơ giải thích: CO(NH2 )2 ; (CH3)4NOH ; CH3-CH2-CH2-NH2 ; CH2=CH-CH2-NH2 ; p-CH3-C6H5-NH2 ; Anilin; p-Nitroanilin Câu (4,0 điểm): Axit xitric (axit 2- hidroxi-1 ,2, 3 propan tricacboxylic) ... phẩm tạo trình tổng hợp Câu (2, 0 điểm): Khi đun nóng 2- metyl-xiclohexan-1,3-dion với but-3-en -2 - on kiềm người ta thu hợp chất hữu (sản phẩm chính) có công thức C11H14O2 Hãy viết cấu tạo sản phẩm ... B - Hãy cho biết cấu trúc B C - Có khác biệt phản ứng tạo thành A B? - Vì hiệu suất tạo thành C lớn B? (Cho: Br = 80; Ba = 137; S = 32; O = 16; C = 12; H = 1) -Hết -Họ tên thí sinh...
 • 3
 • 181
 • 5

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Hóa (lần 2) tỉnh Ninh Bình

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Hóa (lần 2) tỉnh Ninh Bình
... dung dịch giảm 0,188 gam Đun nóng dung dịch lại thu thêm 0,2 gam kết tủa ( Cho biết phản ứng hóa học xảy hoàn toàn) Tính m thể tích dung dịch Ca(OH)2 dùng Tìm công thức phân tử, công thức cấu ... hidrocacbon hỗn hợp X (Cho: Ca = 40 ; Al = 27 ; Fe = 56 ; N = 14 ; C = 12 ; H = ; O = 16 ) -HẾT Họ tên thí sinh: …………………………………………Số báo danh:……………………… Họ tên, chữ ký: Giám thị 1:……………………………Giám ... Với: A1 , A2 , A3 , A4 , A5 , A6 , A7 hợp chất hữu Bằng phương pháp hoá học nêu cách nhận biết dung dịch sau đựng lọ nhãn riêng biệt: HCOOH; CH3COOH; CH2=CH−COOH; C2H5OH;...
 • 2
 • 96
 • 1

Đề và đáp án thi học sinh giỏi lớp 12 môn hóa 2012 2013 tỉnh quảng bình vòng 1

Đề và đáp án thi học sinh giỏi lớp 12 môn hóa 2012 2013 tỉnh quảng bình vòng 1
... – 2a - 10 -3) M Theo ta có: K a1 = (2a +10 -3) M 10 -3 M (2a +10 −3 ) .10 −3 = 1, 8 .10 −5 Giải được: a ≈ 4 .10 -3 −3 0, − 2a − 10 ⇒ khối lượng NaOH cần sử dụng là: 40.4 .10 -3 = 0 ,16 gam III.3 (1, 0 điểm) ... Fe(OH)3 [OH-] = TFe(OH)3  Fe3+  = 10 −38 = 10 -12 M → pH = 10 −2 bắt đầu xuất kết tủa Mg(OH)2 [OH-] = 0,25 điểm TMg(OH)2  Mg 2+  = 10 11 = 10 -5M → pH = 1 10 Vậy Fe(OH)3 kết tủa trước c Khi ... (0,5 điểm) Năng lượng ion hóa nguyên tử: I1 < I2 < I3 a Vì I1 = 500 kJ/mol ; I2 = 7300 kJ/mol ; I3 = 11 800 kJ/mol b Năng lượng ion hóa Li: Vì I2 >> I1 Chứng tỏ sau nhường 1e ion X+ có cấu hình khí...
 • 5
 • 115
 • 0

Đề và đáp án thi học sinh giỏi lớp 12 môn hóa 2012 2013 tỉnh quảng bình vòng 2

Đề và đáp án thi học sinh giỏi lớp 12 môn hóa 2012 2013 tỉnh quảng bình vòng 2
... C3H7NO2 + 6[H] → C3H7NH2 + 2H2O C2H3COONH4 + NaOH → C2H3COONa + NH3 + H2O CH3CH(NH2)COOH + NaOH → CH3CH(NH2)COONa + H2O H2N-CH2-COOCH3 + NaOH → H2N-CH2-COONa + CH3OH C2H3COONH4 + HCl → C2H3COOH ... NH4Cl CH3CH(NH2)COOH + HCl → [CH3CH(NH3+)COOH]ClH2N-CH2-COOCH3 + HCl → ClH3N-CH2-COOCH3 II .2 (1 .25 điểm): 0 ,25 điểm 0 ,25 điểm 0 ,25 điểm 0 ,25 điểm 0 ,25 điểm 0 ,25 điểm 0 ,25 điểm 0 ,25 điểm Trình ... RCOOCH2R’ (với R' khác H) 0 ,25 điểm Phản ứng A với dung dịch KOH : RCOOCH2R’ + KOH → RCOOK +R’CH2OH (1) Phản ứng oxi hóa m gam ancol C : xt R’CH2OH + O2  → 2R’CHO + H2O (2) xt R’CH2OH + O2 ...
 • 5
 • 233
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bai tap on thi hoc sinh gioi anh 12đề cương ôn thi học sinh giỏi lớp 12 môn vănđề thi học sinh giỏi lớp 12 môn hóađề thi học sinh giỏi lớp 12 môn hóa cấp tỉnhđề thi học sinh giỏi lớp 12 môn hóa tphcmbai tap on thi hoc sinh gioi tieng anh lop 5ly thuyet va bai tap on thi hoc sinh gioi mon tieng anh lop 12bai tap on thi hoc sinh gioi tieng anh lop 6bài tập ôn thi học sinh giỏi toán lớp 3bài tập ôn thi học sinh giỏi toánbài tập ôn thi học sinh giỏi môn hóabài tập ôn thi học sinh giỏi môn lýbài tập ôn thi học sinh giỏi tiếng anh 12bài tập ôn thi học sinh giỏi hóa 10cac dang bai tap on thi hoc sinh gioi tieng anh 12Tôi đã kiếm được tiền trên wowapp như thế nào và bạn cũng có thể như thếHọc hội thoại quá bài giảng tại TOPICA NATIVE lession 3hoc tot giai tich va dai so 11toanmath com 285 câu trắc nghiệm hình học oxy theo chủ đề có đáp án phạm văn huyBáo cáo tốt nghiệp tiếng anh đại học thương mạiĐánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 20102014 (LV thạc sĩ)Báo cáo ngành marketing đại học thương mại công ty TNHH truyền thông và giải trí LKCLife and work of william wordsworth and the theme in the poem “the daffodils”LỰA CHỌN một DỊCH vụ cụ THỂ và PHÂN TÍCH đặc điểm LAO ĐỘNG của DỊCH vụ đó1 122 1395106015 fdfdfs2 122 1395106015 dsfdfBC thực tập kế toán vốn bằng tiền5 689 1395105980 vdvd6 916 1395105330 vdvs10 916 1395105330 vfvfv18 967 1395105223 vfvf20 967 1395105223 fvfvf21 967 1395105223 vfdvf24 967 1395105223 fvfdvf25 402 1395105868 bfgf
Đăng ký
Đăng nhập