1.2. Biểu diễn điểm

Giáo án âm nhạc lớp 1: TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT ĐÃ HỌC (tiết 2) docx

Giáo án âm nhạc lớp 1: TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT ĐÃ HỌC (tiết 2) docx
... động phụ hoạ ,Giáo viên đệm đàn -HS hát +Vận -HS hát -GV lưu ý HS hát diễn cảm ,thể ký hiệu ghi tác phẩm -HS hát Hoạt động : -GV định nhóm ,cá nhân lên trước lớp hát ,hát ôn Sau giáo 5’ viên ... ĐỘNG CỦA GIÁO H.Đ CỦA VIÊN HỌC SINH 1.Phần mở đầu Tuần nầy ôn -HS lắng nghe 5’ : hát học 25’ 2.Phần hoạt động : Ôn tập hát học a.Nội dung1 : -GV cho HS hát lại động phụ hoạ Hoạt động 1: , lượt,có ... ,hát ôn Sau giáo 5’ viên cho HS nhận xét ,đánh -HS lắng nghe 3.Phần kết 2/3 -HS lắng nghe giá CHÚ thúc: -Cho HS nghe lại hát học -Về nhà ôn lại hát học 3/3 ...
 • 3
 • 483
 • 1

Chương 2 biểu diển dữ liệu trên máy

Chương 2 biểu diển dữ liệu trên máy
... Biểu diễn liệu       Máy tính số biểu diễn ký tự dạng mã nhị phân Mã nhị phân hình thành từ ký số nhị phân hay bit Mọi ký tự biểu diễn chuỗi số “0” “1” Byte chuỗi bit Hầu hết máy tính biểu ... Trong hệ thống máy tính lớn số bit lên tới 16 hay 32 bit Biểu diễn liệu    Khi nhập liệu vào máy tính, tín hiệu từ phím nhấn chuyển thành mã ký tự nhị phân Mỗi ký tự truyền tới máy in, hình, ... phải qua trái 1, 8, 64, 5 12, 4096…  Giá trị thập phân số 120 4 hệ bát phân là: 120 4 = (1 * 5 12) + (2 * 64) + (0 * 8) + (4 * 1) = 5 12 + 128 + + = 644 Hệ bát phân  Để chuyển đổi số từ hệ nhị phân...
 • 35
 • 180
 • 0

Dạy học phép cộng, phép trừ ở các lớp 1, 2 theo quan điểm toán học cao cấp

Dạy học phép cộng, phép trừ ở các lớp 1, 2 theo quan điểm toán học cao cấp
... Đặc điểm nhận thức học sinh đầu cấp tiểu học IV Thực trạng việc dạy học nội dung phép cộng, phép trừ lớp 1, Chơng II Dạy học phép cộng, trừ lớp 1, theo quan điểm toán học cao cấp I Trong dạy học ... rõ việc dạy học phép cộng, phép trừ lớp 1, theo quan điểm toán cao cấp Qua khảo sát thực trạng nhận thức giáo viên tiểu học quan điểm toán cao cấp thể nội dung dạy học phép cộng, phép trừ (khả ... việc dạy học phép cộng, phép trừ lớp 1, theo quan điểm TCC V Khách thể đối tợng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu Nội dung dạy học phép cộng, phép trừ lớp 1, 2 Đối tợng nghiên cứu Dạy học phép...
 • 45
 • 620
 • 0

Chương 2: Biểu diễn thông tin trong máy tính ppt

Chương 2: Biểu diễn thông tin trong máy tính ppt
... c) Biểu diễn thông tin Biểu diễn hình ảnh Biểu diễn thông tin Biểu diễn hình ảnh tĩnh  Biểu diễn hình ảnh chuyển động 48 c) Biểu diễn thông tin Biểu diễn hình ảnh Biểu diễn thông tin Biểu ... -NaN) 35 Biểu diễn thông tin c) Biểu diễn thông tin theo dạng mã nhị phân  Biểu diễn ký tự  Biểu diễn hình ảnh  Biểu diễn âm 36 c) Biểu diễn thông tin Biểu diễn ký tự Biểu diễn thông tin  ... máy tính  Sơ đồ: 20 Biểu diễn thông tin a) Biểu diễn số nguyên theo mã nhị phân b) Biểu diễn số thực theo mã nhị phân c) Biểu diễn thông tin theo dạng mã nhị phân (Biểu diễn ký tự, biểu diễn...
 • 56
 • 401
 • 4

CHƯƠNG 2 BIỂU DIỄN DỮ LIỆU pptx

CHƯƠNG 2 BIỂU DIỄN DỮ LIỆU pptx
... phân biểu diễn 2n số  Dải biểu diễn: - 2n-1 ÷ 2n-1 –  Ví dụ:  n = bit: dải biểu diễn:  n = 16 bit: - 27 ÷ 27 -1, hay - 128 ÷ 127 Cách biểu diễn:    - 21 5 ÷ 21 5 -1 , hay - 327 68 ÷ 327 67 PP1: ... số nhị phân biểu diễn 2n số  Dải biểu diễn: ÷ 2n -  Ví dụ:  n = bit: dải biểu diễn: -1 , hay ÷ 25 5  n = 16 bit: dải biểu diễn: ÷ Cách biểu diễn ÷ 21 6 - 1, hay ÷ 65535  Biểu diễn dạng nhị ... đơn 32bit 31 30 S (dấu) bit 23 22 E (phần mũ) M (phần định trị) bit 23 bit Khi đó, số thực biểu diễn: X = (-1)S * 1,M * 2E – 127 Dải giá trị biểu diễn: 2- 127 < X < 21 27 hay: 10-38 < X < 1038...
 • 45
 • 235
 • 0

BIỂU DIỄN ĐIỂM – ĐƯỜNG THẲNG – MẶT PHẲNG

BIỂU DIỄN ĐIỂM – ĐƯỜNG THẲNG – MẶT PHẲNG
... mặt thẳng đứng, gọi Mặt phẳng hình chiếu đứng đƣợc chọn làm Mặt phẳng hình vẽ P2 mặt phẳng nằm ngang, gọi Mặt phẳng hình chiếu P1 x P1 a.Cách biểu diễn điểm Để biểu diễn điểm A ngƣời ta làm nhƣ ... trí điểm toán điểm 1 .Biểu diễn điểm HAI mặt phẳng hình chiếu Trong không gian lấy hai mặt phẳng vuông góc P1 P2 ,cắt theo giao tuyến x Trong đó: x: Trục hình chiếu P2 P1 mặt thẳng đứng, gọi Mặt ... cặp điểm (A1, A2) mặt phẳng P1 với A1A2 x hình biểu diễn điểm A xác định không gian Cặp điểm (A1, A2) hình biểu diễn hay đồ thức điểm A A x Ax A2 - A1: Hình chiếu đứng điểm A - A2: Hình chiếu điểm...
 • 15
 • 713
 • 0

Bài 2 : Biểu diễn số nguyên docx

Bài 2 : Biểu diễn số nguyên docx
... 3: A = M.(Q-1-Q0 + Q0 .2- Q1 .2 + Q1 .22 -Q2 .22 + Q2 .23 -Q3 .23 ) = M.(Q-1+Q0+Q1 .2 + Q2 .22 -Q3 .23 ) Cơ s c a thu t toán Bư c n- 1: A = M.(Q-1+Q0+Q1 .2 + Q2 .22 +Q3 .23 +…+Qn -2. 2n -2- Qn-1.2n-1 Vì Q-1=0 Qn-1 bit ... 0: A = (0 + (Q-1-Q0).M) Bư c 1: A = (0 + (Q-1-Q0).M + (Q0-Q1).M .2) = M.(Q-1-Q0 + Q0 .2- Q1 .2) Bư c 2: A = (M.(Q-1-Q0 + Q0 .2- Q1 .2) + (Q1-Q2).M .22 ) = M.(Q-1-Q0 + Q0 .2- Q1 .2 + Q1 .22 -Q2 .22 ) Bư c 3: ... kibi Ki 21 0 = 1, 024 mebi Mi 22 0 = 1,048,576 gibi Gi 23 0 = 1,073,741, 824 tebi Ti 24 0 = 1,099,511, 627 ,776 pebi Pi 25 0 = 1, 125 ,899,906,8 42, 624 exbi Ei 26 0 = 1,1 52, 921 ,504,606,846,976 zebi Zi 27 0 =...
 • 26
 • 185
 • 1

Giáo án âm nhạc lớp 1: TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT ĐÃ HỌC (tiết 3) potx

Giáo án âm nhạc lớp 1: TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT ĐÃ HỌC (tiết 3) potx
... HĐ CỦA I HỌC CH SINH G Ú HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 2' A.On định tổ 28' chức Kiểm tra SS-VS Tư On định ngồi HS ,trật tự B.Dạy : Hôm em học HOẠT :Tập biểu diễn hát HS lắng ĐỘNG I học nghe Giới ... i Mà a a HS luyện - Ghi .dùng hát học tựa ,Gv tổ chức cho Luyện nhóm ,cá nhân biểu diễn : + vận động phụ họa Quê hương tưoi đẹp Từng nhóm,cá nhân lên biểu diễn Mời bạn vui múa ca Tìm bạn ... HS tự nghĩ -GV cho HS biểu động tác múa diễn vận động phụ họa 2’ động Cho HS thi đua D.CỦNG CỐ -Một bên hát ,một bên gõ tác múa -HS hát ( nhóm ) D.NHẬN -về nhà ôn lại hát XÉT –LIÊN -HS HỆ...
 • 3
 • 329
 • 0

Giáo án âm nhạc lớp 1: TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT Đ HỌC pps

Giáo án âm nhạc lớp 1: TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT Đ HỌC pps
... đ u Tuần nầy ôn -HS lắng nghe 5’ : hát học 25’ 2.Phần hoạt đ ng : Ôn tập hát học a.Nội dung1 : -GV cho HS hát lại đ ng phụ hoạ Hoạt đ ng 1: , lượt,có vận đ ng phụ hoạ ,Giáo viên đ m đ n -HS hát ... -HS hát +Vận -HS hát -GV lưu ý HS hát diễn cảm ,thể ký hiệu ghi tác phẩm -HS hát Hoạt đ ng : -GV đ nh nhóm ,cá nhân lên trước lớp hát ,hát ôn Sau giáo 5’ viên cho HS nhận xét nh -HS lắng nghe ... nhận xét nh -HS lắng nghe 3.Phần kết -HS lắng nghe giá thúc: 2/3 -Cho HS nghe lại hát học -Về nhà ôn lại hát học 3/3 ...
 • 3
 • 228
 • 0

Giáo án âm nhạc lớp 1: TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT ĐÃ HỌC pptx

Giáo án âm nhạc lớp 1: TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT ĐÃ HỌC pptx
... chỗ, hết vòng hết câu Ôn hát “Đi tới trường”: Giáo viên cho học sinh hát hát lần Giáo viên cho lớp hát, chia nhóm, nhóm tập hát 1-5 học sinh hát kết hợp Chia lớp thành nhóm hát nối vận động phụ hoạ ... 1-5 học sinh lên hát Gọi vài cá nhân hát kết hợp làm động tác Nhận xét sửa cho học sinh Hát theo yêu cầu giáo Ôn hát Tập tầm vông”: viên Giáo viên bắt giọng cho lớp đứng hát vận động theo hát ... theo Giáo viên cho học sinh luyện tập theo tổ, nhóm luân phiên Ôn hát “Năm ngón tay ngoan”: Giáo viên cho học sinh nghe lại hát Cho học sinh đồng lời ca lần Giáo viên cho nhóm biểu diễn trước lớp...
 • 5
 • 288
 • 1

bài giảng kỹ thuật vi xử lý (ts.phạm hoàng duy) - chương 2 biểu diễn dữ liệu và các thao tác số học

bài giảng kỹ thuật vi xử lý (ts.phạm hoàng duy) - chương 2 biểu diễn dữ liệu và các thao tác số học
... BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ NỘI DUNG BIỂU DIỄN DỮ LIỆU VÀ CÁC THAO TÁC SỐ HỌC Giảng vi n: TS Phạm Hoàng Duy E-mail: phamhduy@gmail.com Năm biên soạn: 20 09 www.ptit.edu.vn GIẢNG VI N: ... Trang BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Các phép toán số học  Cộng + = ???  1  1 0 www.ptit.edu.vn GIẢNG VI N: TS Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Các ... VI N: TS Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Nội Dung  Các hệ đếm chuyển đổi  Các thao tác số học lô gíc www.ptit.edu.vn GIẢNG VI N: TS Phạm Hoàng Duy BỘ...
 • 12
 • 166
 • 0

slike bài giảng ontology và web ngữ nghĩa - lê thanh hương chương 2 biểu diễn tầng dữ liệu xml

slike bài giảng ontology và web ngữ nghĩa - lê thanh hương chương 2 biểu diễn tầng dữ liệu xml
... (#PCDATA)> XML DTDs hạn chế việc định nghĩa tài liệu – định nghĩa cấu trúc cú pháp bên Lược đồ XML (XML schema) mở rộng được, giống XML Lược đồ XML có thể: Sử dụng lại ... Biểu diễn nội dung thuộc tính phần tử CDATASection Biểu diễn CDATA section tài liệu (phần DOM không phân tích) EntityReference Biểu diễn tham chiếu thực thể Các kiểu khác DTD Vẽ lưu trữ tài liệu ... công cụ dễ dàng chuyển đổi định dạng liệu bên thành XML ngược lại XML cho phép mã hóa thông minh viết chương trình để xử lí văn XML mà không cần người tác động XML cho phép tìm kiếm thông minh VD...
 • 5
 • 176
 • 0

slike bài giảng kỹ thuật vi xử lý - dư thanh bình chương 2 biểu diễn thông tin trong máy tính

slike bài giảng kỹ thuật vi xử lý - dư thanh bình chương 2 biểu diễn thông tin trong máy tính
... binhdt@it-hut.edu.vn Copyright (c) 1 /20 07 by DTB Nội dung môn học       Chương 1: Máy tính hệ vi xử Chương 2: Biểu diễn thông tin máy tính Chương 3: Bộ vi xử Intel 8088 Chương 4: ... ⇒ Bit an-1 =  Dạng tổng quát số âm: 1an -2 a2a1a0  Giá trị số âm: n 2 A = 2 n −1 + ∑ 2i i =0  Dải biểu diễn số âm: [ -2 n-1, -1 ]  Dải biểu diễn số nguyên có dấu n bit [ -2 n-1, 2n- 1-1 ] Copyright ... Chương 5: Nối ghép 8088 với nhớ Chương 6: Nối ghép 8088 với hệ thống vào-ra Copyright (c) 1 /20 07 by DTB Kỹ thuật Vi xử Chương BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH Nguyễn Phú Bình Bộ môn Kỹ thuật...
 • 49
 • 188
 • 0

Cấu trúc máy tính chương 2 biểu diễn dữ liệu và số học máy tính

Cấu trúc máy tính  chương 2 biểu diễn dữ liệu và số học máy tính
... a0 20 a1 a2 2 am m A n i a i i m 68 Vớ d S nh phõn 1101001.1011 cú giỏ tr c xỏc nh nh sau: 1101001.1011 (2) = 26 + 25 + 23 + 20 + 2- 1 + 2- 3 + 2- 4 = 64 + 32 + + + 0.5 + 0. 125 + 0.0 625 ... 1111 = +1 +2 Trc s hc mỏy tớnh: -1 +1 -2 +2 + 127 - 128 - 127 -2 -1 - 128 + 127 Trc s hc: - 128 -2 -1 127 101 Vi n = bit (tip) Kiu d liu tng ng Turbo C l kiu char Vớ d: char a; a = 127 ; a = a + ... khụng du sau õy bng bit: A = 45 B = 156 Gii: A = 45 = 32 + + + = 25 + 23 + 22 + 20 A = 0010 1101 B = 156 = 128 + 16 + + = 27 + 24 + 23 + 22 B = 1001 1100 87 Cỏc vớ d (tip) Vớ d Cho cỏc s nguyờn...
 • 105
 • 231
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng tự nhiên xã hội 2 bài 2bài giảng địa lý 9 bài 2giáo án mỹ thuật 3 bài 2bài giảng địa lý 10 bài 2giáo án đạo đức 3 bài 2giáo án địa lý 10 bài 2giáo án toán 6 hình học chương 2 bài 2giáo án toán 6 hình học chương 1 bài 2bài giảng mỹ thuật 3 bài 2bài giảng toán 3 chương 3 bài 2giáo án đạo đức 2 bài 2giáo án toán 3 chương 4 bài 2giáo án toán 3 chương 3 bài 2giáo án toán 3 chương 2 bài 2giáo án tự nhiên xã hội 1 bài 2Nghiên cứu sự thay đổi nồng độ của một số cytokin và tiểu quần thể tế bào lympho trước, sau điều trị bệnh luput ban đỏ hệ thống (FULL TEXT)Nghiên cứu sự thay đổi nồng độ của một số cytokin và tiểu quần thể tế bào lympho trước, sau điều trị bệnh luput ban đỏ hệ thống (TT)Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Khoa học trường tiểu học An Lạc, Lục Yên năm 2016 2017Marketing mix tại công ty cổ phần thương mại và đầu tư mai anhNâng cao hiệu quả quản lý của ngân hàng nhà nước đối với quỹ tín dụng nhân dân tại tỉnh hà giangPhân tích và định giá cổ phiếu HPG của công ty cổ phần tập đoàn hòa phátPhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam chi nhánh thanh xuânPhát triển nguồn nhân lực du lịch phong nha kẻ bàngTạo động lực làm việc cho giảng viên trường đại học sao đỏXử lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần quân độiĐánh giá hiệu quả công nghệ xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm tại bệnh viện đa khoa trung ương Thái NguyênĐánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và thực hiện chỉ tiêu chi phíBộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện 2016Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dụcĐánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP công thương việt namTìm hiểu về quy trình Rupbảo mật mạng cho công tyBảo mật mạng không dâyBảo mật mạng không dây powerpointXác định một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của lợn mẹo nuôi tại huyện kỳ sơn, tỉnh nghệ an
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập