MA ANH TUẤN

Thuật toán hiệu quả giải bài toán đi tuần

Thuật toán hiệu quả giải bài toán Mã đi tuần
... Dùng biến count để đếm bước Khi count=nxn nghĩa ta hành trình Mảng b: array[1 nxn] để lưu số x với x số x bước đến đỉnh b[i]=x,b[i]=0 ô chưa qua Ta dùng mảng để ... trình, phải duyệt hết trường hợp nên chạy không chương trình duyệt bình thường, bạn thử tìm cách giải xem? Nếu bạn có thăc mắc xin liên hệ với tác giả qua mail: ngtrung882003@yahoo ...
 • 3
 • 4,455
 • 78

Bài toán đi tuần và ứng dụng

Bài toán Mã đi tuần và ứng dụng
... Chúng ta liên hệ toán với thuật toán sử dụng để giải toán tuần để giải Tuy nhiên có phần đơn giản giải với đồ thị, khác với toán tuần phải biểu diễn bàn cờ đồ thị Bài toán tìm đường Hamilton ... close(output); end II ứng dụng thuật giải vào toán tìm đường Hamilton Bài toán phát biểu cách đơn giản sau: Cho đồ thị G với n đỉnh có số cạnh nối hai đỉnh Xuất phát từ đỉnh, tìm đường đi qua tất đỉnh ... chế đi u dựa vào nhận xét sau: Giả sử hai đỉnh u, v đồ thị giao chân, dễ thấy |u - v| ≤ x n + 1(*), ta xét đỉnh thoả mãn (*) Cải tiến 4: Để ý kỹ chút nữa, hàm Bacnhonhat(u), bậc đỉnh v giao...
 • 6
 • 1,000
 • 27

Hãy phân tích Tâm lý lãnh đạo của một doanh nghiệp anh chị biết, hãy gợi ý cách điều chỉnh tâm lý để đạt hiệu quả lãnh đạo cao hơn

Hãy phân tích Tâm lý lãnh đạo của một doanh nghiệp mà anh chị biết, hãy gợi ý cách điều chỉnh tâm lý để đạt hiệu quả lãnh đạo cao hơn
... kiểu tâm lãnh đạo Phân tích đánh giá đề cách điều chỉnh tâm để đạt hiệu lãnh đạo cao III Kết luận I Cơ sở luận Khái niệm, đặc điểm người lãnh đạo 1.1 Khái niệm người lãnh đạo Có nhiều cách ... chất tâm cá nhân khác người lãnh đạo Phong cách lãnh đạo 3.1 Khái niệm phong cách lãnh đạo 3.2 Các kiểu phong cách lãnh đạo Đặc điểm lao động quản II Phân tích tâm lãnh đạo Giới thiệu ... đến việc định sai lầm Phân tích đánh giá giá đề cách điều chỉnh tâm để đạt hiệu lãnh đạo cao Ông H người lãnh đạo giỏi chuyên môn công tác quản ông có uy tín chưa cao số hạn chế Ông người...
 • 10
 • 3,687
 • 35

Phân tích các mục tiêu và tiêu chuẩn thiết kế kênh phân phối Trình bày việc xác định mục tiêu của 1 kênh phân phối anh chị biết (2)

Phân tích các mục tiêu và tiêu chuẩn thiết kế kênh phân phối Trình bày việc xác định mục tiêu của 1 kênh phân phối mà anh chị biết (2)
... kênh phân phối B NỘI DUNG Phần I Phân tích mục tiêu tiêu chuẩn thiết kế kênh phân phối I Mục tiêu kênh phân phối Để đảo bảo mục tiêu chung doanh nghiệp, cần phải đặt mục tiêu cụ thể đạt mục tiêu ... kênh phân phối dày đặc, phân bổ hợp lý, kiểm soát chặt chẽ mang lại hiệu cao khẳng định may Việt Tiến xác định đắn mục tiêu tiêu chuẩn thiết kế kênh phân phối hàng hóa nên hiệu việc phân phối ... bào tính đồng mục tiêu với tất thành viên kênh lựa chọn với mục tiêu người quản trị kênh Tất các thành viên kênh hướng tới mục tiêu chung kênh phân phối Do vậy, thiết kế kênh phân phối phải đảm...
 • 11
 • 1,183
 • 1

anh chị tự chọn một loài ĐV/TV có trong rừng tự nhiên ở một xã hay huyện cụ thể trong tỉnh cụ thể anh chị biết chứng minh nó là lâm sản ngoài gỗ.sau đó phân tích giá trị lâm sản này?

anh chị tự chọn một loài ĐV/TV có trong rừng tự nhiên ở một xã hay huyện cụ thể trong tỉnh cụ thể mà anh chị biết chứng minh nó là lâm sản ngoài gỗ.sau đó phân tích giá trị lâm sản này?
... gia hay khu vực tất sản phẩm sinh vật(ngoại trừ gỗ tròn công nghiệp,gỗ làm giấy,làm dăm) lấy từ rừng tự nhiên ,rừng trồng,được dùng gia đình,buôn bán,y học,hoặc ý nghĩ tôn giáo,văn hóa ... ta nhiều loài thông đỏ, loài Taxus wallichiana Zucc Lâm Đồng giá trị lớn y học" Ông Lê Xuân Tùng - Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học (Trung tâm Nghiên cứu lâm sinh Lâm Đồng), người ... LUẬN: LOÀI THÔNG ĐỎ (Taxus Wallichiana zucc) I/MỤC LỤC: 1/Giới Thiệu : Những khái niệm lâm sản gỗ -Đặc điểm thông đỏ (nơi sống ,hiện trạng ,phân loại…) 2 /Chứng minh: Thông đỏ lâm sản gỗ 3 /Phân tích...
 • 9
 • 530
 • 1

Phân tích các mục tiêu và tiêu chuẩn thiết kế kênh phân phối? Trình bày việc xác định mục tiêu của 1 kênh phân phối anh chị biết

Phân tích các mục tiêu và tiêu chuẩn thiết kế kênh phân phối? Trình bày việc xác định mục tiêu của 1 kênh phân phối mà anh chị biết
... kênh phân phối B NỘI DUNG Phần I Phân tích mục tiêu tiêu chuẩn thiết kế kênh phân phối I Mục tiêu kênh phân phối Để đảo bảo mục tiêu chung doanh nghiệp, cần phải đặt mục tiêu cụ thể đạt mục tiêu ... kênh phân phối dày đặc, phân bổ hợp lý, kiểm soát chặt chẽ mang lại hiệu cao khẳng định may Việt Tiến xác định đắn mục tiêu tiêu chuẩn thiết kế kênh phân phối hàng hóa nên hiệu việc phân phối ... bào tính đồng mục tiêu với tất thành viên kênh lựa chọn với mục tiêu người quản trị kênh Tất các thành viên kênh hướng tới mục tiêu chung kênh phân phối Do vậy, thiết kế kênh phân phối phải đảm...
 • 11
 • 578
 • 1

Phân tích một trong những lý thuyết đầu tư anh chị biết. Đánh giá khả năng áp dụng vào Việt Nam

Phân tích một trong những lý thuyết đầu tư mà anh chị biết. Đánh giá khả năng áp dụng vào Việt Nam
... kinh doanh có lợi Các định chế tài trung gian đời áp ứng nhu cầu cần “cầu nối” người có vốn người cần vốn Đánh giá khả áp dụng vào Việt Nam thuyết nói cần phải có lượng vốn định để sản xuất ... kích cầu hướng vào đầu Chính phủ Từ trước đến nay, tỉ trọng đầu Chính phủ VN tổng đầu xã hội thuộc vào loại cao giới thực thường xuyên nên Nhà nước có sẵn danh mục đầu triển khai dở ... Đưa biện pháp kích cầu tiêu dùng, tạo đầu cho sản xuất Các nhóm giải pháp khác Kiến nghị giải pháp Xem xét lại ưu tiên cho đầu công chiếm khoảng 50% tổng đầu toàn xã hội, (2) tín dụng nhà...
 • 8
 • 210
 • 0

BÀI TOÁN ĐI TUẦN

BÀI TOÁN MÃ ĐI TUẦN
... dạng toán tổng quát toán tìm đường Hamilton lý thuyết đồ thị, toán NP-đầy đủ Bài toán tìm hành trình đóng quân toán cụ thể toán tìm chu trình hamiltonian Đào Tiến Duẩn Lớp: CNTT 47 Bài toán ... Bài toán tuần Hà Nội 11-2008 MỤC LỤC I GIỚI THIỆU II NỘI DUNG Yêu cầu toán Yêu cầu thuật toán hueristic Cách cài đặt III KẾT LUẬN Đào Tiến Duẩn Lớp: CNTT 47 Bài toán tuần I GIỚI ... toán tuần II NỘI DUNG Yêu cầu toán: Trên bàn cờ tổng quát n*n (n chẵn, 6≤n≤20), có đặt quân ô Hãy tìm hành trình quân từ ô xuất phát, qua tất ô lần Đây toán tuần - toán kinh đi n toán...
 • 12
 • 1,096
 • 5

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2012-2013 Môn TOÁN, khối A TRƯỜNG THPT MAI ANH TUẤN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2012-2013 Môn TOÁN, khối A TRƯỜNG THPT MAI ANH TUẤN
... GD&ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT MAI ANH TUẤN ĐÁP ÁN - THANG I M ĐỀ THI THỬ Đ I HỌC LẦN I NĂM 2012-2013 Môn thi: TOÁN, kh i A ( Đáp án - thang i m gồm 03 trang) ĐÁP ÁN – THANG I M Câu Đáp án i m x2 ... x2 V i m  ta có y  x 1  Tập xác định: D  R \{1}  Sự biến thi n: 0.25  x  ( x  1) Hàm số đồng biến khoảng (;1) (1;  ) - Chiều biến thi n: y '  - Gi i hạn tiệm cận: lim y = 1, lim ... tiệm cận ngang y = x  -∞ x  +∞ 0.25 lim y = + ∞ ; lim y = -∞; tiệm cận đứng x = x 1 1a (1 i m) Bảng biến thi n: x y’ y x 1 -∞ + + +∞ 0.25 -∞  +∞ Đồ thị: 0.25 -2 Đồ thị nhận giao hai tiệm...
 • 5
 • 468
 • 9

De cuong anh tuấn

De cuong  anh tuấn
... TẠI RNC 1.3 SẮP XẾP NHANH TẠI NODE B 1.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG Chương 5: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG 4.Tài liệu tham khảo: [1] Giáo trình thông tin di động hệ thứ ba- TS.Nguyễn Phạm Anh Dũng [2] HSDPA/HSUPA.for.UMTS ... Định, ngày 22 tháng 12 năm 2012 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TS Đào Minh Hưng SINH VIÊN THỰC HIỆN Phạm Hữu Anh Tuấn ... thời gian thực với ứng dụng đòi hỏi tốc độ độ tin cậy cao 2.Mục tiêu đề tài: Tìm hiểu việc xếp Node B nhằm giảm trễ cho mức yêu cầu,tăng thông lượng đường lên người dùng,… 3.Nội dung dự kiến thực...
 • 3
 • 142
 • 0

nguyễn anh Tuấn

nguyễn anh Tuấn
... chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh - Yêu cầu học sinh thực tốt kỹ thuật chạy ngắn nội dung ĐHĐN - Qua tập luyện hình thành tính kỷ luật ,sức nhanh phản xạ nhanh nhạy cho học sinh II Địa điểm- ... phát cao chạy nhanh Chạy bền: Giới thiệu tợng choáng, ngất cách khắc phục - Yêu cầu học sinh thực tốt kỹ thuật chạy ngắn thể dục - Qua tập luyện hình thành sức nhanh phản xạ nhanh nhạy cho học ... cao chạy nhanh Ngồi vai hớng chạy - xuất phát, ngồi lng hớng chạy - xuất phát - Yêu cầu học sinh thực tốt kỹ thuật chạy ngắn thể dục - Qua tập luyện hình thành sức nhanh phản xạ nhanh nhạy cho...
 • 53
 • 161
 • 0

de TNghiem 4 ma Anh 9 giua ky I

de TNghiem 4 ma Anh 9 giua ky I
... Paris three weeks _ A last B since C next D ago 13 The _ language in Malaysia is Bahasa Malaysia A national B nationally C nation D international 14 Liz is very interested _ Mathematics ... completed 24 I wish I _Phong Nha Grotto now A visited B visit C can visit D will visit 25 did Aunt Mary come? - By train A Where B How C When D Why D) ViÕt l i c©u có nghĩa giống v i câu cho ... 20 I wish I _Phong Nha Grotto now A will visit B visit C visited D can visit 21 The material, called Jeans, was _ after sailors from Genoa in Italy A name B naming C named D to name 22 Liz...
 • 10
 • 102
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài toán mã đi tuầnphân tích mà ảnhbài toán mã đi tuầnma trận tuần hoànthánh tâm ma ảnhgiá mà anh có thể đợi emnơi tình yêu ở lại bùi anh tuấnchuyện tình mùa đông hà anh tuấnthầy thuốc nhân dân lê anh tuấngiáo trình logic học đại cương nguyễn anh tuấnhệ thống tưới tiêu lê anh tuấnbiển và ánh trăng hà anh tuấnpgs ts dương anh tuấnông dương anh tuấntrường thpt mai anh tuấn nga sơn thanh hóaTiểu luận môn lý luận nhà nước và pháp luật giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật ở việt nam hiện nayQuan điểm của hồ chí minh về sự ra đời và vai trò của đảng cộng sản việt namNghiên cứu khả năng sản xuất của một số tổ hợp lợn lai giữa cái VCN MS15 với đực ngoại ở thừa thiên huế (tt)Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm học 2015 2016Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 Trung tâm GDTX Quốc Oai, Hà Nội năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12 tỉnh Bến Tre năm học 2015 2016Day hoc theo chu de moi truong sinh hoc 9Các yếu tố ảnh hưởng đến quỹ thời gian rỗi của nữ viên chức trong ngành giáo dục (tóm tắt)Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Thuận An, Thừa Thiên Huế năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 2016Các yếu tố ảnh hưởng đến quỹ thời gian rỗi của nữ viên chức trong ngành giáo dụcLý thuyết và BT trắc nghiệm phrasal verbs có đáp ánĐề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Nguyễn Trung Trực năm học 2015 2016Đánh giá cán bộ, công chức cấp xã từ thực tiễn tỉnh bắc giang (tóm tắt)Quản lý nhà nước về nhân lực y tế từ thực tiễn thành phố hà nội (tóm tắt)siemen r1209 s7 1200 timers countersĐề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh năm học 2015 2016Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý vi phạm hành chính từ thực tiễn tỉnh Tiền GiangĐề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP Hồ Chí Minh năm học 2015 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập