Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện quảng điền tỉnh TT huế

luận văn tốt nghiệp phân tích thực trạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư phát triển việt nam chi nhánh tỉnh trà vinh

luận văn tốt nghiệp phân tích thực trạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh tỉnh trà vinh
... chi nhánh Trà Vinh CHƯƠNG GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH TRÀ VINH 3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH TRÀ VINH ... Lịch sử hình thành phát triển: Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển tỉnh Trà Vinh chi nhánh Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam Tên đầy đủ: Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Tên giao dịch ... dụng BIDV chi nhánh Trà Vinh CHƯƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH TRÀ VINH 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA BIDV TRÀ VINH QUA...
 • 90
 • 134
 • 0

phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư phát triển việt nam – chi nhánh đồng tháp – phòng giao dịch tháp mười năm 2007 - 2009

phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh đồng tháp – phòng giao dịch tháp mười năm 2007 - 2009
... “ Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp Phòng giao dịch Tháp Mười năm 2007 - 2009 Đề tài tập trung phân tích đánh giá kết đạt hoạt động ... 3.1.3 Ngân hàng Đầu Phát triển Đồng Tháp - Phòng Giao Dịch Tháp Mười Ngân hàng Đầu Phát triển khu vực Tháp Mười chi nhánh cấp trực thuộc chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển tỉnh Đồng Tháp ... cao hiệu hoạt động tín dụng Phòng giao dịch Tháp Mười trực thuộc Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp hoạt động không mục đích Phòng giao dịch Tháp Mười không ngừng đổi hoàn...
 • 95
 • 211
 • 0

phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư phát triển việt nam chi nhánh tây nam

phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh tây nam
... ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH TÂY NAM 20 3.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP đầu phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Nam .20 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển ... PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH TÂY NAM 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam- chi nhánh Tây Nam - Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Đầu Phát ... NGỌC NGHĨA MSSV: 5095631 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY NAM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: Tài Ngân hàng Mã số ngành: 52340201...
 • 114
 • 202
 • 0

luận văn tốt nghiệp phân tích tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng đầu tư phát triển việt nam chi nhánh hậu giang

luận văn tốt nghiệp phân tích tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hậu giang
... GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẬU GIANG 71 5.1 ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẬU GIANG ... NHÂN Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẬU GIANG 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN 4.1.1 Phân tích ... chọn đề tài “ Phân tích hoạt động tín dụng ngân hàng Đầu Phát Triển Việt Nam chi nhánh Hậu Giang , để từ đưa số giải pháp nâng cao hiệu tín dụng ngân hàng BIDV chi nhánh Hậu Giang 1.1.2 Căn...
 • 94
 • 179
 • 0

Phân tích THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiêp phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

Phân tích THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiêp và phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp
... Minh Thông www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp Tóm lại: Qua phân tích cho thấy hoạt động tín dụng Ngân hàng không tránh khỏi rủi ro tính ... Minh Thông www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH CHO VAY Bên cạnh việc gia tăng nguồn vốn huy động lên cao, Ngân hàng ... www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp Bảng 2: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH NHN 0&PTNT HUYỆN CAO LÃNH QUA NĂM (2006 – 2008) ĐVT: Triệu đồng...
 • 35
 • 188
 • 0

luận văn tốt nghiệp phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn - chi nhánh huyện mỏ cày, tỉnh bến tre

luận văn tốt nghiệp phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh huyện mỏ cày, tỉnh bến tre
... i ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn - chi nhánh huy n M Cày, t nh B n Tre làm lu n văn t t nghi p GVHD: Nguy n Th Kim Phư ng -1 - SVTH: Nguy n Thanh Th o Phân tích hi u qu ho t ng tín ... s chính: S 04 - Trung T - ng a - Hà N i M i thành ph , t nh có m t chi nhánh tr c thu c hay Ngân hàng khu v c Ban lãnh o i u hành chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn Vi t Nam ... Nguy n Th Kim Phư ng -1 0- SVTH: Nguy n Thanh Th o Phân tích hi u qu ho t ng tín d ng t i Agribank M Cày CHƯƠNG KHÁI QUÁT V CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN HUY N M CÀY (AGRIBANK...
 • 74
 • 134
 • 0

phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn - chi nhánh huyện mỏ cày, tỉnh bến tre

phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh huyện mỏ cày, tỉnh bến tre
... i ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn - chi nhánh huy n M Cày, t nh B n Tre làm lu n văn t t nghi p GVHD: Nguy n Th Kim Phư ng -1 - SVTH: Nguy n Thanh Th o Phân tích hi u qu ho t ng tín ... s chính: S 04 - Trung T - ng a - Hà N i M i thành ph , t nh có m t chi nhánh tr c thu c hay Ngân hàng khu v c Ban lãnh o i u hành chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn Vi t Nam ... Nguy n Th Kim Phư ng -1 0- SVTH: Nguy n Thanh Th o Phân tích hi u qu ho t ng tín d ng t i Agribank M Cày CHƯƠNG KHÁI QUÁT V CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN HUY N M CÀY (AGRIBANK...
 • 74
 • 153
 • 0

phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư phát triển việt nam chi nhánh tỉnh trà vinh

phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh tỉnh trà vinh
... t%nh Trà Vinh phát tri n 3.2 KHÁI QUÁT V NGÂN HÀNG UT VÀ PHÁT TRI N VI T NAM CHI NHÁNH T NH TRÀ VINH 3.2.1 L/ch s4 hình thành phát tri n: Ngân hàng Ngân hàng u t Phát tri n chi nhánh t%nh Trà Vinh ... Di u Hi n Phân tích ho t ng tín d ng t i BIDV Trà Vinh Ch PHÂN TÍCH HO T Lu n v n t t nghi p ng NG TÍN D NG T I NGÂN HÀNG UT VÀ PHÁT TRI N VI T NAM CHI NHÁNH T NH TRÀ VINH 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH ... Phát tri n ngu+n nhân l5c: 31 Ch ng PHÂN TÍCH HO T NG TÍN D NG T I NGÂN HÀNG 'U T VÀ PHÁT TRI(N VI T NAM CHI NHÁNH T)NH TRÀ VINH 32 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY NG V6N C/A BIDV TRÀ VINH...
 • 84
 • 118
 • 0

luận văn ngân hàng phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xã vĩnh long tỉnh vĩnh long

luận văn ngân hàng phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã vĩnh long tỉnh vĩnh long
... bàn thị Vĩnh Long Mọi hoạt động tất chi nhánh điều chịu quản lí, đạo Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn tỉnh Vĩnh Long Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn thị Vĩnh Long, ... tài: Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Thị Vĩnh Long Tỉnh Vĩnh Long làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp để hiểu sâu lĩnh vực tín dụng phát triển ... NÔNG THÔN THỊ XÃ VĨNH LONG 3.1 MỘT SỐ TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỊ XÃ VĨNH LONG : 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển...
 • 81
 • 63
 • 0

luận văn tài chính phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện hòa bình, tỉnh bạc liêu

luận văn tài chính phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện hòa bình, tỉnh bạc liêu
... i @ Ngân Hàng Nông Nghi p nghiên n Nông Thôn huy n Vĩnh L i n ngày 01/01/2006, Ngân hàng th c i tên thành Ngân Hàng Nông Nghi p Phát Tri n Nông Thôn huy n Hòa Bình Ngân hàng Nông nghi p Phát ... Ngân hàng, c bi t h th ng Ngân hàng Trung tâm Học liệu ĐH Cần Nông Thôn .Tài liệu học tập Phát Tricứu Nông Nghi p Phát Tri n Thơ @ Ngân hàng Nông Nghi p nghiên n Nông Thôn Vi t Nam ngân hàng ... Hòa Bình Tr s : qu c l 1A, th tr n Hòa Bình, huy n Hòa Bình, t nh B c Liêu i n tho i : 0781.880194; Fax : (0781) 880399 Ngân hàng Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn huy n Hòa Bình, t nh B c Liêu...
 • 91
 • 47
 • 0

luận văn kế toán phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện đông hải tỉnh bạc liêu

luận văn kế toán phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đông hải tỉnh bạc liêu
... tích hiệu hoạt động tín dụng NHNo&PTNT huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN ĐÔNG HẢI TỈNH BẠC LIÊU 3.1 ... Trương Văn Thật Phân tích hiệu hoạt động tín dụng NHNo&PTNT huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu CHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN ... - Phân tích thực trạng Ngân hàng kết đạt từ hoạt động tín dụng NHNo&PTNT huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu qua năm từ 20062008 - Phân tích tính hiệu hoạt động tín dụng NHNo&PTNT huyện Đông Hải tỉnh...
 • 77
 • 68
 • 0

phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp pháttriển nông thôn huyện cái bè tỉnh tiền giang

phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và pháttriển nông thôn huyện cái bè tỉnh tiền giang
... tài Phân tích hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Huyện Cái Tỉnh Tiền Giang thực năm 2012 nhằm phân tích thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông Nghiệp ... Mục tiêu chung: Phân tích đánh giá hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Huyện Cái Tỉnh Tiền Giang, từ đề giải nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Ngân Hàng (NH) thời ... giá hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng thời gian nghiên cứu Ngoài ra, Tác giả tiến hành phân tích số tín dụng Ngân hàng nông nghiệp huyện Cái từ 2009-2011 để thấy rõ hiệu hoạt động tín dụng: ...
 • 95
 • 100
 • 0

phân tích rủi ro hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện tân hiệp - tỉnh kiên giang

phân tích rủi ro hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện tân hiệp - tỉnh kiên giang
... 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích rủi ro hoạt động tín dụng Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Huyện Tân Hiệp Kiên Giang, từ nhằm hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng đề giải pháp ... CHƯƠNG RỦI RO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG No&PTNT HUYỆN TÂN HIỆP Hoạt động tín dụng Ngân hàng bao gồm hai nghiệp vụ huy động vốn cho vay Trong hai nghiệp vụ này, rủi ro thường gặp NHTM rủi ro ... cao hiệu hoạt động tín dụng Ngân Hàng 4.3 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG No&PTNT TÂN HIỆP TRÊN PHƯƠNG DIỆN RỦI RO LÃI SUẤT VÀ RỦI RO TÍN DỤNG Rủi ro tiềm ẩn hoạt động kinh...
 • 60
 • 49
 • 0

phân tích kết quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện trần đề – tỉnh sóc trăng

phân tích kết quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện trần đề – tỉnh sóc trăng
... VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN TRẦN ĐỀ 3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN TRẦN ĐỀ 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển ... : Ngân hàng huyện, thị, ngân hàng cấp phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Trần Đề chi nhánh trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng Ngân ... KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TRIỆU THỊ THANH HOA MSSV: 4104515 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN TRẦN ĐỀ TỈNH SÓC TRĂNG LUẬN...
 • 71
 • 66
 • 0

phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh sóc trăng

phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh sóc trăng
... 3: Phân tích hiệu hoạt đông tín dụng Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Sóc Trăng  Chương 4: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông ... KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN TẤN PHÁT MSSV: 4114287 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG CHUYÊN ĐỀ NGÂN HÀNG Mã ...  Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Sóc Trăng giai đoạn năm 2011-T6.2014  Đánh giá khái quát hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển...
 • 82
 • 14
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namluận văn tốt nghiệp đề tài giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nambáo cáo về hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển đồng thápđịnh hướng hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam giai đoạn 2005 2010một số giải pháp cụ thể nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển lâm đồngtình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng nam á và chi nhánh thị nghèvận dụng một số phương pháp thống kê phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam giai đoạn 20062009cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động tín dụng của ngân hàng đầu tư và phát triểnluận văn tốt nghiệp phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và pháp triển nông thônphân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện lấp vòtình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng công thương gia đoạn 2010 2012phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thônluận văn nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thành phố ninh bìnhkiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện vĩnh cửu pdfhoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt namGiữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị LTVC lớp 4 số 8Mở rộng vốn từ du lịch thám hiểm LTVC lớp 4 số 10Mở rộng vốn từ du lịch thám hiểm LTVC lớp 4 số 14Câu khiến LTVC lớp 4 số 1Mở rộng vốn từ du lịch thám hiểm LTVC lớp 4 số 3Mở rộng vốn từ du lịch thám hiểm LTVC lớp 4 số 9Cách đặt câu khiến LTVC lớp 4 số 16Cách đặt câu khiến LTVC lớp 4 số 15Luyện tập bảng nhân 6Câu cảm LTVC lớp 4 số 3Mở rộng vốn từ du lịch thám hiểm LTVC lớp 4 số 2TRIỆU và lớp TRIỆUCâu khiến LTVC lớp 4 số 4Câu khiến LTVC lớp 4 số 9YẾN tạ tấnCopy of DE KT 1 TIET GD7 112 13Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị LTVC lớp 4 số 10Câu khiến LTVC lớp 4 số 2TIẾT 158 ôn tập về BIỂU đồƯỚC CHUNG lớn NHẤT
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập