337 CAU TRAC NGHIEM CHUONG 2 MÔN TOÁN

337 CAU TRAC NGHIEM CHUONG 2

337 CAU TRAC NGHIEM CHUONG 2
... ca hm s y = ln (2 x + e ) trờn [0;e] ú Tng a + b l: A.1+ln2 B 2+ ln2 C 3+ln2 D.4+ln2 x + x2 Bi 125 : Cho hm s y = Cõu 126 : o hm cp ca hm s y = x + x l: 2 A y / = x C y / = x + x2 + x2 ( x + 1) ln ... 18 Cõu 20 8: Cho biu thc A = A .2 x 2 D 24 2x x + x C .2 x +1 B.9 .2 x Biu thc A c rỳt gn thnh D A, B, C u ỳng Cõu 20 9: Tớnh: K = ( 0, 04 ) 1,5 ( 0, 125 ) , ta c A 90 B 121 C 120 Cõu 21 0: Tớnh: ... B = 2 Cõu 25 4: 1 02 + lg7 bng: A 4900 B 420 0 C 4000 Cõu 25 5: Nu log x 2 = thỡ x bng: A B 2 D 120 0 x x log (3x) + log Khi x = 3 thỡ giỏ tr ca B2 l: D.B = + 2 D 3800 C D 2 A B C D 5 Cõu 25 7:...
 • 25
 • 98
 • 0

110 câu trắc nghiệm chương i môn toán lớp 12

110 câu trắc nghiệm chương i môn toán lớp 12
...  x  ( I ) , y   x  x  2( II ) , y  x3  x  ( III ) x 1 A ( I ) ( II ) I) B ( II ) ( III ) C ( I ) ( III) D Chỉ ( Câu 58: Cho hàm số y  x3  m x   2m  1 x  Mệnh đề sau sai? A m ...  x  x  2( II ) , y  x3  x  ( III ) x 1 A Chỉ ( I ) b ( I ) ( II) C ( II ) ( III ) D ( I ) ( III Câu 99: Cho hàm số y  x  Khẳng định sau đúng? 2x 1 A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang ... đề sai Chọn câu sai x 1 A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = -1 B Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên y = x+1 C Tâm đ i xứng giao i m hai tiệm cận D Các câu A, B, C sai Câu 42: Bảng biến thiên sau...
 • 13
 • 200
 • 0

Bài tập trắc nghiệm chương 1 môn toán lớp 12

Bài tập trắc nghiệm chương 1 môn toán lớp 12
... A  ; 1 va 1;   B  1; 1 C  1; 1 \ 1 D  0 ;1 Câu Các khoảng nghịch biến hàm số y  x  x  20 là: Chọn câu trả lời A  ; 1 va 1;   B  1; 1 C  1; 1 D  0 ;1 Câu Các ... 1    A  ; 1  B   ;1   2 D  ;1 2  C   ; 1  D  ;1  C  4; 28 D  2;    Câu 11 Điểm cực đại đồ thị hàm số y  x  12 x  12 là:    1   A  ; 1 B   ;1 ...  x  12 x  12 là: Chọn câu trả lời A x=-2 B x=2 C x  2 Câu Điểm cực đại hàm số y  x  12 x  12 là: Chọn câu trả lời A x=-2 B x=2 C x  2 Câu Điểm cực tiểu hàm số y  x  12 x  12 là:...
 • 8
 • 177
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUONG 2: SÓNG CƠ HỌC

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUONG 2: SÓNG CƠ HỌC
... 19: Chọn câu sai: A Quá trình truyền sóng trình truyền lượng B Sóng dọc sóng có phương trùng với phương truyền sóng C Sóng âm sóng dọc D Nguyên nhân tạo thành sóng dừng giao thoa sóng tới sóng phản ... án câu sau: A Hai sóng biên độ, tần số, hiệu số pha không đổi theo thời gian B Hai sóng tần số, hiệu lộ trình không đổi theo thời gian C Hai sóng chu kì biên độ D Hai sóng bước sóng, biên độ Câu ... trầm Câu 16: Điều kiện xảy sóng dừng sợi dây đàn hồi hai đầu cố định là: A Chiều dài ¼ bước sóng B Bước sóng gấp đôi chiều dài dây C Chiều dài dây bội số nguyên lần nửa bước sóng D Bước sóng...
 • 3
 • 670
 • 17

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2- Tin học 10

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2- Tin học 10
... phương án ghép Trong tin học, tệp (tập tin) khái niệm A_một văn B_một đơn vò lưu trữ thông tin nhớ ( * ) C_một gói tin D_một trang web Câu 22 : Hãy chọn phương án ghép Trong tin học, thư mục A_tệp ... khởi động lại B_Các chương trình quản lí tài nguyên C_Các chương trình phục vụ tổ chức thông tin nhớ , tìm kiếm cung cấp thông tin cho chương trình khác xử lí D_Cả ba câu (*) Câu 21 : Hãy chọn ... lưu trữ thông tin nhớ , cung cấp phương tiện để tìm kiếm truy cập thông tin lưu trữ D_Cả ba câu (*) Câu 19 : Một số thành phần hệ điều hành : A_Các chương trình nạp hệ thống B_Các chương trình...
 • 4
 • 5,942
 • 184

Tài liệu 50 câu trắc nghiệm chương V hóa 11 (Toàn bộ hữu cơ 11) docx

Tài liệu 50 câu trắc nghiệm chương V hóa 11 (Toàn bộ hữu cơ 11) docx
... III, V B II, V C I, IV, V D III, V Cõu42 t chỏy m t ete X n ch c ta thu c a mol CO2 v b mol H2O Bi t b/a = 4/3 V y ete X l ete c t o t : A R u etylic B R u metylic v r u etylic C R u metylic v ... th xỏc nh c 49 Cho cỏc ch t sau: CH2 CH3 I II III IV Ch t no l ng ng c a nhau? V CH3 A I,III,IV B I, II, V C III, IV, V D II, III, V 50 T n-hexan cú th i u ch c ch t no sau õy: A iso-hexan ... v m, (H2O) A : 17,92 lit v 14,4 g B : 8,96 lớt v 11, 7g C : 4,48 lit v 7,2 g D : 8,96 lit v 7,2g Cõu 16 : Cho h n h p metanal v hidro i qua ng ng Ni nung núng D n ton b h n h p sau ph n ng vo...
 • 92
 • 659
 • 2

CÂU HỎI TRẶC NGHIỆM CHƯƠNG I - MÔN GIÁO TIẾP KINH DOANH pptx

CÂU HỎI TRẶC NGHIỆM CHƯƠNG I - MÔN GIÁO TIẾP KINH DOANH pptx
... nhóm Câu 9.Quá trình trao đ i thông tin diễn a.Có chủ thể giao tiếp – ngư i g i ngư i nhận b.Có chủ thể giao tiếp c.Có ngư i g i ngư i nhận d.Có ngư i n i ngư i nghe Câu 10 Giao tiếp trực tiếp diễn ... từ phù hợp dễ hiểu v i ngư i nghe Câu5 .Giao tiếp công việc n i công sở thường không sử dụng hình thức sau đây? a.Giao tiếp i n tho i b.Giao tiếp qua email c.Giao tiếp văn d.Giao tiếp fax Đápán:d.Trong ... công sở ,giao tiếp qua fax hình thức phổ biến nay.Hình thức giao tiếp qua fax thay dần email Câu Đâu hình thức dấu hiệu biểu ngữ i u giao tiếp? a Những biểu khuôn mặt b.Những biến đ i âm i u c.Những...
 • 11
 • 1,245
 • 1

Đề cương tài chính tiền tệ 1 - nhóm 6 : câu hỏi trắc nghiệm chương 2 potx

Đề cương tài chính tiền tệ 1 - nhóm 6 : câu hỏi trắc nghiệm chương 2 potx
... nên câu 2 2: biện pháp để khắc phục tình trạng bội chi ngân sách nhà nước, biện pháp dễ gây lạm phát nhất: a phát hành trái phiếu quốc tế b phát hành tiền c vay tiền từ dân cư d tăng thuế câu 2 3: ... hội Câu 10 : đời tồn ngân sách nhà nước gắn liền với đời phát triển của: nhà nước a sản xuất hang hóa b pháp luật c nhà nước sản xuất hàng hoá Câu 11 : điền nội dung thiếu vào khái niệm sau: “Ngân ... nhiên tăng Câu 16 : yếu tố sau phù hợp với nguyên tắc thiết lập hệ thống thu ngân sách: a ổn định lâu dài, giản đơn b phù hợp với thông lệ quốc tế c rõ ràng, chắn, đảm bảo công d ba ý câu 17 : khẳng...
 • 12
 • 221
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2 đến chương 6 quản trị tài chính

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2 đến chương 6 quản trị tài chính
... 12% , số tiền gốc lẫn lãi 1 12 triệu phải trả tháng, Lãi suất danh nghĩa lãi suất thực tế vay là: Chọn câu trả lời a 22 .00%, 24 . 96% b 20 . 96% , 24 . 96% c 22 .49%, 24 . 96% d 22 .49%, 24 .00% Question 29 ... hợp đồng vay tối thiểu là: Chọn câu trả lời A 23 1.54trđ B 26 7.08trđ C 22 9 .60 trđ D 25 4.36trđ Question 60 Điểm : Công ty X có vòng quay tài sản 2. 0, ROA 3%, ROE 6% , tỷ lệ lợi nhuận ròng biên tỷ ... tháng Số tiền bạn có sau năm là: Chọn câu trả lời a 63 4. 72 triệu b 62 7 .23 triệu c 6 62 . 41 triệu d 65 8.87 triệu Question 74 Điểm : Công ty có nhu cầu vốn 120 triệu tài trợ cách chuyển nhượng khoản phải...
 • 32
 • 108
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 môn Phân tích kinh doanh

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 môn Phân tích kinh doanh
... Ba câu a, b, c ñ u ñúng 10 T s toán nhanh l n 1/ 1 kh tr n : a T t b Chưa ch c ch n n u n ph i thu cao c Hai câu a, b ñ u ñúng d Hai câu a, b ñ u sai B môn Phân tích Kinh doanh - Khoa QTKD 11 S ... ng kinh doanh; phân tích y u t khác m i quan h v i y u t giá tr thành ph m Ch tiêu phân tích k t qu s n xu t theo m t hàng có th là: a B ng 10 0% b L n ho c b ng 10 0% c Bé 10 0% d Bé ho c b ng 10 0% ... doanh nghi p Phân tích tính ch t ñ ng b s n xu t: a Phân tích t t c s n ph m, chi ti t s n ph m c a m i doanh nghi p b Phân tích nh ng chi ti t có chu kỳ s n xu t dài c a m i doanh nghi p c Phân...
 • 11
 • 116
 • 0

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN TOÁN 9 CÓ ĐÁP ÁN

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN TOÁN 9 CÓ ĐÁP ÁN
... cm2 Đáp án đúng: C Câu hỏi số: 161, Tuần: 21, Độ khó: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: Giải toán cách lập hệ phương trình có: Các đáp án: A bước; B bước; C bước; D bước Đáp án đúng: B Câu hỏi ... 300; D 700 Đáp án đúng: D Câu hỏi số: 2 19, Tuần: 26,Độ khó: Giỏi Phần nội dung câu hỏi: Phương trình x2- 6x + = nghiệm là: Các đáp án: A – -2 ; B ; C ; D –1 -5 Đáp án đúng: C Câu hỏi số: 220, ... MA.MB Đáp án đúng: C Câu hỏi số: 199 , Tuần: 24,Độ khó: Gỏi Phần nội dung câu hỏi: Cho hàm số y = f(x) = x2, biết f(2a) = Giá trị a bằng: Các đáp án: A.1; B –1; C –1; D -2 Đáp án đúng: C Câu hỏi...
 • 15
 • 572
 • 0

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN TOÁN 9

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN TOÁN 9
... dung câu hỏi: Phương trình 3x4 + 7x2 – = có : Các đáp án: A vô nghiệm; B nghiệm; C nghiệm; D nghiệm Đáp án đúng: C Câu hỏi số: 273, Tuần: 32, Kỹ năng: đọc ,Độ khó: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: Phương ... 1kg , π = 3,14) : Các đáp án: A 6 594 0 kg; B 6 59 kg; C 695 kg ; D 6 594 kg Đáp án đúng: A Câu hỏi số: 2 89, Tuần: 33, Kỹ năng: đọc ,Độ khó: Giỏi Phần nội dung câu hỏi: Phương trình Các đáp án: A + ... đúng: C Câu hỏi số: 267, Tuần: 31, Kỹ năng: đọc ,Độ khó: Khá Phần nội dung câu hỏi: Phương trình x − 3x + = có nghiệm là: x 9 x−3 Các đáp án: A.3 ; B ; C ; D.-3 -1 Đáp án đúng: C Câu hỏi số:...
 • 21
 • 246
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN TOÁN 9

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN TOÁN 9
... Đáp án đúng: C Câu hỏi số: 084, Tuần: 9, Kỹ năng: Căn bậc hai bậc ba hệ thức lượng tam giác vuông, Độ khó: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: Tam giác ABC có Â = 90 0, AB ... đúng: A Câu hỏi số: 083, Tuần: 9, Kỹ năng: Căn bậc hai bậc ba hệ thức lượng tam giác vuông, Độ khó: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: Tìm khẳng định khẳng định sau: Các đáp án: A < < 29 B 29 < ...
 • 19
 • 171
 • 0

Một số câu trắc nghiệm ôn tập môn hóa lớp 12 từ chương 1 đến chương 9

Một số câu trắc nghiệm ôn tập môn hóa lớp 12 từ chương 1 đến chương 9
... Câu 2. 61 Đốt cháy hoàn toàn 0, 01 mol cacbohiđrat (X), thu 5,28g CO2 1, 98 g H2O Biết rằng, tỉ lệ khối lượng H O X 0 ,12 5 :1 Công thức phân tử X A C6H12 O6 B C12 H24O12 C C12 H22O 11 D (C6H10O5)n Câu ... (C17H31COO)2C3H5OOCC17H 29; (2) C17H31COOC3 H5(OOCC17H 29) 2; (3) (C17H31OOC)2C3H5OOCC17H 29; (4) (C17H31OCO)2C3H5COOC17H 29 Những công thức là: A (1) , (2), (3), (4) B (1) , (2) C (1) , (2), (4) D (2), (3), (4) Câu 1. 60 ... 80kg Câu 1. 91 Số gam iot cộng vào liên kết bội mạch cacbon 10 0g chất béo gọi số iot chất béo Chỉ số iot chất béo tạo nên từ axit linoleic A 86,868 B 90 ,18 8 C 18 8 ,92 0 D 17 3,736 Câu 1. 92 Một mẫu...
 • 43
 • 177
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2 cơ khí ứng dụng

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2  cơ khí ứng dụng
... C 0, 125 mm D 0 ,22 5 mm Đáp án 1B, 2D, 3C, 4A, 5A, 6A, 7C, 8D, 9B, 10B, 11A, 12C, 13A, 14B, 15A, 16B, 17B, 18B, 19D, 20 A, 21 C, 22 C, 23 B, 24 B, 25 B, 26 B, 27 A, 28 C, 29 D, 30C, 31A, 32D, 33D, 34C, 35B, ... 136,75kN/cm2 156,34kN/cm2 Câu 36 Cho hệ hình vẽ, đường kính dầm D=15cm Hỏi ứng suất pháp σ mặt cắt 1-1 cách ngàm A khoảng 1,0 m có giá trị bao nhiêu? A B C D 300,3 kN/cm2 29 7,5kN/cm2 29 6,3kN/cm2 28 7,6 ... 500,56kN/cm2 540,34 kN/cm2 460, 72 kN/cm2 444,44 kN/cm2 Câu 34 Cho hệ hình vẽ, đường kính dầm D=15cm Hỏi ứng suất pháp σ mặt cắt 1-1 cách gối A khoảng 0,5 m có giá trị bao nhiêu? A B C D 90,37 kN/cm2 80 ,27 kN/cm2...
 • 11
 • 256
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm chuong 2 môn vật liệu xây dựngcâu hỏi trắc nghiệm chương 2 hóa 10cau hoi trac nghiem chuong 4 mon quan tri hoccâu hỏi trắc nghiệm chương 2 sinh học 12câu hỏi trắc nghiệm chuong 2 sóng cơ họccau hoi trac nghiem chuong 3 mon giao tiep kinh doanhcau hoi trac nghiem chuong 2 tin hoc 10cau hoi trac nghiem chuong 2 tin hoc lop 10tồng hợp câu hỏi trắc nghiệm chương 4 môn quản trị nhân lựctổng hợp câu hỏi trắc nghiệm chương 5 môn quản trị nhân lựctổng hợp câu hỏi trắc nghiệm chuong 6 môn quản trị nhan luc có đáp ánđề ôn thi trắc nghiệm đại học môn toán 2012đề ôn thi trắc nghiệm cao đẳng môn toán 2012trắc nghiệm tiếng anh môn toánsáng kiến kinh nghiệm lớp 2 môn toán năm 2012“Nâng cao năng lực quản lý ngành Trồng trọt nhằm cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng”6 1 mach tuan tu part 1ThS.Nguyễn Trọng Hiếu ThS.Phan Anh Thế: PHƯƠNG PHÁP ủ PHÂN và sử DỤNG CHẾ PHẨM BIMAĐề KS HK I KHTN 7 2016- 2017- chuẩnCHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP TOÁN HỌC KÌ 2 11Soạn bài Vịnh khoa thi hươngBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô lý THUYẾT HÀNH VI của NGƯỜI sản XUẤT và NGƯỜI TIÊU DÙNGBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề một số CHÍNH SÁCH KINH tế vĩ mô CHỦ yếu TRONG nền KINH tế THỊ TRƯỜNGTÀI LIỆU THAM KHẢO QUAN NIỆM của hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAMFactors influencing the adoption of internet banking a case study in ho chi minh cityNâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt namQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namTác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán việt namHÓA HỮU CƠ Chuong 3: CƠ CHẾ PHẢN ỨNGĐề cương anh văn khối 10 tây thạnh 2017kiếm tiền online với sms.vnbáo cáo thực tập tốt nghiệpSÁCH SCAN Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng (Nguyễn Quang Cự Nguyễn Mạnh Dũng)CÁC MẪU CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH CÔNG SỞ KHÔNG THỂ BỎ QUATỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập