CC4CD13 1 TT thi nghiem VLXD

Hinh 1 so thi nghiem theo pp POE (VX)

Hinh 1 so thi nghiem theo pp POE (VX)
... phương pháp POE dạy học Hóa học 10 Hình Hình Hình  15 8  Vận dụng phương pháp POE dạy học Hóa học 10 Hình H 2SO4 đđ Hình  15 9  Vận dụng phương pháp POE dạy học Hóa học 10 Hình Hình  16 0  ... pháp POE dạy học Hóa học 10 Hình Hình  16 0  Vận dụng phương pháp POE dạy học Hóa học 10 Hình 10 Hình 11 Hình 12  16 1  ...
 • 5
 • 247
 • 2

1 số thí nghiệm vật lí tự tạo rẻ tiền

1 số thí nghiệm vật lí tự tạo rẻ tiền
... tgα tgα = A1 B1 AB ; tgα = 1 f1 f2 ⇒ G∞ = D f1 (1/ D1 ) = = =4 f (1/ D2 ) D1 3 .1. Tên thí nghiệm Sự thay đổi áp suất theo độ sau (Dùng 41 Áp suất thủy tĩnh Nguyên Pa-xcan, Vật 11 nâng cao) ... A1 ≡ F1 ≡ F2 / o1 B1 B2∞ / o2 F2 24 G∞ = α tgα ≈ α tgα tgα = A1 B1 AB ; tgα = 1 f1 f2 ⇒ G∞ = f1 (1/ D1 ) D2 = = =6 f (1/ D2 ) D1 3.3.7.2 Ống nhòm Galileo B2∞ B∞ o2 A∞ A2 ∞ F2 ≡ F1/ ≡ A1 o1 B1 ... tổng hợp màu trắng CHƯƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ THÍ NGHIỆM ĐƠN GIẢN, RẺ TIỀN 3 .1 Thí nghiệm Thiết kế thí nghiệm tương tác dòng điện nam châm 3 .1. 1 Mục tiêu thí nghiệm - Quan sát tác dụng dòng điện lên...
 • 86
 • 746
 • 25

Hướng dẫn thực hành thí nghiệm VLXD pot

Hướng dẫn thực hành thí nghiệm VLXD pot
... cỏc ch tiờu C, Lý ca VLXD ỏp ng yờu cu cho cụng tỏc ging dy, hc tp, nghiờn cu v thc hnh thc ca Hc viờn thỡ vic biờn son, chnh lý, b sung cun ti liu Hng dn thc hnh thớ nghim VLXD mi l rt cn thit ... LI NểI U Ti liu Hng dn thc hnh thớ nghim VLXD l mt nhng ni dung thc hnh c bn chng trỡnh o to Trung cp Cu ng Ni dung bao gm gii thiu nh ngha, ... VLXD mi l rt cn thit ỏp ng kp thi cho cụng tỏc Dy - Hc Nh trng Ti liu Hng dn thc hnh thớ nghim VLXD gm bi: Bi 1: Cỏc phng phỏp thớ nghim xỏc nh tớnh cht c lý ca ỏ, Cỏt dựng xõy dng Bi 2: Cỏc...
 • 38
 • 238
 • 1

TRẢ LỜI CÂU HỎI BÀI 1 MÔN THÍ NGHIỆM QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ

TRẢ LỜI CÂU HỎI BÀI 1 MÔN THÍ NGHIỆM QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ
... 0, 316 4 Re , 25 λ= (1, 81 lg Re − 1. 64) λ= Trong vùng nhám d td   1, 14 + lg( ε )   Trong vùng độ λ = 0 ,1( 1,46 ε 10 0 0, 25 + ) giới hạn ε/dtd = 0,00008÷0 ,12 5 d td Re Câu 16 : Cho biết công thức ... chỉnh tương tự thí nghiệm trước Nếu ta tiến hành liền bước sau: Cũng sử dụng van để điều chỉnh lưu lượng thí nghiệm trước, ứng với độ mở van ta đọc độ giảm áp màng van Xong thí nghiệm với độ mở ... lập lại thí nghiệm với độ mơ van ½ va1/4 Tính ltd van số cho độ mở khác van( dạng van phẳng hay gọi van chỉnh lưu) ta co ác giá trò bảng sau: Độ mơ’ Mở hoàn toàn ¾ ½ ¼ ξ 0 .12 0.26 2.06 17 D(mm)...
 • 7
 • 1,290
 • 27

Sinh học 9 - Tiết 1: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MEN ĐEN ppt

Sinh học 9 - Tiết 1: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MEN ĐEN ppt
... động 2: Men đen- Người đặt móng cho di truyền học GV: Giới thiệu tiểu sử Men - Một HS đọc tiểu sử Men Đen T7 Đen Cả lớp theo dõi - GV: Giới thiệu tình hình nghiên - HS quan sát phân tích H 1-2  Nêu ... KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 1) Trình bày nội dung phương pháp phân tích hệ lai Men Đen? 2) Tại Men Đen lại chọn cặp tính trạng tương phản để lai? 3) Lấy VD cặp tính trạng tương phản? V/ DẶN DÒ: - Học theo ... cứu Men Đen - GV: Yêu cầu HS quan sát H 1-2 Nêu nhận xét đặc điểm - HS đọc kỹ SGK trình bày nội dung cặp tính trạng đem lai phương pháp phân tích GV: Yêu cầu HS nghiên cứu kỹ hệ lai (SGK-T6...
 • 4
 • 230
 • 0

bao cao chi tiết bai 1 Môn thí nghiệm điều khiển tự động-ĐH Tôn Đức Thắng

bao cao chi tiết bai 1 Môn thí nghiệm điều khiển tự động-ĐH Tôn Đức Thắng
... txl=tqđ=4s B4: Kgh= 51, 3 Kgh=20,2 Gs=tf( [1] ,conv( [1 3], [1 20])) G5=feedback( 51. 3*Gs ,1) 51. 3 -s^3 + 11 s^2 + 44 s + 11 1.3 G6=feedback(20.2*Gs ,1) 20.2 s^3 + 11 s^2 + 44 ... s^3 + 11 s^2 + 44 s + 13 6.7 step(G,5) grid on POT= (cmax-cxl)/cxl =((0.678-0.5 61) /0.5 61) *10 0=20.86% Vậy POT không bằng 25% Sai số xác lập của hệ thống : Exl =1/ (1+ Kp) = 0.439 với Kp== 1, 2783 ... pháp quỹ đạo nghiệm số: B1: Cho hệ thống: Nhập Gs=tf( [1] ,conv( [1 3], [1 20])) được kết sau: s^3 + 11 s^2 + 44 s + 60 B2: Nhập lệnh rlocus(Gs) để vẽ quỹ đạo nghiệm số B3,4:...
 • 14
 • 218
 • 0

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VLXD

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VLXD
... định khối lượng riêng ximăng - Kết thí nghiệm ( xác đến đến 0.1g/cm3) trị số trung bình cộng lần thí nghiệm, sai số lần thí nghiệm không 0.02g/cm3 c Kết thí nghiệm: Lần Lần m (g) 65 65 Va (ml) ... thức ( 1-1) sau γ a= - G G  (m  m1) Kết thí nghiệm ( xác đến 0.1g/cm3) trị số trung bình lần thí nghiệm, sai số thí nghiệm không chênh 0.02g/cm3 c Kết thí nghiệm: Lần Lần G( g) 500.1 500 m1(g) 1232.8 ... xét kết quả: - Từ thí nghiệm ta kết luận Mác ximăng đem làm thí nghiệm 150 Bài 3: PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HẠT CỦA CỐT LIỆU DÙNG THIẾT KẾ CẤP PHỐI BÊTÔNG I.Mục đích, ý nghĩa thí nghiệm: - Xác định...
 • 26
 • 108
 • 1

chuyên đề 1 các thí nghiệm của menden.Rar

chuyên đề 1 các thí nghiệm của menden.Rar
... 5.Men đen dưa giả thuyết để giải thích kết thí nghiệm ?Các giả thuyết dược sinh học đại xác nhận nào? 6.Trình bày thí nghiệm lai cặp tính trạng giải thích kết thí nghiệm theo quan điểm Menđen? 7.Phát ... nghiệm * Phân tích riêng cặp TT + Về màu sắc hạt: Hạt vàng 315 +10 1 = = Hạt xanh 10 8 + 32 + Về hình dạng : vỏ hạt Vỏ trơn Vỏ nhăn 315 + 10 8 10 1 +32 Từ tỉ lệ cặp TT theo quy luật phân li TT hạt vàng, ... nhau, người ta thu kết quả: Phép lai 1: F1 x I F 2 1 : 14 7 chín sớm Phép lai : F x Cây II F 2− : 98 chín sớm 10 2 chín muộn Phép lai F1 x III F 2−3 297 chín sớm 10 1 chín muộn Biết tính trạng thời...
 • 21
 • 154
 • 0

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 1

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 1
... : Trong thỉûc tãú cọ nhiãưu loải VL cọ trảng thại ỈSBD khạc : - Tuún - hon ton phi tuún - Khäng âäưng nháút sút quạ trçnh chëu ti - Tuún åí giai âoản váût liãûu chëu ti trng nh sau âọ qua mäüt ... : - Kãút cáúu cọ hçnh dảng âån gin, ỈSBD thỉåìng phán bäú khạ âäưng âãưu kãút cáúu, trë säú khäng låïn v thỉåìng dao âäüng miãưn ân häưi ca VL, nãn phẹp âo thỉåìng khäng cọ sai säú âạng kãø - ... ca trảng thại ỈS-BD nghiãn cỉïu KCCT : • Hiãûn viãûc tiãún hnh nghiãn cỉïu thỉûc nghiãûm cå hc váût liãûu v cäng trçnh thỉûc cháút l kho sạt sỉû thay âäøi ca trảng thại ỉïng sút - biãún dảng (ỈSBD)...
 • 6
 • 603
 • 22

Thí nghiệm công trình : Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp - Chương 1

Thí nghiệm công trình : Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp - Chương 1
... tảo váût liãûu ca âäúi tỉåüng : Trong thỉûc tãú cọ nhiãưu loải VL cọ trảng thại ỈSBD khạc : - Tuún - hon ton phi tuún - Khäng âäưng nháút sút quạ trçnh chëu ti - Tuún åí giai âoản váût liãûu ... liãûu) thç khäng cn tuún nỉỵa Cäng nghãû chãú tảo âäúi tỉåüng : - Chãú tảo bàòng biãûn phạp âục tải chä : cäng trçnh bãtäng, thảch cao - Làõp ghẹp tỉì cạc phán tỉí kãút cáúu â chãú tảo sàơn (bãtäng ... kho sạt cạc cäng trçnh xáy dỉûng * Viãûc âo ε cáưn lỉu cạc nh hỉåíng : 1. Khi cọ cạc úu täú cå hc bãn ngoi khạc tạc dủng : - Trảng thại ténh hồûc phạt triãøn dáưn âãưu (khi chëu tènh ti, nhiãût...
 • 6
 • 851
 • 22

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1.DOC

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1.DOC
... pháp kế toán tập hợp chi phí thích hợp _Xác định xác chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ _Thực tính giá thành sản phẩm kịp thời xác theo đối tợng tính giá thành phơng pháp tính giá thành thích hợp ... thiết kế để quản lý chi phí đạt hiệu cao, Công ty Thiết kế Công nghiệp Hoá chất xác định đối tợng kế toán tập hợp chi phí Công ty công trình, hạng mục công trình cụ thể Chi phí sản xuất Công ty ... toán kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung cho công trình Để tổng hợp chi phí sản xuất, kế toán sử dụng tài khoản 154 -chi phí sản xuất...
 • 90
 • 400
 • 0

Kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP tại Cty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1

Kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP tại Cty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1
... thi công Đề án vẽ thi công Khảo sát thiết kế kỹ thuật 2.2Đặc điểm tổ chức máy kế toán sổ kế toán Công ty Thiết kế Công nghiệp Hoá chất: 2.2 .1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty Thiết kế Công ... chất: Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán khoản tiền gửi toán Kế toán Trung tâm môi trường công nghiệp hoá chất Thủ quỹ Phòng kế toán tài có năm ngời, đảm bảo phần hành kế toán nh sau: Một kế ... kho TK 15 2 TK 6 21 Xuất nguyên vật liệu dùng trực tiếp sản xuất TK 11 1 ,11 2,3 31 Mua nguyên vật liệu đưa thẳng vào sản xuất TK 13 31 Thuế GTGT 1. 4.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: 1. 4.2 .1 Khái...
 • 90
 • 207
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Quản lý vốn kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên than khánh hòaGiải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty nano thái nguyênBIG JAVA, 3rd edition by cay horstmann, wiley 2008BIG JAVA, 3rd edition by cay horstmann, wiley 2008 pdfNghiên cứu điều kiện học tập, sức khỏe học sinh và đánh giá hiệu quả giải pháp can thiệp phòng chống cận thị ở học sinh trường tiểu học Quận Thanh Xuân Hà Nội trong 3 năm 2009 - 2012 (TT)Bretscher 33a solution manualApplied combinatorics, tucker, 6thElementary analysis the theory of calculus 2ndA first course in probability 8th ROSSSkkn phát huy vai trò ban cán sự lớp trong công tác quản lí của giáo viên chủ nhiệmThe micro ecomomics today 14th schiller 1TÌM HIỂU GIAO DIỆN VÔ TUYẾN TRONG HỆ THỐNG UMTSNghiên cứu biến động sử dụng tài nguyên đất giai đoạn 2005 2015 ở huyện cẩm giàng, tỉnh hải dươngThe microecomomics today schiller 1Moder managemenrt concepts and case 12e certo 1Skkn biện pháp rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh theo hướng dạy học tích cực trong môn vật lí trung học cơ sởSkkn chương trình sinh học khối 7Skkn vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong phân môn hình học 7Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư huyện võ nhai tỉnh thái nguyên (2001 2015)Dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học chủ đề tam giác đồng dạng cho học sinh lớp 8Kinh tế, văn hóa châu lục yên, tỉnh tuyên quang nửa đầu thế kỷ XIX
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập