tổng hợp de thi hoc ki 1 mon toan lop 7

Tổng hợp đề thi học 2 môn toán lớp 10 (có đáp án chi tiết)

Tổng hợp đề thi học kì 2 môn toán lớp 10 (có đáp án chi tiết)
... = −2m +  m = −11 + 105 ⇔  m = −11 − 105  Kết luận… 0,5.0, 25 0 ,25 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 10NC 20 13 -20 14 TRƯỜNG THPT VĨNH ĐỊNH ĐỀ Câu Đáp án Điểm 2x + ≤0 ( x − 1) (2 − x) 0,75 + Lập bảng ... x − ≤ ⇔ 2 − ≤ x ≤ + ⇔ x ∈ 2 − 5 ;2 +    ∀x x2 − 2x + ≥   1. (2 ) b).(1đ) Bán kính R = d( I , AB) III (3điểm) = 3 .2 + − = 10 +1 2a = 10 suy a = 2c = suy c = 2. (1đ) b2 = a2 − c2 2 (E) x + ... 13  0 ,25 Kết hợp điều kiện ta có nghiệm bpt là: x ≥ − 13 0 ,25 0 ,25 ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ – Năm học 20 10 20 11 Mơn TỐN Lớp 10 Thời gian làm 90 phút Đề số I Phần chung: (7,0 điểm) Câu 1: (2, 0 điểm)...
 • 58
 • 350
 • 0

Tổng hợp đề thi học II môn toán 9 tỉnh Hưng Yên từ năm 2009 đến 2015

Tổng hợp đề thi học kì II môn toán 9 tỉnh Hưng Yên từ năm 2009 đến 2015
... sinh: Chữ ký cán coi thi số Số báo danh: Phòng thi số: -2- S GIO DC V O TO HNG YấN KIM TRA CHT LNG HC Kè II Nm hc 2011 - 2012 Mụn thi: TON LP CHNH THC Thi gian: 90 phỳt (khụng k giao ... HNG YấN KIM TRA CHT LNG HC Kè II Nm hc 2010 - 2011 Mụn thi: TON LP CHNH THC Thi gian: 90 phỳt (khụng k giao ) -( thi gm trang) PHN I: TRC NGHIM KHCH QUAN (2,0 ... Bi 5(0,5im) Gii phng trỡnh x x 4x 12 x Ht - S GIO DC V O TO HNG YấN KIM TRA CHT LNG HC Kè II Nm hc 2013 - 2014 Mụn thi: TON LP CHNH THC Thi gian: 90 phỳt (khụng...
 • 14
 • 1,130
 • 6

Tổng hợp Đề thi học II môn toán 9 tỉnh Bình Dương từ năm 2008 đến 2014

Tổng hợp Đề thi học kì II môn toán 9 tỉnh Bình Dương từ năm 2008 đến 2014
... liệu tham khảo Đề thi HK2 -9- Bình Dương SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN: TOÁN LỚP THCS Thời gian làm 90 phút, không kể thởi gian giao đề Câu 1: ( điểm) ... Tài liệu tham khảo Đề thi HK2 -9- Bình Dương SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (20 09- 2010) Môn :TOÁN – KHỐI Thời gian làm 90 phút (Không kể thời gian phát đề ) Câu (2,5 điểm): ... Tài liệu tham khảo Đề thi HK2 -9- Bình Dương SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (2013 -2014) Môn :TOÁN – KHỐI Thời gian làm 90 phút (Không kể thời gian phát đề ) Bài 1: (2,5 điểm)...
 • 6
 • 3,629
 • 44

Tổng hợp đề thi học II môn toán của hưng yên từ năm 2009 đến 2015

Tổng hợp đề thi học kì II môn toán của hưng yên từ năm 2009 đến 2015
... Phòng thi số: Chữ ký cán coi thi số xem y mi cỏc thy cụ gi phớm ctrl v nhỏy chut vo dũng link: http://123doc.org/share-tong-hop-de -thi- hoc-ki -ii- mon-toan-9-tinh-hung-yen-tu-nam2009-den -2015/ Nzg5NzU= ... x1x x1 x đạt giá trị nhỏ Bài 2: (2,0 điểm) Giải toán cách lập phơng trình: Một nhóm học sinh tham gia lao động chuyển 105 bó sách th viện trờng Đến buổi lao động có hai bạn bị ốm không tham gia ... động có hai bạn bị ốm không tham gia đợc, bạn phải chuyển thêm bó hết số sách cần chuyển Hỏi số học sinh nhóm đó? Bài 3: (3 điểm) Cho (O;R) dây BC = 1,5R, A điểm cung BC nhỏ M ẳ ẳ điểm di động...
 • 3
 • 116
 • 1

Tổng hợp đề thi học i môn toán 9 của các quận thành phố hồ chí minh năm học 2014 2015(có đáp án chi tiết)

Tổng hợp đề thi học kì i môn toán 9 của các quận thành phố hồ chí minh năm học 2014  2015(có đáp án chi tiết)
... hàng Học sinh có cách gi i khác xác giáo viên cho trọn i m 0,5 PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 Mơn: TỐN Th i gian: 90 phút ( Khơng kể th i gian phát đề ... qui i m …………Hết …………… Học sinh khơng sử dụng t i liệu Giáo viên coi kiểm tra khơng gi i thích thêm đề PHỊNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I MƠN TỐN NAM HỌC 2014- 2015 B I ... PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2014- 2015 MƠN: TỐN – LỚP Th i gian làm b i: 90 phút (khơng kể th i gian phát đề) B i 1: (4 i m) Thực phép tính : a/ 144 − 1 69 + 225...
 • 59
 • 3,044
 • 79

Tổng hợp đề thi học i môn toán 8 của các quận thành phố hồ chí minh năm học 2014 2015(có đáp án chi tiết)

Tổng hợp đề thi học kì i môn toán 8 của các quận thành phố hồ chí minh năm học 2014  2015(có đáp án chi tiết)
... i u kiện cân A (0,25 đ) * Ghi chú: Học sinh gi i cách khác, cho i m t i đa./ PHỊNG GD VÀ ĐT GỊ VẤP TỔ PHỔ THƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có trang) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015 Mơn thi: ... …………… Học sinh khơng sử dụng t i liệu Giáo viên coi kiểm tra khơng gi i thích thêm đề PHỊNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I MƠN TỐN NĂM HỌC 2014- 2015 B I CÂU a (0,5 đ) N I ... Chứng minh tứ giác BMCD hình bình hành c) Kẻ AI ⊥ ME ( I thuộc tia ME ) Chứng minh: DIˆB = 90 d) Cho biết AB = AD Chứng minh đường thẳng AI, BE, MC đồng quy HẾT ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP Năm học...
 • 61
 • 4,112
 • 58

Tổng hợp đề thi học i môn toán 7 của các quận thành phố hồ chí minh năm học 2014 2015(có đáp án chi tiết)

Tổng hợp đề thi học kì i môn toán 7 của các quận thành phố hồ chí minh năm học 2014  2015(có đáp án chi tiết)
... học sinh tiên tiến, biết số học sinh tiên tiến lớp 7C nhiều số học sinh tiên tiến lớp 7B học sinh B i 4: (0,5 i m) Tính 1 1 1 + + + + + 91 2 47 475 77 5 11 47 B i 5: (3 i m) Cho tam giác ABC vng ... B i học sinh ph i vẽ hình, ghi giả thi t, kết luận tốn trước gi i -Hết- HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – LỚP Mơn: TỐN – Năm học: 2014 – 2015 Ngày kiểm tra: Thứ tư 17/ 12 /2014 B i 1: (2 i m) ... Học sinh có cách gi i khác mà xác giáo viên cho trọn i m PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q.11 ĐỀ CHÍNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014- 2015 Mơn: TỐN Lớp :7 Th i gian làm : 90 phút (Khơng kể thời...
 • 60
 • 1,000
 • 14

Tổng hợp đề thi học i môn toán 6 của các quận thành phố hồ chí minh năm học 2014 2015(có đáp án chi tiết)

Tổng hợp đề thi học kì i môn toán 6 của các quận thành phố hồ chí minh năm học 2014  2015(có đáp án chi tiết)
... cho học sinh kh i học sinh chọn vào ban tổ chức, số học sinh l i chia thành nhóm 12, nhóm 15, nhóm 18 vừa đủ Tìm số học sinh kh i 6, biết số học sinh khoảng từ 500 đến 60 0 học sinh 30 26 2014 ... BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - MƠN TỐN LỚP NĂM HỌC 2014 – 2015 Th i gian làm b i: 90 phút (Khơng kể th i gian phát đề) B i 1: 1) a) Viết tập hợp M số ngun x cho 6 < x ≤ ( cách liệt ... TẠO QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2014- 2015 MƠN: TỐN – LỚP Th i gian làm b i: 90 phút (khơng kể th i gian phát đề) B i 1: (2,5 i m) Thực phép tính : a/ 13 .64 + 13. 16 + 13.920 b/ ( 2014...
 • 55
 • 1,439
 • 15

Tổng hợp đề thi học i môn toán 8 tỉnh bắc giang từ năm 2005 đến 2015

Tổng hợp đề thi học kì i môn toán 8 tỉnh bắc giang từ năm 2005 đến 2015
... cựng i qua mt im 3) T giỏc ABCD phi tha iu kin gỡ t giỏc MKNL l hỡnh vuụng S GIO DC & O TO BC GIANG KIM TRA CHT LNG HC Kè I NM HC : 20 08- 2009 Mụn : Toỏn lp Thi gian lm bi 90 phỳt A TRC NGHIM ... im ) Cho tam giỏc ABC vuụng ti A, im D l trung im ca BC Gi M l im i xng vi D qua AB, E l giao im ca DM v AB Gi N l im i xng vi D qua AC, F l giao im ca DN v AC 1.Chng minh rng t giỏc AEDF l hỡnh ... a T giỏc AEHF l hỡnh gỡ? vỡ sao? b Gi I, K ln lt l trung im ca BH v CH Chng minh rng : T giỏc EFKI l hỡnh thang vuụng c Gi P l im i xng vi H qua E, Q l im i xng vi H qua F Chng minh ba im P,...
 • 10
 • 1,729
 • 19

ĐỀ THI HỌC 1 MÔN TOÁN LỚP 12

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 12
... B Thí sinh ban Câu IVb ( điểm) a) Rút gọn P=: a + a − + (1 − a ) (1 − a 1+ a 3x − =1 b) Giải phương trình : log3 x +1 − ) Câu Vb ( điểm) 1. Cho hình chóp S.ABC có SA ⊥(ABC),SA = a Tam giác ABC vuông ... CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN (7,0 điểm) Câu I ( điểm) 15 .a)Khảo sát vẽ đồ thị hàm số y = x3 – 6x2 + 9x b)Tìm m để đường thẳng y = mx + 4 (1 – m) cắt đồ thị điểm phân biệt c)Biện luận theo k số ... giác S.ABC cạnh đáy = a,cạnh bên = 2a.Tìm tâm,bán kính mặt cầu qua điểm S,A,B,C II PHẦN DÀNH CHO HỌC SINH TỪNG BAN (3,0 điểm) A Thí sinh ban nâng cao Câu IVa ( điểm) e x − e 5x Tính lim x →0 2x...
 • 2
 • 1,041
 • 25

Dề thi học 1 môn Toán lớp 3

Dề thi học kì 1 môn Toán lớp 3
... Khi trả kiểm tra môn Toán lớp 5A cô giáo nói : “Số điểm 10 chiếm 25%, số điểm nhiều số điểm 10 6,25% ; có 18 bạn điểm 10 điểm 9, tất học sinh lớp nộp kiểm tra” Hỏi lớp 5A có học sinh ? …………………………………………………………………………………………… ... hình chữ nhật ? A 24cm B 12 8cm C 10 8cm D 48cm c 3m 5cm = …cm Số thích hợp để viết vào chỗ chấm : A 30 5 B 35 0 d Đồng hồ : A B C D 40 phút 30 phút 15 phút 10 phút C 530 D 5 03 Bạn Nam có hộp bi xanh ... viết rõ ràng, không bôi bẩn cộng 0,5 điểm Họ tên học sinh Lớp Trường tiểu học Số Duy Phước KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Năm học : 2009-2 010 MÔN TOÁN Thời gian làm : 40 phút Điểm Số : Chữ...
 • 11
 • 711
 • 3

Tài liệu ĐỀ THI HỌC 1 MÔN TOÁN LỚP 7 ĐỀ 1 potx

Tài liệu ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 7 ĐỀ 1 potx
... cạnh-góc-cạnh (1 điểm) b) Chứng minh OD AB: Từ kết câu a suy góc ODA góc ODB sau suy ˆ OD AB (1 điểm) ODA 90 y y z ; x – y + z = – 49 x y z 49 x y z 10 15 12 10 15 12 Câu 6: (1 điểm) Tìm số x, ... ĐIỂM ĐỀ HỌC KÌ TOÁN Phần I: (2 điểm) Mỗi phương án đúng, chấm 0,3 điểm Câu Phương án B D D B B A Phần II: (8 điểm) Câu 1: (1 điểm) Tính giá trị biểu thức, chấm 0,5 điểm a) 15 : ( ) 25 : ( ) = 14 ... ( ) = 14 b) 0 ,16 1 = (hoặc 0,2 được) 25 Câu 2: (1 điểm) a) x … x= x = (nếu tìm giá trị, chấm 0,5 6 điểm; tìm hai giá trị, chấm 0 ,75 điểm b) ( x) : … x= 35 (hoặc 8 ,75 ), chấm 0 ,75 điểm 4 Câu 3:...
 • 2
 • 594
 • 11

Đề thi học 1 môn toán lớp 10 trường lê quí đôn docx

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 10 trường lê quí đôn docx
... ĐỀ SỐ 68 Bài 1: Cho biểu thức : 1 a a  1 a a   M  a:  1 a    a  víi a  0; a      1/ Rút gọn biểu thức M 2/ Tìm ggiá trị a để ... đàp nghĩa đợt 1, hai lớp 9A 9B huy động 70 ngày công để giúp đỡ gia đìng thương binh liệt sĩ Đợt lớp 9A huy động vượt 20% số ngày công, lớp 9B huy động vượt 15 % số ngày công, hai lớp huy động ... x  0 ĐỀ SỐ 69 Bài 1: Cho phương trình x  1  4ax  3a  a  (x ẩn, a tham số) 1/ Giải phương trình với a = 2/ Chứng minh phương trình có nghiệm vớ giá trị a Bài 2: Trong phong trào đền ơn...
 • 5
 • 355
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 violetcác đề thi học kì 1 môn toán lớp 7đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 2013những đề thi học kì 1 môn toán lớp 7de thi hoc ki 1 mon toan lop 7 2012bộ đề thi học kì 1 môn toán lớp 7bộ đề thi học kì 1 môn toán lớp 6các đề thi học kì 1 môn toán lớp 9đề thi học kì 1 môn toán lớp 9 violetđề thi học kì 1 môn toán lớp 8các đề thi học kì 1 môn toán lớp 11bộ đề thi học kì 1 môn toán lớp 11đề thi học kì 1 môn toán lớp 11đề thi học kì 1 môn toán lớp 4đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 violetMột số giải pháp nhằm vận hành lưới điệzn truyền tải cho công ty truyền tải điện 1Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn grand plaza hà nộiHOÀN THIỆN hệ THỐNG KIỂM SOÁT nội bộ CHU kỳ bán HÀNG THU TIỀN TRONG các đơn vị vận tải THUỘC TAXI GROUPNGHIÊN cứu một số đặc điểm SINH học và bảo tồn GIỐNG CHUỐI NGỰ đại HOÀNG tại HUYỆN lý NHÂN, TỈNH hà NAMThực trạng kế toán của công ty cổ phần dịch vụ và thương mại việt phátbài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 14 dạy học theo hướng tích hợpbài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 36 giáo dục giá trị sống cho hs THCSKỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017- GIÁO DỤC CÔNG DÂNKỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017- LỊCH SỬKỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017- GIÁO DỤC CÔNG DÂNĐánh giá thành tích nhân viên tại Sở Tài chính tỉnh Kon TumSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ 9SKKN SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP.Ngày 4 tổng hợp đề thi toán văn anh KHTN KHXHSKKN Một số biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan ở lớp 9HƯỚNG DẪN LÀM BÀI NGHỊ LUẬN truyện lớp 9 và tuyển sinh 10đáp án đề thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chínhsáng kiến kinh nghiệm Nâng cao kỹ năng giải bài toán tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất, thông qua một số biện pháp khắc phục những sai sót của học sinh lớp 6a1.Biện pháp: “ Phối hợp với GVCN nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS Tân Lập”Nghi luan xa hoi ve bao luc hoc duong
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập