Chuyên đề tự chọn lượng chất

chuyên đề tự chọn lượng chất trong hóa học

chuyên đề tự chọn lượng chất trong hóa học
... DUNG 2.1 Cơ sở lí thuyết 2.1.1 Tự chọn lượng chất ? Khi gặp toán có lượng chất dạng tổng quát (dạng tỉ lệ mol hay có chứa tham số : m(g), V(l), x(mol) …) ta chọn lượng chất cụ thể theo hướng có lợi ... hoàn: tính chất đơn chất dạng tính chất hợp chất nguyên tố phụ thuộc tuần hoàn vào nguyên tử lượng nguyên tố Định luật bảo toàn khối lượng: Khối lượng chất tham gia phản ứng khối lượng sản phẩm ... chất phương pháp học sinh gặp sách giáo khoa, có nhiều sách tham khảo tập hóa học tập trung sách mà số tập chủ yếu nên hôm tổng hợp dạng tập tự chọn lượng chất lại thành chuyên đề, vừa giúp cho...
 • 28
 • 163
 • 0

CHUYÊN ĐỀ 9 TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT

CHUYÊN ĐỀ 9 TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT
... phn ng M(OH)2 + H2SO4 MSO4 + 2H2O C (M + 34) gam 98 gam (M + 96 ) gam m dd H2SO4 = 98 ì100 = 490 gam 20 m dd MSO4 = ( M + 34 + 490 ) = ( M + 96 ) ì100 27,21 M = 64 M l Cu (ỏp ỏn A) Vớ d 4: ... CHUYấN 9: T CHN LNG CHT C (2M + 60n) gam 98 n gam m dd H2SO4 = (2M + 96 n) gam 98 n ì100 = 1000n gam 9, 8 m dd muối = m M2 (CO3 )n + m dd H2SO4 m CO2 ... 16 16 n O2 bị oxi hoá = a= 3 ì = 16 32 mol D.13, 09% CHUYấN 9: T CHN LNG CHT ì100 32 = 9, 09% 15 + 32 16 Hiu sut phn ng l: (ỏp ỏn B) Vớ d 9: Ho tan hon ton mt lng kim loi R húa tr n bng dung...
 • 16
 • 208
 • 0

DANH SÁCH CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN CHO SINH VIÊN K62 HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2011-2012

DANH SÁCH CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN CHO SINH VIÊN K62 HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2011-2012
... vol 2, pp 18 64 18 82 Tờn chuyờn : Bỏn tng hp v tng hp cỏc khỏng sinh B mụn ging dy : Cụng Nghip Dc S n v hc trỡnh (VHT) : Tng s tit lý thuyt : 15 i tng ging dy : Sinh viờn i hc nm th 1- Mc tiờu ... Cụng ngh sinh hc SX thc phm chc nng B mụn ging dy : Cụng Nghip Dc S n v hc trỡnh (VHT) : Tng s tit lý thuyt : 15 i tng ging dy : Sinh viờn i hc nm th 1- Mc tiờu hc ca chuyờn (cho ngi hc): -Trỡnh ... II- Ni dung: - Phn 1: CH PHM M PHM i cng: khỏi nim, phõn loi Phng phỏp th nghim ch phm m phm Cỏc ch phm dựng cho da, niờm mc Cỏc ch phm dựng cho rng, ming Cỏc ch phm dựng cho túc GMP m phm -...
 • 13
 • 332
 • 0

21 Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228(chuyên đề tự chọn TC)

21 Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228(chuyên đề tự chọn TC)
... giảm chi phí sản xuát để hạ giá thành sản phẩm Muốn đạt dợc mục tiên hạch toán chi phí sản xuất hợp tính giá thành xác công cụ tối u Vì vậy, qua trình thực tập Công ty Cổ phần xây dựng công trình ... phần xây dựng công trình giao thông 228 em chọn đề tài: - Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 27 Báo cáo thực tập tốt nghiêp II- Những ... III- Nội dung công tác kế toán theo chuyên đề: 28 Báo cáo thực tập tốt nghiêp Đặc điểm công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành công ty Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228...
 • 73
 • 287
 • 0

102 Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228(chuyên đề tự chọn TC)

102 Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228(chuyên đề tự chọn TC)
... giảm chi phí sản xuát để hạ giá thành sản phẩm Muốn đạt dợc mục tiên hạch toán chi phí sản xuất hợp tính giá thành xác công cụ tối u Vì vậy, qua trình thực tập Công ty Cổ phần xây dựng công trình ... phần xây dựng công trình giao thông 228 em chọn đề tài: - Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 27 Báo cáo thực tập tốt nghiêp II- Những ... III- Nội dung công tác kế toán theo chuyên đề: 28 Báo cáo thực tập tốt nghiêp Đặc điểm công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành công ty Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228...
 • 73
 • 245
 • 0

chuyên đề tự chọn vật lí 9 HK2

chuyên đề tự chọn vật lí 9 HK2
... Diệp – GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÍ Trường THCS NGÔ VĂN SỞ Năm học : 2008 - 20 09 19 29 a./ Dùng kính lúp có tiêu cự 10cm để quan sát vật nhỏ cao 2mm.Muốn ảnh ảo vật cao 10mmthì phải đặt vật cách kính ... khảo : - n luyện Vật lý NXBGD - Bài tập nâng cao Vật lý NXBGD CHỦ ĐỀ Nguyễn Thò Ngọc Diệp – GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÍ Trường THCS NGÔ VĂN SỞ Năm học : 2008 - 20 09 11 QUANG HỌC Loại chủ đề : Bám sát ... Dựng ảnh vật phim hình vẽ Nguyễn Thò Ngọc Diệp – GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÍ Trường THCS NGÔ VĂN SỞ Năm học : 2008 - 20 09 18 - A’B’ ảnh AB : ảnh thật nhỏ vật b./ Tính khoảng cách từ phim đến vật kính...
 • 19
 • 622
 • 9

chuyen de tu chon toan 8

chuyen de tu chon toan 8
... 5x + = 2(2x - 3)(2x + 3) x − 18 (5 x + 1) x 5x3 + x = = 2(2x - 3)(2x + 3)x x − 18 x 3x x + 3x 3x x.2(2 x − 3) 12 x − 28 x = = = x( x + 3) x(2 x + 3).2(2 x − 3) x − 18 x *) −5 4x − −5 − 5.x( x + ... x2-2x-4x +8 ? Khi ®ã vÕ tr¸i cã ph©n tÝch ®ỵc thµnh nh©n tư kh«ng? KÕt qu¶ nh thÕ nµo? HS: Ta cã kÕt qu¶ lµ: x2-6x +8 ? Khi ®ã em t×m ®ỵc x b»ng bao nhiªu? = (x-2)(x- 4) Khi ®ã ta cã: x2-6x +8= 0 trë ... x4-3x3-7x2+27x- 18 lµ mÉu thøc chung cđa hai ph©n thøc ®· cho ta ph©n tÝch ®a thøc x4-3x37x2+27x- 18 vµ c¸c mÉu cđa c¸c ph©n thøc trªn thµnh nh©n tư råi xÐt xem ®a thøc x4-3x37x2+27x- 18 cã lµ tÝch...
 • 22
 • 471
 • 7

Chuyen de tu chon toan6

Chuyen de tu chon toan6
... cách quy đồng mẫu tử (các so sánh "hai tích chéo" thực chất quy đồng mẫu số), số trờng hợp cụ thể, tu theo đặc điểm phân số, ta so sánh số phơng pháp khác Tính chất bắc cầu thứ tự thờng đợc sử dụng,...
 • 14
 • 194
 • 0

giải hóa theo pp tự chọn lượng chất

giải hóa theo pp tự chọn lượng chất
... AgNO3 dư vào A thấy tách lượng kết tủa 229,6% so với lượng A Tìm % chất A Hướng dẫn: Chọn lượng A = 100gam ( đặt số mol a,b lập phương trình biểu diễn quan hệ lượng A lượng kết tủa, rút tỷ lệ ... hợp Hướng dẫn: Chọn hỗn hợp X 1mol 8) Một lượng vôi bị biến chất gồm CaCO Ca(OH)2 Nung nóng A nhiệt độ cao khối lượng chất rắn lại 60% khối lượng hỗn hợp ba đầu Hãy tính % khối lượng hỗn hợp ... phương trình :  giải hệ pt tìm 56x + 40y = 60 − 11,1 = 48,9 x,y 10) Hỗn hợp NaCl NaBr tác dụng với AgNO3 dư lượng kết tủa tạo có khối lượng lượng AgNO3 phản ứng Tìm % khối lượng chất hỗn hợp ban...
 • 3
 • 196
 • 2

Chuyên đề tự chon lớp 10 - CĐ 1

Chuyên đề tự chon lớp 10 - CĐ 1
... vào hộp hộp chứa nhiều 11 viên bi Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh H1: Giả sử hộp chứa 11 Ta có tổng số bi đợc chứa hộp tối viên bi Thì tổng số bi chứa hộp đa là: x 11 = 99 viên nhiều bao ... H1: Giả sử n lẻ n =? Ta có: n = 2k +1, kN H2: Tính n2 theo k? H 3: Vậy n2 lẻ hay chẳn? Khi n2 =4k2 +4k +1 Ta có n2 =4k2 +4k +1 số lẻ Mâu thuẩn với giả thiết Hoạt động Ví dụ Chứng minh bỏ 10 0 ... Tơng tự cho câu b, c, d Hoạt động Bài số Viết tập hợp sau theo cách nêu thuộc tính phần tử: a) Tập hợp số thực lớn lớn nhỏ 10 b) Tập hợp nghiệm thực phơng trình x 2-2 x +1= 0 Hoạt động giáo viên H1:...
 • 7
 • 206
 • 2

Giai toan Hoa hoc theo phuong phap tu chon luong chat

Giai toan Hoa hoc theo phuong phap tu chon luong chat
... H2SO4  K2SO4 + H2 ↑ (1) → Fe + H2SO4  FeSO4 + H2 ↑ (2) → 2K (dư) + 2H2O + H2 ↑ (3)  2KOH → Theo ptpư (1),(2),(3) ta có : C 100 − c 4, 694 n ( ∑n H = ∑n H SO + × H O ⇔ 98 + × 18 ) = 2 ⇒ 31...
 • 3
 • 1,015
 • 35

Chuyên đề tự chọn lớp 12- CĐ 1

Chuyên đề tự chọn lớp 12- CĐ 1
... Số mặt {3; 3} Tứ diện {4; 3} Lập phương 12 {3; 4} Bát diện 12 {5; 3} Mười hai mặt 20 30 12 {3; 5} 12 30 20 Hai mươi mặt Treo b¶ng phơ minh họa Tứ diện đều{3; 3} Lập {4; 3} phương Bát diện{3; ... {3;5} Mười hai mặt đều{5; 3} * V( H ) > gọi thể tích khối đa diện (H) ( hình đa diện H ) thoả mãn tính chất sau : a/ Nếu (H) khối lập phương cạnh V( H ) =1 b/ Nếu khối đa diện ( H1 ), ( H ) V( H ... ( H ) V( H ) = V( H ) c/ Nếu khối đa diện (H) phân chia thành hai khối ( H1 ), ( H ) V( H ) = V( H ) + V( H ) 2 Ngµy 12 /9/2008 TiÕt Phầ n : Lun tâ ̣p: ( tiế t ) ̣ Chia lớp làm nhóm phân...
 • 8
 • 224
 • 1

Chuyên đề tự chon lớp 12 - CĐ 2

Chuyên đề tự chon lớp 12 - CĐ 2
... 05/11 /20 08 Tiết 2: Luyện tập - mặt cầu I Mc tiờu : Kin thc : - Nm nh ngha mt cu, hỡnh cu, v trớ tng i gia mt cu v mt phng, gia mt cu v ng thng K nng : - Nhn bit c s hỡnh a din cú mt cu ngoi tip - ... CD (!) -cỏc im cựng nhỡn mt AB CD on thng di gúc A, B, C, D khụng ng vuụng phng: - Cú B, C cựng nhỡn on AD di gúc vuụng AB BC AB (BCD) pcm R= AD = a + b2 + c2 2 AB CD A B D - Khụng ... Tan300= AH=R /2 R R Vy d(OO,AB)= OH= OA -AH = Hot ng 4: Cng c Phiu hc : Th tớch mt tr cú thit din qua trc l hỡnh vuụng, din tớch xung quanh bng 4, din tớch mt cu ngoi tip hỡnh tr l : A 12B 10 C D...
 • 7
 • 169
 • 1

CAC PP GIAI TOAN HH (TU CHON LUONG CHAT)

CAC PP GIAI TOAN HH (TU CHON LUONG CHAT)
... 9) Một loại đá gồm CaCO3; MgCO3 Al2O3 Al2O3 khối lượng muối cacbonat Khi nung đá 12000C thu sản phẩm rắn có khối lượng khối 10 lượng đá trước nung Tính % khối lượng chất đá BTHH nâng cao Nguyễn ... 12) Một loại đá chứa 80% CaCO3; 10,2% Al2O3 ; 9,8% Fe2O3 Nung đá nhiệt độ cao thu chất rắn có khối lượng 78% khối lượng đá trước nung a/ Tính hiệu suất phản ứng phân huỷ CaCO3 b/ Tính % CaO đá ... tỉ lệ thể tích CO2 H2 hõn hợp Hướng dẫn: Chọn hỗn hợp X 1mol 8) Một lượng vôi bị biến chất gồm CaCO Ca(OH)2 Nung nóng A nhiệt độ cao khối lượng chất rắn lại 60% khối lượng hỗn hợp ba đầu Hãy...
 • 3
 • 250
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề giải toán hóa băng phương pháp tự chọn lượng chấtchuyên đề 9 tự chọn lượng chấtphương pháp tự chọn lượng chấtphương pháp 10 tự chọn lượng chấthóa học phương pháp tự chọn lượng chấtbài tập về phương pháp tự chọn lượng chấtbài tập phương pháp tự chọn lượng chấtphương pháp tự chọn lượng chất phần 3chuyên đề tự chọn toán 9 chương 2chuyên đề tự chọn toán 9 chương 2 hàm số bậc nhấtbài tập về tự chọn lượng chấtbài tập tự chọn lượng chấtbài toán tự chọn lượng chấtbai tap hoa hoc tu chon luong chatchuyên đề tự chọnNghiên cứu đặc tính cắt may một số loại vải làm quần áo bảo hộ cản xạNghiên cứu kháo sát ảnh hưởng của thành phần sợi ELASTHANE tới tính chất đàn hồi và khả năng tạo áp lực trên bề mặt cơ thể của vải dệt kim đàn tính caoNghiên cứu khảo sát ảnh hưởng xử lý trong môi trường plasma tới tính chất vải polyesterNghiên cứu khảo sát tính chất của lót giầy đàn hồi tại việt namNghiên cứu lựa chọn chất liệu cho vải may áo dài bộ đồng phục nữ sinh trung họcNghiên cứu lựa chọn điều kiện công nghệ cho công đoạn nhuộm hoàn tất phù hợpNghiên cứu mối quan hệ giữa độ giãn của vải và tính tiện nghi của trang phụcNghiên cứu mối quan hệ giữa độ giãn đàn hồi của vải dệt kim đàn tính cao vàNghiên cứu một số đặc tính sinh thái và tiện nghi của vải làm quần áo bảo hộ cản xạ nhập khẩuNghiên cứu một số tính chất cơ lý của vải dệt thoi cottonspandex dùng choNghiên cứu một số tính chất lưu biến của vải dệt kimNghiên cứu số hạng điều chỉnh thiết kế áo cơ sở nữ việt nam theo đa dạng vóc dáng sử dụng phần mềm thiết kế trang phục 3 chiều v stitcherNghiên cứu thiết kế đường cong vòng nách và đầu mang tay áo sơ miNghiên cứu thiết kế sản phẩm găng tay chuyên dụng trong môi trường nitơảnh hưởng của sóng hài đến tổn thất, chi phí bùNghiên cứu thiết lập phần mềm lập kế hoạch và tác nghiệp sản xuất trong công nghiệp mayTìm hiểu về sóng hàiThiết lập công thức thiết kế mẫu cơ sở áo váy nữ sinh béo phì trường đại học quốc tế thành phố hồ chí minh sử dụng phương pháp phủ vải trực tiếp lên người mặcXác định hệ số giảm bền của chỉ và hệ số hiệu dụng của đường may mũi thoiA THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE MASTER DEGREE OF NURSING SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM) FACULTY OF NURSING BURAPHA UNIVERSITY OCTOBER 2015
Đăng ký
Đăng nhập