Máy Biến Áp & Truyền Tải Điện Năng (Lý Thuyết + Bài Tập)

Máy biến áp, truyền tải điện năng - Trắc nghiệm Vật lý 12

Máy biến áp, truyền tải điện năng - Trắc nghiệm Vật lý 12
... suất truyền tải điện A 80% B 30% C 20% D 50% Câu 26 Điện trạm phát điện truyền điện áp kV, hiệu suất trình truyền tải H = 80% Muốn hiệu suất trình truyền tải tăng đến 95% ta phải A tăng điện ... Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa học Vật 12 – Thầy ĐặngViệt Hùng Trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều A 11 A B 22 A C 14,2 A D 19,4 A Câu 29 Cuộn sơ cấp máy biến áp có 2046 vòng, ... cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 119 V Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa học Vật 12 Thầy ĐặngViệt Hùng Trắc nghiệm Dòng điện...
 • 4
 • 174
 • 1

Máy biến áp, truyền tải điện năng - Tài liệu Vật lý 12

Máy biến áp, truyền tải điện năng - Tài liệu Vật lý 12
... xuất điện đến nơi tiêu thụ hai máy biến áp Máy biến áp A có hệ số biến áp KA = 1/20, máy hạ áp B có hệ số biến đổi KB = 15 Dây tải điện hai biến áp có điện trở R = 10 Bỏ qua hao phí hai máy biến ... II TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG Điện sản xuất truyền tải đến nơi tiêu thụ đường dây dẫn dài hàng trăm km Công suất cần truyền tải điện P = UIcosφ , (1) Trong P công suất cần truyền đi, U điện áp nơi truyền ... 1: Điện trạm phát điện truyền điện áp kV, hiệu suất trình truyền tải H = 80% Muốn hiệu suất trình truyền tải tăng đến 95% ta phải A tăng điện áp lên đến kV B tăng điện áp lên đến kV C giảm điện...
 • 5
 • 546
 • 6

may bien ap-truyen tai dien nang ( co ban)

may bien ap-truyen tai dien nang ( co ban)
... ¸p I Bµi to¸n trun t¶i ®iƯn nang ®i xa Nhµ m¸y U N¬i tiªu thơ r ®iƯn C«ng st ph¸t tõ nhµ m¸y: Pph¸t=Uph¸t.I C«ng st hao phÝ to¶ nhiƯt trªn ®­êng d©y: P ∆P = R (U cos ϕ ) Pph¸t hoµn toµn x¸c ®Þnh, ... ph¸t cã hiƯu qu¶ râ rªt II M¸y biÕn ¸p M¸y biÕn ¸p lµ nh÷ng thiÕt bÞ cã kh¶ n¨ng biÕn ®ỉi ®iƯn ¸p (xoay chiỊu) CÊu t¹o vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cđa m¸y biÕn ¸p áp thÕ nµo? Máy biến nh­ ? Lâi biÕn...
 • 21
 • 354
 • 1

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - máy biến áp truyền tải điện năng p2 (bài tập tự luyện)

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - máy biến áp truyền tải điện năng p2 (bài tập tự luyện)
... dân D 19 2 h dân Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Luy i h c KIT- 1: Môn V t Lí ( Th y ng Vi t Hùng) Máy bi n áp truy n t 2) Câu 36 C n truy t công su n 12 00 kW ... D 07 B 08 D 09 A 10 D 11 C 12 A 13 A 14 B 15 C 16 A 17 B 18 C 19 C 20 D 21 A 22 D 23 D 24 A 25 B 26 A 27 A 28 A 29 D 30 A 31 C 32 A 33 B 34 A 35 C 36 A 37 B 38 B 39 C 40 C 41 C 42 D 43 C 44 A ... su t s d n nc a % gi n áp u su t truy n t Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Luy i h c KIT- 1: Môn V t Lí ( Th y ng Vi t Hùng) Máy bi n áp truy n t 2) A 87,8% B...
 • 5
 • 466
 • 41

máy biến áp & truyền tải điện năng- máy phát điện và động cơ điện

máy biến áp & truyền tải điện năng- máy phát điện và động cơ điện
... : MÁY BIẾN ÁP – ĐỘNG CƠ ĐIỆN Một máy phát điện xoay chiều ba pha hình có điện áp pha 220 V Điện áp dây mạng điện là: A 127 V B 220 V C 110 V D 381 V Trong trình truyền tải điện năng, biện pháp ... nghiệm: MÁY PHÁT ĐIỆN Câu Phát biểu nói máy phát điện xoay chiều pha A Máy phát điện xoay chiều pha biến điện thành ngược lại B Máy phát điện xoay chiều pha kiểu cảm ứng hoạt động nhờ vào việc ... máy phát điện xoay chiều ba pha hình có điện áp pha 220 V Điện áp dây mạng điện là: A 127 V B 220 V C 110 V D 381 V Câu Một máy phát điện xoay chiều ba pha hình có điện áp pha 220 V Tải mắc vào...
 • 33
 • 389
 • 1

Máy biến áp & Truyền tải điện năng- Máy phát điện và động cơ điện doc

Máy biến áp & Truyền tải điện năng- Máy phát điện và động cơ điện doc
... dòng điện ; U1= (1) +) (2) Từ (1) (2) +) Þ áp án C II Trắc nghiệm: MÁY PHÁT ĐIỆN Câu Phát biểu nói máy phát điện xoay chiều pha A Máy phát điện xoay chiều pha biến điện thành ngược lại B Máy phát ... máy phát điện xoay chiều ba pha hình có điện áp pha 220 V Điện áp dây mạng điện là: A 127 V B 220 V C 110 V D 381 V Câu Một máy phát điện xoay chiều ba pha hình có điện áp pha 220 V Tải mắc vào ... đường dây tải điện điện trở 20 Tính công suất hao phí dọc đường dây tải điện đường dây tải điện điện áp 40kV A 18kW B 36kW C 12kW D 24kW Câu 12: Một máy phát điện người ta muốn truyền tới...
 • 15
 • 540
 • 1

Máy biến áp & Truyền tải điện năng- Máy phát điện và động cơ điện pps

Máy biến áp & Truyền tải điện năng- Máy phát điện và động cơ điện pps
... suất máy biến áp : H= Trong đó: cosj1 cosj2 : hệ số công suất cuộn sơ cấp thứ cấp (Hiệu suất máy biến áp thường cao 95% ) 2 .Truyền tải điện năng: Ø Công suất hao phí đường dây tải điện: Php = PPhát ... cấp Lúc đầu tỉ số điện áp 0,43 Sau quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây tỉ số điện áp 0,45 Bỏ qua hao phí máy biến áp Để máy biến áp dự định, học sinh phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp ... dây tải điện Ø Hiệu suất tải điện: Với: % : Công suất truyền : Công suất nhận nơi tiêu thụ : Công suất hao phí - Phần trăm công suất bị mát đường dây tải điện: đv: % II.Bài tập : MÁY BIẾN ÁP...
 • 13
 • 462
 • 2

Máy biến áp - truyền tải điện năng ppt

Máy biến áp - truyền tải điện năng ppt
... Đầu trang Re: 44-MÁY BIẾN ẠPTRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG gửi Lò Xo » Thứ Tháng 11 17, 2008 8:50 am Góp ý với bạn: - Nên bỏ hình máy hạ (3 pha) máy biến áp pha chưa học tới - Hình máy biến áp pha nên thay ... MỘT SỐ MÁY BIẾN ÁP CÓ TRONG THỰC TẾ ĐƯA RA VẤN ĐÈ TRONG THỰC TẾ NGƯỜI TA THƯỜNG DÙNG MÁY BIẾN ÁP ĐỂ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG.QUAY LẠI SLIDE TÍCH CHUỘT RA PHẦN II ĐƯA RA SƠ ĐÒ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG TRONG ... NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA MAY BIẾN ÁP QUA MÔ PHỎNG NÊU RA GIỬ SỬ VỀ ĐIỆN ÁP VÀ SỐ VÒNG DÂY Ở CẢ HAI CUỘN.ĐẶT RA CÂU HỎI SỰ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN QUA MÁY BIẾN ÁP NHƯ THẾ NÀO.CHÚNG TA...
 • 23
 • 168
 • 0

điện xoay chiều máy biến áp truyền tải điện năng

điện xoay chiều máy biến áp truyền tải điện năng
... th li dùng máy bi n áp h áp gim i n áp t ng bc n giá tr thích hp T ng i n áp ng dây ti lên n ln công sut hao phí gim n2 ln DÒNG I N XOAY CHI U CH 6: Máy i n – máy bi n áp – truy n ... máy h áp 100 A B qua t n hao n ng lng máy bi n áp Tính i n áp hai cc trm t ng áp hi u sut truy n ti i n Coi h s công sut b ng DÒNG I N XOAY CHI U CH 6: Máy i n – máy bi n áp – truy ... cng dòng i n máy bi n áp Vi máy bi n áp làm vi c i u ki n lí tng (hi u sut gn 100%): U2 I N = 1= U1 I N1 * Công dng ca máy bi n áp + Dùng thay i i n áp ca dòng i n xoay chi u + S dng...
 • 22
 • 69
 • 0

Máy biến áp truyền tải điện năng

Máy biến áp truyền tải điện năng
... Câu Trong trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí đường dây tải điện sử dụng chủ yếu A giảm công suất truyền tải B tăng chiều dài đường dây C tăng điện áp trước truyền tải D giảm tiết ... trạm điện truyền hiệu điện 2kV, hiệu suất trình truyền tải H1 = 80% Muốn hiệu suất trình truyền tải tăng đến H2 = 95% ta phải A tăng điện áp lên đến 4kV B tăng điện áp lên đến 8kV C giảm điện áp ... suất điện 1200kW theo đường dây tải điện điện trở 20  Tính công suất hao phí dọc đường dây tải điện đường dây tải điện điện áp 40kV A 18kW B 36kW C 12kW D 24kW Câu 12: Một máy phát điện...
 • 14
 • 207
 • 1

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 51 : MÁY BIẾN ÁP. TRUYỀN TẢI ĐIỆN docx

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 51 : MÁY BIẾN ÁP. TRUYỀN TẢI ĐIỆN docx
... chiều ba pha ? -Nêu cấu tạo hoạt động động không đồng ba pha ? IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : HĐ CỦA GIÁO HĐ CỦA VIÊN HỌC SINH NỘI DUNG - Máy biến -Thảo luận Máy biến trả lời ? -GV cho -Máy biến thiết bị ... I1 U máy biến áp làm tăng điện áp lên lần làm giảm cường độ dòng điện -Thảo luận nhiêu lần ngược lại trả lời -Nhận Truyền tải điện xét,bổ -Gọi R điện trở đường dây, P sung trả lời công suất truyền ... N2...
 • 7
 • 232
 • 1

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ ĐỐI VỚI NỘI DUNG BÀI: “MÁY BIẾN ÁP. TRUYỀN TẢI ĐIỆN” SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 12 NÂNG CAO

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ ĐỐI VỚI NỘI DUNG BÀI: “MÁY BIẾN ÁP. TRUYỀN TẢI ĐIỆN” SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 12 NÂNG CAO
... muốn nâng cao chất lượng dạy học vật trường THPT, nghiên cứu khóa luận: Nghiên cứu phương pháp tổ chức dạy học theo chủ đề nội dung bài: “Máy biến áp Truyền tải điện” Sách giáo khoa Vật 12 ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TRẦN THỊ HUYỀN NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ ĐỐI VỚI NỘI DUNG BÀI: “MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI ĐIỆN” SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 12 NÂNG ... hợp Với mục đích trên, nghiên cứu, vận dụng sở luận DH chủ đề tổ chức dạy học : “Máy biến áp Truyền tải điện” Sách giáo khoa Vật 12 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ HS học tập...
 • 57
 • 1,637
 • 6

Giáo án Vật lý 12 - CHỈNH LƯU DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU MÁY BIẾN THẾ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG pptx

Giáo án Vật lý 12 - CHỈNH LƯU DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU MÁY BIẾN THẾ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG pptx
... Hình 27.1 Đồ thị dòng điện xau chỉnh lưu nửa chu kì Học sinh - Đặc tính dẫn điện điôt bán dẫn - Định luật cảm ứng điện từ III- GỢI Ý VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội ... Những vấn đề chỉnh lưu, biến thế, truyền tải điện nhu cầu cấp thiết, thường gặp đời sống đại đa số nhân dân Vì vậy, tổ chức hoạt động dạy – học cần thể rõ gắn kết Trong phần chỉnh lưu, nên sử ... HÀNH : XÁC ĐỊNH TRỞ KHÁNG VÀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU I- MỤC TIÊU Thông qua hoạt động thực hành theo nhóm, HS cần đạt yêu cầu sau : Biết cách xác định loại trở kháng mạch xoay chiều thực nghiệm, hiểu...
 • 7
 • 343
 • 2

Vât lý 12 Phân ban: CHỈNH LƯU DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU MÁY BIẾN THẾ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG docx

Vât lý 12 Phân ban: CHỈNH LƯU DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU MÁY BIẾN THẾ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG docx
... Những vấn đề chỉnh lưu, biến thế, truyền tải điện nhu cầu cấp thiết, thường gặp đời sống đại đa số nhân dân Vì vậy, tổ chức hoạt động dạy – học cần thể rõ gắn kết Trong phần chỉnh lưu, nên sử ... để HS dễ phân tích, có bút màu để ghi chiều dòng điện qua điôt Nếu có dao động kí điện tử, giải pháp thay gợi ý đầu chương hiệu sư phạm tăng lên nhiều Nên cho HS thao tác đo lường máy biến thật ... Hình 27.1 Đồ thị dòng điện xau chỉnh lưu nửa chu kì Học sinh - Đặc tính dẫn điện điôt bán dẫn - Định luật cảm ứng điện từ III- GỢI Ý VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC...
 • 5
 • 144
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiết 23 các mạch điện xoay chiều 2máy điện xoay chiều ba phadây quấn máy điện xoay chiềumáy điện xoay chiều có vành gópcác mạch điện xoay chiềumáy điện xoay chiều 3 phabài tập các mạch điện xoay chiềubài 13 các mạch điện xoay chiềubài giảng các mạch điện xoay chiềubài tập máy điện xoay chiềudây quấn phần ứng máy điện xoay chiềuquấn dây máy điện xoay chiềubài giảng điện tử các mạch điện xoay chiềugiải các bài điện xoay chiềuđiều khiển vector phi tuyến cho máy điện xoay chiều ba pha trong điều kiện thời gian thực tóm tắtđề luyện thi THPT quốc gia 2017 đề 5 có lời giải chi tiếtđề luyện thi THPT quốc gia 2017 đề 9 có lời giải chi tiếtXác định hàm lượng chì và asen trong một số mẫu đất và nước khu vực mỏ trại cau thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử và phổ phát xạ nguyên tửNghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2012 – 2015Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn huyện cao lộc, tỉnh lạng sơnKế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH khả hoàngtích hợp liên môn:an toàn thực phẩmtích hợp liên môntác hại của kiến ba khoang3 báo cáo chính trị trình đại hội đoàn TNCS hồ chí minh chi đoàn chi cục thuếKế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH châu thiên như năm 2015Hydraulic services technical specificationGIAO AN TUAN 8Bước đầu đánh giá tác động môi trường của hoạt động khai thác đá trên địa bàn xã đông sơn, thành phố tam điệp, tỉnh ninh bìnhGIAO AN TUAN 17GIAO AN TUAN 18GIAO AN TUAN 20TIEU LUAN CHÍNH TRỊ GIAI QUYẾT XUNG ĐỘTFAMILY AND FRIENDS STARTER FLASHCARDS”Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi xả rác không đúng nơi quy định của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh”. (ĐỀ TÀI NCKH GIẢI NHÌ CẤP BỘ 2016)Hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường EU
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập