LV THAC SI THUY VAN

Cách sử dụng thành ngữ trong tác phẩm của hồ anh thái và dương thụy luận văn thạc ngữ văn

Cách sử dụng thành ngữ trong tác phẩm của hồ anh thái và dương thụy luận văn thạc sĩ ngữ văn
... loại thành ngữ sử dụng với ngữ cảnh cụ thể tác phẩm Hồ Anh Thái Dương Thụy Theo kết thu có 388 thành ngữ sử dụng tác phẩm Hồ Anh Thái, có 201 thành ngữ sử dụng tác phẩm Dương Thụy Từ phân thành ... loại văn học đại Đó lí chọn đề tài luận văn là: “Đặc điểm sử dụng thành ngữ tác phẩm Hồ Anh Thái Dương Thụy 8 Lịch sử nghiên cứu thành ngữ tác phẩm Hồ Anh Thái Dương Thụy Hồ Anh Thái Dương Thụy ... Chương CÁCH SỬ DỤNG THÀNH NGỮ TRONG TÁC PHẨM HỒ ANH THÁI VÀ DƯƠNG THỤY XÉT TRÊN BÌNH DIỆN NGỮ NGHĨA 62 3.1 Cách sử dụng thành ngữ tác phẩm Hồ Anh Thái Dương Thụy xét trên bình diện ngữ nghĩa...
 • 93
 • 554
 • 8

Miền núi trong sáng tác của đỗ bích thủy luận văn thạc ngữ văn

Miền núi trong sáng tác của đỗ bích thủy luận văn thạc sĩ ngữ văn
... góp luận văn VI Cấu trúc luận văn Nội dung 10 Chơng Văn xuôi miền núi đơng đại xuất nhà văn Đỗ Bích Thúy 1.1 Diện mạo, đặc điểm văn xuôi miền núi đơng đại 10 10 1.1.1 Một cách hiểu văn xuôi miền ... Đỗ Bích Thúy 33 33 2.1.1 Quan niệm nghệ thuật thực Đỗ Bích Thúy 33 2.1.2 Quan niệm nghệ thuật ngời Đỗ Bích Thúy 37 2.2 Hiện thực ngời miền núi sáng tác Đỗ Bích Thúy 2.2.1 Hiện thực miền núi sáng ... xuôi miền núi đơng đại 10 1.1.2 Phác thảo diện mạo văn xuôi miền núi đơng đại 12 1.2 Quá trình sáng tác Đỗ Bích Thúy 26 1.2.1 Vài nét tiểu sử Đỗ Bích Thúy 26 1.2.2 Quá trình sáng tác Đỗ Bích Thúy...
 • 100
 • 641
 • 14

THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT CỦA NHÀ VĂN THUỲ DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC NGỮ VĂN

THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT CỦA NHÀ VĂN THUỲ DƯƠNG    LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN
... góp luận văn: Tìm hiểu giới nghệ thuật tiểu thuyết Thùy Dơng: Cảm hứng nghệ thuật, Thế giới nghệ nhân vật, Các phơng diện nghệ thuật để khẳng định vai trò, vị trí, tên tuổi, đóng góp cách tân nghệ ... cảm hứng nghệ thuật tác phẩm hay nhà văn đặt viên gạch đờng khám phá giới nghệ thuật tác phẩm hay nhà văn sáng tạo nên tác phẩm Về cảm hứng nghệ thuật, có nhiều cách định nghĩa Trong luận văn này, ... riêng [53, 302-303] Nh vậy, giới nghệ thuật nhìn thống cảm hứng, t sáng tạo nghệ thuật nhà văn Nhất thiết giới nghệ thuật phải có mô hình nghệ thuật việc phản ánh giới - xuất phát từ cảm hứng...
 • 119
 • 534
 • 3

HỆ THỐNG TÀU THỦY ( Thạc sĩ. Nguyễn Văn Võ ) - CHƯƠNG 1 pot

HỆ THỐNG TÀU THỦY ( Thạc sĩ. Nguyễn Văn Võ ) - CHƯƠNG 1 pot
... chung 10 1 10 .2 Hệ thống làm hàng tàu dầu 10 3 10 .3 Hệ thống hâm nóng, làm mát dầu 10 7 10 .4 Hệ thống thông hơi, thoát khí tàu dầu 10 8 10 .5 Hệ thống đo lượng hàng két 11 1 10 .6 Hệ thống khí trơ 11 3 10 .7 ... hầm tàu 38 4.2 Hệ thống hút khô 39 4.3 Hệ thống dằn 41 4.4 Hệ thống cứu đắm 44 Chương HỆ THỐNG CỨU HỎA 47 5 .1 Các hệ thống tín hiệu biện pháp cứu hỏa tàu 47 5.2 Hệ thống dập tắt nước 48 5.3 Hệ thống ... thuật nghiên cứu khai thác hệ thống tàu Chương KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÁC HỆ THỐNG TÀU THỦY 1. 1 KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA HỆ THỐNG 1. 1 .1 Định nghĩa Hệ thống tàu thủy hệ bao gồm máy, thiết bị, đường ống,...
 • 11
 • 288
 • 3

HỆ THỐNG TÀU THỦY ( Thạc sĩ. Nguyễn Văn Võ ) - CHƯƠNG 2 potx

HỆ THỐNG TÀU THỦY ( Thạc sĩ. Nguyễn Văn Võ ) - CHƯƠNG 2 potx
... từ bể chứa A (bể hút) lên bể chứa B (bể đẩy) theo sơ đồ hình 2. 8 Năng lượng chất lỏng cửa vào, cửa bơm E0 E1 tính sau: E1  p1 v1   z1  2. g (2 . 4) E2  p2 v2   z2  2. g (2 . 5) đó: p1, v1, ... [H]ck, m.c.n 2. g (2 .2 2) 2. 5.4 .2 Chiều cao hút cho phép bơm (hay vị trí đặt bơm tối đa) Từ phương trình trên, ta thấy chiều cao hút bơm thoả mãn: z h  [H] ck  ( v1  h h ) , m 2. g (2 .2 3) Do đó, ... 2. g (2 . 8) Năng lượng dòng chất lỏng cửa bơm là: 23 Ed  p2 v2   z h  y  2. g (2 . 9) Theo định nghĩa, ta có cột áp bơm là: p  p1 v  v1 H  Ed  Eh    y ,m.c.n  2. g (2 .1 0) đó: p1 = pa -...
 • 30
 • 105
 • 0

HỆ THỐNG TÀU THỦY ( Thạc sĩ. Nguyễn Văn Võ ) - CHƯƠNG 3 ppsx

HỆ THỐNG TÀU THỦY ( Thạc sĩ. Nguyễn Văn Võ ) - CHƯƠNG 3 ppsx
... móc, hệ thống phục vụ, thiết bị hệ thống (hình 3. 1 3. 2) Hệ thống phân bổ phần (hệ thống ống đơn giản) mà phạm vi chúng giá trị lưu lượng đường kính ống không đổi Các phần đánh số hai số - 2; - 3; ... nên: (3 .1 4) v1 v2   phương trình nhận dạng 2.g 2.g cuối là: H2  p p1 l v2   (z  z ) (   C )   d 2.g (3 .1 5) Ta viết lại biểu diễn (3 .1 3) dạng: h  hM  hC  T v2 2.g (3 .1 6) đó: ... - Tính hệ số sức cản toàn phần T theo công thức (3 .1 7) - Xác định tổn thất cột áp h đường ống theo công thức (3 .1 6) - Tìm cột áp điểm đầu mối theo công thức: H2 = H1 + h + ( z1 - z2 ) (3 .21)...
 • 13
 • 374
 • 1

HỆ THỐNG TÀU THỦY ( Thạc sĩ. Nguyễn Văn Võ ) - CHƯƠNG 4 pot

HỆ THỐNG TÀU THỦY ( Thạc sĩ. Nguyễn Văn Võ ) - CHƯƠNG 4 pot
... vụ dằn, hệ thống làm nhiệm vụ cứu đắm 44 Hình 4. 4 Sơ đồ nguyên lý hệ thống dằn dọc 1- van thông biển đáy; - van chặn dẫn động trục; - bơm; - van chặn; - van chêm; - van kiểu phao nổi; - ống kiểm ... hàng hoá 4. 4 HỆ THỐNG CỨU ĐẮM 47 Để thải khỏi tàu lượng nước chảy vào thân tàu thủng khoang rò nước, nhiều tàu, người ta bố trí hệ thống cứu đắm, tàu kéo cảng, tàu kéo chuyên tuyến, tàu kéo-đẩy cứu ... phân nhóm - bơm hút khô; - van chặn chiều; - lưới hút (giếng lắng); - van chặn chiều với cấu dẫn động boong; - van chặn; - van ba ngả; - két nước đáy đôi; 41 - nối lên bờ công trình 4. 2 .4 Tính toán...
 • 14
 • 311
 • 3

HỆ THỐNG TÀU THỦY ( Thạc sĩ. Nguyễn Văn Võ ) - CHƯƠNG 5 doc

HỆ THỐNG TÀU THỦY ( Thạc sĩ. Nguyễn Văn Võ ) - CHƯƠNG 5 doc
... HC , m  .H C (5 . 2) đó:  - hệ số tính theo công thức  0,000 25 d C  (1 0.d C ) (5 . 3) đây: dC - tính m Giữa chiều cao dòng SB SK tồn phụ thuộc: 53 SB = 0.SK (5 . 4) Đối với hệ thống dập tắt ... (2 ,5  7, 5) m3/ph, vòi rồng tĩnh - tới (1 00  15 0) m3/ph Hình 5. 4 Sơ đồ nguyên lý hệ thống dập tắt bọt kiểu không khí - - két chứa; - van khởi động; - ống dẫn chất tạo bọt; - van định lượng; - ... 5. 2 Sơ đồ nguyên lý hệ thống cứu hỏa nước kiểu mạch kín - van thông biển; - bơm; - bể nước cứu hỏa; - van cách ly; - họng cứu hỏa; - đường ống vòng 51 Hình 5. 3 Sơ đồ hệ thống cứu hỏa bố trí tàu...
 • 14
 • 415
 • 5

HỆ THỐNG TÀU THỦY ( Thạc sĩ. Nguyễn Văn Võ ) - CHƯƠNG 6 pot

HỆ THỐNG TÀU THỦY ( Thạc sĩ. Nguyễn Văn Võ ) - CHƯƠNG 6 pot
... mm Hình 6. 6 Sơ đồ nguyên lý hệ thống nước nhà vệ sinh - nước thải a - hình dạng chung hệ thống; b - bể (thiết b ) lắng - bồn rửa; - thiết bị rửa; - ống khí; - hố xí; - chậu tiểu tiện; - đường ... trôi; - hố xí; - van dẫn hướng; - p - an để mở van 8; 10, 15, 16 - phin lọc - thiết bị hút; 13, 16 - van giảm áp; 14 - áp kế (manômét); 18 - đường ống nước thải; van cặn (clinket); 20 -bể nước ... - bơm diện nước mạn; 26 - bơm điện hệ thống nước mạn; 27 - bình khí hệ thống nước mạn Hình 6. 3 Sơ đồ hệ thống nước uống ( n) 59 - đường ống nhận nước; - két chứa nước ăn; - đường ống dẫn nước...
 • 17
 • 141
 • 1

HỆ THỐNG TÀU THỦY ( Thạc sĩ. Nguyễn Văn Võ ) - CHƯƠNG 7 pdf

HỆ THỐNG TÀU THỦY ( Thạc sĩ. Nguyễn Văn Võ ) - CHƯƠNG 7 pdf
... nạn hệ thống 74 Nước bổ sung Về hầm Hình 7. 5 Bố trí chung hệ thống sưởi nước tàu - nồi đun nước; - bơm tuần hoàn; - gia nhiệt; - ống nhánh; - ống nước tràn; - hâm nước; - ống không khí; - két ... giãn nở; - hầm tàu; 10 - nước bổ sung 75 Hình 7. 6 Sơ đồ nguyên lý hệ thống sưởi nước a - kiểu đường ống; - kiểu hai đường ống - nồi sưởi; - van giảm áp; - áp kế; - van an toàn; - van hơi; - hộp ... chặn; - ống (tươi); - gia nhiệt; - bình ngưng; 10 - van chặn phục hồi; 11 - hộp phân phối; 12 - ống nước ngưng tụ ( ã làm việc); 13 - thùng nóng; 14 - bơm thiết bị ngưng 7. 3.3 Tính toán hệ thống...
 • 17
 • 99
 • 2

HỆ THỐNG TÀU THỦY ( Thạc sĩ. Nguyễn Văn Võ ) - CHƯƠNG 8 docx

HỆ THỐNG TÀU THỦY ( Thạc sĩ. Nguyễn Văn Võ ) - CHƯƠNG 8 docx
... đầu tàu khách 99 b) c) Hình 8. 8 Sơ đồ nguyên lý hệ thống điều hòa không khí a - kiểu thấp áp; b - kiểu cao áp; c - kiểu cao áp hai kênh ( ường) - quạt gió hút; 2, - van tiết lưu ( iều tiết); - ... kcal/g QOGR = (8 . 5) (8 . 6) k q P .FOGR , kcal/g H (8 . 7) qP - ứng suất xạ mặt trời, kcal/m2.giờ  - hệ số thấu suốt kính FOCT FOGP - diện tích tương ứng bề mặt kính tường ngăn, m2 k - hệ số truyền ... (8 . 1) đây: M - lượng a-xít các-bon-níc toả người, lít/phút 81 mB - nồng độ cho phép khí a-xít các-bon-níc buồng, lít/m3 mB - nồng độ cho phép khí a-xít các-bon-níc bên ngoài, lít/m3 Hình 8. 2 Sơ đồ...
 • 27
 • 79
 • 0

HỆ THỐNG TÀU THỦY ( Thạc sĩ. Nguyễn Văn Võ ) - CHƯƠNG 9 pot

HỆ THỐNG TÀU THỦY ( Thạc sĩ. Nguyễn Văn Võ ) - CHƯƠNG 9 pot
... trần) Để làm nước muối, người ta sử dụng dung dịch nước muối clo-rua- nát- ri (NaCl), clo-rua-ma-giê (MgCl 2), clo-rua-can-xi (CaCl 2) muối khác, chúng thể lỏng nhiệt độ thấp 00C Trong dung dịch ... 100 kg clo-rua-can-xi (CaCl 2) lượng 1,6 g phốt-phát-nát-ri (Na3PO 4) cho lít nước muối Lưu lượng nước muối (lưu lượng bơm nước muối) cần phải để nhiệt độ hầm không tăng  30C Ưu điểm hệ thống làm ... 9. 1 Sơ đồ nguyên lý hệ thống làm lạnh máy nén khí KD - bình ngưng; K - máy nén khí; I - dàn bay hơi; OP - buồng cần làm lạnh; PB - van tiết lưu 95 - đường dẫn nước ra; - đường nước dẫn vào; -...
 • 9
 • 173
 • 0

HỆ THỐNG TÀU THỦY ( Thạc sĩ. Nguyễn Văn Võ ) - CHƯƠNG 10 pps

HỆ THỐNG TÀU THỦY ( Thạc sĩ. Nguyễn Văn Võ ) - CHƯƠNG 10 pps
... Việt nam A.B A-lếch-xan-đrôp (1 96 2), Hệ thống tàu thủy, NXB Đóng tàu Lê-nin-grát A.B A-lếch-xan-đrôp (1 96 6), Hệ thống tàu thủy, NXB Đóng tàu Lê-nin-grát A.D Altsul (1 96 4), Sức cản thủy lực đường ... - bơm hệ vét; - bơm hệ hút; - đường ống hệ vét; - đường ống hệ hút; - miệng lắp ống mềm; - ống mềm; -van chặn Clinket; - đường ống mặt boong; - phin lọc; 10 - ống thẳng đứng nhận dầu; 11 - giếng ... phóng điện tĩnh, tàu chở dầu người ta thiết kế hệ thống tiếp đất đặc biệt 10. 3 HỆ THỐNG LÀM HÀNG CỦA TÀU DẦU Hệ thống làm hàng tàu dầu bao gồm hai hệ thống riêng biệt, hệ hút hệ vét Hệ hút dùng để...
 • 22
 • 254
 • 1

Luận văn thạc về Vận dụng hợp đồng tương lai chứng khoán vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận văn thạc sĩ về Vận dụng hợp đồng tương lai chứng khoán vào thị trường chứng khoán Việt Nam
... Hai: Hợp đồng tương lai chứng khoán thò trường chứng khoán Việt Nam Chương Ba: Một số giải pháp nhằm bước áp dụng hợp đồng tương lai chứng khoán vào Việt Nam Hợp đồng tương lai chứng khoán Giảng ... CHƯƠNG MỘT TỔNG QUAN HP ĐỒNG TƯƠNG LAI CHỨNG KHOÁN 1.1 Hợp đồng tương lai chứng khoán 1.1.1 Khái niệm hợp đồng tương lai chứng khoán Hợp đồng tương lai chứng khoán loại hợp đồng văn người bán người ... quan hợp đồng tương lai chứng khoán: gì, thực tế giao dòch giới, khả áp dụng vào Việt Nam Hợp đồng tương lai chứng khoán Giảng Ngọc Huy - Trang 22 - CHƯƠNG HAI HP ĐỒNG TƯƠNG LAI CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ...
 • 82
 • 296
 • 1

Luận văn thạc về Vận dụng công cụ quyền chọn để kinh doanh và phòng ngừa rủi ro trong thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận văn thạc sĩ về Vận dụng công cụ quyền chọn để kinh doanh và phòng ngừa rủi ro trong thị trường chứng khoán Việt Nam
... tài Vận dụng công cụ quyền chọn để kinh doanh phòng ngừa rủi ro TTCK” Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu, làm rõ số vấn đề quyền chọn - Sử dụng quyền chọn để phòng ngừa rủi ro, kinh doanh trường ... rủi ro Chức quan trọng quyền chọn nhằm cung cấp công cụ giảm thiểu rủi ro Một người phải chòu rủi ro từ thay đổi giá bất lợi sử dụng quyền lựa chọn để loại trừ rủi ro Một quyền chọn mua xem công ... lược kinh doanh quyền chọn giao dòch phổ biến giới - Phần kinh nghiệm tổ chức sàn giao dòch quyền chọn chứng khoán Úc từ rút kinh nghiệm cho TTCK Việt Nam triển khai quyền chọn chứng khoán - Từ kinh...
 • 97
 • 300
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sĩ thủy sảnthế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của nhà văn thuỳ dương luận văn thạc sĩ ngữ văncách sử dụng thành ngữ trong tác phẩm của hồ anh thái và dương thụy luận văn thạc sĩ ngữ vănluận văn thạc sĩ thủy lợiluận văn thạc sĩ môn vănđề cương luận văn thạc sĩ ngữ vănThương mại điện tử Kinh doanh cây cảnh cửa hàng nicetree onlineLuận văn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty nuplex resins việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỌC VÁN BTCT DỰ ỨNG LỰCNghiên cứu các dạng đột biến gen gây bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh thiếu 21-hydroxylase (TT)Nghiên cứu giá trị siêu âm nội soi và chọc hút bằng kim nhỏ trong chẩn đoán ung thư tụy (TT)tim hieu quy trinh san xuat va thiet bi chinh tai nha may bia ha noi quang triThiết kế hệ thống cô đặc ba nồi xuôi thiet bị cô đặc phòng đốt ngoài kiểu đứng Cô đặc dung dịch NaOH.GIAO AN THE DUC 8 CHUAN KTKNhoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của tòa án nhân dân cấp tỉnh tại miền đông nam bộ việt nam hiện nay astractPhân tích vào phủ chúa trịnh của hải thượng lãm ôngNghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây đơn kim (bidens pilosa l , họ asteraceae)”Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 15 file word có đáp án chi tiếtQUANG HỢP NHÂN TẠO ARTIFICIAL PHOTOSYNTHESISBÁO CÁO THUC HÀNH HOA DUOC 2Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 16 file word có đáp án chi tiếtCĐ1 bài tập este lipitUng thư phế quản phổiĐỀ THI THỬ THPT QG TOÁN 2017 TRÊN TẠP CHÍ THTT NXB GIÁO DỤCĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TOÁN02 tinh toan do gian dai DUL v2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập