Sản xuất và tiêu thụ hoa ở xã phú mậu huyện phú vang thừa thiên huế

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TIÊU THỤ CHUỐI HƯƠNG PHÚ, HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... nghiệp xã; - Đánh giá tình hình sản xuất tiêu thụ chuối hộ điều tra thuộc Hương Phú; - Đề xuất số giải pháp nhằm bước nâng cao hiệu sản xuất tiêu thụ chuối địa bàn Hương Phú Kết nghiên cứu ... sử dụng phương pháp thống kê; phương pháp phân tích so sánh 2.2 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá tổng quát tình hình sản xuất chuối Hương Phú; - Mô tả đặc trưng kinh tế - hội hộ sản xuất nông ... Đà Nẵng Kênh kênh tiêu thụ chủ đạo sản phẩm chuối địa bàn, chiếm đến 90% tổng sản lượng chuối tiêu thụ chuỗi Đa số chuối tiêu thụ kênh chuối bà lùn, sau người dân thu hoạch, chuối bán cho người...
 • 12
 • 1,086
 • 2

Luận văn thạc sĩ phát triển sản xuất tiêu thụ hoa huyện sa pa tỉnh lào cai

Luận văn thạc sĩ phát triển sản xuất và tiêu thụ hoa ở huyện sa pa tỉnh lào cai
... hoa c a huy n Sa Pa t nh Lào Cai 102 4.2.1 Phương hư ng 102 4.2.2 Phương hư ng phát tri n hoa ñ n 2015 4.2.3 M t s gi i pháp phát tri n s n xu t tiêu th hoa huy n Sa Pa huy n Sa Pa 103 t nh Lào ... gi ng v i Sa Pa nên r t thu n l i cho phát tri n s n xu t hoa v y nên Lào Cai c n khai thác phát huy h t ti m c a ñ a phương V s n xu t hoa lan, hoa lan Lào Cai m i ch ñư c s n xu t Sa Pa B c Hà ... 4.2.1 Di n tích hoa c t cành phân theo xã Sa Pa 37 38 67 4.2.2 Di n tích hoa c t cành lo i Sa Pa 67 4.2.3 S lư ng hoa c t cành lo i Sa Pa 68 4.3 Tình hình s n xu t hoa lan Sa Pa 4.4 ð u tư chi...
 • 128
 • 485
 • 6

Nghiên cứu phát triển sản xuất tiêu thụ hoa huyện văn lâm, tỉnh Hưng Yên

Nghiên cứu phát triển sản xuất và tiêu thụ hoa ở huyện văn lâm, tỉnh Hưng Yên
... hỡnh thnh ngh tr ng hoa v bỏn hoa T nh ng v n hoa riờng r t p h p d n thnh nh ng vựng chuyờn canh tr ng hoa, lng hoa, trang tr i hoa, cụng ty tr ng v kinh doanh hoa c nh theo h ng tiờu th n i ... u cú 330 (chi m 66% di n tớch tr ng hoa ton huy n, chi m 84,6% di n tớch canh tỏc ton xó), ch y u tr ng hoa cỳc, hoa h ng, hoa ủ ng ti n, hoa ly Ngoi ra, hoa ủ c tr ng t p trung m t s huy n ngo ... i hoa ủ mu s c nh hoa H ng, hoa c m ch ng, hoa Cỳc v t ủõy hoa ủ c phõn ph i ủ n g p cỏc ch Bng C c, Thỏi Lan Chớnh ph Thỏi Lan ủang n l c ủ xỳc ti n ho t ủ ng qu ng bỏ s n xu t v tiờu th hoa...
 • 123
 • 251
 • 1

PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TIÊU THỤ HOA HUYỆN SA PA TỈNH LÀO CAI

PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ HOA Ở HUYỆN SA PA TỈNH LÀO CAI
... tiễn phát triển sản xuất tiêu thụ sản phẩm nói chung, tiêu thụ hoa nói riêng + Đánh giá thực trạng phát triển sản xuất tiêu thụ hoa huyện Sa pa, nhân tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất tiêu thụ ... phát triển sản xuất tiêu thụ hoa huyện thời gian qua, từ tìm yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất tiêu thụ, làm sở đề xuất giải pháp phát triển sản xuất tiêu thụ hoa huyện thời gian tới - Mục tiêu ... hoa huyện Sa Pa 93 4.2 Phương hướng giải pháp phát triển sản xuất tiêu thụ hoa huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai 102 4.2.1 Phương hướng 102 4.2.2 Phương hướng phát triển hoa...
 • 128
 • 291
 • 0

điều tra tình hình sản xuất tiêu thụ nấm tại phú lương huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế

điều tra tình hình sản xuất và tiêu thụ nấm tại xã phú lương huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế
... hình sản xuất nấm Phú Lương huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế - Tìm hiểu hiệu việc trồng nấm Phú Lương huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế - Tìm hiểu thị trường tiêu thụ nấm Phú Lương huyện ... nghiên cứu: - Điều tra điều kiện tự nhiên Phú Lương: - Điều tra tình hình kinh tế hội Phú Lương: - Điều tra tình hình sản xuất nông nghiệp xã: - Điều tra tình hình sản xuất nấm xã: - Tìm ... hiểu hiệu việc sản xuất nấm: - Điều tra tình hình tiêu thụ nấm hộ xã: - Đánh giá tình hình sản xuất tiêu thụ nấm xã: - Đề xuất số giải pháp thích hợp nhằm phát triển nghề sản xuất nấm xã: 3.3 Phương...
 • 60
 • 525
 • 2

Giải pháp phát triển sản xuất tiêu thụ hành tại Phúc Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ hành tại xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
... "Giải pháp phát triển sản xuất tiêu thụ hành Phúc Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu, đánh giá thực trạng sản xuất tiêu thụ ... thụ hành địa bàn Phúc Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, từ tìm yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất tiêu thụ hành địa bàn, nhằm đề xuất giải pháp cụ thể có tính khả thi nhằm phát triển sản xuất ... Phúc Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu đề tài đưa là: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng sản xuất tiêu thụ hành địa bàn Phúc Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh...
 • 95
 • 303
 • 0

Đánh giá hiệu quả công tác khuyến nông trong sản xuất tiêu thụ lúa tại Mường Than - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu.

Đánh giá hiệu quả công tác khuyến nông trong sản xuất và tiêu thụ lúa tại xã Mường Than - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu.
... nhiên - kinh tế hội Mường Than - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu - Nghiên cứu thực trạng sản xuất, tiêu thụ phát triển lúa Mường Than - Đánh giá hiệu khuyến nông việc sản xuất, tiêu thụ lúa ... thụ lúa Mường Than - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu khuyến nông việc sản xuất tiêu thụ lúa địa bàn Mường Than - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu 1.4 ... Nguyên tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá hiệu công tác khuyến nông sản xuất tiêu thụ lúa Mường Than - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu” 3 1.2 Mục đích nghiên cứu Đánh giá hiệu công tác khuyến...
 • 64
 • 179
 • 1

Đánh giá hiệu quả sản xuất tiêu thụ chè tại Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Đánh giá hiệu quả sản xuất và tiêu thụ chè tại xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
... - hội Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái - Nghiên cứu thực trạng sản xuất chè Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái - Nghiên cứu tình hình tiêu thụ thị trường tiêu thụ chè địa bàn ... cạnh sản xuất thị trường tiêu thụ sản phẩm Trong sản xuất chè Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, vấn đề tiêu thụ sản phẩm quan trọng cần thiết Chính thực đề tài: Đánh giá hiệu sản xuất tiêu ... Tình hình tiêu thụ chè Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 65 Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM 68 NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHÈ TẠI XÃ YÊN HỢP ...
 • 106
 • 173
 • 1

Tìm hiểu mối liên kết kinh tế trong sản xuất tiêu thụ ngô tại Vĩnh ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Tìm hiểu mối liên kết kinh tế trong sản xuất và tiêu thụ ngô tại xã Vĩnh ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
... triển sản xuất ngô địa phương ổn định theo hướng sản xuất hàng hoá 4.2 Thực trạng mối liên kết kinh tế sản xuất tiêu thụ ngô Vĩnh Ninh 4.2.1 Mối quan hệ liên kết kinh tế sản xuất tiêu thụ ngô ... thực tiễn liên kết sản xuất tiêu thụ ngô - Đánh giá thực trạng mối liên kết kinh tế sản xuất tiêu thụ ngô - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến liên kết kinh tế sản xuấttiêu thụ ngô - Đề xuất khuyến ... Tìm hiểu mối liên kết kinh tế sản xuất tiêu thụ ngô Vĩnh ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở nghiên cứu thực trạng mối liên kết kinh...
 • 108
 • 210
 • 2

Giải pháp phát triển sản xuất tiêu thụ hoa, cây cảnh đức bác – sông lô – vĩnh phúc

Giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ hoa, cây cảnh ở xã đức bác – sông lô – vĩnh phúc
... : “ Giải pháp phát triển sản xuất tiêu thụ hoa, cảnh Đức Bác Sông Vĩnh Phúc ” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu, đánh giá thực trạng sản xuất tiêu thụ hoa, cảnh ... luận thực tiễn sản xuất, tiêu thụ hoa, cảnh - Đánh giá thực trạng phát triển sản xuất tiêu thụ hoa, cảnh Đức Bác năm vừa qua - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất tiêu thụ hoa, cảnh từ hội ... địa bàn Đức Bác Sông Vĩnh Phúc, từ đề xuất giải pháp cụ thể có tính khả thi nhằm phát triển sản xuất tiêu thụ hoa, cảnh thời gian tới 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá sở lý luận...
 • 92
 • 94
 • 0

[Luận văn]nghiên cứu tình hình sản xuất tiêu thụ hoa, cây cảnh huyện văn giang tỉnh hưng yên

[Luận văn]nghiên cứu tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa, cây cảnh ở huyện văn giang tỉnh hưng yên
... nghiên cứu tình hình sản xuất tiêu thụ hoa, cảnh hộ nông dân huyện Văn Giang * Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Nghiên cứu thực trạng sản xuất tiêu thụ số loại hoa, cảnh chủ yếu huyện Văn Giang, ... 4.2 Tình hình tiêu thụ hoa, cảnh nông hộ huyện Văn Giang Tiêu thụ hoa, cảnh khâu cuối khâu trình sản xuất mà định đến hiệu trình sản xuất Do đó, ngời sản xuất phải quan đến việc sản xuất gì? tiêu ... loại 35 Kết nghiên cứu thảo luận 4.1 Thực trạng việc trồng hoa, cảnh huyện Văn Giang 4.1.1 Tình hình sản xuất hoa, cảnh huyện Văn Giang Đối với hộ trồng hoa, cảnh huyện Văn Giang đa số hộ hộ nông...
 • 83
 • 2,682
 • 26

Slide TÌNH HÌNH sản XUẤT TIÊU THỤ nấm HTX NÔNG NGHIỆP i – PHÚ LƯƠNG – HUYỆN PHÚ VANG – TỈNH TT HUẾ

Slide TÌNH HÌNH sản XUẤT và TIÊU THỤ nấm ở HTX NÔNG NGHIỆP i – xã PHÚ LƯƠNG – HUYỆN PHÚ VANG – TỈNH TT HUẾ
... sản xuất tiêu thụ nấm HTX NN Phú Lương I 02 Hệ thống hóa sở lý luận, sở thực tiễn sản xuất tiêu thụ nấm HTX Qua đánh giá thực trạng sản xuất tiêu thụ nấm HTX 03 Đề xuất số định hướng gi i pháp ... ngư i tiêu dùng nước thị trường xuất đầy tiềm 23 II N i dung nghiên cứu Gi i pháp quy hoạch mở rộng sản xuất Gi i pháp giống 1.Gi i pháp tăng hiệu sản xuất Gi i pháp kỹ thuật Gi i pháp vốn Gi i ... sản lượng nông nghiệp, để góp phần vào việc tăng trưởng phát triển kinh tế h i chung toàn tỉnh Đặc biệt Phú Lương ngư i dân hầu hết tham gia vào việc sản xuất nấm Trong đó, Hợp tác Nông...
 • 29
 • 328
 • 0

Đánh giá hiệu quả sản xuất tiêu thụ chè tại Sơn Phú - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên.

Đánh giá hiệu quả sản xuất và tiêu thụ chè tại xã Sơn Phú - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên.
... tự nhiên, kinh tế - hội Sơn Phú - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên 33 2.2.2 Nghiên cứu thực trạng tình hình sản xuất chè Sơn Phú - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên ... kinh tế - hội Sơn Phú huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên 2.2.2 Nghiên cứu thực trạng tình hình sản xuất chè Sơn Phú huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên 2.2.3 Nghiên cứu tình hình tiêu thụ thị ... thức tổ chức sản xuất chè 61 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHÈ TẠI XÃ SƠN PHÚ – HUYỆN ĐỊNH HÓA – TỈNH THÁI NGUYÊN ...
 • 90
 • 177
 • 0

điều tra tình hình sản xuất tiêu thụ hoa cúc tại bích sơn huyện việt yên tỉnh bắc giang

điều tra tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa cúc tại xã bích sơn huyện việt yên tỉnh bắc giang
... - Điều tra điều kiện tự nhiên kinh tế - hội Bích Sơn - Điều tra tình hình sản xuất hoa diện tích trồng hoa Bích Sơn - Điều tra tình hình sâu bệnh loại hoa - Điều tra thị trờng tiêu thụ ... dung điều tra 14 3.2.1 Điều tra điều kiện tự nhiên kinh tế - hội .14 3.2.2 Điều tra tình hình sản xuất nông nghiệp Bích Sơn .14 3.2.3 Điều tra tình hình sản xuất tiêu thụ hoa ... 2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ nghiên cứu hoa cúc giới V VI T NAM .2 2.1.1 Tình hình sản xuất, tiêu thụ hoa giới 2.1.2 Tình hình nghiên cứu hoa cúc giới 2.2 Tình hình sản...
 • 42
 • 149
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa lan ở nhật bảntình hình sản xuất và tiêu thụ hoa lan ở mỹtình hình sản xuất và tiêu thụ hoa lan ở các nước euphân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa ở huyện tân hưng tỉnh long ansản xuất và tiêu thụ hoatình hình sản xuất và tiêu thụ chè ở việt nampân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa cấp độ nông hộ tại thành phố đà lạttinh hinh san xuat va tieu thu hoa vạn thọtình hình sản xuất và tiêu thụ chè ở việt nam hiện naytình hình sản xuất và tiêu thụ bia ở việt namđánh giá hiệu quả phát triển sản xuất và tiêu thụ cao su trên địa bàn huyện hương trà tỉnh thừa thiên huếtình hình sản xuất và tiêu thụ hồ tiêu ở xã cam nghĩa huyện cam lộ tỉnh quảng trịtình hình sản xuất và tiêu thụ cà phê ở việt namphân tích hiệu quả sản xuất và tiêu thụ gà thịt công nghiệp ở đồng thápmối liên kết kinh tế sản xuất và tiêu thụ cà chua hàng hóa trên ñịa bàn huyện hải hậu nam ðịnh khóa luận tốt nghiệp ñại học ñại học nông nghiệp hà nội hà nộiNGANH NGHE CAM KINH DOANH KINH DOANH CO DIEU KIENTT 230 2009 BTC UU DAI THUE DOANH NGHIEP HOAT DONG BAO VE MOI TRUONGThực trạng tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch 8 loại vắc xin ở trẻ em dưới 1 tuổi ở hà nội tại thời điểm điều tra năm 2016Tổng hợp hỏi đáp triết học mác lêninDANH SACH CAC TINH THANH PHOLUAT HOP TAC XA 2003LUAT THUE THU NHAP DOANH NGHIEPMAU DON KHOI KIEN TRONG TAI TMTác động dự trữ dư thừa lên tín dụng trung quốcngan hang dieu chinh lai suatND 56 2009 TRO GIUP PHAT TRIEN DOANH NGHIEP NHO VUAMẫu bìa bài tập lớnmau bia bai thu hoachMẫu đơn xin chuyển nhượng cổ phầnMẫu đơn xin phép đi làm trễMẫu hợp đồng thuê phòng trọChinh sach tien te su thay doi lai suat thi truong hy lapđồ án thép 2 trường đại học kiến trcs hà nộitieu luan dia ly kinh teĐổi mới công nghệ tại tổng công ty truyền tải điện quốc gia giai đoạn 2016 2020 luận văn ths chuyên ngành quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp
Đăng ký
Đăng nhập