Thực trạng tiếp cận và sử dụng nguồn vốn tín dụng của các hộ sản xuất tại xã thủy tân – thị xã hương thủy – tỉnh thừa thiên huế

THỰC TRẠNG TIẾP cận sử DỤNG NGUỒN vốn tín DỤNG của các hộ sản XUẤT tại THỦY tân, THỊ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THỰC TRẠNG TIẾP cận và sử DỤNG NGUỒN vốn tín DỤNG của các hộ sản XUẤT tại xã THỦY tân, THỊ xã HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
... .49 CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG TIẾP CẬN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CỦA CÁC HỘ SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 50 3.1 TÌNH HÌNH TIẾP CẬN NGUỒN VỐN CỦA CÁC HỘ SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THỦY TÂN ... tiếp cận tín dụng hiệu sử dụng nguồn vốn tín dụng - Tìm hiểu hệ thống tín dụng nơng thơn thị Hương Thủy mà đặc biệt Thủy Tân - Đánh giá khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng hiệu sử dụng nguồn vốn ... trình tiếp cận nguồn vốn người dân góc độ thân họ từ nhà cung cấp tín dụng, tơi chọn đề tài: Thực trạng tiếp cận sử dụng nguồn vốn tín dụng hộ sản xuất Thủy Tân – Thị Hương Thủy Tỉnh Thừa...
 • 112
 • 335
 • 3

Thực trạng tiếp cận sử dụng các biện pháp tránh thai một số yếu tố liên quan của bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại 8 tỉnh duyên hải nam trung bộ năm 2013 - 2014

Thực trạng tiếp cận và sử dụng các biện pháp tránh thai và một số yếu tố liên quan của bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại 8 tỉnh duyên hải nam trung bộ năm 2013 - 2014
... thuyết nghiên cứu thực trạng sử dụng tiếp cận biện pháp tránh thai số yếu tố liên quan đến sử dụng biện pháp tránh thai mẹ dƣới tuổi tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ năm 2 013 -2 014 đƣợc xây dựng ... Duyên hải Nam Trung Bộ nƣớc 3 MỤC TIÊU Mô tả thực trạng tiếp cận sử dụng biện pháp tránh thai mẹ dƣới tuổi tỉnh duyên hải Nam trung 2 013 – 2 014 Xác định số yếu tố liên quan đến việc sử dụng ... tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2 013 2 014 ” đƣợc thực với mục tiêu: (1) Mô tả thực trạng tiếp cận sử dụng BPTT mẹ dƣới tuổi, (2) Xác định số yếu tố liên quan đến việc sử dụng BPTT mẹ có...
 • 120
 • 276
 • 0

Khảo sát thực trạng tiếp cận sử dụng thuốc thiết yếu tại một số trạm y tế thuộc tỉnh nam định

Khảo sát thực trạng tiếp cận và sử dụng thuốc thiết yếu tại một số trạm y tế xã thuộc tỉnh nam định
... y tế thuộc tình Nam Định ”, với mục tiêu: Mô tả tình hình tiếp cận thuốc thiết y u trạm y tế thuộc tỉnh Nam Định năm 2006 Khảo sát việc sử dụng thuốc thiết y u trạm y tế thuộc tỉnh Nam ... tế xã: Trưởng trạm y tế, người bán thuốc qu y thuốc trạm y tế —Kiến thức, kỹ tiếp cận sử dụng thuốc, TTY tuyến — Các y u tố ảnh hưởng đến tình hình tiếp cận sử dụng thuốc, TTY trạm y tế tỉnh ... ngành y tế chia thành tuyến: - Tuyến y tế trung ương - Tuyến y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: sở y tế - Tuyến y tế huyện, quận, thị - Tuyến y tế xã, phường (y tế sở) * Khái niệm: Y tế...
 • 81
 • 182
 • 2

THỰC TRẠNG CUNG cấp sử DỤNG DỊCH vụ KHÁM CHỮA BỆNH tại BỆNH VIỆN đa KHOA HUYỆN văn yên, TỈNH yên bái

THỰC TRẠNG CUNG cấp và sử DỤNG DỊCH vụ KHÁM CHỮA BỆNH tại BỆNH VIỆN đa KHOA HUYỆN văn yên, TỈNH yên bái
... giá thực trạng cung cấp sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái năm 2011 ĐốI TƯợNG PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU * Đối tượng: Đại diện Ban giám đốc Bệnh viện, ... tế hay không? Thực trạng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh viện nào? Những khó khăn thuận lợi việc cung cấp sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh bệnh viện gì? Hiện chưa có nghiên cứu đề cấp đến Để trả ... Nhóm số cung cấp sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh * Phương pháp thu thập số liệu: - Hồi cứu số liệu thứ cấp sổ sách, báo cáo lưu trữ Bện viện Đa khoa huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái Kết ghi chép vào phiếu...
 • 5
 • 179
 • 3

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc vay vốn tín dụng của các hộ sản xuất ngành nghề nông thôn ở huyện hòa thành tỉnh tây ninh

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc vay vốn tín dụng của các hộ sản xuất ngành nghề nông thôn ở huyện hòa thành tỉnh tây ninh
... HOÀNG ANH TU N PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NHăH VI C VAY V N TÍN D NG C A CÁC H NGÀNH NGH NÔNG THÔN NGă N S N XU T HUY N HÒA THÀNH, T NH TÂY NINH Chuyên ngành: Chính sách công Mã chuyên ngành: 60340402 ... VÀ TI P C N NGU N V N TÍN D NG C A CÁC H S N XU T NGÀNH NGH NÔNG THÔN HUY N HÒA THÀNH - T NH TÂY NINH 31 3.1 Tình hình phát tri n kinh t huy n Hòa Thành t nh Tây Ninh .31 3.1.1 n ... t, m mang ngành ngh , nâng cao thu nh p ó lƠ lỦ tác gi ch n nh h đ tài: "Phân tích nhân t xu t ngành ngh nông thôn ng đ n vi c vay v n tín d ng c a h s n huy n Hòa Thành, t nh Tây Ninh" M cătiêuănghiênăc...
 • 79
 • 59
 • 0

Thực trạng tiếp nhận sử dụng nguồn vốn ODA ở Việt Nam những năm gần đây

Thực trạng tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn ODA ở Việt Nam những năm gần đây
... sâu hơn, toàn diện ODA, nhóm lựa chọn nghiên cứu đề tài: Thực trạng tiếp nhận sử dụng nguồn vốn ODA Việt Nam năm gần đây nhằm sâu, làm rõ thực trạng thu hút sử dụng ODA Việt Nam, qua kiến nghị ... chung nguồn vốn ODA Chương Thực trạng tiếp nhận sử dụng vốn ODA Việt Nam năm gần I Thực trạng tiếp nhận ODA Tình hình cam kết, ký kết giải ngân Phạm Thị Thu Phương Các nhà tài trợ cung cấp ODA ... pháp nâng cao hiệu huy động sử dụng nguồn vốn ODA Kết cấu thảo luận gồm chương: Chương I: Cơ sở lý luận chung ODA Chương II: Thực trạng tiếp nhận sử dụng ODA Việt Nam năm gần Chương III: Một số kiến...
 • 23
 • 382
 • 9

Thực trạng quản lý sử dụng đất đai trong lâm nghiệp ở Cự Đồng - Thanh Sơn - Phú Thọ

Thực trạng quản lý và sử dụng đất đai trong lâm nghiệp ở xã Cự Đồng - Thanh Sơn - Phú Thọ
... cứu - UBND Cự Đồng - Thanh Sơn - Phú Thọ CHƯƠNG I - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRONG LÂM NGHIỆP I KHÁI NIỆM, VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẤT ĐAI TRONG LÂM NGHIỆP 1.1 Khái niệm: Quản ... với quản sử dụng đất đai địa phương hợp thành hệ thống quản sử dụng đất đai hoàn chỉnh 40 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP XÃ CỰ ĐỒNG, HUYỆN THANH SƠN TỈNH PHÚ THỌ ... môn nghiệp vụ III THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP XÃ CỰ ĐỒNG - THANH SƠN - PHÚ THỌ - Tổng diện tích đất tự nhiên 1651ha = 100% Trong : - Đất Nông nghiệp : 335,03 = 20.29% - Đất Lâm...
 • 62
 • 868
 • 3

Thực trạng quản lí sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Quài Nưa huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên

Thực trạng quản lí và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
... Thực trạng quản sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Quài Nưa huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu thực trạng quản sử dụng đất nông nghiệp ... “nguyên tắc sử dụng quan điểm sử dụng đất nông nghiệp sử dụng để phục vụ cho nghiên cứu - Luận văn nghiên cứu hiệu quản sử dụng đất nông nghiệp Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên có ... nghiên cứu - Nghiên cứu thực trạng quản sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Quài Nưa huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên - Những kết đạt hạn chế trình sử dụng đất - Các mô hình sử dụng đât hiệu - Đề...
 • 77
 • 138
 • 0

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở PHƯỜNG HƯƠNG CHỮ,THỊ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở PHƯỜNG HƯƠNG CHỮ,THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
... canh tác phường Hương Chữ Là phường có truyền thống sản xuất nông nghiệp, loại hình sử dụng đất mang đặc điểm vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh Diện tích đất nông nghiệp toàn 1044.63 ha, ... tích đất tự nhiên Đất nông nghiệp 1.1 Đất sản xuất NN 1.1.1 Đất trồng năm 1.1.1.1 Đất trồng lúa 1.1.1.2 Đất trồng năm khác 1.1.2 Đất trồng lâu năm 1.2 Đất lâm nghiệp 1.2.1 Đất rừng sản xuất 1.2.2 ... 2.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp Số liệu thống kê đất đai năm 2013, tổng diện tích tự nhiên toàn phường Hương Chữ 1585,00 ha, đó: - Đất nông nghiệp là: 1135,90 - Đất phi nông nghiệp là:...
 • 30
 • 545
 • 6

Slide THỰC TRẠNG VIỆC làm THU NHẬP của LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HƯƠNG TOÀN, THỊ HƯƠNG TRÀ,TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Slide THỰC TRẠNG VIỆC làm và THU NHẬP của LAO ĐỘNG NÔNG THÔN xã HƯƠNG TOÀN, THỊ xã HƯƠNG TRÀ,TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
... tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động  THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN XÃ HƯƠNG TOÀN, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu ... tỉnh Thừa Thiên Huế không nằm thực trạng chung Vì vậy, chọn đề tài Thực trạng việc làm thu nhập lao động nông thôn Hương Toàn, thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU ... 2012) THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG XÃ HƯƠNG TOÀN * THỰC TRẠNG THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG XÃ HƯƠNG TOÀN Cơ cấu thu nhập lao động theo ngành nghề BẢNG 11: CƠ CẤU THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG...
 • 24
 • 379
 • 0

Đánh giá hiệu quả đề xuất hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng ven biển thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng ven biển thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
... vùng đồng ven biển thị Hương Trà - Đánh giá trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, cấu trồng vùng nghiên cứu - Đánh giá hiệu sử dụng đất số loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp vùng đồng ... - Đất sản xuất nông nghiệp vùng đồng ven biển thị Hương Trà có đặc điểm gì? - Hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp thị Hương Trà sao? Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất sản xuất nông ... xuất hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp vùng đồng ven biển thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích - Đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp vùng...
 • 138
 • 1,065
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nhóm giải pháp tăng cường tuyên truyền để khuyến khích sự tiếp cận và sử dụng của các thể nhân đối với các dvnh đặc biệt là các dvnh mớiii thực trạng tiếp nhận và sử dụng oda của nhật bản ở việt namthực trạng quản lý và sử dụng chi ngân sách nhà nước tại các cácbệnh viện công trên địa bàn tỉnh tây ninhtiếp cận và chia sẻ nguồn thông tin về sức khỏe sinh sảnthực trạng phát triển làng nghề truyền thống thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế giai đoạn 2009 2013điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển của các làng nghề truyền thống ở thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huếnhận xét về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển của làng nghề truyền thống ở thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huếđánh giá chung về sự phát triển của các làng nghề truyền thống ở thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huếthực trạng thu hút và sử dụng nguồn vốn odathực trạng đào tạo và sử dụng nguồn nhân lựcthực trạng thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tp hồ chí minhthực trạng đánh giá và sử dụng cán bộthực trạng thu hút và sử dụng nguồn vốn oda tại việt namthực trạng huy động và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức oda của việt nam giai đoạn 2006 2010cấp đầy đủ và xác thực thông tin về việc tiếp cận và sử dụng vốn odaBIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG NHẬN BIẾT VÀ THỂ HIỆN CẢM XÚC CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHBIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP BỐN THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHBIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN U MINH, TỈNH CÀ MAUBƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT NGUỒN GỐC CHÓ PHÚ QUỐC DỰA TRÊN VÙNG NHIỄM SẮC THỂ YCÁC NHÓM ĐỒNG PHÔI TÔPÔ VÀ KHÔNG GIAN TÍCH CỦA NỬA – HÌNH HỘPtóm tắt CẢI BIÊN BỘ CÔNG CỤ ASQ-3 NHẰM SÀNG LỌC PHÁT HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ TRẺ TỪ 14 ĐẾN 24 THÁNG TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHCAO BÁ QUÁT – LƯƠNG TÂM VÀ KHÍ PHÁCH QUA THƠ CHỮ HÁNCHẤT LƯỢNG DÂN SỐ QUẬN BÌNH TÂN (TP. HỒ CHÍ MINH) TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓACHIM TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH NGƯỜI VIỆTtóm tắt CHÍNH SÁCH CỦA VUA MINH MẠNG ĐỐI VỚI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở MIỀN TRUNGĐẶC ĐIỂM TẢN VĂN NGUYỄN VĨNH NGUYÊNĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG SAI SỐ CỦA CÁC THÔNG SỐ TRONG PHÂN TÍCH KÍCH HOẠT DÙNG PHƯƠNG PHÁP K0DẠY HỌC KHÁI NIỆM TÍCH PHÂN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠMDẠY HỌC XÁC SUẤT - THỐNG KÊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC YĐỊNH LÝ MINIMAX VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU SỰ TỒN TẠI NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN BIÊNĐÓNG GÓP CỦA PHỤ NỮ NINH THUẬN TRONG SỰ NGHIỆP KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954 – 1975)GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT-HOA Ở SÀI GÒNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ THẾ KỈ XVII ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XXIHÀM NGÔN TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HUY THIỆPHIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH HÀ TĨNHKHẢ NĂNG SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH LỚP 5 MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập