Phân tích và đặc tả các yêu cầu hệ thống

Phân tích điều khiển các chế độ hệ thống điện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường điện

Phân tích và điều khiển các chế độ hệ thống điện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường điện
... HTĐ điều kiện TTĐ 3.3 Ứng dụng thiết bị FACTS nhằm điều khiển chế độ hệ thống điện hoạt động thị trƣờng điện 3.3.1 Sự tác động thiết bị FACTS điều khiển chế độ hệ thống điện đến số tiêu thị trường ... (1.16) 1.5 Phân tích điều khiển chế độ hệ thống điện hoạt động thị trƣờng điện 1.5.1 Phân tích điều khiển nghẽn mạch - Các phương pháp phân tích nghẽn mạch: Phân tích nghẽn mạch dựa hệ số mang ... linh hoạt FACTS… 1.5.3 Sự tác động điều khiển chế độ hệ thống điện với số tiêu thị trường điện Điều khiển chế độ HTĐ làm cho tiêu TTĐ công thức 1.11, 1.12 1.16 thay đổi CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH...
 • 25
 • 87
 • 0

PHÂN TÍCH điều KHIỂN các CHẾ độ hệ THỐNG điện NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG điện

PHÂN TÍCH và điều KHIỂN các CHẾ độ hệ THỐNG điện NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG điện
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG -  - TRẦN PHƢƠNG NAM PHÂN TÍCH VÀ ĐIỀU KHIỂN CÁC CHẾ ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỊ TRƢỜNG ĐIỆN Chuyên ngành: Mạng Hệ thống điện ... nội dung phân tích điều khiển chế độ HTĐ nhằm nâng cao hiệu hoạt động TTĐ Trong đó, vấn đề phân tích điều khiển chế độ HTĐ, luận án tập trung phân tích, điều khiển nghẽn mạch ổn định điện áp HTĐ ... bị FACTS nhằm điều khiển chế độ hệ thống điện nâng cao phúc lợi thị trƣờng điện  Chƣơng 4: Nghiên cứu xây dựng mô hình giám sát điều khiển chế độ hệ thống điện hoạt động thị trƣờng điện  Kết...
 • 174
 • 121
 • 1

Phân tích điều khiển các chế độ hệ thống điện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường điện

Phân tích và điều khiển các chế độ hệ thống điện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường điện
... HTĐ điều kiện TTĐ 3.3 Ứng dụng thiết bị FACTS nhằm điều khiển chế độ hệ thống điện hoạt động thị trƣờng điện 3.3.1 Sự tác động thiết bị FACTS điều khiển chế độ hệ thống điện đến số tiêu thị trường ... (1.17) 1.5 Phân tích điều khiển chế độ hệ thống điện hoạt động thị trƣờng điện 1.5.1 Phân tích điều khiển nghẽn mạch - Các phương pháp phân tích nghẽn mạch: Phân tích nghẽn mạch dựa hệ số mang ... động điều khiển chế độ hệ thống điện với số tiêu thị trường điện Điều khiển chế độ HTĐ làm cho tiêu TTĐ công thức 1.11, 1.12 1.17 thay đổi CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP HỆ THỐNG...
 • 27
 • 120
 • 0

Khảo sát phân tích đặc tả yêu cầu

Khảo sát phân tích và đặc tả yêu cầu
... Chương 3: Khảo sát - phân tích đặc tả yêu cầu Do đặc tả yêu cầu thêm thông tin vào định nghĩa yêu cầu nên đặc tả thường biểu diễn với mô hình hệ thống phát triển trình phân tích yêu cầu Nó cần ... tả yêu cầu Ta có quy trình để có chức hệ thống: Nghiên cứu khả thi Phân tích yêu cầu Xác định yêu cầu Báo cáo khả thi Các mô hình hệ thống Định nghĩa yêu cầu Tài liệu yêu cầu Đặc tả yêu cầu Đặc ... hồ sơ mô tả chi 42 Chương 3: Khảo sát - phân tích đặc tả yêu cầu tiết yêu cầu toán nhằm nêu bật hành vi, chức cần thực hệ thống dự kiến Như vậy, phân tích yêu cầu trình suy luận yêu cầu hệ thống...
 • 22
 • 984
 • 7

Chương 3: Khảo sát, phân tích đặc tả yêu cầu

Chương 3: Khảo sát, phân tích và đặc tả yêu cầu
... dụng 44 Chương 3: Khảo sát - phân tích đặc tả yêu cầu Do đặc tả yêu cầu thêm thông tin vào định nghĩa yêu cầu nên đặc tả thường biểu diễn với mô hình hệ thống phát triển trình phân tích yêu cầu Nó ... Nghiên cứu khả thi Phân tích yêu cầu Xác định yêu cầu Báo cáo khả thi Các mô hình hệ thống Định nghĩa yêu cầu Tài liệu yêu cầu Đặc tả yêu cầu Đặc tả yêu cầu Trong trình phân tích cần lưu ý đến ... hồ sơ mô tả chi 42 Chương 3: Khảo sát - phân tích đặc tả yêu cầu tiết yêu cầu toán nhằm nêu bật hành vi, chức cần thực hệ thống dự kiến Như vậy, phân tích yêu cầu trình suy luận yêu cầu hệ thống...
 • 22
 • 351
 • 1

bài giảng công nghệ phần mềm chương 3 phân tích đăc tả yêu cầu - nguyễn thanh bình

bài giảng công nghệ phần mềm chương 3 phân tích và đăc tả yêu cầu - nguyễn thanh bình
... Determined List Chi ti t 24 12 Các bư c phân tích ñ c t yêu c u Phân tích toán Thu th p yêu c u Phân tích yêu c u ð c t yêu c u H p th c hóa yêu c u 25 Phân tích toán Mô t nghi p v mô t lu ng nghi ... Phân tích ñ c t yêu c u Phân tích ñ c t yêu c u ti n trình xác ñ nh: d ch v /ch c mà khách hàng yêu c u t h th ng ràng bu c mà h th ng ñư c phát tri n v n hành Yêu c u M t yêu c u có ... u r nghi p v chuyên môn ph c t p 35 Phân tích yêu c u Phân lo i yêu c u ch c phi ch c Yêu c u ch c xu t phát t yêu c u c a khách hàng nghi p v h th ng hi n t i Yêu c u phi ch c thư ng không l...
 • 20
 • 256
 • 0

Phân tích đặc tả yêu cầu

Phân tích và đặc tả yêu cầu
... Phân tích đặc tả yêu cầu 13/14 Phân tích đặc tả yêu cầu Tổng kết: Phân tích định rõ yêu cầu bước kỹ thuật tiến trình kỹ nghệ phần mềm Tại bước phát biểu chung phạm vi phần mềm làm mịn thành đặc ... việc đặc tả xác yêu cầu mối quan tâm đặt lên hàng đầu Có hai phương pháp đặc tả Đặc tả phi hình thức: cách đặc tả ngôn ngữ tự nhiên Đặc tả hình thức: cách đặc tả ngôn ngữ nhân tạo (ngôn ngữ đặc tả) , ... biểu yêu cầu lớn, đặc biệt sai sót phát bắt đầu xây dựng hệ thống Theo số thống kê 85% mã phải viết lại thay đổi yêu cầu 12% lỗi phát 8/14 Phân tích đặc tả yêu cầu năm đầu sử dụng đặc tả yêu cầu...
 • 14
 • 169
 • 0

Đặc tả các yêu cầu phần mềm

Đặc tả các yêu cầu phần mềm
... nguyên tắc công việcvàomộtmục riêng Đặc tả yêu cầu phần mềm theo mẫu Có thể đặctả yêu cầuphầnmềm (SRS) coi như: đặctả chứcnăng hệ thống, thoả thuậnvề chứcnăng, đặctả hệ thống SRS sở cho mọihoạt động ... Khi đặctả yêu cầuphầnmềmcóthể sử dụng công cụ: • Vănbản (textual document) • Mô hình đồ hoạ (graphical models) • Các ngôn ngữđặctả hình thức Các điểmlưuý: • Tấtcả yêu cầuphầnmềmphải đua vào đặctả ... tích xây dựng phầnmềm 4.1 Gán nhãn yêu cầu phần mềm Để có đượcmột đặctả tốt, theo dõi mối liên quan giữacácyêucầu, trình phát sinh rachúng, v.v cầncómột quy định gánnhãn yêu cầu cách khoa học...
 • 27
 • 444
 • 2

PHÂN TÍCH DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP-TTCN CỦA TỈNH

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP-TTCN CỦA TỈNH
... học phát triển khu, cụm công nghiệP 1- Mô hình khu, cụm CN cần đa dạng, linh hoạt, rập khuôn, máy móc Quy mô khu, cụm đến mức cần tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể 2- Cần đánh giá mục tiêu xây dựng ... hoạch khu công nghiệp nớc Mục tiêu phát triển khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 định hớng đến năm 2020 hình thành hệ thống khu công nghiệp chủ đạo có vai trò dẫn dắt phát triển công nghiệp ... t vào khu công nghiệp, phấn đấu thu hút thêm khoảng 6.500 - 6.800 dự án với tổng vốn đầu t đăng ký khoảng 36 - 39 tỷ USD, vốn đầu t thực khoảng 50% III Xu hớng phát triển Khu, cụm CN Phát triển...
 • 5
 • 238
 • 2

Phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến thất thu bảo hiểm xã hội từ đó đề xuất giải pháp chống thất thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội đồng nai

Phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến thất thu bảo hiểm xã hội từ đó đề xuất giải pháp chống thất thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội đồng nai
... Khảo sát, phân tích, đánh giá yếu tố ảnh hưởng thất thu bảo hiểm hội, tìm yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến công tác thu bảo hiểm hội địa bàn tỉnh Đồng Nai - Tìm nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình ... chọn đề tài “ Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến thất thu BHXH địa bàn tình Đồng Nai để nghiên cưu kỳ 1.3 Mục đích nghiên cứu - Phân tích đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến thất thu bảo hiểm hội từ đề ... phân tích hiệu quản lý thu BHXH, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến thất thu bảo hiểm hội Cơ quan BHXH Tỉnh Đồng Nai 4 CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÁC...
 • 104
 • 427
 • 1

Phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty truyền tải điện 1

Phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty truyền tải điện 1
... TRONG LAO ĐỘNG 1. 1 Động lực lao động yếu tố ảnh hưởng đến động lực lao động 1. 1 .1 Một số khái niệm * Động cơ, động lao động: Động hiểu phận định chuyển động hay hành động Vì vậy, động lao động yếu ... điều ảnh hưởng lớn đến động lực lao động, không khuyến khích người lao động tích cực làm việc 2.3.3.3 Đánh giá lực thực công việc người lao động Tại công ty truyền tải điện 1, việc đánh giá mức ... lao động, điều khiến người lao động thỏa mãn với công việc, từ tạo động lực lao động 1. 2 Các học thuyết tạo động lực lao động Từ xưa đến có nhiều người nghiên cứu động lực làm việc người lao động, ...
 • 98
 • 368
 • 1

Phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty truyền tải điện 1

Phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty truyền tải điện 1
... TRONG LAO ĐỘNG 1. 1 Động lực lao động yếu tố ảnh hưởng đến động lực lao động 1. 1 .1 Một số khái niệm * Động cơ, động lao động: Động hiểu phận định chuyển động hay hành động Vì vậy, động lao động yếu ... điều ảnh hưởng lớn đến động lực lao động, không khuyến khích người lao động tích cực làm việc 2.3.3.3 Đánh giá lực thực công việc người lao động Tại công ty truyền tải điện 1, việc đánh giá mức ... lao động, điều khiến người lao động thỏa mãn với công việc, từ tạo động lực lao động 1. 2 Các học thuyết tạo động lực lao động Từ xưa đến có nhiều người nghiên cứu động lực làm việc người lao động, ...
 • 99
 • 445
 • 3

bài giảng công nghệ phần mềm chương 2 phân tích đặc tả phần mềm - ths. nguyễn khắc quốc

bài giảng công nghệ phần mềm chương 2 phân tích và đặc tả phần mềm - ths. nguyễn khắc quốc
... 2. 1 Đại cương phân tích đặc tả Phân tích định rõ yêu cầu bước kỹ thuật tiến trình công nghệ phần mềm -Tìm hiểu xem phải phát triển gì, phát triển - Đích cuối khâu phân tích tạo đặc tả yêu ... không xác 2. 4 .2 Đặc tả yêu cầu (tt) Do đó, việc đặc tả xác yêu cầu mối quan tâm đặt lên hàng đầu Có hai phương pháp đặc tả là: Đặc tả phi hình thức: cách đặc tả ngôn ngữ tự nhiên Đặc tả hình thức: ... đánh giá khách hàng nhiều không cao 2. 6 Định dạng đặc tả yêu cầu -Kết bước phân tích tạo đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirement Specification - SRS) - ặc tả yêu cầu phải rõ phạm vi sản phẩm,...
 • 57
 • 207
 • 0

Xác định yêu cầu, phân tích đưa ra thiết kế cho hệ thống thương mại điện tử MEGA BUY

Xác định yêu cầu, phân tích và đưa ra thiết kế cho hệ thống thương mại điện tử MEGA BUY
... nhóm chúng em hướng tới thực đề tài : “ Xác yêu cầu, phân tích đưa thiết kế cho hệ thống TMĐT MEGA BUY  Giới thiệu hệ thống bán hàng siêu thị điện tử Megabuy.vn Nắm bắt xu hướng mua hàng khách ... khách hàng có nhìn nhận xác hệ thống khiến cho khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ hệ thống Đối với khách hàng cá nhân mua sản phẩm dịch vụ hệ thống thương mại điện tử Megabuy có hướng dẫn chi ... mở ra, cho phép người dùng đặt câu hỏi gửi tới hệ thống Megabuy.vn sử dụng công cụ Yahoo Skype cho hỗ trợ chung hỗ trợ mặt kỹ thuật Tóm lại, Megabuy đáp ứng yêu cầu bản, công cụ hệ thống Megabuy.vn...
 • 52
 • 76
 • 0

Tên đề tài: Lựa chọn một hệ thống (website) TMĐT xác định tả các yêu cầu đối với hệ thống

Tên đề tài: Lựa chọn một hệ thống (website) TMĐT xác định và mô tả các yêu cầu đối với hệ thống
... XÁC ĐỊNH YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG TMĐT Hệ thống thương mại điện tử: Lazada Lazada.vn kênh mua sắm trực tuyến uy tín hàng đầu Là thành viên hệ thống bán lẻ lazada Đông Nam Á với Malaysia, ... Lazada xác định phần toán giao hàng xác cho người nhận KẾT LUẬN Thông qua việc xác định yêu cầu hệ thống thương mại điện tử cho website Lazada.com ta phần thấy nhu cầu, đòi hỏi người dung đối tượng ... nhiên, yêu cầu đặt hàng cần thông qua bước xác nhận đơn hàng, www.lazada.vn xác nhận đơn hàng yêu cầu đặt hàng người mua thỏa mãn tiêu chí thực đơn hàng www.lazada.vn Để yêu cầu đặt hàng xác nhận...
 • 14
 • 878
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phân tích và xác định các yêu cầu phần mềm dựa trên các đại diện của các nhóm nsdphân tích và đặc tả yêu cầu phần mềmphân tích và đặc tả yêu cầuphân tích và đặc tả yêu cầu tất cả thành viên cùng thảo luậnphân tích và đặc tả yêu cầu httt quản lý khophân tích và đặc tả yêu cầu httt quản lý nhân sự ở công ty tnhh minh anhnêu các yêu cầu của đặc tả các yêu cầu phần mềmđặc tả các yêu cầu phần mềm bằng fsmđặc tả các yêu cầu phần mềmđặc tả các yêu cầu phần mềm theo mẫuđại cương về phân tích và đặc tảnêu phương pháp theo dõi các yêu cầu phần mềm và đảm bảo các yêu cầu phần mềmđặc tả các yêu cầu của hệ thốngphân tích và đánh giá các yếu tố ảnh huởng đến công tác đảm bảo chất luợng đào tạokết quả phân tích và mô tả các kiểu sử dụng đất đaiHoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Thuốc lá Thăng Long (LV thạc sĩ))Giải pháp phát triển nguồn lao động nông thôn Hà Nội trong thời kì công nghiệp hóa và hiện đại hóa (LV thạc sĩ))bài32: Nội năng và sự biến thiên nội năngBài tập chứng minh bất đẳng thức lớp 10Đánh giá hiệu quả phương pháp nhĩ châm trong điều trị đau và rối loạn tiểu tiện sau phẫu thuật trĩĐánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cây hàng năm tại xã Eapil, huyện M’Đăk, tỉnh Đăk LăkĐánh giá kết quả chăm sóc hô hấp và mức độ khó thở của bệnh nhân sau cắt nối khí quản tận - tận tại bệnh viện TƯQĐ 108Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Châu PhiĐánh giá hoạt động của một số mô hình xã hội hóa bảo vệ môi trường ở tỉnh lạng sơnĐề tài Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê của nông hộ tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk“Một số biện pháp giúp học sinh yếu lấy lại căn bản môn Ngữ văn bằng phương pháp dạy học tích cực”Đề tài khoa học Mối quan hệ giữa phạm vi bảo hiểm tiền gửi, cơ cấu sở hữu đến sự chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt NamĐề thi MYTS 2016 (Vòng 1)Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 8Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 2Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 5Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại công ty TNHH Mizuho Precision Việt NamTruyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 12Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 13Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 18
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập