Các giao thức tầng IP

Các giao thức tầng mạng

Các giao thức tầng mạng
... tiếp  Giao thức IP  Giao thức ICMP  Giao thức NAT Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ 17 Routed protocol -  Giao thức định tuyến (routed protocol):  qui định cách thức ... học tự nhiên TP Hồ Tầng mạng vs tầng vận chuyển  Tầng mạng: cung cấp kết nối logic host  Tầng vận chuyển: cung cấp kết nối logic tiến trình  Dựa trên, mở rộng dịch vụ tầng mạng Ví dụ: A gởi ... học Khoa học tự nhiên TP Hồ Nội dung  Giới thiệu  Định tuyến – chuyển tiếp  Giao thức IP  Giao thức ICMP  Giao thức NAT Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ 10 Định tuyến...
 • 36
 • 105
 • 0

Các giao thức tầng vận chuyển

Các giao thức tầng vận chuyển
... đóng gói theo giao thức tầng Transport Chuyển segment xuống tầng mạng (network layer)  Bên nhận: thực Phân kênh Phân rã segment thành thông điệp tầng ứng dụng Chuyển thông điệp lên tầng ứng dụng ... transport network tầng vận chuyển -  Thực thi end-system  Bên gởi: thực Dồn kênh     Nhận liệu từ tầng ứng dụng (từ socket)    Nhận segment từ tầng mạng Phân đoạn thông điệp tầng ứng dụng ... Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh physical n t physical router tầng vận chuyển - P2 P3 M M Process nhận? application P1 M Gởi đến Process? M Ht D D Ht H n D segment...
 • 21
 • 118
 • 0

Mô hình bảo mật thông tin cho các mạng máy tính giao thức TCP IP và giải pháp bảo mật ở các tầng khác nhau

Mô hình bảo mật thông tin cho các mạng máy tính  giao thức TCP IP và giải pháp bảo mật ở các tầng khác nhau
... nghiên cứu hình bảo mật thông tin cho mạng máy tính Quyển 2A: Giao thức TCP/ IP giải pháp bảo mật tầng khác Chủ trì nhóm nghiên cứu: ThS Đặng Hoà MụC LụC Phần I- Giao thức Mạng TCP/ IP Chơng Giới ... 10 102 Hình 1.1 Sự tăng Internet Chơng Cấu trúc phân tầng hình TCP/ IP 2.1 Cấu trúc hình TCP/ IP Trong văn thức chuẩn hoá việc miêu tả hình TCP/ IP nh hình gồm tầng, hình TCP/ IP thờng ... phép máy sử dụng TCP/ IP giao tiếp với máy có địa toàn mạng, mạng máy tính lớn nh mạng toàn cầu Bộ giao thức TCP/ IP chuẩn hoá giao thức tầng hớng đến tính ổn định, dễ sử dụng cho dịch vụ mạng...
 • 98
 • 316
 • 1

Các giao thức định tuyến cổng nội trong mạng IP

Các giao thức định tuyến cổng nội trong mạng IP
... tuyến tảng kỹ thuật định tuyến Đồ án tốt nghiệp Các giao thức định tuyến cổng nội mạng IP đa kiến thức mạng IP , định tuyến mạng IP giao thức định tuyến cổng nội mạng IP. Đồ án đợc xây dựng nhằm ... 3 -Giao thức thông tin định tuyến RIP: Tìm hiểu hệ thống tự trị, khái niệm giao thức định tuyến cổng nội giao thức định tuyến cổng ngoại mạng IP Mục đích chơng trình bày giao thức định tuyến cổng ... thuật định tuyến mạng điều đáng quan tâm Kĩ thuật định tuyến mạng IP gồm kĩ thuật định tuyến nội (định tuyến trong) kĩ thuật định tuyến ngoại (định tuyến ), giao thức định tuyến tảng kỹ thuật định...
 • 113
 • 869
 • 27

Lý thuyết mạng máy tính và các giao thức truyền thông, mô hình osi, tcp/ip

Lý thuyết mạng máy tính và các giao thức truyền thông, mô hình osi, tcp/ip
... thành mạng máy tính 1.1.1 Tại phải sử dụng máy tính Với khả to lớn máy tính cá nhân ngày mạng máy tính cần thiết? Mạng máy tính cần thiết mạng máy tính tăng hiệu giảm giá thành Mạng máy tính có ... pháp máy tính mạng bao gồm server client kiểm tra cáp để truyền liệu Hình 3.2 Máy tính truyền liệu mạng Chỉ máy tính nhận thấy cáp rỗi giao thông mạng truyền liệu Khi máy tính truyền liệu cáp máy ... mềm Trớc có mạng máy tính ngời sử dụng máy tính phải có riêng máy in, máy vẽ thiết bị ngoại vi khác Chỉ có cách để chia sẻ máy in ngồi máy tính nối với máy in Hình 1.2 Máy in với máy tính đơn lẻ...
 • 105
 • 1,545
 • 5

Ghép nối các mạng LAN bằng giao thức TCP IP.

Ghép nối các mạng LAN bằng giao thức TCP IP.
... ơn ! ghép nối mạng lan giao thức tcp/ ip CHơNG I Tìm hiểu Về MạNG CụC Bộ (LAN) Và NHU CầU GHéP NốI CHúNG 1.1 Giới thiệu mạng máy tính Về bản, mạng máy tính số máy tính đợc kết nối với theo cách ... Transport Network Data Link Physical Giao thức Tầng ứng dụng Trình diễn Giao thức Tầng Giao thức Tầng Giao thức Tầng Giao thức Tầng Giao thức Tầng Phiên Giao vận Mạng Liên kết liệu Vật lý Đờng truyền ... quan trọng mạng LAN việc ghép nối chúng thành mạng đa dịch vụ Trong đợt làm đồ án này, dới hớng dẫn, động viên thầy giáo Nguyễn Khắc Hng, em chọn đề tài "Ghép nối mạng LAN giao thức TCP/ IP" Đây...
 • 45
 • 362
 • 1

Các giao thức định tuyến cổng nội trong mạng IP

Các giao thức định tuyến cổng nội trong mạng IP
... “ Các giao thức định tuyến cổng nội mạng IP ” đưa kiến thức mạng IP , định tuyến mạng IP giao thức định tuyến cổng nội mạng IP. Đồ án xây dựng nhằm mục đích tự tìm hiểu, trang bị thêm kiến thức ... định tuyến RIP: Tìm hiểu hệ thống tự trị, khái niệm giao thức định tuyến cổng nội giao thức định tuyến cổng ngoại mạng IP Mục đích chương trình bày giao thức định tuyến cổng nội mạng IP sử dụng định ... định tuyến mạng điều đáng quan tâm Kĩ thuật định tuyến mạng IP gồm kĩ thuật định tuyến nội (định tuyến trong) kĩ thuật định tuyến ngoại (định tuyến ), giao thức định tuyến tảng kỹ thuật định tuyến...
 • 71
 • 651
 • 3

CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN CỔNG NỘI TRONG MẠNG IP

CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN CỔNG NỘI TRONG MẠNG IP
... NỘI DUNG ĐỒ ÁN Tổng quan mạng IP Các kĩ thuật định tuyến mạng IP Các giao thức định tuyến cổng nội mạng IP Phân tích so sánh đặc điểm RIP OSPF Kĩ thuật định tuyến trong mạng IP Giao thức IP ... định tuyến mạng IP Các phương pháp định tuyến Các thuật toán chọn đường Các loại giao thức định tuyến Giao thức IP Khái niệm: Giao thức không liên kết, có chức tầng mạng mô hình TCP /IP Chức giao ... trúc mạng Lựa chọn tuyến theo vectơ khoảng cách Có tốc độ hội tụ nhanh trạng thái liên kết 11 Các giao thức định tuyến cổng nội mạng IP Hệ thống tự trị Giao thức cổng nội giao thức cổng ngoại Giao...
 • 28
 • 374
 • 0

Bộ giao thức TCP/IP – Các giao thức và khuôn dạng dữ liệu chính

Bộ giao thức TCP/IP – Các giao thức và khuôn dạng dữ liệu chính
... thương mại chạy Bộ giao thức đặt tên theo hai giao thức TCP (Giao thức Điều khiển Giao vận) IP (Giao thức Liên mạng) Chúng hai giao thức định nghĩa Như nhiều giao thức khác, giao thức TCP/IP coi tập ... 2.4 Các giao thức khuôn dạng liệu tương ứng Trong phần ta xem xét giao thức khuôn dạng liệu giao thức TCP/IP Để dễ phân biệt ta xem xét tầng TCP/IP theo thứ tự từ lên 2.4.1 Ethernet Là giao thức ... hình dưới: Bộ giao thức TCP/IP Trần Ngọc Việt CNT46 ĐH 13 Chương I Cơ sở lý thuyết mạng máy tính 2.2 Đóng gói liệu TCP/IP Bộ giao thức TCP/IP dùng đóng gói liệu nhằm trừu tượng hóa giao thức dịch...
 • 52
 • 323
 • 2

ghép nối các mạng lan bằng giao thức tcp/ip

ghép nối các mạng lan bằng giao thức tcp/ip
... ơn ! ghép nối mạng lan giao thức tcp/ip CHơNG I Tìm hiểu Về MạNG CụC Bộ (LAN) Và NHU CầU GHéP NốI CHúNG 1.1 Giới thiệu mạng máy tính Về bản, mạng máy tính số máy tính đợc kết nối với theo cách ... Transport Network Data Link Physical Giao thức Tầng ứng dụng Trình diễn Giao thức Tầng Giao thức Tầng Giao thức Tầng Giao thức Tầng Giao thức Tầng Phiên Giao vận Mạng Liên kết liệu Vật lý Đờng truyền ... quan trọng mạng LAN việc ghép nối chúng thành mạng đa dịch vụ Trong đợt làm đồ án này, dới hớng dẫn, động viên thầy giáo Nguyễn Khắc Hng, em chọn đề tài "Ghép nối mạng LAN giao thức TCP/IP" Đây...
 • 45
 • 126
 • 0

Tài liệu Tại sao bạn cần phải có các hệ thống truyền thông liên lạc theo giao thức internet (IP)? pdf

Tài liệu Tại sao bạn cần phải có các hệ thống truyền thông liên lạc theo giao thức internet (IP)? pdf
... thoại’ theo công nghệ truyền thống sang sử dụng hệ thống công nghệ truyền thông liên lạc IP bạn cần phải thời gian cân nhắc kỹ lưỡng xác định yêu cầu cần thiết hệ thống truyền thông liên lạc ... dụng giao thức internet) quy mô hệ thống mạng mạng internet toàn cầu hệ thống mạng IP nội quan bạn VoIP giúp bạn giảm chi phí liên lạc các cú điện thoại’ truyền tải hệ thống mạng IP thay hệ thống ... với hệ thống Bạn gặt hái thành từ định đầu tư cho hệ thống truyền thông liên lạc IP nhân viên bạn không sử dụng hệ thống cách Và cần phải tiến hành tập huấn Hay chí nói cách quan trọng bận cần phải...
 • 7
 • 228
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN CỔNG NỘI TRONG MẠNG IP doc

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN CỔNG NỘI TRONG MẠNG IP doc
... ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN CỔNG NỘI TRONG MẠNG IP ...
 • 110
 • 338
 • 1

Giới thiệu về voice over IP, các giao thức liên quan

Giới thiệu về voice over IP, các giao thức liên quan
... audio,video,data thiết bị đầu cuối theo giao thức H245 MP thao tác xử lý,kết hợp,chuyển đổi bit liệu III .Các giao thức H323 tham chiếu tới Chuẩn H323 cung cấp giao thức phục vụ cho việc truyền liệu đa ... vào miền gatekeeper quản lý ,các điểm cuối phải đăng ký với gatekeeper để thông báo địa giao vận địa hình thức (địa hình thức số quay hệ thống có gatekeeper) Giao thức H225 RAS( Registration/Admission/Status ... thông,điều khiển giải phóng khỏi gatekeeper… -Các tin H323 RAS truyền gói tin UDP 11 Giao thức báo hiệu gọi H225 Giao thức H225 dùng để thiết lập liên kết điểm cuối (terminal H323, gateway) Do...
 • 16
 • 126
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần VINACOMMODITIESKinh nghiệm quản lý trong xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia ở thành phố Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ))Tìm hiểu về RAM chuẩn SDRAMbài tập vật lí 11NC toàn bộ chương trình có đáp ánCV europass CV tiếng anh cơ bảnCV classic CV tiếng anh cơ bảnQuản lý hoạt động thực hành biểu diễn của sinh viên nghệ thuật trường đại học Hạ Long (LV thạc sĩ))Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ))Cơ điện tử tự thiết kế lắp ráp 49 mạch điện thông minh chuyên về năng lượng mặt trời trần thế san, trần khánh thànhHướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC trần thế san, nguyễn ngọc phươngThiết kế mạch và lập trình PLC trần thế san, nguyễn ngọc phươngĐề tài phụ gia trong nước giải khát luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpSO SÁNH BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN VÀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNquá trình keo tụ tạo bôngMẫu đơn xin việc hành chính văn phòngĐề thi HSG Vật Lý 6 Huyện đô lươngKHẮC PHỤC NHỮNG BẤT ĐỒNG VỀ NHÃN HIỆU VÀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ KHI HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT-TPP) ĐƯỢC VẬN HÀNHKIỂM ĐỊNH VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT CỦA VĂN HÓA TÁC ĐỘNG ĐẾN MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA HÀNH KHÁCHBai tap ve cau bi dong lop 8Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ chuyển hành khách của doanh nghiệp tư nhân VL Vương Phú (LV thạc sĩ))
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập