Sử dụng XML web services (1)

Sử dụng XML Web services

Sử dụng XML Web services
... định XML Web service cách sử dụng địa URL mặc định lớp proxy cách sử dụng localhost tên server Thay vì, sử dụng tên server 71 Nguyễn Tuấn Anh – email: tuananhk43@yahoo.com địa IP, phần nên sử dụng ... vấn đề sử dụng kiểu DataSet: - Thay đổi XML Web service để sử dụng DataSet chuẩn - Thay đổi XML Web Service để đưa DataSet chuẩn - Tạo XML Web service sử dụng kiểu DataSet nguyên chuyển DataSet ... server sử dụng cấu trúc liệu giống tương tác Tất cấu trúc liệu khách hàng đưa qua đường XML Web service khai báo để sử dụng client file mã nguồn lớp proxy 7.3.3 Sử dụng QuotableQuotes Web Service...
 • 13
 • 291
 • 8

Building XML Web Services for the Microsoft .NET Platform phần 1 ppsx

Building XML Web Services for the Microsoft .NET Platform phần 1 ppsx
... an ASP.NET Web Form that collects and validates credit card information The Web Form allows users to enter their credit card information, and then it informs users whether the information they ... Consume Web Services 386 Chapter 9: Discovery Mechanisms for Web Services 386 Chapter 10 : Building Secure Web Services 386 Chapter 11 : Debugging Web Services 386 Chapter 12 : Scalability ... Mail: 12 Microsoft Press Attn: Building XML Web Services for the Microsoft NET Platform Editor One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 E-mail: mspinput @microsoft. com Reference this book within the...
 • 39
 • 73
 • 0

The Semantic Web:A Guide to the Future of XML, Web Services, and Knowledge Management phần 1 pot

The Semantic Web:A Guide to the Future of XML, Web Services, and Knowledge Management phần 1 pot
... The Semantic Web: A Guide to the Future of XML, Web Services, and Knowledge Management The Semantic Web: A Guide to the Future of XML, Web Services, and Knowledge Management Michael ... Descriptor Scope Topic Maps versus RDF RDF Revisited Comparing Topic Maps and RDF 15 1 15 6 15 8 15 9 16 6 16 6 16 7 16 8 17 0 17 0 17 2 17 3 17 4 17 5 17 6 17 6 17 8 Summary Chapter 18 0 Understanding Ontologies 18 1 ... XSLT, and XSLFO XQuery XLink XPointer XInclude XML Base XHTML XForms SVG Summary 11 9 12 1 12 6 12 7 13 0 13 2 13 3 13 4 13 6 14 1 14 2 Understanding Taxonomies 14 5 Overview of Taxonomies Chapter Understanding...
 • 31
 • 95
 • 0

Hướng dẫn sử dụng SAP - Thực hành 1

Hướng dẫn sử dụng SAP - Thực hành 1
... toán - Xuất kết nội lực khung dạng bảng, lưu file có tên định dạng: - Kí hiệu trục hệ kết cấu sơ đồ IV-6a IV-6a) - Kí hiệu phần tử khung trục sơ đồ hình IV-6b: ... bảng, lưu file có tên định dạng: - Kí hiệu phần tử sơ đồ hình IV-7a : IV-7a) - Kí hiệu phần tử khung trục sơ đồ hình IV-7b: + Ghi giá trị lực dọc (Force) cột trường ... dầm 4, phần tử cột - Giải toán xem kết toán - Xuất kết nội lực khung dạng bảng, lưu file có tên định dạng: - Kí hiệu phần tử sơ đồ hình IV-5 : + Ghi giá trị...
 • 9
 • 662
 • 22

Máy phát điện sử dụng khí Biogas phần 1

Máy phát điện sử dụng khí Biogas phần 1
... P1.0 P1 .1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 Vc R7 J3 1K C13 1 SW1 RESET 1uF P1.0 P1 .1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 5VDC GND C2+ 11 12 13 14 DIEN TRO THANH 16 VCC C2- P3 SW3NUT T1IN R1OUT R1IN T1OUT ... LO Q8 D 468 10 5VDC A1 015 Led Doan HI ISO4 PC6 21 PW M _1 1K 33pF C9 33pF RELAY C HAN LS1 R 21 1K R14 1K Q4 C8 19 P1.2 P1.4 J4 PW M _1 I SO1 PC6 21 Vc 40 18 5VDC HI C16 10 4 D12 DIODE R26 1K Led Doan ... 15 J2 DIEN TRO THANH C 11 1uF P3.0 P3 .1 DIEN TRO THANH 10 T2IN P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 5VDC RST P3 C1- V- NOÁI COM U4 C12 V+ R2OUT C1+ NUT 1uF MAX232 T2OUT R2IN GND DIEN TRO THANH 5VDC Q3 A1 015 ...
 • 4
 • 298
 • 6

Khai thác và sử dụng nguồn nhân lực 1 cách hiệu quả để thực hiện phát triển kinh tế theo mục tiêu CNH-HĐH

Khai thác và sử dụng nguồn nhân lực 1 cách hiệu quả để thực hiện phát triển kinh tế theo mục tiêu CNH-HĐH
... cá nhân xã hội Sự phát triển nhân góp phần vào phát triển chung nguồn nhân lực đất nước nói riêng nghiệp phát triển đất nước nói chung Chính sách phát triển nguồn nhân lực, phát huy sử dụng ... lượng nguồn nhân lực quốc gia họ dự định đầu tư Phát triển nguồn nhân lực đại trà, trình độ không đáp ứng nhu cầu thực tế Hiện nay, đất nước ta đứng trước thực tế phát triển nguồn nhân lực cách ... vọng bắt kịp với phát triển kinh tế giới III Phê phán số phương pháp luận sai lầm định hướng phát triển nguồn nhân lực Lợi so sánh nguồn nhân lực giá rẻ Trong trình phát triển kinh tế đất nước, thu...
 • 11
 • 1,014
 • 2

Hướng dẫn sử dụng Domino Web acess

Hướng dẫn sử dụng Domino Web acess
... Nhà nước Việt Nam Trên hướng dẫn sử dụng chức Domino Web Access, thắc trình sử dụng xin gửi địa chỉ: Email: thnh@sbv.gov.vn Điện thoại: 043.773 1386 ... dụ: Tùy theo sở thích thói quen sử dụng người dùng có nhiều tùy chọn thiết kế trang khác nhau, nhiên sử dụng Domino Web Access người dùng nên chọn theo cách thông dụng hình Sau thiết lập tùy biến ... (hòm thư người sử dụng) , Calendar (lập lịch), To Do List (danh sách việc cần làm), Contacts (danh bạ), Notebook (sổ ghi chú) tab ẩn vào bên sử dụng đến tab Home (giới thiệu Domino Web Access) ...
 • 46
 • 613
 • 0

SỬ DỤNG PHẦN MỀM VIOLET 1.7 THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ GIẢNG DẠY BỘ MÔN NGỮ VĂN LỚP 9

SỬ DỤNG PHẦN MỀM VIOLET 1.7 THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ GIẢNG DẠY BỘ MÔN NGỮ VĂN LỚP 9
... học sinh lớp 9/ 2 lần thực nghiệm I khơng sử dụng giảng điện tử tiết dạy Nay dùng giảng điện tử, thấy kết cao hẳn - Còn 37 học sinh lớp 9/ 1 hoạt động tiết học khơng sử dụng Bài giảng điện tử( Cách ... nói, viết, thật cần thiết Sử dụng phần mềm Violet Trang SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM d) Bài giảng điện tử có lợi hơn? - Đối với mơn Ngữ vănlớp nói riêng, giảng điện tử soạn phần mềm Violet có ưu lớn chỗ: ... trường… Sử dụng phần mềm Violet Trang SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 1.1 Phạm vi thực đề tài - Đề tài thực dựa q trình thực nghiệm dạy học mơn Ngữ văn lớp dùng giảng điện tử soạn phần mềm Violet lớp 9/ 1 9/ 2...
 • 28
 • 1,762
 • 4

285 Khai thác và sử dụng nguồn nhân lực 1 cách hiệu quả để thực hiện phát triển kinh tế theo mục tiêu CNH-HĐH

285 Khai thác và sử dụng nguồn nhân lực 1 cách hiệu quả để thực hiện phát triển kinh tế theo mục tiêu CNH-HĐH
... cá nhân xã hội Sự phát triển nhân góp phần vào phát triển chung nguồn nhân lực đất nước nói riêng nghiệp phát triển đất nước nói chung Chính sách phát triển nguồn nhân lực, phát huy sử dụng ... lượng nguồn nhân lực quốc gia họ dự định đầu tư Phát triển nguồn nhân lực đại trà, trình độ không đáp ứng nhu cầu thực tế Hiện nay, đất nước ta đứng trước thực tế phát triển nguồn nhân lực cách ... vọng bắt kịp với phát triển kinh tế giới III Phê phán số phương pháp luận sai lầm định hướng phát triển nguồn nhân lực Lợi so sánh nguồn nhân lực giá rẻ Trong trình phát triển kinh tế đất nước, thu...
 • 11
 • 202
 • 0

SỬ DỤNG PHẦN MỀM VIOLET 1.7 THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ GIẢNG DẠY BỘ MÔN NGỮ VĂN LỚP 9. ( PHÂN MÔN VĂN)

SỬ DỤNG PHẦN MỀM VIOLET 1.7 THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ GIẢNG DẠY BỘ MÔN NGỮ VĂN LỚP 9. ( PHÂN MÔN VĂN)
... nói, viết, thật cần thiết Sử dụng phần mềm Violet Trang SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM d) Bài giảng điện tử có lợi hơn? - Đối với mơn Ngữ vănlớp nói riêng, giảng điện tử soạn phần mềm Violet có ưu lớn chỗ: ... sinh lớp 9/2 lần thực nghiệm I khơng sử dụng giảng điện tử tiết dạy Nay dùng giảng điện tử, thấy kết cao hẳn - Còn 37 học sinh lớp 9/1 hoạt động tiết học khơng sử dụng Bài giảng điện t ( Cách ... Ta hiểu giảng điện tử giảng biên soạn máy tính phần mềm chun dụng trình chiếu qua máy chiếu (projector) b) Thiết kế giảng điện tử Có nhiều phần mềm khác dùng cho mục đích này, phần mềm Violet...
 • 28
 • 904
 • 0

Sử dụng XML để đưa thông tin lên ứng dụng winform trong quản lý

Sử dụng XML để đưa thông tin lên ứng dụng winform trong quản lý
... hiển thị danh mục sách Thông tin sản phẩm : Giới thiệu sản phẩm Trong tập chương trình đáp ứng yêu cầu cô giáo nhập liệu hiển thị thông tin danh sách liệu nhập từ tài liệu XML phẩn ghi cập nhật ... pubdate Ngày xuât datetime 6: Mô tả chi tiết bảng quản trị Lưu giữ thông tin tác giả Cơ sở liệu nhập thông qua file XML Mô tả bảng Jobs sau : < ?xml version="1.0" standalone="yes"?> ... 1991-06-12T00:00:00+07:00 Bảng publisher .xml , bảng authors .xml bảng quantri .xml nhập liệu tương tự Thiết kế giao diện cho ứng dụng Giao diện gồm File ,: Exit : Thoát khỏi chương trình...
 • 17
 • 354
 • 0

[Tài liệu cũ] XML Web Services Security

[Tài liệu cũ] XML Web Services Security
... Outlines • • • • Historical XML Security Web Services Security OGSA Security XML Web Services technology for IIDS - Discussion March 27, 2003 XML Web Services Secu Slide2_2 Historical: ... other Web services x Security token services broker trust between different trust domains by issuing security tokens March 27, 2003 XML Web Services Secu Slide2_14 Web Services Security Model Security ... 2003 XML Web Services Secu Slide2_10 Web services features – three stacks March 27, 2003 XML Web Services Secu Slide2_11 Web Service Description Language (WSDL) • • March 27, 2003 WSDL is an XML...
 • 44
 • 227
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: mức thu phí sử dụng đường quốc lộ 1aphí sử dụng đường quốc lộ 1acách sử dụng máy biến áp 1 phathủ thuật sử dụng windows 7 phần 1kinh nghiệm sử dụng máy tính phần 1luật thuế sử dụng đất nông nghiệp 1993hướng dẫn sử dụng ulead video studio 11hướng dẫn sử dụng ulead video studio 11 plushướng dẫn sử dụng ulead video studio 12cách sử dụng ulead video studio 12cách sử dụng ulead video studio 11 pluscách sử dụng ulead video studio 10cách sử dụng ulead video studio 11sử dụng amazon web servicehướng dẫn sử dụng ulead video studio 14HỆ THỐNG BIỂU ĐẠT CỦA HÀM SỐ TRONG NGHIÊN CỨU HÀM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNGHIỆN TRẠNG TỔ CHỨC LÃNH THỔ KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2000 – 2010HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN Ở TỈNH BẾN TREHIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHHIỆN TƯỢNG ĐA THANH VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ HỌC CÓ LIÊN QUAN TRONG TIẾNG VIỆT (LẬP LUẬN, TIỀN GIẢ ĐỊNH)HIỆN TƯỢNG ĐỒNG ÂM TRONG TIẾNG VIỆT ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠIHIỆU ỨNG GIAO THOA ĐIỆN TỬ VỚI VIỆC TÁCH THÔNG TIN CẤU TRÚC PHÂN TỬ OXY TỪ PHỔ SÓNG HÀI BẬC CAOHÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG THƠ TRỮ TÌNH VIỆT NAM THẾ KỶ XVIII - XIXKHẢO SÁT PHỔ KẾ TRÙNG PHÙNG GAMMA SỬ DỤNG ĐẦU DÒ BÁN DẪN HPGeKHẢO SÁT SỰ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CỦA TRẺ 3 – 4 TUỔI Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHKHẢO SÁT SỰ VẬN DỤNG CA DAO TRONG THƠ TRÊN BÁO VĂN NGHỆ NĂM 2009KHẢO SÁT TÍNH THÍCH NGHI CỦA CÂY HOÀNG LAN [Cananga odorata (Lam.) Hook. f. et Thomson] TẠO ĐƯỢC TỪ CÁC KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG KHÁC NHAU TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚCKHẢO SÁT TRUYỆN CỔ DÂN GIAN Ê ĐÊ DƯỚI GÓC ĐỘ LOẠI HÌNHKHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬTKHÔNG GIAN VỚI THỨ TỰ SINH BỞI NÓN VÀ CÁC ÁNH XẠ GIỮA CHÚNGKĨ NĂNG HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG GIỜ HỌC TIẾNG VIỆT CỦA HỌC SINH LỚPHUYỀN THOẠI VÀ HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM TÂM LINH TRONG MOON PALACE CỦA PAUL AUSTERHUYỀN TÍCH KINH THÁNH TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN HỌC NGA (TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XX)KHÁI NIỆM SỐ TỰ NHIÊN TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở BẬC TIỂU HỌCKHAI TRIỂN TIỆM CẬN CỦA NGHIỆM THEO BA THAM SỐ BÉ  1, , K  