Các mã cổ điển hoán vị (1)

Xây dựng thuật toán, viết đặc tả hoặc vẽ sơ đồ cho các thuật toán hóa cổ điển. Cho dụ minh họa, mỗi thuật toán 5 dụ

Xây dựng thuật toán, viết đặc tả hoặc vẽ sơ đồ cho các thuật toán mã hóa cổ điển. Cho ví dụ minh họa, mỗi thuật toán 5 ví dụ
... dựng thuật toán, viết đặc tả vẽ đồ cho thuật toán hóa cổ điển Cho dụ minh họa, thuật toán dụ em trình bày cụ thể thuật toán hóa cổ điển -một phơng pháp hóa xuất từ sớm Nguyn ... niệm hóa cổ điển phơng pháp hóa đơn giản xuất lịch sử ngành hóa Thuật toán đơn giản dễ hiểu Những phơng pháp hóa sở cho việc nghiên cứu phát triển thuật toán hóa đối xứng đợc sử dụng ... 27 đồng với 1, 28 đồng với 2, dụ: 2ì17 + 5 9 = 79 = + 3ì26 = Thuật toán: - Bớc 1: Đa vào rõ cần hóa - Bớc 2: Cho khóa k (0 k 25) - Bớc 3: thay ký tự rõ ký tự khác cách dịch ký tự cần mã...
 • 45
 • 576
 • 0

Tài liệu Mật cổ điển- Chương 1 docx

Tài liệu Mật mã cổ điển- Chương 1 docx
... 14 18 24 17 21 15 23 25 23 21 22 15 18 19 15 12 18 17 13 14 19 15 18 4 17 20 19 19 12 15 22 15 19 20 17 15 22 25 19 Bởi vậy, dãy ký tự tương ứng xâu là: VPXZGIAXIVWPUBTTMJPWIZITWZT Để giải ... hoạ điều qua ví dụ Ví dụ 1. 13 Giả sử Oscar thu xâu 10 110 1 011 110 010 tương ứng với xâu rõ 011 0 011 111 110 01 Khi tính bít dòng khoá: 11 010 010 00 010 10 Ta giả sử rằng, Oscar biết dòng khoá tạo từ ghi ... (xK)K -1 = x(KK -1) = xIm = x ( Chú ý sử dụng tính chất kết hợp) Có thể thấy rằng, ma trận hoá có nghịch đảo Z26: -1 = 18 23 11 18 23 11 = 2 61 286 18 2 13 1 = 11 ×7+8×23 11 18 +8 11 3×7+7×23 3 18 +7 11 ...
 • 48
 • 255
 • 0

Tài liệu Chương 1: Mật cổ điển docx

Tài liệu Chương 1: Mật mã cổ điển docx
... định mật Vigenère thực phát minh Vigenère Mật Hill lần mô tả [HI29] Các thông tin mật dòng tìm sách Rueppel [RU86] Bài tập 1.1 Dưới thu từ thay Một thu từ Vigenère, từ mật ... giải tài liệu dẫn Nhiều tài liệu mật cổ điển có giáo trình, chẳng hạn giáo trình Beker Piper [BP82] Denning [DE82] Xác suất đánh giá cho 26 kí tự lấy Beker Piper Cũng vậy, việc phân tích ... Dĩ nhiên dùng khoá tự sinh không an toàn có 26 khoá Trong phần sau thảo luận phương pháp thám hệ mật mà ta trình bày 1.2 thám hệ cổ điển Trong phần ta bàn tới vài kỹ thuật thám...
 • 48
 • 149
 • 0

Nghiên cứu các phương pháp thám một số luật thuộc hệ mật cổ điển trên bản tiếng việt

Nghiên cứu các phương pháp thám mã một số luật mã thuộc hệ mật mã cổ điển trên bản tiếng việt
... liên hệ số phương pháp thám cổ điển với phương pháp thám đại Đối tượng phạm vi nghiên cứu Các kiến thức toán học sở góc nhìn hóa thông tin Các phương pháp hóa, giải hệ mật cổ điển ... nghiên cứu kiến thức hệ mật cổ điển cách hoàn chỉnh từ hóa, giải đến thám qua đánh giá cách trực quan phương pháp thám Vận dụng phương pháp thám hệ cổ điển văn tiếng Việt qua ... với việc áp dụng phương pháp văn tiếng Anh Tìm mối liên hệ số phương pháp thám hệ cổ điển với phương pháp thám hệ đại Giúp tìm hiểu sâu phương pháp thám văn tiếng Việt 5 CHƯƠNG...
 • 27
 • 345
 • 1

Luận văn:NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP THÁM MỘT SỐ LUẬT THUỘC HỆ MẬT CỔ ĐIỂN TRÊN VĂN BẢN TIẾNG VIỆT docx

Luận văn:NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP THÁM MÃ MỘT SỐ LUẬT MÃ THUỘC HỆ MẬT MÃ CỔ ĐIỂN TRÊN VĂN BẢN TIẾNG VIỆT docx
... nghiên cứu kiến thức hệ mật cổ điển cách hoàn chỉnh từ hóa, giải đến thám qua đánh giá cách trực quan phương pháp thám Vận dụng phương pháp thám hệ cổ điển văn tiếng Việt qua ... với việc áp dụng phương pháp văn tiếng Anh Tìm mối liên hệ số phương pháp thám hệ cổ điển với phương pháp thám hệ đại Giúp tìm hiểu sâu phương pháp thám văn tiếng Việt 5 CHƯƠNG ... liên hệ số phương pháp thám cổ điển với phương pháp thám đại Đối tượng phạm vi nghiên cứu Các kiến thức toán học sở góc nhìn hóa thông tin Các phương pháp hóa, giải hệ mật cổ điển...
 • 27
 • 287
 • 1

Luận văn:Nghiên cứu các phương pháp thám một số luật thuộc hệ mật cổ điển trên bản tiếng Việt pptx

Luận văn:Nghiên cứu các phương pháp thám mã một số luật mã thuộc hệ mật mã cổ điển trên bản tiếng Việt pptx
... internet, b thu th p d li u, k thu t l p ch m c, phương pháp phân tích câu truy v n Phương pháp nghiên c u Đ tài ñư c th c hi n d a nhi u phương pháp khác nhau: Nghiên c u lý thuy t thông qua tài ... ki m ngu n m ñ tìm hi n cách th c phát tri n, cài ñ t c u hình m t máy tìm ki m Ý nghĩa khoa h c th c ti n c a ñ tài Ý nghĩa khoa h c, lu n văn cung c p ñ y ñ chi ti t b lý thuy t phương pháp ... n ch c t nh ng Web Site m i v n gia tăng m t cách chóng m t Th nhưng, có r t nhi u lo i thông tin mà ta có th tìm ki m ñư c máy tìm ki m ch b ng cách g vào m t s t thích h p, r t nhi u trang...
 • 26
 • 195
 • 0

Các loại mật cổ điển trong bảo mật thông tin

Các loại mật mã cổ điển trong bảo mật thông tin
... Nội dung Tổng quan an toàn bảo mật thông tin Các hệ mật cổ điển Mật thay Mật Mật Mật Mật mã Ceasar Playfair Hill Vigenere Mật hoán vị Mật rail-fence Kỹ thuật hoán vị ... điểm 12 Các hệ mật cổ điển Kỹ thuật thay Mật Ceasar Mật Playfair Mật Hill Kỹ thuật hoán vị Mật rail fence Kỹ thuật hoán vị nâng cao 13 Mật Ceasar Mật Ceasar: Mật đơn ký ... rõ thành mật Giải mật mã/ giải (Decryption): trình biến đổi mật thành rõ Hệ (Cryptosystem): phương pháp ngụy trang rõ Nghệ thuật tạo sử dụng hệ mật gọi thuật mật hóa hay mật học (Cryptography)...
 • 36
 • 251
 • 0

Chương 1 : Mật cổ điển potx

Chương 1 : Mật mã cổ điển potx
... 19 8 15 18 17 17 24 15 19 15 14 18 24 17 21 15 23 25 23 21 22 15 18 19 15 12 18 17 13 14 19 15 18 4 17 20 19 19 12 15 22 15 19 20 17 15 22 25 19 Bởi vậy, dãy ký tự tương ứng xâu l : VPXZGIAXIVWPUBTTMJPWIZITWZT ... Ta c : 22 19 22 12 8 11 11 13 12 19 19 sau cộng 11 vào giá trị rút gọn tổng theo modulo 26 11 15 23 19 19 22 14 22 24 23 19 15 17 15 18 4 Cuối biến đổi dãy số nguyên thành kí tự thu sau: HPHTWWXPPELEXTOYTRSE ... -1 = 18 23 11 11 = 18 23 11 = 11 7+823 11 18 +8 11 37+723 3 18 +7 11 2 61 286 18 2 13 1 0 = (Hãy nhớ phép toán số học thực theo modulo 26) Sau ví dụ minh hoạ cho việc hoá iải hệ mật Hill...
 • 46
 • 86
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học đề tài xây dựng bộ công cụ hỗ trợ giải bài tập các hệ mật cổ điển

luận văn tốt nghiệp đại học đề tài xây dựng bộ công cụ hỗ trợ giải bài tập các hệ mật mã cổ điển
... cứu đề xuất 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  Tìm hiểu cách hệ thống vấn đề hệ mật cổ điển  Nêu phương pháp tạo mật giải mật hệ  Nghiên cứu đề giải thuật dùng để cài đặt hệ mật cổ điển ... Luận Văn Tốt Nghiệp LỜI CẢM ƠN  Sau học luận văn Xây dựng công cụ hỗ trợ giải tập hệ mật cổ điển , lời cảm ơn muốn nói lời cảm ơn đến thân Vì thực nổ lực cố gắng để hoàn thành luận văn ... hệ mật khác, mang tính tương đối đơn giản, dễ hiểu nên thích hợp cho việc học tập nghiên cứu Chính vậy, mục Luận Văn Tốt Nghiệp đính luận văn tìm hiểu xây dựng công cụ giải tập hệ mật cổ...
 • 82
 • 192
 • 2

BÀI TẬP CÁC QUY TẮC ĐẾM BẢN HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP pps

BÀI TẬP CÁC QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP pps
... Trờng hợp : (1,1,3) có cách Trờng hợp : (2,2,1) có cách Trờng hợp : (2,2,3) có cách Trờng hợp : (3,3,1) có cách Trờng hợp : (3,3,2) có cách Vậy có thảy : 6.3 = 18 cách P(B) = 18 = 27 Bài ... 0,1,2,3,4,5,5,5 Chọn a1 có cách a1 Chọn a2 có cách Chọn a3 có cách Chọn a4 có cách Chọn a5 có cách Chọn a6 có cách Chọn a7 có cách Chọn a8 có cách Theo quy tắc nhân có : 7.7.6.5.4.3.2.1 ... ; ; B Bài tập Bài : Cho tập A có phần tử 1,2,3,4,5,6,7 Có số có năm chữ số đôi khác đợc lấy từ tập A Giải Cách Tập A không chứa số Số số có năm chữ số đợc lấy từ tập A số chỉnh hợp chập...
 • 18
 • 8,234
 • 279

CHƯƠNG 2.1: ĐẶC TÍNH CỦA CÁC ĐỘNG ĐIỆN potx

CHƯƠNG 2.1: ĐẶC TÍNH CƠ CỦA CÁC ĐỘNG CƠ ĐIỆN potx
... trờn hỡnh v Phng trỡnh c tớnh c cú dng sau = Ru + Rh M ( k ) V dng ca c tớnh c l ng s 29 Đ2.4 Động điện chiều kích từ hỗn hợp I Cỏc c tớnh t nhiờn v bin tr Khi lm vic trng thỏi ng c sc t ng ca...
 • 26
 • 296
 • 1

Chương 1 : Mật cổ điển docx

Chương 1 : Mật mã cổ điển docx
... Cng 19 8 15 18 17 17 24 15 19 15 14 18 24 17 21 15 23 25 23 21 22 15 18 19 15 12 18 17 13 14 19 15 18 4 17 20 19 19 12 15 22 15 19 20 17 15 22 25 19 Bởi vậy, dãy ký tự tơng ứng xâu l : VPXZGIAXIVWPUBTTMJPWIZITWZT ... Vietebooks Nguyn Hong Cng Giả sử Oscar thu đợc xâu 10 110 1 011 110 010 tơng ứng với xâu rõ 011 0 011 111 110 01 Khi tính đợc bít dòng kho : 11 010 010 00 010 10 Ta giả sử rằng, Oscar biết dòng khoá đợc tạo ... tính nh sau: (9,20) 11 = (99+60, 72 +14 0) = (3,4) (11 ,24) 11 = (12 1+72, 88 +16 8) = (11 ,22) Bởi July DELW Để giải Bob tính (3,4) 18 23 11 = (9,20) (11 ,22) 18 23 11 = (11 ,24) Trang 17 Vietebooks...
 • 45
 • 68
 • 0

Mật cổ điển

Mật mã cổ điển
... Những ngời thám " Kahn [KA67] cấu chuyện hấp dẫn phong phú mật năm 1967, Kahn khẳng định mật Vigenère thực phát minh Vigenère Mật Hill lần đợc mô tả [HI29] Các thông tin mật dòng ... khoá tự lặp lại Nhận thấy rằng, dòng tơng ứng với mật Vigenère, hàm giải đợc dùng giống nh hàm giải đợc dùng MDV: ez(x) = x+z dz(y) = y-z Các dòng thờng đợc mô tả chữ nhi ... Dĩ nhiên dùng khoá tự sinh không an toàn có 26 khoá Trong phần sau thảo luận phơng pháp thám hệ mật mà ta trình bày 1.2 thám hệ cổ điển Trong phần ta bàn tới vài kỹ thuật thám...
 • 43
 • 472
 • 26

Một số hệ mật cổ điển đơn giản

Một số hệ mật mã cổ điển đơn giản
... việc thám hệ thay đa biểu khó khăn so việc thám hệ đơn biểu 1.1.5 Mật Hill Trong phần mô tả hệ mật thay đa biểu khác đợc gọi mật Hill Mật Lester S.Hill đa năm 1929 Giả sử m số nguyên ... DTH 1.2.1 Thám hệ Affine Mật Affine ví dụ đơn giản cho ta thấy cách thám hệ nhờ dùng số liệu thống kê Giả sử Oscar thu trộm đợc sau: Bảng 1.2: Tần suất xuất 26 chữ Kí tự A B C ... công với rõ biết hệ mật Hill Hệ Hill hệ mật khó pha công với Tuy nhiên hệ mật dễ bị phá công rõ biết Trớc tiên, giả sử rằng, thám biết đợc giá trị m sử dụng Giả sử thám có m cặp véc...
 • 43
 • 2,232
 • 23

Xem thêm

Từ khóa: Good Governance in the Public Sector— Consultation Draft for an International FrameworkHDKD NHOM5 SX NUOC TINH KHIET 11KDImproving the Management of Non-Performing Loans in Joint Stock Commercial Banks - The Case of the Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)– Quang Trung BranchNHÓM THUYẾT TRÌNH về LUẬT hợp tác xã 2012đề cương chi tiết quản trị kinh doanhAccounting For Stream Bank Storage For A Seasonal Groundwater ModelAn Exploration Of Forensic Accounting Education And Practice For Fraud Prevention And Detection In NigeriaTe Whare Wānanga o te Ūpoko o te Ika a Māui (The University at the head of the fish of Māui)Faculty of Economic and Management SciencesForecasting of Electricity Prices Accounting for Wind Power PredictionsThe World Is Flat A Brief History Of The Twenty-First CenturyAccounting For Stock-Based Compensation Plans Theory And Practise In The Business Communitychủ nghĩa duy tâm _ ĐHAGĐầu tư phát triển kinh tế thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2007-2011 và tầm nhìn đến năm 2020.PDFĐầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Thực trạng và giải phápĐề kiểm tra học kì I vật lí 6789 có ma trận đầy đủĐẩy mạnh marketing - mix vào kinh doanh tin học tại Công ty TNHH Sao mớiCơ sở lý thuyết hóa học dùng cho các trường đại học kỹ thuậtSÁCH KINH điển tập 26 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANCác dạng toán về Cacbon và hợp chất của cacbon: Tính khử của CO, CO2 với kiềm, Muối cacbonat với axit (Có hướng dẫn giải) Phụ đạo bồi dưỡng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập