KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Cty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật & Phần Mềm VN

Hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Cty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật & Phần Mềm VN
... tác kế toán bán hàng Công tác kế toán bán hàng công ty Kế toán tình hình toán với khách hàng Kế toán giá vốn hàng bán Kế toán tình hình chi phí quản lý doanh nghiệp Kế toán tinh hình xác định kết ... máy kế toán Kế toán trởng Kế toán tổng hợp Kế toán ngân hàng Thủ quỹ kiêm kế toán công nợ Tuy có phân chia phần hành kế toán (mỗi nhân viên kế toán phụ trách công việc định) nhng phận có kết ... kế toán bán hàng năm 2007 II/ Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật phần mềm Việt Nam Đẩy mạnh hoạt động công tác kế toán ngân hàng Tổ chức hạch...
 • 41
 • 211
 • 0

Hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật & Phần mềm Việt Nam

Hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật & Phần mềm Việt Nam
... trạng công tác kế toán bán hàng công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Phần Mềm Việt Nam I Cơ sở thực tiễn Hoạt động kinh doanh công ty Qúa trình mua hàng công ty Phơng pháp nghiên cứu công tác kế toán bán ... toán bán hàng Công tác kế toán bán hàng công ty Kế toán tình hình toán với khách hàng Kế toán giá vốn hàng bán Kế toán tình hình chi phí quản lý doanh nghiệp Kế toán tinh hình xác định kết kinh ... tiễn, em định chọn đề tài chuyên đề thực tập là: hạch toán kế toán bán hàng Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Phần mềm Việt Nam Kết cấu Khóa luận tốt nghiệp: Ngoài lời nói đầu, mục lục, kết luận,...
 • 41
 • 165
 • 1

Bộ môn: Kỹ thuật phần mềm

Bộ môn: Kỹ thuật phần mềm
... Học phần trang bị cho người học kiến thức, kỹ lập trình: quy trình xây dựng chương trình máy tính, thuật toán, ngôn ngữ lập trình; lập trình cấu trúc với ngôn ngữ C Kết thúc học phần, người ... toán, xây dựng giải thuật, sử dụng ngôn ngữ C cài đặt giải thuật thành chương trình máy tính theo phương pháp lập trình cấu trúc Chủ đề chuẩn đầu học phần 5.1 Danh mục chủ đề học phần Tổng quan lập ... xây dựng chương trình máy tính Giải thuật, biểu diễn giải thuật Ngôn ngữ lập trình Tổng quan ngôn ngữ C Xây dựng thuật Ra tập toán giải toán đơn giản Biểu diễn thuật toán phương pháp: dùng lưu đồ,...
 • 11
 • 216
 • 0

Kỹ thuật phần mềm- Chương 4 " SQL & MS. Access"

Kỹ thuật phần mềm- Chương 4
... Chương IV SQL & MS Access  4. 1 SQL    Giới thiệu Phân loại SQL Các lệnh SQL     A) Lệnh tạo bảng B) Lệnh thêm liệu C) Lệnh thay đổi liệu 4. 2 MS Access 4. 1 SQL  Giới thiệu     SQL- Structure ... bảng SPECS 4. 1 SQL  Thêm thông tin vào bảng STOCK 4. 1 SQL  c Lệnh “SELECT”: Lấy thông tin từ bảng  Ví dụ: lấy thông tin từ bảng CARS  Kết quả: 4. 1 SQL   Là câu lệnh phức tạp lệnh SQL Cú pháp ... (ColumnName ,… ) 4. 1 SQL  Xóa bảng khỏi CSDL: “DROP TABLE”  Cú pháp: DROP TABLE ;  Ví dụ: DROP TABLE CARS; DROP TABLE SPECS; 4. 1 SQL  b Lệnh “INSERT INTO”: Thêm liệu 4. 1 SQL Thêm DL...
 • 55
 • 157
 • 1

Tài liệu Bài giảng kỹ thuật phần mềm docx

Tài liệu Bài giảng kỹ thuật phần mềm docx
... kể đến dạng phần mềm đặc biệt phần mềm phục vụ kỹ nghệ phần mềm Đó phần mềm chương trình dịch, phần mềm gỡ rối, công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế (CASE) Các phần mềm xuất dạng phần mềm máy tính ... ứng dụng phần mềm a Phần mềm hệ thống b Phần mềm thời gian thực c Phần mềm nghiệp vụ d Phần mềm khoa học công nghệ e Phần mềm nhúng ... ước lượng chi phí cho bảo trì phần mềm c Phần lớn phần mềm xây dựng từ đầu, lắp ráp từ thành phần có sẵn • Phần mềm danh mục thành phần cố định phần cứng • Phần mềm thường đặt hàng theo đơn vị...
 • 77
 • 334
 • 1

KỸ THUẬT PHẦN MỀM ỨNG DỤNGCHƯƠNG 3: CƠ SỞ DỮ LIỆU

KỸ THUẬT PHẦN MỀM ỨNG DỤNGCHƯƠNG 3: CƠ SỞ DỮ LIỆU
... Khái niệm sở liệu 3.1.1 Khái niệm sở liệu b Các phần tử hệ thống CSDL c Ưu điểm CSDL Giảm dư thừa liệu cần lưu trữ Có thể tránh xung đột liệu lưu trữ ợ g g ộ ệ ợ Có thể dùng chung liệu lưu trữ ... data Data Meta-data 2010-2011 Phần xử lý truy vấn (Query Processor) Phần quản lý giao dịch (Transaction Management) Phần quản lý lưu trữ (Data Management) Dữ liệu, Siêu liệu (Data, Meta-data) 2010-2011 ... thay đổi chương trình ứng dụng => độc lập liệu mức ổ logic Độc lập liệu mức logic Độc lập liệu mức vật lý 2010-2011 2010-2011 3.1.5 Tính độc lập liệu 3.1.6 Kết luận Độc lập liệu mức vật lý Qua...
 • 22
 • 3,314
 • 0

Tài liệu Bài giảng: Kỹ thuật phần mềm pdf

Tài liệu Bài giảng: Kỹ thuật phần mềm pdf
... kể đến dạng phần mềm đặc biệt phần mềm phục vụ kỹ nghệ phần mềm Đó phần mềm chương trình dịch, phần mềm gỡ rối, công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế (CASE) Các phần mềm xuất dạng phần mềm máy tính ... ứng dụng phần mềm a Phần mềm hệ thống b Phần mềm thời gian thực c Phần mềm nghiệp vụ .3 d Phần mềm khoa học công nghệ e Phần mềm nhúng ... ước lượng chi phí cho bảo trì phần mềm c Phần lớn phần mềm xây dựng từ đầu, lắp ráp từ thành phần có sẵn • Phần mềm danh mục thành phần cố định phần cứng • Phần mềm thường đặt hàng theo đơn vị...
 • 78
 • 642
 • 3

hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh thiết bị kỹ thuật & phần mềm việt nam

hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh thiết bị kỹ thuật & phần mềm việt nam
... cứu công tác kế toán bán hàng Công tác kế toán bán hàng công ty Kế toán tình hình toán với khách hàng Kế toán giá vốn hàng bán Kế toán tình hình chi phí quản lý doanh nghiệp Kế toán tinh hình xác ... báo cáo tài 34 Phần II: Thực trạng công tác kế toán bán hàng công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Phần Mềm Việt Nam I Cơ sở thực tiễn Hoạt động kinh doanh công ty Qúa trình mua hàng công ty Phơng pháp ... tiễn, em định chọn đề tài chuyên đề thực tập là: hạch toán kế toán bán hàng Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Phần mềm Việt Nam Kết cấu Khóa luận tốt nghiệp: Ngoài lời nói đầu, mục lục, kết luận,...
 • 35
 • 244
 • 0

Tài liệu Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 7: Phân tích hệ thống pot

Tài liệu Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 7: Phân tích hệ thống pot
... định chi tiết cụ thể vấn đề hệ thống • Đưa giải pháp phần mềm hợp lý giải thỏa đáng vđ • Đi vào phân tích thành phần hệ thống: Phân tích chức – Phân tích liệu Phân tích hành vi Xin cảm ơn! ... vấn đề hệ thống • Đề xuất giải pháp phù hợp • Các thành phần cần phân tích: Phân tích chức – Phân tích liệu Phân tích hành vi Xác định lại vấn đề hệ thống • Sau giai đoạn khảo sát kỹ lưỡng ... thực chức • Phân tích động: chức năng, xác định thành phần khác đối tượng sử dụng, liệu, mối quan hệ chúng thực chức Phân tích chức • Công cụ sử dụng: Phân tích tĩnh đại thể: biểu đồ phân cấp...
 • 16
 • 419
 • 3

Tài liệu Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 7: Phân tích hệ thống - Phần 2: Phân tích về chức pdf

Tài liệu Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 7: Phân tích hệ thống - Phần 2: Phân tích về chức pdf
... Các nội dung • Phân tích tĩnh túy chức năng: Biểu đồ phân cấp chức Phân tích động tổng thể: biểu đồ luồng liệu Phân tích chi tiết: đặc tả tiến trình • Phân tích hành vi: biểu đồ chuyển ... Biểu đồ phân cấp chức • Mục đích: – Xác định mối quan hệ bao hàm chức năng: chức đại thể bao hàm chức chi tiết  tạo phân cấp chức – Việc phân cấp chức thường dùng để xác định menu phần mềm sau ... cho BM Phân cho GV Biểu đồ luồng liệu • Mục đích: – Là mô hình phân tích động hệ thống – Xác định rõ đối tượng mà hệ thống phục vụ (người dùng, tác nhân ngoài) – Làm rõ thành phần chức hệ thống...
 • 18
 • 383
 • 4

Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 8: Thiết kế hệ thống ppt

Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 8: Thiết kế hệ thống ppt
... Nội dung • Mục đích thiết kế • Các nguyên tắc thiết kế • Các phần cần thiết kế Thiết kế CSDL  CSDL dạng chuẩn – Thiết kế kiến trúc  Lược đồ cấu trúc chương trình – Thiết kế giao diện  menu, ... nguyên tắc thiết kế • Modul hóa (modularity): – Là trình phân chia hệ thống /phần mềm thành thành phần riêng rẽ có tên tương đối độc lập – Là kỹ thuật để quản lý cách hiệu độ phức tạp hệ thống – ... Mục đích giai đoạn Thiết kế • Là trình chuyển y/c phần mềm sang dạng biểu diễn phần mềm mà đánh giá chất lượng trước cài đặt • Thiếu thiết kế, việc cài đặt gặp vấn đề: – Thiếu kế hoạch cài đặt:...
 • 19
 • 229
 • 1

Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 8: Thiết kế phần mềm - Phần 4: Thiết kế cơ sở dữ liệu doc

Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 8: Thiết kế phần mềm - Phần 4: Thiết kế cơ sở dữ liệu doc
... Các nội dung • Các bước thiết kế CSDL • Ví dụ minh họa Thiết kế sở liệu Chuyển từ mô hình thực thể liên kết sang mô hình quan hệ Xác định phụ thuộc hàm từ ràng buộc liệu quy tắc nghiệp vụ Chuẩn ... giá trị cho thuộc tính, từ xác định kiểu liệu cho chúng Lập bảng mô tả chi tiết kiểu liệu thuộc tính cho quan hệ (bảng) Ví dụ TK CSDL Tên thực thể Tên sử dụng Khoa Bộ môn Giáo viên TKhoa TBoMon ... thành quan hệ: GiáoViên (TênGV, Ngày sinh); GV-Địa (TênGV, Địa chỉ, Ngày chức danh, Ngày chức vụ); GV-Chức danh (TênGV, Ngày chức danh, chức danh); GV-Chức vụ (TênGV, Ngày chức vụ, chức vụ); Ghép...
 • 11
 • 489
 • 5

Kỹ thuật phần mềm - Chương 8: Thiết kế phần mềm - Phần 4: Thiết kế giao diện doc

Kỹ thuật phần mềm - Chương 8: Thiết kế phần mềm - Phần 4: Thiết kế giao diện doc
... loại giao diện Tầm quan trọng giao diện Các quy tắc thiết kế giao diện Các bước thiết kế Các loại giao diện Giao diện module chương trình • Giao diện modul thiết bị/hệ thống bên • Giao diện ... bước thiết kế giao diện • Phân tích môi trường, người dùng, công việc • Thiết kế giao diện • Cài đặt giao diện • Kiểm tra tính hợp lệ giao diện 12 Các bước thiết kế giao diện 13 Các bước thiết kế ... dùng vào vị trí điều khiển • Ý nghĩa: – Giao diện cần phải giúp người dùng trì quyền điều khiển chương trình, bị điều khiển chương trình – Việc thiết kế giao diện cần đứng từ góc độ người dùng người...
 • 15
 • 342
 • 0

Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 9: Ngôn ngữ SQL - Phần 1: Câu truy vấn đơn doc

Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 9: Ngôn ngữ SQL - Phần 1: Câu truy vấn đơn doc
... (T -SQL)  Transact -SQL (T -SQL) *: mở rộng ngôn ngữ SQL Microsoft Sybase phát triển, sử dụng hệ quản trị CSDL SQL Server T -SQL SQL Các thành phần ngôn ngữ TSQL T - SQL DDL (Data Definition Language) ... in 1987 1989 SQL- 89 FIPS 12 7-1 Minor revision, adopted as FIPS 12 7-1 1992 SQL- 92 SQL2 , FIPS 12 7-2 Major revision (ISO 9075), Entry Level SQL- 92 adopted as FIPS 12 7-2 1999 SQL: 1999 SQL3 Added regular ... Tổng quan SQL Transact SQL (T -SQL) Microsoft Tổng quan SQL SQL (viết tắt “Structured Query Language” – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) tập lệnh cho phép người dùng chương trình thực truy vấn liệu...
 • 32
 • 768
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ky thuat phan mem ung dung p16chuong8thietke p3tk giaodienky thuat phan mem ung dung p17 chuong9 sql 1truyvandonky thuat phan mem ung dung p18 chuong9sql 2truyvanconhieubangky thuat phan mem ung dung p15chuong8thietke p2tk kientrucky thuat phan mem ung dung p12chuong7phantich p1gioithieuky thuat phan mem ung dung p5chuong4cackhainiemnguyentacphantichky thuat phan mem ung dung p6 chuong5 mohinh csdl qh p1ky thuat phan mem ung dung p14chuong8thietke p1gioithieutk csdlky thuat phan mem ung dung p4chuong3kythuathethongky thuat phan mem ung dung p10 chuong6 mohinhttlkp1ky thuat phan mem ung dung p13chuong7phantich p2pt chucnangky thuat phan mem ung dung p7 chuong5mohinh csdl qh p2ky thuat phan mem ung dung p9 chuong5 tk csdl qhpart2ky thuat phan mem ung dung p8 chuong5 tk csdl qhpart1ky thuat phan mem ung dung p3chuong2quantriduanphanmemTài liệu về Ranger 2011Vở bài tập Tiếng anh 8 thí điểm - Tập 1Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết địnhTập bài tập hóa học thcs ngô quyềnBài giảng chuyên đề 12 Quản lý tài chính tài sản trong trường phổ thông Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcBài giảng đường lối phát triển giáo dục Việt Nam Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcTài liệu ôn thi Tiếng Anh A2 chuẩn Châu ÂuTIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP SƯ PHẠM TIỂU HỌC HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN BẰNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG CHO HỌC SINH KHỐI 4TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP SƯ PHẠM TIỂU HỌC Đề tài HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN BẰNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG CHO HỌC SINH KHỐI 4Đề thi lý thuyết giáo viên giỏi môn trắc nghiệm luật giáo dục 2005Tập hợp bài tập cả năm tiếng anh p01AN ECONOMY FOR THE 99%Biên bản tiết lao động Khoa sư phạm trường Đại học Cần ThơChuyên đề điểm và đường thẳng cố định của đồ thịBí kíp trắc nghiệm nhanh môn toánGiáo án tập đọc lớp 3 Ông tổ nghề thêuGiáo án tập đọc lớp 3 LỬA THỬ VÀNG GIAN NAN THỬ SỨCGiáo án khối 4 sách luyện tập tin học theo phân phối chương trình của sở GDĐT TP.HCMĐồ án tổ chức thi công cầu thiết kế tổ chức thi công kết cấu nhịp cầuElectronics and circuits 222
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập