Hiện trạng sử dụng đất và các vấn đề làm suy giảm chất lượng đất nông nghiệp ở huyện lộc hà, tỉnh hà tĩnh

Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp Nghĩa Đàn

Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở Nghĩa Đàn
... 19 IV Đất 20 V Đất cha sử dụng sông suối đất đá 20 B Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Nghĩa Đàn 20 I Đất trồng hàng năm 21 Đất ruộng lứa, lúa ... nghip Tóm lại, trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Nghĩa Đàn, có nhiều mặt tích cực bớc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất nông nghiệp, việc hình thành mở rộng vùng trồng công nghiệp vùng nguyên ... 12 Cơ sở hạ tầng - vật chất kỹ thuật .14 Đờng lối, sách 16 III Khái quát ngnàh nông nghiệp Nghĩa Đàn .17 Chơng II: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Nghĩa Đàn .19...
 • 51
 • 1,365
 • 15

Nghiên cứu hiệu quả kinh tế các mô hình sử dụng đất nông nghiệp huyện lạng giang tỉnh bắc giang

Nghiên cứu hiệu quả kinh tế các mô hình sử dụng đất nông nghiệp ở huyện lạng giang tỉnh bắc giang
... d ng ñ t nông nghi p c a huy n L ng Giang, t nh B c Giang 63 4.2 ðÁNH GIÁ HI U QU CÁC MÔ HÌNH S NGHI P VÀ CÁC Y U T CÁC MÔ HÌNH S D NG ð T NÔNG NH HƯ NG ð N HI U QU KINH T D NG ð T NÔNG NGHI ... HUY N L NG GIANG, T NH B C GIANG 4.2.1 Hi u qu kinh t hình s d ng ñ t nông nghi p Giang, t nh B c Giang 4.2.2 Các y u t huy n L ng 68 nh hư ng ñ n hi u qu kinh t hình s d ng ñ t nông nghi ... qu kinh t hình tr ng hàng năm vùng 70 4.8 Hi u qu kinh t hình tr ng hàng năm vùng 74 4.9 Hi u qu kinh t hình tr ng hàng năm vùng 76 4.10 T ng h p hi u qu hình tr ng hàng năm theo mô...
 • 164
 • 106
 • 1

thành phần loài cá trong các kiểu sử dụng đất nông nghiệp huyện châu thành, tỉnh hậu giang

thành phần loài cá trong các kiểu sử dụng đất nông nghiệp ở huyện châu thành, tỉnh hậu giang
... bố huyện Châu Thành 3.2 So sánh thành phần loài kiểu sử dụng đất nông nghiệp huyện Châu Thành Các loài thu kiểu sử dụng đất có giống số loài, bên cạnh có khác biệt loài tùy theo kiểu sử ... Thành phần loài kiểu sử dụng đất nông nghiệp huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Nguyễn Đức Cường TÓM TẮT Đề tài thành phần loài kiểu sử dụng đất nông nghiệp (ao NTTS, vườn, ... 3.1 Thành phần loài phân bố kiểu sử dụng đất nông nghiệp huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Qua đợt thu mẫu xã Đông Phước Đông Phú kiểu sử dụng đất nông nghiệp khác thu tổng cộng 748 mẫu cá, ...
 • 16
 • 81
 • 0

nghiên cứu khả năng ứng dụng ảnh spot 5 kết hợp bản đồ địa chính trong việc thành lập hiệu chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã tân an, huyện vĩnh cửu, tỉnh đồng nai luận văn ths. địa chất

nghiên cứu khả năng ứng dụng ảnh spot 5 kết hợp bản đồ địa chính trong việc thành lập và hiệu chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã tân an, huyện vĩnh cửu, tỉnh đồng nai luận văn ths. địa chất
... HỢP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH THÀNH LẬP, HIỆN CHỈNH BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TÂN AN, HUYỆN VĨNH CỬU, TỈNH ĐỒNG NAI 3.1 Đặc điểm tự nhiên kinh tế hội Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai ... sử dụng đất 11 Chương 3: Ứng dụng ảnh vệ tinh SPOT kết hợp đồ địa thành lập chỉnh đồ trạng sử dụng đất Tân An, Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Kết luận kiến nghị 12 Chương TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG ... lựa chọn đề tài : Nghiên cứu khả ứng dụng ảnh SPOT kết hợp đồ địa việc thành lập hiệu chỉnh đồ trạng sử dụng đất Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai làm hướng nghiên cứu Mục tiêu nhiệm...
 • 83
 • 454
 • 1

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp đề xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý trên đất sản xuất nông nghiệp huyện gia lâm, thành phố nội

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý trên đất sản xuất nông nghiệp huyện gia lâm, thành phố hà nội
... khoa h c nhà qu n Vì v y, ti n hành nghiên c u ñ tài: “ðánh giá hi n tr ng s d ng ñ t nông nghi p ñ xu t chuy n ñ i c u tr ng h p ñ t s n xu t nông nghi p huy n Gia Lâm, Thành ph N i” ... Th ng kê huy n Gia Lâm, thành ph N i toàn th cô, chú; anh, ch ñã giúp ñ th i gian th c t p Kính chúc th y cô giáo m nh kh e h nh phúc! M t l n n a em xin chân thành c m ơn! N i, ngày tháng ... i thành bao g m 02 th tr n 20 xã, n m v phía ðông B c thành ph N i cách trung tâm thành ph kho ng 12 km có v trí ñ a sau: - Phía ðông, ðông B c giáp t nh B c Ninh - Phía Nam, ðông Nam giáp...
 • 103
 • 2,809
 • 2

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2013 định hướng sử dụng đất đến năm 2015 tại xã Vĩnh Lạc - huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái.

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2013 và định hướng sử dụng đất đến năm 2015 tại xã Vĩnh Lạc - huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái.
... cứu: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu đánh giá tình hình sử dụng đất nông nghiệp Vĩnh Lạc, giai đoạn (2011 2013) ... nghiên cứu đề tài: Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2011 2013 định hướng sử dụng đất đến năm 2015 Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái” Mục đích đề tài - Tìm hiểu điều kiện ... 3.4 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2015 38 3.4.1 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 38 3.4.2 Định hướng sử dụng đất lâm nghiệp 39 3.4.3 Định hướng sử dụng đất...
 • 51
 • 182
 • 0

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2013 định hướng sử dụng đất đến năm 2020 tại xã Nguyễn Huệ - huyện Hòa An - tỉnh Cao Bằng.

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2013 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 tại xã Nguyễn Huệ - huyện Hòa An - tỉnh Cao Bằng.
... 2013 4.6 Hiện trạng sử dụng đất chưa sử dụng 2013 4.7 Hiện trạng đất sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 4.8 Hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 4.9 Hiệu sử dụng đất số ... 4.2.2.3 Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2013 30 4.2.2.4 Hiện trạng sử dụng đất chưa sử dụng năm 2013 32 4.3 Đánh giá tình hình sử dụng đất nông nghiệp Nguyễn Huệ từ năm 2011 2013 ... năm 2011 2013 4.2 Tình hình dân số Nguyễn Huệ năm 2013 4.3 Hiện trạng sử dụng đất năm 2013 4.4 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 4.5 Hiên trạng sử dụng đất phi nông nghiêp năm 2013...
 • 53
 • 264
 • 4

hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp đề xuất giải pháp theo hướng sản xuất nông nghiệp hiệu quả huyện yên phong – tỉnh bắc ninh

hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp theo hướng sản xuất nông nghiệp hiệu quả huyện yên phong – tỉnh bắc ninh
... DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGUYỄN VĂN VỌNG HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HIỆU QUẢ HUYỆN YÊN PHONG TỈNH ... - Hiệu môi trường 2.2.4 ðề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp huyện Yên Phong - Lựa chọn LUT có hiệu - ðề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp ... giá hiệu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 45 3.2.1 Hiện trạng sử dụng ñất huyện Yên Phong 45 3.2.2 Thực trạng sản xuât nông nghiệp huyện năm qua 47 3.2.3 ðánh giá thực trạng sử dụng...
 • 95
 • 92
 • 0

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2007 đề xuất hướng sử dụng giai đoạn 2008 – 2013 trên địa bàn huyện Đan Phượng – Tỉnh Tây

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2007 và đề xuất hướng sử dụng giai đoạn 2008 – 2013 trên địa bàn huyện Đan Phượng – Tỉnh Hà Tây
... hội giai đoạn 2008 2013 huyện Đan Phượng Xuất phát từ yêu cầu thiết trên, tiến hành xây dựng đề tài: Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2007 đề xuất hướng sử dụng giai đoạn 2008 2013 ... dụng giai đoạn 2008 2013 địa bàn huyện Đan Phượng Tỉnh Tây Mục đích yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích - Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Đan Phượng năm 2007, từ đối chiếu với điều ... kinh tế loại hình sử dụng đất - Làm sở khoa học cho việc định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện giai đoạn 2008 - 2013 - Những đề xuất phương hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện phải có tinh...
 • 67
 • 58
 • 0

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã thạch đạn huyện cao lộc tỉnh lạng sơn

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã thạch đạn  huyện cao lộc  tỉnh lạng sơn
... -xã hội Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 3.3.2 Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn a Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp Thạch ... NÔNG LÂM  NÔNG VIẾT CÔNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI XÃ THẠCH ĐẠN, HUYỆN CAO LỘC, TỈNH ... huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn ” 1.2 Mục đích đề tài Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp Thạch Đạn để tìm loại hình sử dụng đất hiệu từ đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hiệu cao...
 • 80
 • 36
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh gía hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ anđánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ anhiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở huyện nghĩa đànhiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở đồng bằnghiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở việt namhiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở hà nộihiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở nghĩa đànđánh giá hiện trạng sử dụng đất hợp lý ở huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ anđánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và phương hướng sử dụng đất hợp lý ở huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an2 2 hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp phân theo các vùnghiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2012 và biến động sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2005 2012thực trạng và giải pháp quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp ở huyện ứng hòa thành phố hà nộiđánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệphiện trạng sử dụng đất nông nghiệp việt namhiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của việt namLich su THCS nguyen thi huong THCS nguyet an ngoc lacđề cương nghiên cứu khoa họcLuận văn thạc sỹ: Hiện trạng và giải pháp phát triển hệ thống trang trại trên địa bàn huyện khoái châu, tỉnh hưng yênSử dụng phép rời hình để giải một số dạng toán hình họcGIÁO ÁN NGỮ VĂN 10 CHUẨN CỰC HAY CẢ NĂMCHƯƠNG TRÌNH CHI TIETphương pháp quản trị của viettelBài 11 chính sách dân số giải quyết việc làm (1)Luận văn phương pháp dạy học tin họcXây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH du lịch intrepid việt namXây dựng quy trình nhân nhanh năm giống hoa cúc (tím huế, phan trắng, pha lê, pháo hoa, kim cương) bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vậtThực trạng biểu hiện lo âu của học sinh Trung học phổ thông huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà NộiThiết kế trò chơi bằng phần mềm PowerPoint và một số biện pháp sử dụng nhằm hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổiThiết kế câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực HS trong dạy học “Chương 2 Tính quy luật của hiện tượng di truyền” - Sinh học 12 THPTThiết kế bài học tích hợp trong dạy học lớp 2 theo hướng phát huy năng lực của học sinhLuận văn thạc sỹ: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển các giống hoa trồng thảm cho hà nộiTIỂU LUẬN MÔN HỌC NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ XÃ HỘI THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAMGiải pháp quản lý hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn huyện yên thuỷ, tỉnh hoà bìnhNghiên cứu ảnh hưởng của quá trình mở rộng không gian đô thị tới công tác quản lý nhà nước về đất đai tại thành phố lào cai, tỉnh lào caiNghiên cứu ứng dụng một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao và ổn định năng suất, chất lượng nhãn hương chi trồng ở tỉnh hưng yên
Đăng ký
Đăng nhập