BÀI THI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I NĂM HỌC 20152016 Môn: ToánLớp 5

Đề thi kiểm tra chất lượng giữa kỳ II năm học 2011 doc

Đề thi kiểm tra chất lượng giữa kỳ II năm học 2011 doc
... FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 Tổng hệ số nguyên tối giản chất phương trình phản ứng là: : 30 " 56 < 47 > 36 48- Phát biểu sau nói tính chất muối crom(III): : Có tính khử " Vừa có tính oxi hoá vừa có tính ... gam chất rắn dung dịch A Tính khối lượng m? : 75,6 gam " 32,4 gam < 64,8 gam > 70,2 gam 45- Ngâm Cu dư vào dd AgNO3 thu đđược dd A Sau ngâm thêm Fe dư vào dd A thu đđược dd B.Vậy dd B gồm chất ... Na3AlF6) vào oxit nhôm với mục đích sau đây? : Làm chất điện li cho trình điện phân " Làm giảm nhiệt độ nóng chảy oxit nhôm < Làm chất độn > Làm chất phụ gia 18- Khi cho vài giọt dung dịch CuCl2...
 • 4
 • 104
 • 0

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LỰỢNG GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn thi: Hoá học - Mã đề: 140 docx

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LỰỢNG GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn thi: Hoá học - Mã đề: 140 docx
... v i H cácbon bậc thấp kề bên Câu 26 : Tính chất anđehit A Khử B Không Oxi hoá, Khử C Oxi hoá D Vừa oxi hoá, vừa Khử Câu 27 : Hợp chất hữu chứa nhiều nhóm chứckhác g i A Hợp chất đa chức B Hợp chất ... Hợp chất đơn chức D Cả đáp án Câu 28 : Khi cho anđehit phản ứng v i O2 xúc tác Mn2+ anđehit thể tính A Không Oxi hoá, Khử B Oxi hoá C Khử D Oxi hoá, Khử Câu 29 : Khi cho phênol phản ứng v i dd ... axit cacboxilic no đơn chức mạch hở A Bazơ B axit yếu C axit mạnh D axit trung bình Câu 31 : Công thức chung axit cacboxilic không no đơn chức mạnh hở có kiên kết đ i A CnH2n+2O2 B CnH2n-1O2...
 • 2
 • 76
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2010-2011. MÔN: VẬT LÝ - Nội dung đề: 347 pot

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2010-2011. MÔN: VẬT LÝ - Nội dung đề: 347 pot
... 18 Sóng học lan truyền không khí với cường độ đủ lớn, tai ta cảm thụ sóng học sau đây? A Sóng học có chu kỳ 2,0ms B Sóng học có tần số 10Hz C Sóng học có tần số 30kHz D Sóng học có chu kỳ 2,  ... xạ, khúc xạ D Sóng điện từ mang lượng 24 Một ánh sáng đơn sắc truyền không khí có bước sóng   0,  m Khi truyền chất lỏng có bước sóng   560nm Chiết suất chất lỏng ánh sáng là: A 1,67 B ... Hỏi nửa chu kỳ đèn sáng thời gian bao lâu? A 0,409T B T C 2T D 0,501T 14 Trong hát có câu " cung tiếng mẹ, cung trầm giọng cha" " Thanh" " Trầm" nói đến đặc tính âm? A Độ to âm B Năng lượng âm C...
 • 5
 • 171
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2010-2011. MÔN: VẬT LÝ - Nội dung đề: 451 docx

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2010-2011. MÔN: VẬT LÝ - Nội dung đề: 451 docx
... tiểu gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu B Động đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân C Thế đạt giá trị cực đại tốc độ vật đạt giá trị cực đại D Động đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí ... m Khi truyền chất lỏng có bước sóng   560nm Chiết suất chất lỏng ánh sáng là: A 1,67 B 1,50 C 1,25 D 1,33 17 Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L=2mH tụ điện có điện dung C=2pF,( lấy ... trầm giọng cha" " Thanh" " Trầm" nói đến đặc tính âm? A Độ to âm B Độ cao âm C Am sắc âm D Năng lượng âm 15 Trong trình truyền tải điện năng, biện pháp làm giảm hao phí đường dây tải điện sử dụng...
 • 4
 • 157
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II. NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: VẬT LÝ - Nội dung đề: 692 pdf

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II. NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: VẬT LÝ - Nội dung đề: 692 pdf
... truyền chất lỏng có bước sóng   560nm Chiết suất chất lỏng ánh sáng là: A 1,25 B 1,33 C 1,67 D 1,50 12 Phát biểu sau động dao động điều hoà không đúng? A Thế đạt giá trị cực đại tốc độ vật đạt ... trị cực đại B Thế đạt giá trị cực tiểu gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu C Động đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên D Động đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân 13 Ơ đoạn mạch ... qua vị trí cân 13 Ơ đoạn mạch xoay chiều có cuộn cảm tụ điện C mắc nối tiếp thì: A Tổng trở Z=|ZL-ZC| B Tổng trở Z= ZL+ZC 2 2 D Tổng tở Z  Z L  Z C C Tổng trở Z  ZC  Z L 14 Một đèn huỳnh quang...
 • 4
 • 178
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II. NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: VẬT LÝ - Nội dung đề: 235 ppt

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II. NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: VẬT LÝ - Nội dung đề: 235 ppt
... trị cực tiểu vật hai vị trí biên B Thế đạt giá trị cực tiểu gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu C Động đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân D Thế đạt giá trị cực đại tốc độ vật đạt giá ... 25656 s 1440 12049 s 1440 24128 D s 1440 B C 24097 s 1440 13 Bức xạ có bước sóng khoảng 1 0-9 m đến 4.1 0-7 m thuộc loại loại sóng nêu đây? A Tia X B Anh sáng nhìn thấy C Tia hồng ngoại D Tia tử ngoại ... Một ánh sáng đơn sắc truyền không khí có bước sóng   0,  m Khi truyền chất lỏng có bước sóng  '  560nm Chiết suất chất lỏng ánh sáng là: A 1,50 B 1,25 C 1,33 D 1,67 07 Dòng điện xoay chiều...
 • 4
 • 132
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮAI NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN : VẬT LÝ 12 - Mã đề thi 134 ppt

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN : VẬT LÝ 12 - Mã đề thi 134 ppt
... Trang 2/4 - đề thi 134 Câu 1 9: Hai i m M,N nằm nửa đường thẳng qua nguồn sóng, M nằm gần nguồn 11 N, biết MN=  T i th i i m t i m N có biên độ cực đ i, i m M đạt biên độ cực đ i sau A ...  vật li độ 4cm, gia tốc vật 2 2 A -4 0 m/s B m/s C 40 m/s D -4 m/s Câu 3 8: Chọn sai Khi vật dao động i u hoà A quãng đường vật chu 4A B quãng đường vật ¼ chu A C quãng đường vật chu ... T/3 B T/2 C T/4 D T /12 Câu 2 0: Trên s i dây d i 1,2m có sóng dừng, hai i m đầu cố định, dây hai i m không dao động, biết khoảng th i gian hai lần s i dây du i thẳng liên tiếp 0,02s Tốc độ truyền...
 • 4
 • 129
 • 1

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN: TOÁN 10 doc

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN: TOÁN 10 doc
... Họ tên học sinh: ……………………………………………., Số báo danh: ………………………… WWW.VNMATH.COM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP CÂU I ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 2012 MÔN: TOÁN 10 N I DUNG ... O(0; 0) i m D(1; 2) I M 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0.25 y 0,25 O II x y = −x2 + 2x + có đồ thị Parabol có đỉnh I( 1; 4), trục đ i xứng x = a = −1 < suy bề lõm quay xuống Các i m đặc biệt: x ... đặc biệt: x -1 y 0,25 0,25 y 0,25 -1 III O Ta có phương trình hoành độ giao i m: −x2 + 2x + = 2x + x = 1⇒ y = ⇔ x2 = ⇒   x = −1 ⇒ y = Vậy tọa độ giao i m: M(1; 4) N(−1; 0) x − 3( x − x +...
 • 6
 • 174
 • 0

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LỢNG GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn thi: Hoá học - Mã đề: 120 pps

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LỢNG GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn thi: Hoá học - Mã đề: 120 pps
... tên g i A 2-mêtylbutanol- B 3-mêtylbutanol- C 3-mêtylbutanol- D 2-mêtylbutanol- Câu 33 : Tách nước từ phân tử rượu : 2, 3- dimetyl pentanol-2 ta sản phẩm chất chất sau : A CH3 - CH = C(CH3)-CH(CH3)2 ... 21 : Hợp chất hữu chứa nhiều nhóm chức giống g i A Không có hợp chất B Hợp chất đơn chức C Hợp chất tạp chức D Hợp chất đa chức Câu 22 : Khi cho anđehit phản ứng v i O2 xt Mn2+ anđehit thể tính ... Không Oxi hoá, Khử B Oxi hoá, Khử C Oxi hoá D Khử Câu 23 : HCOOH tham gia phản ứng tráng gương A Axit đầu dãy đồng đẳng B Mang tính axit C phân tử chứa nhóm - COOH D phân tử chứa nhóm -CHO Câu...
 • 3
 • 58
 • 0

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LỢNG GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn thi: Hoá học - Mã đề: 130 pptx

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LỢNG GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn thi: Hoá học - Mã đề: 130 pptx
... chứa nhiều nhóm chức giống g i A Không có hợp chất B Hợp chất đơn chức C Hợp chất đa chức D Hợp chất tạp chức Câu 22 : Theo danh pháp IUPAC hợp chất (CH3)2CH- CH 2- CH 2- OH có tên g i A 3-mêtylbutanol- ... cho C2H2 phản ứng v i H2O i u kiện thích hợp sản phẩm sinh A CH3CHO B CH3COOH C C2H5CHO D CH3OH Câu 31 : Tính chất anđehit A Oxi hoá B Khử C Không Oxi hoá, Khử D Vừa oxi hoá, vừa Khử Câu 32 : ... ngư i ta dùng A ancol bậc B ancol bậc C ancol bậc ancol bậc D ancol bậc 2+ Câu 29 : Khi cho anđehit phản ứng v i O2 xúc tác Mn anđehit thể tính A Không Oxi hoá, Khử B Oxi hoá C Khử D Oxi hoá, ...
 • 3
 • 53
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I MÔN: TIẾNG ANH KHỐI 12 ppt

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I MÔN: TIẾNG ANH KHỐI 12 ppt
... ĐÁP ÁN Sở GD & ĐT Thanh Hoá Trường THPT Lưu Đình Chất ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I MÔN: TIẾNG ANH KH I 12 A Phần trắc nghiệm (3 i m) (M i câu = 0,3 i m ) I B D C B II C D B B C 10 A B ... classmates, it’s interesting, Da Lat is one of the most beautiful (15) for sightseeing and relaxation I hope, I can (16) it a day 11 12 13 14 15 16 II Viết l i câu sau ... (7 i m) (M i câu = 0,5 i m) I 11 for 14 with 12 been 15 places 13 to 16 visit II 17 If the weather weren't so bad, we wouldn't be late for school 18 If Nam hadn't come home in rain last night,...
 • 3
 • 352
 • 1

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I - Mã đề: 110 pptx

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I - Mã đề: 110 pptx
... phân tử rượu: 2, 3- dimetyl pentanol-2 ta sản phẩm chất chất sau đây: A CH3 - CH = C(CH3)-CH(CH3)2 B C2H5 - CH(CH3) - C(CH3) = CH2 C (CH3)2C = C(CH3) - CH2 - CH3 D CH2 = CH - CH(CH3) - CH(CH3)2 Câu ... cao so v i hidrôcácbonốc kh i lượng tương đương, A Giữa nguyên tử ancol có liên kết hiđrô B Ancol có phản ứng v i Na C Trong phân tử ancol có liên kết cộng hoá trị D Ancol có nguyên tử oxi phân ... chứa nhiều nhóm chứckhác g i A Hợp chất đa chức B Hợp chất đơn chức C Hợp chất tạp chức D Cả đáp án Câu 32: Khi cho anđehit phản ứng v i O2 xúc tác Mn2+ anđehit thể tính A Oxi hoá B Oxi hoá,...
 • 3
 • 114
 • 0

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I - Mã đề: 120 pdf

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I - Mã đề: 120 pdf
... tên g i A 2-mêtylbutanol- B 3-mêtylbutanol- C 3-mêtylbutanol- D 2-mêtylbutanol- Câu 33 : Tách nước từ phân tử rượu : 2, 3- dimetyl pentanol-2 ta sản phẩm chất chất sau : A CH3 - CH = C(CH3)-CH(CH3)2 ... 21 : Hợp chất hữu chứa nhiều nhóm chức giống g i A Không có hợp chất B Hợp chất đơn chức C Hợp chất tạp chức D Hợp chất đa chức Câu 22 : Khi cho anđehit phản ứng v i O2 xt Mn2+ anđehit thể tính ... có liên kết hiđrô v i nước D Etanol tác dụng v i nước n Ag Câu 31 : CH3CHO tham gia phản ứng tráng gương thu tỉ lệ n CH3CHO A B C D Câu 32 : Theo danh pháp IUPAC hợp chất (CH3)2CH- CH 2- CH 2- OH...
 • 3
 • 103
 • 0

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I - Mã đề: 734 ppsx

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I - Mã đề: 734 ppsx
... chứa nhiều nhóm chức giống g i A Không có hợp chất B Hợp chất đơn chức C Hợp chất đa chức D Hợp chất tạp chức Câu 22 : Theo danh pháp IUPAC hợp chất (CH3)2CH- CH 2- CH 2- OH có tên g i A 3-mêtylbutanol- ... CH3 - COOH Câu 34 : Nhiệt độ s i, độ tan nước ancol cao so v i hidrô cácbon có kh i lượng tương đương, A Giữa nguyên tử ancol có liên kết hiđrô B Trong phân tử ancol có liên kết cộng hoá trị C ... 3-mêtylbutanol- B 2-mêtylbutanol- C 2-mêtylbutanol- D 3-mêtylbutanol- Câu 23 : Đốt cháy hoàn toàn m gam rượu A, B đồng đẳng liên tiếp rượu no đơn chức mạch hở thu 70,4 gam CO2 39,6 gam H2O, m có giá trị...
 • 3
 • 64
 • 0

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I - Mã đề: 140 pot

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I - Mã đề: 140 pot
... axit cacboxilic no đơn chức mạch hở A Bazơ B axit yếu C axit mạnh D axit trung bình Câu 31 : Công thức chung axit cacboxilic không no đơn chức mạnh hở có kiên kết đ i A CnH2n+2O2 B CnH2n-1O2 ... ta sản phẩm chất chất sau : A (CH3)2C = C(CH3) - CH2 - CH3 B CH2 = CH - CH(CH3) - CH(CH3)2 C CH3 - CH = C(CH3)-CH(CH3)2 D C2H5 - CH(CH3) - C(CH3) = CH2 Câu 36 : CH3CHO Khi tham gia phản ứng cộng ... v i H cácbon bậc thấp kề bên Câu 26 : Tính chất anđehit A Khử B Không Oxi hoá, Khử C Oxi hoá D Vừa oxi hoá,vừa Khử Câu 27 : Hợp chất hữu chứa nhiều nhóm chứckhác g i A Hợp chất đa chức B Hợp chất...
 • 2
 • 97
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kiểm tra chất lượng giữa kỳ 2 toán 2kiểm tra chất lượng giữa kỳ 1 toán 2kiểm tra chất lượng giữa kỳ 1đề thi kiểm định chất lượng học sinh khá giỏiđề thi kiểm định chất lượng môn tiếng việt 1đề thi kiểm định chất lượngbài giảng kiểm định chất lượng công trìnhbài giảng kiểm định chất lượng giáo dụcđề thi kiểm định chất lượng lớp 7đề thi kiểm định chất lượng lớp 8đề thi kiểm định chất lượng lớp 5đề thi kiểm định chất lượng lớp 9đề thi kiểm định chất lượng lớp 6đề thi kiểm định chất lượng lớp 8 môn văndap an de thi kiem dịnh chat lương mui nhon nam hoc 20082009 mon giao duc cong dan cua phong giao duc dao tao thanh chuongLập trình giao diện với android tài liệuMột số biện pháp để nâng cao chất lượng học sinh yếu - kém môn Tiếng AnhCác giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định.Cải tiến công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng TàuHội họp và thuyết trình làm thế nào để đạt kết quả mong muốnBài giảng KẾ TOÁN TÀI SẢN NGẮN HẠNBài Giảng Kỹ Thuật Phòng Cháy Và Chữa CháyKẾ HOẠCH bài dạy, minh nguyệtSản xuất giá trị thặng dư – quy luật kinh tế tuyệt đối của chỦ nghĩa tư bảnXây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Việt ThànhĐiều trị rối loạn lipid máu dựa trên các khuyến cáo hiện nayXây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hanoi) đến năm 2020.Bài giảng EM TẬP VẼĐề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết Vật Lý 11Ebook Phòng, chống HIVAIDS (Tài liệu dùng cho đào tạo sinh viên hệ bác sỹ y học dự phòng) Phần 2Ebook Chăm sóc người nhiễm HIVAIDS (dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng) Phần 2CHINH PHỤC bài tập HOÁ KHÓBài giảng Suy thận cấp do ngộ độc mật cáBài giảng Suy thận cấp ở người lớn tuổithuyết trình tài nguyên đất
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập