KT CHƯƠNG i HÌNH 12 2016

KT chương I. Vật lý 12 ban nâng cao.

KT chương I. Vật lý 12 ban nâng cao.
... quanh 1trục cố định gia tốc góc vật không đổi A momen quán tính vật không B momen quán tính vật không đổi C momen lực tác dụng lên vật không D momen lực tác dụng lên vật không đổi 36) Một đĩa đặc ... = 12, 5 kgm2/s B L = 15,0 kgm2/s C L = 7,5 kgm2/s D L = 10,0 kgm2/s 24) Momen quán tính vật rắn quay quanh trục cố định không phụ thuộc vào đại lượng sau A Khối lượng vật rắn B Tốc độ quay vật ... Một vật rắn quay quanh trục cố định qua vật có phương trình chuyển động φ = 10+ t (φ tính rad, t tính giây) Tốc độ góc góc mà vật quay sau thời gian s kể từ thời điểm t = là: Trang 3/002 Chương...
 • 5
 • 232
 • 4

De KT Chuong I Giai tich 12 NC (2010-2011)

De KT Chuong I Giai tich 12 NC (2010-2011)
... theo OI  , X ≠0 Phương trình (C ) hệ trục IXY là: Y = X+ X II 2.0 2.0 III 2.0 2.0 IV 2.0 2.0 0,50 0.50 0.50 02.5+0,25 0,50 π ] , y' = -2sinxcosx + π cosx , x ∈ (0; ) π - y’ =  cosx (-2sinx + ... số nghịch biến khoảng (−1;0) (0;1) lim lim - x →0+ y = +∞; x →0− y = −∞ => tiệm cận đứng : x = 2) 2.0 0,25+ 0,25 - xlim [ y − ( x − 3) ] = 0, xlim [ y − ( x − 3) ] = => tiệm cận xiên : y = x ... có I( 0; -3) Phép tịnh tiến theo OI chuyển hệ trục Oxy hệ trục IXY 0,25 G i (x;y) , (X;Y) tọa độ M hệ trục Oxy hệ trục IXY uur x = + X  y = −3 + Y Công thức chuyển hệ tọa độ phép tịnh tiến...
 • 2
 • 198
 • 0

ôn tập chuong I hình học 9

ôn tập chuong I hình học 9
... (I) (III) C Chỉ có (II) (III) D Cả (I) , (II) (III) Câu 27 Cho hai góc a b phụ nhau: (I) (II) (III) A Chỉ có (I) (II) C Chỉ có (II) (III) sin a = cos b tg a = cotg b cos a = sin b B Chỉ có (I) ... (III) D Cả (I) , (II) (III) Câu 28 Cho ∆ABC vuông A có BC = a, AC = b, AB = c Khi đó: A b = asinB B c = asinC C b = acosC Câu 29 V i góc nhọn a ta có: A Chỉ có (I) (II) C Chỉ có (II) (III) (I) ... (I) (II) (III) D Cả câu < sin a < < cos a < sin2 a + cos2 a = B Chỉ có (I) (III) D Cả (I) , (II) (III) Câu 30 Cho ∆ABC vuông A, có BÂ = α, CÂ = β Hệ thức sau không ? A sin2 α + cos2 α = B sin α...
 • 9
 • 238
 • 1

Ôn tập chương I Hình học 7

Ôn tập chương I Hình học 7
... 7 HKI : A4 : a) b) c) d) B : a A : a // b C C1 = 600 D1 , D2 , D3 ACD b D B D2 // Dy : M a) ...  1200 D D1 = C1 a) : AD // BC ABC B ADC C BCD  Cy Trang 2011 - 2012 9) : A a) Ch D b) O B minh: AD // BC ADO  450 ; BCO  300 DOC C 10 : B  500 ; C  300 x xAC A B C Trang ...
 • 3
 • 145
 • 0

skkn rèn kỹ năng giải bài tập chương i hình học 6

skkn rèn kỹ năng giải bài tập chương i hình học 6
... trọng ta i,i ý, chốt la i kiến thức, đồng thơ i xen ba i tập để củng cố từng phần có phân loa i ba i tập cho học sinh yếu kém và khá gio i i hai dạng ba i tập, ba i tập ... tra đánh giá kết quả nhận thức và kỹ làm ba i của học sinh, đã nhận một số vấn đề rèn kỹ gia i ba i tập chương I Hình học 6, đó là: 3.1 Những sai lầm học sinh thường ... sinh, động viên các em cố gắng học ba i và làm ba i tập về nhà Sách giáo khoa, tích cực và tự giác học tập, thường xuyên rèn luyện các kỹ gia i ba i tập hình học thông...
 • 27
 • 68
 • 0

Đề kiểm tra toán 9 chương 1(đại + hình)

Đề kiểm tra toán 9 chương 1(đại + hình)
... 2x = C 81x2y2 D -81x2y2 C -36 D -108 b) ( - 3 + - 8) d) ( - 2)2 + x2 - 4x + = d) x -1 -1 = b) Câu Cho biểu thức: P = x +1 x 2+5 x + + 4x x x +2 a) Rút gọn P b) Tìm x để P = c) Tìm giá tim gia ... 162x3y a) = 2xy A 9xy ( x>0, y>0) B -9xy (xy...
 • 3
 • 195
 • 0

Tài liệu tập huấn luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2016

Tài liệu tập huấn luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2016
... về hệ thống quan điều tra, tiếp tục quy định Hệ thống quan điều tra gồm: quan điều tra Công an nhân dân; quan điều tra Quân đội nhân dân; quan điều tra Viện kiểm ... LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SƯ I SƯ CẦN THIẾT, MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DƯNG LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SƯ Mục tiêu Việc xây dựng Luật tổ chức quan điều tra hình ... về tổ chức bộ máy quan điều tra hình sự Quân đội nhân dân; Nhiệm vụ, quyền hạn quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, quan điều tra hình sự quân khu và tương đương; quan...
 • 35
 • 339
 • 0

DE KT TN MINH HOA CHUONG i GIAI TICH 12

DE KT TN MINH HOA CHUONG i GIAI TICH 12
... V i giá trị m hàm số đạt cực đ i i m x = ? A m = B m = C m = ∨ m = D Không có giá trị m thỏa mãn  π π ; là?  2  Câu 12: Cho hàm số y = sin x − x Hàm số có giá trị cực đ i, giá trị cực tiểu ... thẳng y=x+m hai i m phân biệt : x +1 A m p − 2 B m > + 2 C m p − 2 ∪m > + 2 D − 2 < m < + 2 Câu 14: Cho hàm số y = x − 3(2m + 1) x + (12m + 5) x + (m tham số) V i giá trị m hàm số qua i m (1;2)? ... i m cực trị hàm số : A B C Câu 18: GTLN hàm f(x)=2x +3x -12x+2 đoạn [-1;2] D A B 10 C 15 D 11 Câu 19:Đồ thị hàm số y=x+ A.Cắt đường thẳng y=1 hai i m B.Cắt đường thẳng y=4 hai i m x −1 C.Tiếp...
 • 2
 • 163
 • 0

tiểu luận các loại hình doanh nghiệp tại VN.doc

tiểu luận các loại hình doanh nghiệp tại VN.doc
... nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam và các bất cập về chế của các loại hình doanh nghiệp tại VN được quy định luật doanh nghiệp VN năm 2005 Phương pháp ... về các loại hình doanh nghiệp Mục đích Tìm hiểu về những loại hình doanh nghiệp hiện có tại Việt Nam Yêu cầu Hiểu biết về khái niệm, ưu điểm, nhược điểm của các loại ... luật doanh nghiệp 2005 và tìm kiếm thông tin các diễn đàn luật (các webside ở trên) • Phạm vi nghiên cứu: các loại hình doanh nghiệp được quy định ở bộ luật doanh nghiệp...
 • 17
 • 1,179
 • 5

Các loại hình doanh nghiệp Việt Nam

Các loại hình doanh nghiệp Việt Nam
... về các loại hình doanh nghiệp Mục đích Tìm hiểu về những loại hình doanh nghiệp hiện có tại Việt Nam Yêu cầu Hiểu biết về khái niệm, ưu điểm, nhược điểm của các loại ... nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam và các bất cập về chế của các loại hình doanh nghiệp tại VN được quy định luật doanh nghiệp VN năm 2005 Phương pháp ... luật doanh nghiệp 2005 và tìm kiếm thông tin các diễn đàn luật (các webside ở trên) • Phạm vi nghiên cứu: các loại hình doanh nghiệp được quy định ở bộ luật doanh nghiệp...
 • 17
 • 281
 • 0

Đề KT chương I

Đề KT chương I
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/292/112435//De1%202.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 121
 • 0

Đề KT chương I Đại Số 9

Đề KT chương I Đại Số 9
... A/ Trắc nghiệm: i m- Chọn câu 0,5 đ Câu Câu Câu Đề A B A C Đề B D D B B/ Tự luận: B i 1: a) 50 = 50.2 = 100 (0,5 đ) = 10 (0,5 đ) b) 18 98 50 = 2.7 2.5 (0,5 đ) = 210 (0,5 ... (0,5 đ) x x = a (vì x > 0, a > 0) (0,5 đ) B i 2: a) 27 + 75 − 12 = + − 10 (0,5 đ) b) + 175 − 2 = 8+ ( 8− ) ( 8) − ( ) 2 + − 2 (0,5 đ) = (0,5 đ) B i 3: Ta có : B = 11 + = ( 3+ = + (0, 25 đ) =...
 • 2
 • 269
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Phân tích cấu trúc, hàm lượng thuốc chống HIV stavudin bằng các phương pháp hóa lý hiện đạiQuản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề thanh miện, tỉnh hải dươngĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN CÓ KÈM ĐÁP ÁN THPT QUỐC GIA MỚI NHẤTXác định hàm lượng chì, thủy ngân, asen trong một số mẫu nước mặt và đất ở khu vực mỏ than khe sim bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tửPhân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2 (4,6 diclo 8 metyl quinolin 2 yl) 4,5,6,7 tetraclo 1,3 tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đạiSố cân bằng fibonacci và số cân bằng lucasStatus of training program management of part time courses of TUAF basis for management regulation policiesNghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn escherichia coli gây tiêu chảy ở lợn con dưới 2 tháng tuổi nuôi tại huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn và biện pháp điều trịNghiên cứu nâng cao hiệu quả hệ thống tạo phôi in vitro ở lợnLịch trình triển khai thực tập, thực hiện đồ án tốt nghiệpPhân chia tải cho 02 động cơ xoay chiều làm việc song song nối cứng trụcNghiên cứu vấn đề xác thực giao dịch ngân hàng trực tuyến sử dụng mật khẩu dạng OTPThiết kế và chế tạo bộ truyền bánh răng trụ răng cong trên máy CNC 4dKhóa Luận tốt nghiệp Đo lường sự thỏa mãn khách hàng về chất lượng mặt hàng thực phẩm chế biến của Công ty TNHH Thường VũNhững yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc của cán bộ giảng viên trường cao đẳng kỹ thuật và dạy nghề hữu nghị viêng chăn hà nộiNghiên cứu hiệu quả kinh tế sử dụng vốn lưu động tại tổng công ty xây dựng đường thủythực tập công nghệ lên menNghiên cứu phát triển thủy điện nhỏ và nâng cao ổn định cho thủy điện nhỏ có kênh dẫntài liệu công nghệ sản suất mắmchay từ quả dứaThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện mường nhé, tỉnh điện biên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập