DE THI 4 2013

Đề thi 4

Đề thi 4
...
 • 1
 • 31
 • 0

SÓNG ÁNH SÁNG – TONG HOP DE THI 2007-2013

SÓNG ÁNH SÁNG – TONG HOP DE THI 2007-2013
... lò vi sóng D [Facebook: https://www.facebook.com/hA.dongoc] Trang SÓNG ÁNH SÁNG Sóng Ánh Sáng n h : Tán S Giao Thoa ) c - Ánh sáng t n < nda cam < nvàng < n < nlam < nchàm < ntím s Câu 11 A B ... vân sáng A 500 nm Câu 51( -2012): 1, C B 520 nm - l C 540 nm m 0,60 A vân sáng vân sáng C vân sáng 5vân sáng Câu 52( -2011): = 0,42 m, = 0,56 m A 21 D 560 nm B 23 B vân sáng D vân sáng 4vân sáng ... vân - B 15 vân - A C [Facebook: https://www.facebook.com/hA.dongoc] B vân sáng vân D Trang SÓNG ÁNH SÁNG Câu 39( -2012): c sáng trung tâm A 5i Câu 40(C -2009): A bên vân B 3i C 4i - B Câu 41( Câu...
 • 10
 • 153
 • 0

Phương trình Lượng giác trong các đề thi từ 2013 trở về trước với lời giải chi tiết

Phương trình Lượng giác trong các đề thi từ 2013 trở về trước với lời giải chi tiết
... ) Trích từ đề thi tuyển sinh Cao Đẳng-2011 Giải phương trình sau: cos x + 12sin x − = Hướng dẫn giải Đối chi u điều kiện ta thấy nghiệm phương trình x = Phương trình cho tương đương với cos 2 ... Trích từ đề thi tuyển sinh Đại học khối D-2008 Giải phương trình sau: 2sin x (1 + cos x ) + sin x = + cos x Nghiệm phương trình cho x = +k ;x = − Hướng dẫn giải Phương trình cho tương đương với ... nghiệm phương trình cho x = ± + k 2π , x = + kπ ( k ∈ ℤ ) Trích từ đề thi tuyển sinh Cao Đẳng-2008 Giải phương trình sau: sin x − cos x = 2sin x Hướng dẫn giải Phương trình cho tương đương với π...
 • 13
 • 2,478
 • 137

ĐỀ THI OLYMPIC 2013

ĐỀ THI OLYMPIC 2013
... (*) mệnh đề Nói riêng, với n = 2013, tồn số nguyên c2013  d2013  cho : x 2013  c2013 x  d 2013 Do đó, từ (2) suy ra: c2013 x  d 2013  x  b  x  b  d 2013  Q (do b  Z ) c2013  Như ...  x 2013 x điểm số nguyên, kí hiệu t để phần lẻ số thực t Kí hiệu [x] để phần nguyên số thực x Ta có:  x  x   x  , x  x   x  , x 2013  x 2013   x 2013         Theo đề ta ... việc đếm cặp số (n, k) = (2 a u, 2a v) với 2a.u  2013, 2a.v  2013 + Có 1007 số lẻ không vượt 2013, số cặp với a = 10072 ; + 503 số không vượt 2013 chia hết cho không chia hết cho 4, số lượng...
 • 7
 • 149
 • 0

Đề thi 4 Lý thuyết

Đề thi 4 Lý thuyết
... Trong Excel, ô A1= X, A2 = 01, A3 = 02 A4 = 03 Hãy cho biết kết công thức sau: =COUNT(A1:A4) (A) (B) Sẽ báo nhiều đối số (C) (D) Trong Excel hàm A1 chứa giá trị 4, B1 chứa giá trị 36, C1 chứa Nhập ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (C) Nhấn Ctrl, kích chuột vùng lựa chọn (D) Các câu A,B,C Trong Windows Explorer, ... Delete Sheet (B) File, chọn Copy Sheet (C) Edit, chọn Move or Copy Sheet (D) Ba câu sai Hàm MID(“12 345 ABCD”,5,2) cho kết là: (A) 1235 (B) ABCD (C) 5A (D) AB Ô C1 chứa liệu dạng chuỗi A115 Nhập công...
 • 2
 • 66
 • 0

Đề thi Toeic 2013 bản scan pdf full Listening + reading + đáp án (new 2013)

Đề thi Toeic 2013 bản scan pdf full Listening + reading + đáp án (new 2013)
... _ to discuss this option If we cannot resolve this, I will be forced to turn your delinquent account over to a collection agency 146 (a) you (b) they (c) us (d) them Red Line Clothing Company ... employees As you know, this is something that we, your representatives, have been struggling to achieve for nearly two years We have always argued that you, the workers who make this company succeed, ... paper into the shredder all at once This can cause annoying paper jams and possibly damage the shredder Make sure that stacks of paper are no more than ¼ of an inch thick (about 10 pages of standard-weight...
 • 22
 • 1,247
 • 10

đề thi thử 2013

đề thi thử 2013
... Cr2O7 C Tính khử: Cr3+ > I  2 B Tính khử: Br  > Cr3+ D Tính oxi hoá: I2 > Br2 Trang 2/6 – Mã đề thi 485 Câu 22: Thực thí nghiệm sau: (1) Nối Zn với Fe để không khí ẩm (2) Thả viên Fe vào dung ... Ala, 32gam Ala-Ala 27,72 gam Ala-Ala-Ala Giá trị m A 88,2 B 90,6 C 81,54 D 111,74 Trang 3/6 – Mã đề thi 485 Câu 33: Đun nóng chất H 2N-CH2 -CONH-CH(CH3)-CONH-CH2 -COOH dung dịc h HCl (dư), sau phản ... (COOH)2, CH3COCH3, CH2(OH)CHO Có chất phản ứng với Na Cu(OH) nhiệt độ thường ? A B C D Trang 4/6 – Mã đề thi 485 II PHẦN RIÊNG Thí sinh làm tro ng hai phần: phần phần 1.PHẦN 1: DÀNH CHO THÍ SINH THEO...
 • 6
 • 140
 • 0

ĐỀ THI THỬ 2013

ĐỀ THI THỬ 2013
... AP AN THI TH I HC NM 2013 Mụn thi: A Lí, Khi C Cõu I (3,5 y Nụi dung PHN CHUNG CHO TT CA THI SINH (8 IấM) Da vo kin thc ó hc, Anh(ch) hóy chng ... im) Ve biờu ụ thich hp nhõt thờ hiờn c cõu sn lng in phõn theo ngun cua nc ta giai on 1990-2006 Biờu ụ thich hp nhõt la biờu ụ min: - Chớnh xỏc, trc quan, thm m -õy u cac yờu tụ (thi u mụi yờu ... sản xuất nông nghiệp đờng đại IấM TOAN BAI THI: I+II+III+IV.a (hoc IV.b)=10,00 iờm Nờu thi sinh lam bai khụng theo dan y nh ap an, nhng u y va ung thi võn c iờm tụi a theo thang iờm a quy inh...
 • 6
 • 59
 • 0

de thi thu 2013

de thi thu 2013
... Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: .; Số báo danh: HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN NGỮ VĂN – KHỐI D Phần chung cho tất ... toàn cầu hòa nhập không hòa tan, tiếp thu đại phải có chọn lọc giữ nét đẹp truyền thống dân tộc, trình “hòa nhập không hòa tan” * Bàn luận: - Tại lại cần thi t trở thành công dân toàn cầu? (0,75 ... kiến thức quốc gia dân tộc kiến thức giới, xu hướng toàn cầu Bên cạnh việc tiếp thu, học hỏi kiến thức giới trẻ thi t cần có trải nghiệm sống để hình thành nên kỹ sống Hình thành tư toàn cầu,...
 • 7
 • 147
 • 0

de thi hsg 2013

de thi hsg 2013
... 7 They are usually hot in the summer How many mans are there in the room? We arent understand what you are saying 10 Our teacher gives us much homeworks on Saturday VI t cõu hi cho ... building (five) Hai Phong is than Hanoi ( small) We live in the .area in Tuyen Quang (mountain) This is the house in my village (large) 10 These men very big cars (driver) VIII Listen and fill ... (2) Dr.Lin Secretary: OK Alan Whitaker, is it? Two (3) appointment? Alan: Thats right This is my (4) time here, so Secretary: Yes, I just need some information for our files Alan:...
 • 4
 • 268
 • 2

Đề thi HKII- 2013-có ma trận,đáp án

Đề thi HKII- 2013-có ma trận,đáp án
... Câu Đáp án d c c c c d Câu 7: Mỗi đáp án đúng: 0.25 điểm (1): chế tạo máy (2): đóng tàu (3): nước lãnh thổ công nghiệp (4): điện tử, công nghiệp hàng không II TỰ LUẬN: (6 điểm)p Câu 1: So sánh đặc ... sâu vào đất liền b Đường bờ biển dài, bị cắt xẻ mạnh c Nhiều bán đảo, vũng, vịnh, biển ăn sâu vào đất liền d Cắt xẻ mạnh, nhiều bán đảo, vũng ,vịnh, biển ăn sâu vào đất liền Câu 7: Chọn cụm từ ... GD& ĐT PHƯỚC SƠN TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC : 2012-2013 MÔN: ĐỊA LÝ - LỚP Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề) Ngày kiểm tra:…………………………………… Điểm: Nhận...
 • 4
 • 158
 • 0

de thi su 2013

de thi su 2013
... bãng… - C¸c m«n tù chän: §¸ cÇu, bãng ®¸, b¬i léi… 27 GIÁO ÁN THẺ DỤC thĨ thao Mét sè hiĨu biÕt cÇn thi t: ? Søc nhanh lµ gi? ? Søc nhanh biĨu hiƯn mÊy h×nh thøc c¬ b¶n? C¸c ph¬ng ph¸p tËp lun ph¸t ... bỊn - Ch¹y ng¾n: Ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau Trß ch¬i “ Lß cß tiÕp søc” Hoµn thi n giai ®o¹n kÜ tht - Ch¹y bỊn: Ch¹ytrªn ®Þa h×nh tù nhiªn nam ch¹y 400m, n÷ ch¹y 300m I Mơc ... b¶n a Ch¹y ng¾n: Ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau Trß ch¬i “ Lß cß tiÕp søc” Hoµn thi n giai ®o¹n kÜ tht 6-8’ 2-300m 2x8n 1x8n 20s 28-30’ 10-15’ 10-15’ b Ch¹y bỊn: Ch¹y trªn ®Þa...
 • 72
 • 108
 • 0

Đề Thi Thử 2013 của Bộ Giáo dục và đào tạo (Có đáp án chi tiết)

Đề Thi Thử 2013 của Bộ Giáo dục và đào tạo (Có đáp án chi tiết)
... www.DeThiThuDaiHoc.com ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN Môn: TOÁN; Khối A, A1, B Câu Câu I 2,0 điểm Đáp án 2x −1 (1,0 điểm): Cho hàm số y = (1) có đồ thị (C) x−2 Khảo sát biến thi n ... tròn có bán kính Dethithudaihoc.com www.MATHVN.com - www.DeThiThuDaiHoc.com Mặt cầu (S) có tâm I = (1;-2;4) bán kính R = Gọi H tâm đường tròn giao tuyến mp(P) mặt cầu (S) => IH = Bài toán trở thành: ... AB.BC = ( xB − x A )( xC − xB ) + ( yB − y A )( yC − yB ) > 0,25 Dethithudaihoc.com Câu II 2,0 điểm www.MATHVN.com - www.DeThiThuDaiHoc.com BC AC = ( xC − xB )( xC − x A ) + ( yC − yB )( yC −...
 • 7
 • 216
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi violympic 2013đề thi sử 2013đề thi đh 2013đề thi thử 2013đề thi hoá 2013đề thi toán 2013đề thi văn 2013cấu trúc đề thi văn 2013tuyển tập đề thi đh 2013giải đề thi lý 2013đề thi toeic 2013 đáp ánđáp án đề thi sử 2013download đề thi toeic 2013 có đáp ánđáp án đề thi đh 2013tổng hợp đề thi ielts 2013Ảnh hưởng của các khu công nghiệp đến đời sống hộ nông dân ở huyện Phổ yên tỉnh Thái nguyênSử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn ở phụ nữ mang thaiVật lí đại cương lương duyên bìnhMẫu Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảngtài liệu ôn tập sinh 11trắc nghiệm, tự luận22 đề THI THỬ vật lí GIẢI CHI TIẾT, CLB vật lýQuy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự vận dụng quy luật này ở Việt Nam hiện nayNghiên cứu tổng hợp hydrotalcit đa thành phần cho phản ứng decacboxyl hóa dầu dừa nhằm chế tạo nhiên liệu kerosen xanh (TT)Bài Tập Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương MạiHandbook of logistics and distribution management 2010BÁO cáo THỰC tập một số DOANH NGHIỆP vận tải THUỶ bộNGHIÊN cứu điều KIỆN tự NHIÊN và tài NGUYÊN THIÊN NHIÊN PHỤC vụ PHÁT TRIỂN bền VỮNG HUYỆN đảo KIÊN hải, TỈNH KIÊN GIANGNGHIÊN cứu, PHÁT TRIỂN ĂNG TEN VI dải KÍCH THƯỚC NHỎ BĂNG THÔNG SIÊU RỘNGKinh nghiệm khi thi sát hạch học lái xe ô tô đỗ 100%Giáo dục tính trung thực cho trẻ 5 6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi ở trường mầm nonGiải pháp hoàn thiên hoạt động tài trợ Tiền mặt tại MB Ba ĐìnhMột số thông tin về thuốc chứa GlycyrrhizinTăng cường quản lý và sd vốn ODA của Cộng Hòa LB đức trong dự án bảo vệ và quản lý tổng hợp cá hệ sinh thái rừng thuộc các tính quảng nam, kon tum và gia laiThu hút vốn FDI vào lĩnh vực giáo dục thực trạng và giải phápĐÀO tạo cán bộ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực TRONG đại học QUỐC GIA hà nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập