ÔN THI CKC đh

Ôn thi TN, ĐH

Ôn thi TN, ĐH
... đế Đông dơng sau đổi thành mặt trận dchủ Đông dơng *lực lợng tham gia -30-31 công nhân nông dân địa bàn chủ yếu nông thôn, thành thị chủ yếu nhà máy, xí nghiệp lớn -36-39 đông đảo hơn, không ... đ/tr công nhân nông dân nhân ngày qtế lao động 1/5/30 ptrào có kết hợp rộng lớn thành phố nông thôn, công nhân nông dân Từ 8/30 nhiều đ/tr nổ vinh-bến thuỷ (1/8/30) mở đầu thời kì đ/tr liệt nông ... +Thành lập phủ công, nông, binh quân đội công nông -ở phần sách lợc: Đảng ta rõ vị trí, vai trò gc XH Việt Nam mqhệ CM Việt Nam với CMVSTG Đảng rõ gc công nhân lực lợng CM, công nông, CM muốn thắng...
 • 42
 • 244
 • 0

1300 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi TN, ĐH, CĐ

1300 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi TN, ĐH, CĐ
... thành gen lặn B không biểu kiểu hình trạng thái dị hợp Tác giả: Diệp Anh Tuấn Trắc nghiệm Sinh học 12 C biểu kiểu hình trạng thái đồng hợp gen lặn thông qua trình giao phối D câu A, B, C 36 Nếu ... hình đột biến … A dị hợp; không bị alen trội át chế; không biểu B đồng hợp; bị gen trội át chế; không biểu C dị hợp; bị gen trội át chế; không biểu D đồng hợp; không bị gen trội át chế; biểu ... không thay đổi ? A Thay cặp nu cặp nu khác không loại Tác giả: Diệp Anh Tuấn Trắc nghiệm Sinh học 12 16 B Đảo vị trí hai cặp nu C Thêm cặp nu D Mất cặp nu 128 Những dạng đột biến gen sau KHÔNG...
 • 157
 • 1,104
 • 17

ON THI CD-DH

ON THI CD-DH
... A exhaustion vuhongvuong tit1367826844.doc B stores B repeated B alternative C power B continual B supplies B destruction C mines C renewed C surprising D motion C renewable C provisions C waste ... waste Page D contents D produced D revolutionary D continuous D materials D consumption 6/30/2013 Exercises d 11 d 21 B 31 b 41 a tit1367826844.doc c 12 b 22 a 32 b 42 d vuhongvuong c 13 d 23 ... promotion is the (C) best worker (D) of our Company 34 The boy (A) whom I spoke (B) to on the phone last night (C) is very interested (D) on Mathematics 35 Our teacher (A) told us that we (B) had done...
 • 4
 • 70
 • 0

ON THI TN + ĐH&CĐ (Phân ban)

ON THI TN + ĐH&CĐ (Phân ban)
... (*) nghiệm 4b) Điều kiện , phương trình cho tương đương với : Vậy tập nghiệm bất phương trình Trong không gian với hệ tọa độ cho hai đường thẳng: a) chéo có vec tơ phương có vec tơ phương => chéo ... tuyến (Q) qua (2) *Từ (1) (2) suy d giao tuyến (Q) (R) 6) a bậc hai z : ± ( b) x1,2 = ± ±( −1)i 2 +i ) ...
 • 5
 • 211
 • 0

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI TN-ĐH-CĐ

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI TN-ĐH-CĐ
... : 30 đề thi trắc nghiệm, đề thi tơng đơng đề thi đại học với 50 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, thời gian làm 90 phút Trong phần hóa học Đại cơng có 10 câu, phần hóa học Vô có 20 câu phần ... tích tụ khí không khí? Cách giải thích sau đúng? Vì: A H2S tác dụng với N2 không khí tạo S không tan B H2S tác dụng với O2 không khí tạo S không tan C H2S tác dụng với H2O tạo S không tan D Một ... vực sống nh : lợng, truyền thông thông tin Trong câu sau đây, câu sai ? A Electron hạt mang điện tích âm B Electron có khối lợng 9,1095 1028 gam C Electron thoát khỏi nguyên tử điều kiện đặc...
 • 86
 • 298
 • 0

Chương V-DĐXC-Ôn thi TN & ĐH

Chương V-DĐXC-Ôn thi TN & ĐH
... 43/- C1= , C2= , f=50Hz Khóa K vị trí 4π 16π trị số ampe không đổi pha cường độ dòng π điện biến thi n Tính R L? a 60 Ω ; 100H b 100 Ω ; 0,19H 44/- Cho đoạn mạch hình vẽ: - Khi khóa K vị trí UAB...
 • 9
 • 293
 • 3

Một số dạng câu hỏi so sánh ôn thi TN,ĐH Địa lý

Một số dạng câu hỏi so sánh ôn thi TN,ĐH Địa lý
... 2,5 lần so với bình quân chung nớc cao gần lần so với đồng sông Hồng Lí Bài tập So sánh hai vùng chuyên canh công nghiệp lớn nớc ta Đông Nam Bộ Tây Nguyên 1- So sánh điều kiện phát triển công nghiệp ... Hiệu sản xuất Đông Nam Bộ cao nhiều so với Tây Nguyên Đông Nam Bộ có suất sản lợng loại công nghiệp cao nhiều so với Tây Nguyên Cơ cấu công nghiệp Đông Nam Bộ có cấu công nghiệp đa dạng theo hớng ... đề số đồng đặt phải cải tạo sử dụng thi n nhiên cách hợp Bài tập 2- So sánh điều kiện phát triển sản xuất lơng thực thực phẩm đồng sông Hồng đồng sông Cửu Long 1-Những điểm giống a)Vị trí địa...
 • 11
 • 219
 • 1

TRAC NGHIEM ON THI TN - DH ( PHAN THEO CHU DE)

TRAC NGHIEM ON THI TN - DH ( PHAN THEO CHU DE)
... khác: A photon, proton, electron notrino B photon, proton, electron pôziton C nuclon, proton, electron notrino D mezon, proton, electron notrino 440 Hầu hết loại hạt không bền (trừ notron) có thời ... electron, pozitron có khối lượng nghỉ, spin điện tích 443 Các hadron tập hợp: A mezon photon B Các mezon barion C mezon lepton D photon cá barion 444 Electron, muyon ( µ ,µ ) + − hạt tau ( τ ,τ ... -Asin(ωt+ϕ) D v= -Aωsin(ωt+ϕ) 38 Trong dao động điều hòa x=Acos(ωt+ϕ), gia tốc biến đổi điều hòa theo phương trình: A a=Acos(ωt+ϕ) B a=Aω2cos(ωt+ϕ) C a= -Aω2cos(ωt+ϕ) D a= -Aωcos(ωt+ϕ) 39 Trong dao động...
 • 32
 • 218
 • 0

Một số dạng câu hỏi so sánh ôn thi TN,ĐH

Một số dạng câu hỏi so sánh ôn thi TN,ĐH
... 2,5 lần so với bình quân chung nớc cao gần lần so với đồng sông Hồng Lí Bài tập So sánh hai vùng chuyên canh công nghiệp lớn nớc ta Đông Nam Bộ Tây Nguyên 1- So sánh điều kiện phát triển công nghiệp ... nhiều so với Tây Nguyên Cơ cấu công nghiệp Đông Nam Bộ có cấu công nghiệp đa dạng theo hớng lâu năm kết hợp với hàng năm Tây nguyên có đa dạng công nghiệp theo hớng có thêm loại công nghiệp ôn đới ... đồng sông Cửu Long rộng lớn so với đồng sông Hồng Diện tích trồng lúa không ngừng tăng lên việc cải tạo đồng năm qua Năng suất lúa đồng sông Hồng cao nhiều so với đồng sông Cửu Long lao động đông...
 • 11
 • 280
 • 1

100 Cau hoi on thi TN - DH mon Vat li

100 Cau hoi on thi TN - DH mon Vat li
... Một kim loại có giới hạn quang điện 0,25 μm Cơng cần thi t để tách electron khỏi kim loại A 6,56.1 0-1 9J B 5,65.1 0-1 9J C 7,95.1 0-1 9J D 7,59.1 0-1 9J Câu 36: Phát biểu sau không đúng? A Tia hồng ngoại ... khoảng đây? A 1000 Hz đến 15000Hz B 21000 Hz đến 25000Hz C 16Hz đến 1000 0Hz D 16Hz đến 20000Hz Câu 23: Chọn câu A Quang phổ li n tục mot vật phụ thuộc vào chất vật nóng sáng B Quang phổ li n tục phụ ... Câu 74: Hạt nhân 27 Co có cấu tạo gồm: A 27 prôtôn 33 nơtron B 27 prôtôn 60 nơtron C 33 prôtôn 27 nơtron D 33 prôtôn 27 nơtron Câu 75: Trong hiƯn tỵng giao thoa ¸nh s¸ng ®¬n s¾c, v©n tèi lµ n¬i...
 • 9
 • 209
 • 0

Giao an on thi CD&DH Su

Giao an on thi CD&DH Su
... đồng bảo an: Là quan trò quan trọng nhất, chòu trách nhiệm trì hòa bình an ninh giới, hoạt động theo nguyên tắc trí cao ủy viên thường trực Nga, Mỹ, Anh, Pháp Trung Quốc - Ban thư ký: Cơ quan hành ... (Phi-líp-pin) Manila (Ma-ni-la) 04.07.1946 Việt Nam Hà Nội 02ø.09.1945 Lào Vientian (Viêng - Chăn) 12.10.1945 Campuchia Phnômpênh (Nông – Pênh) 09.11.1953 Mianma (Mi -an- ma) Yangon (Ran-gun) 04.01.1948 ... Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập Bangkok (Thái Lan), gồm nước: Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippine Thái Lan Trụ sở đa7t5 Jakarta (Indonesia) - Hiện ASEAN có 10 nước: Brunei (1984),...
 • 73
 • 144
 • 0

50 bài tập ôn thi TN- ĐH 2009

50 bài tập ôn thi TN- ĐH 2009
... Bài tập tham khảo TRỊNH VŨ PHONG Bài tập 5: Cho bảng số liệu: Năng suất lúa năm nước, Đồng sông Hồng, Đồng Sông Cửu Long (tạ/ha) Năm Cả nước Đồng sông Hồng Đồng Bằng Sông Cửu Long ... sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế Đông Nam Bộ năm 1995 2005 b Nhận xét giải thích -7- Bài tập tham khảo TRỊNH VŨ PHONG Bài tập 31: Cho bảng số liệu Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp ... thời gian không gian – Nếu thay theo thời gian không mốc thời gian Bài tập 28: Cho bảng số liệu: Cơ cấu đất nông nghiệp số vùng năm 2000 (%) Loại đất ĐBSH ĐBSCL T Nguyên ĐNB Đất nông nghiệp 100...
 • 12
 • 164
 • 0

Đề ôn thi CĐ – ĐH môn anh Văn năm 2013

Đề ôn thi CĐ – ĐH môn anh Văn năm 2013
... đảo ngữ với mệnh đề theo sau "hardly" Và ta có cấu trúc với "hardly" là: Hardly + mệnh đề đảo ngữ + when + mệnh đề - A đáp án phù hợp - Lựa chọn B sai mệnh đề sau "hardly" không đảo ngữ dùng ... hợp câu điều kiện loại loại Nếu việc xảy / không xảy khứ dẫn đến việc xảy ra/ không xảy =>A đáp án Câu dịch : Nếu nghe theo lời khuyên bạn từ đầu không gặp rắc rối với cảnh sát Question 10: Hardly ... And liên từ nối thành phần ngữ pháp tương đương "starving" động từ dạng V-ing "death" danh từ -> thành phần không tương đương mặt chức ngữ pháp =>D đáp án phù hợp Question 7: It / better / play...
 • 3
 • 269
 • 3

BÀI TẬP VẬT LÍ 12 NC( ÔN THI TN-ĐH)

BÀI TẬP VẬT LÍ 12 NC( ÔN THI TN-ĐH)
... tốc vật đạt giá trị cực tiểu D Thế đạt giá trị cực tiểu gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu Cõu 18 Phát biểu sau không đúng? kA cho thấy vật có li độ cực đại B Công thức E = mv cho thấy động vật ... max A Công thức E = Giỏo ỏn ụn Vt Lớ 12 TN H Minh Trung- GV Trang m2 A cho thấy không thay đổi theo thời gian 1 D Công thức E t = kx = kA cho thấy không thay đổi theo thời gian 2 C Công thức ... tục vật phụ thuộc vào chất vật B Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ vật nóng sáng C Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào nhiệt độ chất vật D Quang phổ liên tục phụ thuộc nhiệt độ chất vật...
 • 64
 • 304
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề ôn thi toán đhđề ôn thi tn – đh năm 2011 test 2 docxcách ôn thi lại đh hiệu quảđề ôn thi toán đh 2016ôn thi đh môn toánchuyên đề ôn thi đh môn toánôn thi đh phương trình lượng giácôn thi đh toán tích phânbài tập ôn thi đh môn lýtrắc nghiệm ôn thi đh môn lýôn thi đh môn vật lýđề ôn thi đh khối d năm 2013ôn thi môn lịch sử tư tưởng kinh tế đầu vào đhvb2ôn thi đh hóadeda on thi dhcd 2012BỨC CHÂN DUNG tự họa của NHÀ NHO THỊ dân tú XƯƠNG TRONG THƠCÁI tôi TRỮ TÌNH TRONG THƠ VI THÙY LINHMỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA ANH VĂN 10NHỮNG vấn đề lý LUẬN và THỰC TIỄN về các tội PHẠM về môi TRƯỜNG THEO LUẬT HÌNH sự VIỆT NAMĐỀ THI + ĐÁP ÁN OLYMPIC HÓA 10 TRUYỀN THỐNG 304 LẦN XXII – NĂM 2016Bất bình đẳng giới trong thu nhập của người lao động ở việt namDeterminants of adidass supply chain performance in asia pacific regionExchange rate pass through to vietnams import and domestic prisesFactors affecting personal financial management behaviorsBài tập vật lý 7 chương 1Những yếu tố tác động đến sự hài lòng khách hàng mua sách trực tuyến khu vực thành phố hồ chí minhSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML9Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML10Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML3giải đề part 5 và 6 đề IIG 2017ebook đọc hiểu toeic ms huong bí kíp đạt 990 điểmHỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG và KHÔNG dâyTai lieu on tap dai so lop 7 chương 1 so huu ty베트남인을 위한 종합 한국어 3권 tiếng hàn tổng hợp 354 de trac nghiem Tiếng anh vao 10 p2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập