Đề tài giảm dòng điện mở máy của động cơ không đồng bộ tài liệu, ebook

đồ án điện tử công suất ' dòng điện mở máy của động không đồng bộ '

đồ án điện tử công suất ' dòng điện mở máy của động cơ không đồng bộ '
... mức) Dòng điện mở máy lớn làm cho máy bị nóng mà làm cho điện áp lưới giảm sút nhiều, lưới điện công suất nhỏ Do vấn đề đặt ta phải giảm dòng điện mở máy động không đồng , đặc biệt động không đồng ... YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ .5 A ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ I.CẤU TẠO VÀ ĐẶC ĐIỂM II.ỨNG DỤNG CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ: B.GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ RÔTO LỒNG SÓC ... UNIVERSITY Đồ án điện tử công suất B.GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ RÔTO LỒNG SÓC Kết cấu động điện rôto Máy điện không đồng loại máy điện xoay chiều chủ yếu dùng làm động điện Do kết cấu đơn...
 • 41
 • 263
 • 0

Phân tích đặc điểm cấu tạo, hoạt động và khai thác các bài thực hành hình của hệ thống phanh chống KFZ 2004d trang bị tại phòng phỏng và kết nối máy tính với các thiết bị năng lượng

Phân tích đặc điểm cấu tạo, hoạt động và khai thác các bài thực hành mô hình của hệ thống phanh chống bó KFZ 2004d trang bị tại phòng mô phỏng và kết nối máy tính với các thiết bị năng lượng
... 2: PHÂN TÍCH C I M C U T O VÀ HO T NG MƠ HÌNH C A H TH NG PHANH CH NG BĨ KFZ- 2004D 2.1 SƠ NGUN LÝ VÀ CÁC THÀNH PH N CƠ B N C A MƠ HÌNH KFZ- 2004D hình c a h th ng phanh ch ng c ng KFZ- 2004D ... ích khai thác ưa vào s d ng mơ hình c a h th ng phanh ch ng KFZ- 2004D, sau q trình h c t p tơi c nhà trư ng giao th c hi n nghi p” Phân tích c i m c u t o, ho t tài t t ng khai thác th c hành ... ã hồn thành tài v i n i dung g m b n ph n: Ph n1: Gi i thi u chung Ph n 2: Phân tích c i m c u t o ho t ng Mơ hình c a h th ng phanh ch ng KFZ- 2004D Ph n 3: Khai thác th c hành hình c...
 • 106
 • 184
 • 0

Thiết kế hệ thống truyền động điện cho máy công tác men cản bằng men định mức của động đinh văn cường

Thiết kế hệ thống truyền động điện cho máy công tác có mô men cản bằng mô men định mức của động cơ  đinh văn cường
... viên: Đinh Văn Cờng ; 183,75 43,53; 87,06 27 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: PGS.TS Thái Duy Thức Scope 1: th mụ men quay ca ng c: Sinh viên: Đinh Văn Cờng 28 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: ... Sinh viên: Đinh Văn Cờng 32 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: PGS.TS Thái Duy Thức Scope 4: th gúc thụng sm : Sinh viên: Đinh Văn Cờng 33 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: ... cho rle lm vic n nh, mt khỏc quỏ trỡnh s dng lõu di in tr cú th h hng, dn n khú khn cho ngi sa cha, thay th Vỡ vy, thụng thng ngi Sinh viên: Đinh Văn Cờng 23 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động...
 • 33
 • 139
 • 0

Thiết kế hệ thống truyền động điện cho máy công tác men cản bằng men định mức của động nguyễn thanh tùng

Thiết kế hệ thống truyền động điện cho máy công tác có mô men cản bằng mô men định mức của động cơ  nguyễn thanh tùng
... Nguễn Thanh Tùng ; 183,75 375,5; 751 27 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: PGS.TS Thái Duy Thức Scope 1: th mụ men quay ca ng c: Sinh viên: Nguễn Thanh Tùng 28 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: ... viên: Nguễn Thanh Tùng 32 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: PGS.TS Thái Duy Thức Scope 4: th gúc thụng sm : Sinh viên: Nguễn Thanh Tùng 33 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: ... viên: Nguễn Thanh Tùng 20 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: PGS.TS Thái Duy Thức Chng4: Chn thit b v bo v Sinh viên: Nguễn Thanh Tùng 21 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: PGS.TS...
 • 33
 • 70
 • 0

Thiết kế hệ thống truyền động điện cho máy công tác men cản bằng men định mức của động nguyễn trung kiên

Thiết kế hệ thống truyền động điện cho máy công tác có mô men cản bằng mô men định mức của động cơ  nguyễn trung kiên
... Sinh viên: Nguyễn Trung Kiên 33 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: PGS.TS Thái Duy Thức Scope 4: th gúc thụng sm : Sinh viên: Nguyễn Trung Kiên 34 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: ... Sinh viên: Nguyễn Trung Kiên ; 183,75 27 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động Mm ;2 Mm GVHD: PGS.TS Thái Duy Thức 451,7; 903,4 Scope: th mụ men quay ca ng c: Sinh viên: Nguyễn Trung Kiên 28 Lớp: ... án môn: TĐĐ tự động GVHD: PGS.TS Thái Duy Thức ; m ; 183,75 ; Mm Khi bng khai : ; 451,7 Scope: th mụ men quay ca ng c: Sinh viên: Nguyễn Trung Kiên 32 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động...
 • 34
 • 85
 • 0

Thiết kế hệ thống truyền động điện cho máy công tác men cản bằng men định mức của động phùng văn tiến

Thiết kế hệ thống truyền động điện cho máy công tác có mô men cản bằng mô men định mức của động cơ  phùng văn tiến
... viên: Phùng Văn Tiến ; 183,75 380,9; 761,8 27 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: PGS.TS Thái Duy Thức Scope 1: th mụ men quay ca ng c: Sinh viên: Phùng Văn Tiến 28 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: ... Sinh viên: Phùng Văn Tiến 32 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: PGS.TS Thái Duy Thức Scope 4: th gúc thụng sm : Sinh viên: Phùng Văn Tiến 33 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: ... Văn Tiến 20 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: PGS.TS Thái Duy Thức Chng4: Chn thit b v bo v Sinh viên: Phùng Văn Tiến 21 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: PGS.TS Thái Duy Thức...
 • 33
 • 65
 • 0

Thiết kế hệ thống truyền động điện cho máy công tác men cản bằng men định mức của động trần bảo trung

Thiết kế hệ thống truyền động điện cho máy công tác có mô men cản bằng mô men định mức của động cơ  trần bảo trung
... 827,2 27 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: PGS.TS Thái Duy Thức Scope 1: th mụ men quay ca ng c: Sinh viên: Đặng Đình Thuận 28 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: PGS.TS Thái Duy ... ng, cho Mn.m < MC , ng c s chuyn sang lm vic ti im B trờn c tớnh bin tr Ti B, m men ng c sinh nh hn m men cn nờn tc ng c gim dn theo on c tớnh BC; ti C ng c dng li ( c = ) Nhng tỏc dng ca m men ... Đình Thuận 20 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: PGS.TS Thái Duy Thức Chng4: Chn thit b v bo v Sinh viên: Đặng Đình Thuận 21 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: PGS.TS Thái Duy Thức...
 • 33
 • 66
 • 0

Thiết kế hệ thống truyền động điện cho máy công tác men cản bằng men định mức của động trần đình oách

Thiết kế hệ thống truyền động điện cho máy công tác có mô men cản bằng mô men định mức của động cơ  trần đình oách
... Sinh viên: Trần Đình Oách ; 183,75 27 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động Mm ;2 Mm GVHD: PGS.TS Thái Duy Thức 277,55; 555,1 Scope: th mụ men quay ca ng c: Sinh viên: Trần Đình Oách 28 Lớp: ... men quay ca ng c: Sinh viên: Trần Đình Oách 31 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: PGS.TS Thái Duy Thức Scope 5: th tc gúc ca ng c: Scope th in ỏp t vo phn ng ng c Sinh viên: Trần Đình ... viên: Trần Đình Oách 32 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: PGS.TS Thái Duy Thức Scope th gúc thụng sm : Sinh viên: Trần Đình Oách 33 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: PGS.TS...
 • 33
 • 76
 • 0

Thiết kế hệ thống truyền động điện cho máy công tác men cản bằng men định mức của động trần sỹ nam

Thiết kế hệ thống truyền động điện cho máy công tác có mô men cản bằng mô men định mức của động cơ  trần sỹ nam
... m Sinh viên: Trần Sỹ Nam ; 183,75 27 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động Mm ;2 Mm GVHD: PGS.TS Thái Duy Thức 261,22; 522,44 Scope: th mụ men quay ca ng c: Sinh viên: Trần Sỹ Nam 28 Lớp: LTCĐ ... men quay ca ng c: Sinh viên: Trần Sỹ Nam 31 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: PGS.TS Thái Duy Thức Scope 5: th tc gúc ca ng c: Scope 1: th in ỏp t vo phn ng ng c Sinh viên: Trần Sỹ ... Sinh viên: Trần Sỹ Nam 32 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: PGS.TS Thái Duy Thức Scope 3: th gúc thụng sm : Sinh viên: Trần Sỹ Nam 33 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: PGS.TS...
 • 33
 • 68
 • 0

Thiết kế hệ thống truyền động điện cho máy công tác men cản bằng men định mức của động đào đại dương

Thiết kế hệ thống truyền động điện cho máy công tác có mô men cản bằng mô men định mức của động cơ đào đại dương
... viên: Đào Đại Dơng ; 183,75 59,86; 119,72 27 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: PGS.TS Thái Duy Thức Scope 1: th mụ men quay ca ng c: Sinh viên: Đào Đại Dơng 28 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: ... phn ng, cho Mn.m < MC , ng c s C chuyn sang lm vic ti im B trờn c C = dm tớnh bin tr Ti B, m men ng c Sinh viên: Đào Đại Dơng 14 C Hỡnh 2.3 Lớp: LTCĐ K53 D (Hạ tải) Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: ... Đại Dơng 20 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: PGS.TS Thái Duy Thức Chng4: Chn thit b v bo v Sinh viên: Đào Đại Dơng 21 Lớp: LTCĐ K53 Đồ án môn: TĐĐ tự động GVHD: PGS.TS Thái Duy Thức...
 • 33
 • 72
 • 0

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA CÔNG TY VINATEX ĐÀ NẴNG

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA CÔNG TY VINATEX ĐÀ NẴNG
... khách hàng Kết hoạt động kinh doanh công ty: a .Phân tích tình hình thực sản xuất kinh doanh công ty: * Thuận lợi: + Sau sáp nhập hai công ty dệt may Thanh Sơn Vinatex ĐN, Qui mô công tymới ngày ... giao dịch công ty II Tình hình sử dụng nguồn lực công ty: Tình hình sở vật chất kĩ thuật: a Tình hình máy móc thiết bị: Vì ngành dệt hoạt động chủ yếu công ty dệt may máy móc thiết bị công ty laọi ... sản phẩm may Jacket, áo sơ mi, áo váy loại đối thủ cạnh tranh chủ yếu công ty công ty may Nhà Bè, Công ty may Hoà Thọ công ty may Trung Quốc Các yếu cạnh tranh mà công ty có nhiều mạnh công ty...
 • 37
 • 452
 • 0

Using group work activities to reduce students' speaking anxiety-an action research = Sử dụng hoạt động nhóm để làm giảm bớt sự lo lắng của học sinh trong giờ h

Using group work activities to reduce students' speaking anxiety-an action research = Sử dụng hoạt động nhóm để làm giảm bớt sự lo lắng của học sinh trong giờ h
... STUDENTS’ SPEAKING ANXIETY- AN ACTION RESEARCH Sử dụng hoạt động nhóm để làm giảm bớt lo lắng h c sinh h c nói M.A MINOR THESIS FIELD: ENGLISH TEACHING METHODOLOGY CODE: 601410 SUPERVISOR: PHẠM MINH HIỀN, ... covered with a cloth and the groups have to describe and locate the items Then the group leaders report to the class what the group had discussed What is my line: The students in groups have to ask ... following research questions: What factors a group of grade 10th students in Dong Hy high school think cause their anxiety in speaking English? What classroom techniques that help to reduce the students‟...
 • 66
 • 180
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: máy xây dựng . nguyễn thị tâmĐề cương chi tiết học phần Cơ sở văn hoá Việt Nam (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Tiếng anh chuyên ngành dinh dưỡng và công nghệ thực phẩm (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Nghệ thuật diễn thuyết (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Nhật ngữ 3 (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Công nghệ lạnh thực phẩmĐề cương chi tiết học phần Tiếng anh viết 1 (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Tiếng anh viết 3 (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Tiếng anh viết 4 (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Bài Giảng anddesignHe thong de thi HSG TV 5sức chịu tải cọc BTCT ứng dụng Plaxis3dĐề cương chi tiết học phần Karatedo (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)1 chuyên đề KSSBT và vẽ ĐTHSMỘT SỐ VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP KHI LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPĐề thi tin học xây dựng trường gtvtĐề cương chi tiết học phần Cầu lông (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Bóng chuyền (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Logic học (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập