Kien truc may tinh va hop ngu

Kiến trúc máy tính hợp ngữ

Kiến trúc máy tính và hợp ngữ
... người dễ hiểu lại ngôn ngữ máy tính “khó hiểu”  Ngôn ngữ bậc cao người dễ hiểu máy tính lại “khó hiểu”  Nhưng máy tính lại nơi cần hiểu nhanh để thực thi muốn  Ngôn ngữ máy (Machine language) ... ngôn ngữ máy lại đủ để người hiểu sử dụng tốt ngôn ngữ máy  Ví dụ: Ghi giá trị vào ghi $4 Ngôn ngữ máy: 00110100 0000100 00000000 00000101 Hợp ngữ : ori $4, $0, Lưu ý 11  Vì vi xử lý có cấu trúc ... Laguage Hợp ngữ 10  Các mã máy số (0 / 1)  Trong ngôn ngữ máy khái niệm biến  thay vào ô nhớ, ghi  Để dễ dàng lập trình  dùng ký hiệu mã giả thay cho số, tên gọi thay cho địa ô nhớ  Hợp ngữ...
 • 27
 • 600
 • 0

Kiến trúc máy tính hợp ngữ-Bài 6 pptx

Kiến trúc máy tính và hợp ngữ-Bài 6 pptx
... TH028 – Kiến trúc máy tính hợp ngữ Bài Kiến trúc lệnh MIPS Phạm Tuấn Sơn ptson@fit.hcmuns.edu.vn Mục tiêu • Sau này, SV có khả năng: – Có khả lập trình hợp ngữ MIPS – Giải thích ... diễn lệnh • Máy tính, hay nói xác CPU, hiểu lệnh “add $t0,$0,$0” ? Không • Các lệnh “add $t0,$0,$0” cách thể dễ hiểu, gọi hợp ngữ (Assembly) • Máy tính (CPU) hiểu bit Dãy bit mà máy tính hiểu để ... CPU cài đặt gọi kiến trúc lệnh (Instruction Set Architecture – ISA) – Ví dụ: Intel 80x 86 (Pentium 4), IBM/Motorola PowerPC (Macintosh), MIPS, Intel IA64, • Môn học sử dụng kiến trúc MIPS để minh...
 • 108
 • 380
 • 2

Bài giảng kiến trúc máy tính hợp ngữ: Kiến trúc bộ lệnh MIPS doc

Bài giảng kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Kiến trúc bộ lệnh MIPS doc
... thiết kế lệnh • Quan điểm thiết kế lệnh MIPS Kiến trúc lệnh • Công việc CPU thực thi lệnh (instruction) • Các CPU khác cài đặt tập lệnh khác Tập hợp lệnh mà CPU cài đặt gọi kiến trúc lệnh (Instruction ... khả lập trình hợp ngữ MIPS – Giải thích quan điểm thiết kế lệnh MIPS – Trình bày vấn đề cần quan tâm thiết kế lệnh – Có khả tự thiết kế lệnh theo quan điểm Nội dung • Kiến trúc lệnh MIPS • Các vấn ... CPU, hiểu lệnh “add $t0,$0,$0” ? Không • Các lệnh “add $t0,$0,$0” cách thể dễ hiểu, gọi hợp ngữ (Assembly) • Máy tính (CPU) hiểu bit Dãy bit mà máy tính hiểu để thực công việc gọi lệnh máy (machine...
 • 107
 • 637
 • 2

Kiến trúc máy tính hợp ngữ

Kiến trúc máy tính và hợp ngữ
... KTMT & H P NG Ki n Trúc Máy Tính Ki u nh V C L nh Nh y L p Th T c L nh Lu n Lý D ch L nh Nhân Chia L nh X Lý Chu i NMT - HN - V6.8 - Ch1 - Ns79 - 010806 Ki N TRÚC MÁY TÍNH Ki n Trúc PC CPU Qui Trình ... dùng đ a d li u vào máy Máy chính: ch a m ch n t y u c a máy tính thi t b ngo i vi khác NMT - HN - V6.8 - Ch1 - Ns79 - 010806 1.1 Ki n Trúc PC ̈ ̈ ̈ M ch n t quan tr ng nh t máy b ng m ch Trên ... hình bàn phím Màn hình Máy Bàn phím NMT - HN - V6.8 - Ch1 - Ns79 - 010806 1.1 Ki n Trúc PC ̈ D ng laptop Bàn phím Màn hình Máy NMT - HN - V6.8 - Ch1 - Ns79 - 010806 1.1 Ki n Trúc PC ̈ ̈ ̈ Màn hình:...
 • 79
 • 83
 • 0

BÀI GIẢNG môn KIẾN TRÚC máy TÍNH hợp NGỮ

BÀI GIẢNG môn KIẾN TRÚC máy TÍNH và hợp NGỮ
... ngữ tương đương Kiến trúc máy tính – Computer Architecture  Cấu trúc máy tính  Tổ chức máy tính - Computer Organization  Tổ chức máy tính: Cấu trúc Máy tính điện tử Hoạt động Tổ chức máy tính ... động máy tính theo lớp luận lý 27 Phương pháp nghiên cứu Khảo sát tổ chức máy tính theo thành phần cấu trúc Môn học tổ chức máy tính hợp ngữ tổ chức máy vi tính hợp ngữ 28 III Tổng quan tổ chức máy ... tạo phần cứng máy tính 17 Phân loại máy tính theo khả hoạt động Máy vi tính – Microcomputer Personal Computer (PC) Máy tính nhỏ – Minicomputer Máy tính lớn – Mainframe Siêu máy tính – Supercomputer...
 • 345
 • 486
 • 0

Cấu trúc máy tính hợp ngữ . chương 1

Cấu trúc máy tính và hợp ngữ . chương 1
.. . xếp Hình 1. 1 7 – Sơ đồ khối 8087 CLK (8284) 16 15 14 13 12 11 10 19 23 25 24 22 31 33 21 34 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 AD8 AD9 AD10 AD 11 AD12 AD13 AD14 AD15 CLK A16/S3 A17/S4 A18/S5 A19/S6 BUSY .. . S0 S1 34 33 32 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 66 65 68 67 80286 15 16 17 11 S0 S1 CLK PCLK X1 X2 READY RESET 10 13 12 ARDY AYEN EFI F/C RES SRDY SYEN 82284 Hình 1. 1 9 .. . RESET 16 17 80287 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D 11 D12 D13 D14 D15 ERROR BUSY PEREQ 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 12 11 26 25 24 36 38 40 42 44 46 48 50 37 39 41 43 45 47 49 51 52 31 54 53...
 • 28
 • 339
 • 4

Cấu trúc máy tính hợp ngữ .chương 2

Cấu trúc máy tính và hợp ngữ .chương 2
... Gi s xột cỏc on nh hỡnh 2. 9 a ch vt lý tng ng vi a ch logic 1000h on stack l: 29 000h + 1000h = 2A000h a ch vt lý tng ng vi a ch logic 20 00h on mó l: 28 000h + 20 00h = 2A000h Ta thy rng cú th a ... SS = 29 00h v ES = 1000h Ta cú v trớ cỏc on bng b nh nh sau: EFFFFh on d liu E0000h 38FFFh 37FFFh 29 000h 28 000h on stack 29 000h ữ 38FFFh on mó 28 000h ữ 37FFFh 1FFFFh on thờm 10000h Hỡnh 2. 9 V ... bank Byte 1048575 Word 524 287 Byte 1048574 Byte Word Byte Hỡnh 2. 6 Vựng nh ca 8086/8088 cú 1048576 byte hay 524 288 word Byte 1048574 Byte 1048575 Byte 1048575 Byte 10485 72 Byte 1048573 Byte 1048574...
 • 19
 • 437
 • 5

Cấu trúc máy tính hợp ngữ . chương 3

Cấu trúc máy tính và hợp ngữ . chương 3
.. . .t > a .B $ fX [ fXfX.-f3.f f f f $ f o fa ....
 • 45
 • 241
 • 3

TÀI LIỆU cấu trúc máy tính hợp ngữ

TÀI LIỆU cấu trúc máy tính và hợp ngữ
... (khi dùng bit liệu) hay bit stop (khi dùng 6, 7, bit liệu) GV: Phạm Hùng Kim Khánh Trang 112 Tài liệu Cấu trúc máy tính Hợp ngữ Tổ chức vào / WLS (Word Length Select): WLS1 WLS0 Độ dài liệu 0 bit ... 3C4h với địa 02h ghi qua cổng số liệu 3C5h Cấu trúc ghi mặt nạ đồ sau: GV: Phạm Hùng Kim Khánh Trang 131 Tài liệu Cấu trúc máy tính Hợp ngữ Res Res Res Res Tổ chức vào / LY3 LY2 LY1 LY0 Thâm nhập ... đặt liệu lên bus sau kích hoạt đường STR xuống mức thấp để thông tin cho máy in biết liệu ổn định bus Khi máy in xử lý xong GV: Phạm Hùng Kim Khánh Trang 135 Tài liệu Cấu trúc máy tính Hợp ngữ...
 • 34
 • 134
 • 0

Bài giảng môn kiến trúc máy tính hệ điều hành chương 1 ths nguyễn thị ngọc vinh

Bài giảng môn kiến trúc máy tính và hệ điều hành chương 1  ths nguyễn thị ngọc vinh
...  0 011 , 011 1, 010 1là số dương  10 11, 11 11, 11 01 số âm  Đối với số không dấu, tất bit lưu giá trị www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang ... 10 chữ số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  Một số hệ thập phân biểu diễn dạng đa thức: anan -1 a1 = an *10 n-1an -1* 10n-2* *a1 *10 0 Ví dụ: 12 3 = 1* 102 + * 10 1 + 3 *10 0 = 10 0+20+3 12 3.456 = 1* 102 + 2 *10 1 ... GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang 22 11 6/25/2 014 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN MÁY TÍNH– UNIVAC www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN:...
 • 27
 • 95
 • 0

Bài giảng Kiến trúc máy tính của thầy Nguyễn Đức Minh

Bài giảng Kiến trúc máy tính của thầy Nguyễn Đức Minh
... phần máy tính 26 HUST-FET, 17/01/2011 Ví dụ 1.2 – So sánh hiệu  Nếu máy tính A thực chương trình 10s máy tính B chạy chương trình 15s, máy tính A nhanh máy tính B lần? Chương – Thành phần máy tính ... Vào  Thiết bị, chế vào  Cấu trúc bus Chương – Thành phần máy tính 22 HUST-FET, 17/01/2011 Đánh giá so sánh máy tính  Quyết định mua máy tính  Trong số máy tính, máy có  hiệu tốt nhất?  giá ... thống máy tính dùng thời gian thực chương trình Thời gian thực chương trình tính công thức: Tcpu  I  CPI  Tc Chương – Thành phần máy tính 46 HUST-FET, 17/01/2011 KIẾN TRÚC MÁY TÍNH ET4270 TS Nguyễn...
 • 328
 • 688
 • 1

kiến trúc máy tính thiết bị ngoại vi - đh hàng hải

kiến trúc máy tính và thiết bị ngoại vi - đh hàng hải
... 28 + 22 + 20 -1 27= 13 3-1 27 =6 -4 -5 -8 -1 0 -1 2 -1 5 Phn nh tr: + + + + + nh vy giỏ tr ngm nh l 1,1008906 -1 6 +2 -1 7 +2 -1 8 +2 -1 9 +2 -2 0 +2 -2 1 +2 = 0,1008906 Quy tc i ngc li: -9 - Chuyn s du phy ... cu hỡnh D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Ch ca A 00-Ch 01-Ch Nhúm B Chiu Ca Cl 1- Vo 2- Ra 1x- Ch Chiu ca B 1- Vo 2- Ra Chiu ca A 1- Vo 2- Ra Chiu ca Ch 1- Vo Ch ca B :Ch 1: Ch b Cỏc ch hot ng ... cache cú th Block 0-> line - 22 - Block 1-> line Block C-> line Bock i -> line (i mod C) Gi x cache cú 2n2 ngn nh (ng) a ch CPU phỏt l n bit Tag n1 n1 xỏc nh s byte n2 n1 -> byte n-n1 bit cũn li :...
 • 87
 • 202
 • 1

Kiến trúc máy tính truyền thống công nghiệp ppsx

Kiến trúc máy tính và truyền thống công nghiệp ppsx
... niệm mạng máy tính Định nghĩa mạng máy tính Mạng máy tính tập hợp máy tính nối với đường truyền theo cấu trúc thông qua máy tính trao đổi thông tin qua lại cho 3.2 Những khái niệm mạng máy tính Hình ... với máy tính khác gắn mạng công việc ắ sau phải thực hiện: Máy tính cần truyền cần biết địa máy nhận Máy tính cần truyền phải xác định máy tính nhận sẵn sàng nhận thông tin Chương trình g file máy ... máy tính mạng 3.2 Những khái niệm mạng máy tính Đặc trưng mạng máy tính - Đường truyền: hệ thống thiết bị truyền dẫn có dây hay không dây dùng để ẫ ể chuyển tín hiệu điện tử từ máy tính đến máy...
 • 121
 • 135
 • 0

Kiến trúc máy tính truyền thông trong công nghiệp doc

Kiến trúc máy tính và truyền thông trong công nghiệp doc
... niệm mạng máy tính Định nghĩa mạng máy tính Mạng máy tính tập hợp máy tính nối với đường truyền theo cấu trúc thông qua máy tính trao đổi thông tin qua lại cho 3.2 Những khái niệm mạng máy tính Hình ... với máy tính khác gắn mạng công việc ắ sau phải thực hiện: Máy tính cần truyền cần biết địa máy nhận Máy tính cần truyền phải xác định máy tính nhận sẵn sàng nhận thông tin Chương trình g file máy ... máy tính đến máy tính khác - Cấu trúc mạng máy tính: Các đường truyền liệu tạo nên cấu trúc mạng 3.2 Những khái niệm mạng máy tính Đặc trưng đường truyền - Giải thông đường truyền độ đo phạm...
 • 121
 • 200
 • 0

BÀI GIẢNG KIẾN TRÚC MÁY TÍNH HỆ ĐIỀU HÀNH

BÀI GIẢNG KIẾN TRÚC MÁY TÍNH VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH
... lệnh vào nhớ (nếu có) 1.4.2 Kiến trúc máy tính Harvard Kiến trúc máy tính Harvard kiến trúc tiên tiến minh hoạ Hình Hình Kiến trúc máy tính Harvard Kiến trúc máy tính Harvard chia nhớ thành hai ... cao, tính đa dạng giá thành thấp Hệ điều hành thành phần quan trọng hệ thống máy tính Nắm vững kiến thức hệ điều hành sở cho việc hiểu biết sâu sắc hệ thống máy tính nói chung Môn học Kiến trúc máy ... thể nói kiến trúc máy tính tranh toàn cảnh hệ thống máy tính, tổ chức máy tính tranh cụ thể thành phần phần cứng hệ thống máy tính Kiến trúc máy tính khoa học việc lựa chọn kết nối thành phần phần...
 • 144
 • 1,739
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: đề thi kiến trúc máy tính và hợp ngữbài giảng kiến trúc máy tính và hợp ngữtai lieu mon kien truc may tinh va hop ngukiến trúc máy tính và hợp ngữtài liệu kiến trúc máy tính và hợp ngữkiến trúc máy tính và hợp ngữ khtnkiến trúc máy tính và hợp ngữ vũ minh trítim bài tập kiến trúc máy tính và hợp ngữbài tập có lời giải môn kiến trúc máy tính và hợp ngữbài tập kiến truc máy tính và hợp ngữcấu trúc máy tính và hợp ngữbài tập cấu trúc máy tính và hợp ngữcấu trúc máy tính và hợp ngữ chương 4 potxđề thi cấu trúc máy tính và hợp ngữgiáo trình cấu trúc máy tính và hợp ngữTiểu luận những ứng dụng của ngành dược trong việc điều chế thuốc cao áp huyết luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpthitruongdulich p2 5421Đề tài Đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại khu du lịch biển Sầm Sơn - Thanh HóaĐề tài Đổi mới nội dung chương trình môn học Giáo dục Thể chất của trường Trung cấp Y tế Hà Giang theo hướng đào tạo hướng dẫn viên thể dục thể thao cơ sở bản làngde cuong kinh te chinh tri - trietNghiên cứu phát triển công nghệ trống quay sinh học tích hợp các quá trình kỵ khí và hiếu khí nhằm xử lý hỗn hợp nước thải sinh hoạtĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúcNâng cao công tác quán lý chất lượng thi công công trình xây dựng trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh bắc giangHoàn thiện công tác quản lý an toàn lao động tại dự án pandora thanh xuân hà nội luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý xây dựngNHẬN DIỆN CÁC DẠNG BỀ MẶT PHỤC VỤ PHÂN LOẠI VẬT THỂ SỬ DỤNG CAMERA RGB-DPHÁT TRIỂN CÁC KỸ THUẬT TÌM BẤT BIẾN (INVARIANTS) VÀ BIẾN (VARIANTS) CHO VIỆC SỬ DỤNG HOARE LOGIC ĐỂ CHỨNG MINH TÍNH ĐÚNG ĐẮN CỦA CHU TRÌNHTUYỂN tập 19 đề THI HK1 môn TIẾNG VIỆT lớp 1 THEO VNEN có HDTÌM HIỂU MỘT SỐ GIẢI THUẬT TÌM KIẾM CỘNG ĐỒNG TRONG MẠNG XÃ HỘI VÀ ÁP DỤNG VÀO BÀI TOÁN KHAI PHÁ QUY TRÌNHCÁC yếu tố tác ĐỘNG đến sự THOẢ mãn TRONG CÔNG VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY TNHH MTV DV CÔNG ÍCH QUẬN 4ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBRTC CHO GIẢI PHÁP CỘNG TÁC VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN TẠI TRUNG TÂM MVAS-TCT VIỄN THÔNG MOBIFONEXÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP ĐẢO NGƯỢCXÂY DỰNG QUY HOẠCH MẠNG 4G LTEXử lý ảnh video theo thời gian thực trên kit STM32Xử lý văn bản tiếng Việt và xây dựng hệ mật kép an toànĐề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công dự án đường lê công thanh tỉnh hà nam
Đăng ký
Đăng nhập