Xin giấy phép kinh doanh nhà hàng

Tài liệu Giấy phép kinh doanh Cảng hàng không pptx

Tài liệu Giấy phép kinh doanh Cảng hàng không pptx
... cấp Giấy phép kinh doanh Cảng hàng không Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh CHK bao gồm thông tin: Tên, địa người đề nghị cấp; người đại diện theo pháp luật; loại hình doanh ... điều kiện vốn theo quy định Chính phủ : + Kinh doanh Cảng hàng không quốc tế Luật Hàng không dân : 100 tỷ đồng Việt Nam dụng VN + Kinh doanh Cảng hàng không nội địa : 30 tỷ đồng Việt Nam ... chứng minh số vốn doanh nghiệp Phương án trang bị, thiết bị yếu tố cần thiết khác để bảo đảm khai thác, kinh doanh CHK, SB; quy trình khai thác, cung cấp dịch vụ hàng không doanh nghiệp Số hồ...
 • 4
 • 129
 • 0

Cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào KCN sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công thương doc

Cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào KCN sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công thương doc
... dung Văn qui định Điều kiện để doanh nghiệp vốn đầu nước cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa Việt Nam: - Nhà đầu tư: thuộc nước, ... Văn chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước để đầu (đối với dự án đầu sử dụng vốn nhà nước) ; Hợp đồng liên doanh (đối với hình thức đầu thành lập tổ chức kinh tế Thành phần hồ sơ liên doanh ... kinh doanh, phạm vi hoạt động (tham khảo Phụ lục đính kèm Công văn số 4422/BCT-KH ngày 18/5/2009 Bộ Công thương) ; Bản đăng ký nội dung thực hoạt động mua bán hàng hoá hoạt động liên quan trực tiếp...
 • 46
 • 191
 • 0

Phát triển hệ thống đăng lý kinh doanh và cơ chế giám sát doanh nghiệp thay cho giấy phép kinh doanh trong quản lý nhà nước các doanh nghiệp hiện nay

Phát triển hệ thống đăng lý kinh doanh và cơ chế giám sát doanh nghiệp thay cho giấy phép kinh doanh trong quản lý nhà nước các doanh nghiệp hiện nay
... giấy phép kinh doanh cấp theo chế xin – cho, thể quyền lực Nhà nước việc bảo vệ lợi ích cộng đồng Đối với quản nhà nước, thực chế quản cấp phép mang lại tác động tích cực Trước hết Nhà ... tự kinh doanh người dân điều quan trọng phải chuyển cách mạnh mẽ từ việc quản kinh doanh giấy phép sang mô hình đăng kinh doanh theo điều kiện kinh doanh không cần giấy phép Điều kiện kinh ... xin giấy phép kinh doanh, trình kinh doanh họ bắt đầu “Thông báo kinh doanh Đây dạng thông báo công khai doanh nghiệp trước quan quản nhà nước cam kết thực điều kiện kinh doanh qui định Cơ...
 • 7
 • 208
 • 0

Tài liệu Cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung (sửa đổi) đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam ppt

Tài liệu Cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung (sửa đổi) đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam ppt
... định hồ sơ yêu cầu tổ chức, Giải thủ tục nhân cần tiếp tục bổ sung tài liệu cần thiết theo luật định (nếu thiếu) - Cục HKVN cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung (sửa đổi) Hồ sơ Thành phần ... vi kinh doanh, loại hình hoạt động hàng không chung Thành phần hồ sơ Các tài liệu, giấy tờ liên quan đến nội dung sửa đổi Giấy phép (nếu có); Các tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc bán doanh ... Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề Tổ chức, nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh nghị doanh hàng không chung (sửa đổi) tới Cục HKVN - Cục HKVN xem...
 • 4
 • 171
 • 0

Tài liệu Đăng ký thay đổi Giấy phép kinh doanh hàng không chung cho tổ chức, cá nhân Việt Nam docx

Tài liệu Đăng ký thay đổi Giấy phép kinh doanh hàng không chung cho tổ chức, cá nhân Việt Nam docx
... cầu tổ chức, nhân cần tiếp tục bổ sung tài liệu cần thiết Giải theo luật định (nếu thiếu) thủ tục - Cục HKVN văn chấp thuận đăng thay đổi Giáy phép kinh doanh hàng không chung cho tổ chức, ... chức, nhân Việt Nam Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đăng thay đổi nội dung Giấy phép, nội dung đăng thay đổi liên quan đến: * Sửa đổi Điều lệ hoạt động, Điều lệ vận chuyển; * Thay đổi Giấy ... chứng nhận đăng kinh doanh; * Thay đổi mô hình tổ chức; * Thay đổi người đại diện theo pháp luật, thành viên máy điều hành - Các tài liệu, giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi Giấy phép (nếu...
 • 4
 • 135
 • 0

Tài liệu Cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung cho tổ chức, cá nhân Việt Nam pdf

Tài liệu Cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung cho tổ chức, cá nhân Việt Nam pdf
... nhân cần tiếp tục bổ sung tài liệu cần thiết theo luật định (nếu thiếu) - Cục HKVN cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung cho tổ chức, nhân Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp giấy phép, ... Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề Tổ chức, nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh nghị doanh hàng không chung tới Cục HKVN - Cục HKVN xem xét, thẩm định hồ sơ yêu cầu tổ chức, ... Bản Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung; Bản Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Tài liệu chứng minh việc đáp ứng điều kiện cấp phép gồm: ● Phương án đảm có tàu bay khai thác, ● Tổ...
 • 6
 • 153
 • 0

Tài liệu Cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho tổ chức, cá nhân Việt Nam pptx

Tài liệu Cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho tổ chức, cá nhân Việt Nam pptx
... yêu cầu tổ chức, nhân cần tiếp tục bổ sung tài liệu cần thiết theo luật định (nếu thiếu) - Bộ GTVT ký Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho tổ chức, nhân sau có ý kiến cho phép Thủ ... Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề - Tổ chức, nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh nghị Giải thủ tục Cấp Giấy phép doanh vận chuyển hàng không tới Cục HKVN Cục ... Bản Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Tài liệu chứng minh việc đáp ứng điều kiện cấp phép gồm: ● Phương án đảm có tàu bay khai thác, ● Tổ chức máy bảo đảm khai thác tàu bay, kinh doanh vận chuyển...
 • 6
 • 271
 • 1

Tài liệu Cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không (sửa đổi) cho tổ chức, cá nhân Việt Nam pptx

Tài liệu Cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không (sửa đổi) cho tổ chức, cá nhân Việt Nam pptx
... yêu cầu tổ chức, nhân cần tiếp tục bổ sung tài liệu cần thiết theo luật định (nếu thiếu) Cấp Giấy Bộ GTVT cấp bổ sung cấp Giấy phép kinh doanh phép vận chuyển hàng không cho tổ chức, nhân ... Phạm vi kinh doanh, loại hình hoạt động hàng không Các tài liệu, giấy tờ liên quan đến nội dung sửa đổi Giấy phép (nếu có); Các tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc bán doanh nghiệp, doanh nghiệp ... 1.000 tỷ Đồng Việt Nam doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế; - 500 tỷ Đồng Việt Nam doanh nghiệp khai thác vận chuyển hàng không nội địa - Có phương án kinh doanh chiến lược...
 • 6
 • 170
 • 0

Cấp giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ pot

Cấp giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ pot
... Sở GTVT Phú Yên thẩm định cấp giấy phép kinh doanh vận tải xe ô tô cho đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa công-ten-nơ tỉnh + Cơ quan người có thẩm quyền ủy quyền phân cấp thực (nếu có): Giám đốc ... hành chính: Giấy phép - Lệ phí: Có (Chưa có văn quy định mức thu phí) - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : + Giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải xe ô tô + Phương án kinh doanh vận tải xe ô tô ... chính: + Điều kiện chung kinh doanh vận tải xe ô tô (Theo Điều 11 Chương III Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 Chính phủ “Về kinh doanh điều kiện kinh doanh vận tải xe ô tô”) + Quy định...
 • 4
 • 167
 • 1

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô (Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hoá bằng côngtennơ) ppt

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô (Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hoá bằng côngtennơ) ppt
... có Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải xe ôtô (nếu cấp mới) Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải xe ôtô ( Đối với cấp đổi, cấp lại mất, hỏng có thay đổi điều kiện kinh doanh) ... vị vận tải (chỉ áp dụng doanh nghiệp, hợp tác đăng ký kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi) II Phương án kinh doanh vận tải doanh nghiệp, hợp tác Phương án kinh ... GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ ( Đối với cấp đổi, cấp lại mất, hỏng có thay đổi điều kiện kinh doanh ) Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Quảng Nam Tên đơn vị kinh doanh: ...
 • 6
 • 432
 • 0

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao sinh học trên địa bàn Hà nội pptx

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao sinh học trên địa bàn Hà nội pptx
... Mô tả bước kết cho doanh nghiệp Bộ phận Một cửa theo phiếu hẹn Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh (theo mẫu); Bản Giấy phép kinh doanh cấp Số hồ sơ: 03 ... quan hành Thời hạn giải quyết: Trong 13 ngày làm việc không kể thời gian chờ ý kiến Bộ Công thương Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC: Giấy phép Các ... bước Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp Bộ phận Một cửa- nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết Bộ phận cửa tiếp nhận hồ sơ, cấp phiếu hẹn cho doanh nghiệp, thụ lý, lấy ý kiến Bộ Công...
 • 4
 • 154
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ CƠ CHẾ GIÁM SÁT DOANH NGHIỆP THAY CHO GIẤY PHÉP KINH DOANH TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... tự kinh sở hữu doanh cho người Xây dựng mô hình giám sát doanh nghiệp theo chế đăng kinh doanh không cần giấy phép Coi trọng kỷ luật đăng buông lỏng quản mà khởi đầu trình quản Đăng ... xin giấy phép kinh doanh, trình kinh doanh họ bắt đầu “Thông báo kinh doanh Đây dạng thông báo công khai doanh nghiệp trước quan quản nhà nước cam kết thực điều kiện kinh doanh qui định ... doanh Các giấy phép kinh doanh cấp theo chế xin – cho, thể quyền lực Nhà nước việc bảo vệ lợi ích cộng đồng Đối với quản nhà nước, thực chế quản cấp phép mang lại tác...
 • 7
 • 193
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giấy phép kinh doanh nhà hàng ăn uốngthủ tục xin giấy phép kinh doanh nhà nghỉthủ tục cấp giấy phép kinh doanh nhà hàngthủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh nhà trọthủ tục xin giấy phép kinh doanhgiấy phép kinh doanh bán hàng đa cấpthủ tục xin giấy phép kinh doanh thuốc láxin giấy phép kinh doanh thuốc látư vấn xin giấy phép kinh doanhxin giấy phép kinh doanh karaokexin giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồxin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tếlệ phí xin giấy phép kinh doanhthủ tục xin giấy phép kinh doanh karaokexin giấy phép kinh doanh karaoke ở đâuTổng hợp những lỗi và thủ thuật trong word40 de on luyen Tieng Viet cuối cap tieu hocÁp dụng hiệp ước vốn basel II kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho việt namNghiên cứu tác động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến kết quả hoạt động tài chính tại các ngân hàng thương mại việt namCung sao duong da sieu reBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2010 q1 hopnhatBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2010 q2 hopnhatBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2011 q4 hopnhatBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2012 q2 hopnhatBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2013 hopnhat24 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc truong thpt so 2 van ban nam 2017 8931 148393220826 TS247 DT de thi thu thpt qg mon hoa truong thpt ha trung thanh hoa lan 1 nam 2017 9086 148454050127 TS247 DT de thi thu thpt qg mon hoa truong thpt trieu son 3 thanh hoa lan 1 nam 2017 9087 148454111731 TS247 DT de thi thu thpt qg mon hoa truong thpt ly tu trong binh dinh lan 1 nam 2017 9133 148610976317 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc truong thpt hoang quoc viet lan 2 nam 2017 8850 148307330120 TS247 DT de thi thu thpt qg mon hoa truong thpt trieu son 2 lan 1 nam 2017 9085 148427420722 TS247 DT de thi thu thpt qg mon hoa truong thpt chuyen dai hoc su pham ha noi ha noi lan 1 nam 2017 9017 148461935004 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc truong thpt vinh vien nam 2017 8148 147702392805 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc truong thpt tran hung dao lan 1 nam 2017 8151 147711168608 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc truong thpt quang xuong 1 nam 2017 8776 1480494817
Đăng ký
Đăng nhập