Con trỏ và cấu trúc động

Con trỏ cấu trúc động

Con trỏ và cấu trúc động
... i tr tr c ti p vào ph n t ñ ng trư c cho tr vào "con tr cu i" r i "con tr cu i" s tr vào ph n t k ti p Mô hình mô t trình nh p d li u sau: D li u Con tr cu i Ti p Ph n t cu i Con tr cu i Các ... quet_trung_tam(contro:ct); Begin if contronil then Begin quet_trung_tam(contro^.ctt); write(contro^.nut,' '); quet_trung_tam(contro^.ctp); end; End; Procedure quet_truoc(contro:ct); Begin if contronil ... Begin write(contro^.nut,' '); quet_truoc(contro^.ctt); quet_truoc(contro^.ctp); end; End; Procedure quet_sau(contro:ct); Begin if contronil then Begin quet_sau(contro^.ctt); quet_sau(contro^.ctp);...
 • 38
 • 377
 • 1

Con trỏ cấu trúc động

Con trỏ và cấu trúc động
... 5/12 Con trỏ cấu trúc động Mọi xử lý biến z xử lý biến ct^ biến trỏ ct trỏ vào z Mảng trỏ trỏ kiểu mảng: Con trỏ kiểu liệu nên biến trỏ thành phần mảng, ngược lại mảng kiểu liệu có cấu trúc nên trỏ ... hai trỏ Chỉ tồn phép so sánh =(bằng nhau )và(khác nhau)giữa hai trỏ chúng tương thích Kết so sánh giá trị Boolean nghĩa True False 4/12 Con trỏ cấu trúc động Hai trỏ tương thíchgọi chúng trỏ ... kết trường lại trỏ Con trỏ có nhiệm vụ trỏ vào địa ghi Nếu ghi thời ghi cuối trỏ trỏ vào Nil Một danh sách chưa có phần tử gọi danh sách rỗng Việc thêm phần tử vào danh sách rơi vào ba khả năng:...
 • 12
 • 20
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng vi cảm biến lực ba chiều dựa trên nguyên lý áp điện trở cấu trúc tập trung áp lực

Nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng vi cảm biến lực ba chiều dựa trên nguyên lý áp điện trở và cấu trúc tập trung áp lực
... chiều dài cảm biến cho bảng sau: Cấu trúc tập trung áp lực Không sử dụng cấu trúc tập trung áp lực Cấu trúc tập trung áp lực Ellipe Cấu trúc tập trung áp lực hình trụ Cấu trúc tập trung áp lực dạng ... sỹ CHƯƠNG THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG CẢM BIẾN LỰC BA CHI TK C CHIỀU Vi cảm biến lực ba chiều c chi Hình 17: Cấu trúc hinh học vi cảm biến ba chiều 17 Hình 17 tả cấ trúc vi cảm biến lực ba chiều ấu ... RL2 4.1.2 Cảm biến sử dụng cấu trúc tập trung áp lực Ellipe Với phương pháp đặt lực cấu trúc trên, cấu trúc lỗ dạng ellipe đặt vào cấu trúc áp điện trở Các cấu trúc cấu trúc tập trung ứng...
 • 45
 • 94
 • 0

Silde KIỂU CON TRỎ KIỂU CẤU TRÚC C++

Silde KIỂU CON TRỎ VÀ KIỂU CẤU TRÚC C++
... CHƯƠNG 5: KIỂU CON TRỎ VÀ KIỂU CẤU TRÚC  Nội dung  Kiểu trỏ Kiểu cấu trúc Cấu trúc tự trỏ  Mảng cấu trúc Con trỏ mảng  Mảng trỏ Ngôn ngữ Lập trình C ++ Chương 5: Kiểu trỏ kiểu cấu trúc 2/56 ... ++ Chương 5: Kiểu trỏ kiểu cấu trúc 32/56 Con trỏ cấu trúc - Con trỏ cấu trúc trỏ chứa địa biến cấu trúc vùng nhớ có kiểu cấu trúc - Cách khởi tạo trỏ cấu trúc: + Gán địa biến cấu trúc cho thành ... Kiểu trỏ kiểu cấu trúc 36/56 5.3 Cấu trúc tự trỏ Cách 2: struct Têncấutrúc { thành phần; Têncấutrúc *contrỏ; }; typedef Têncấutrúc Ngôn ngữ Lập trình C ++ tênbiếncấutrúc; Chương 5: Kiểu trỏ kiểu...
 • 56
 • 347
 • 0

BA NẤC THANG PHÁT TRIỂN LÝ THUYẾT VỀ VỊ THẾ VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG CẤU TRÚC XÃ HỘI ppt

BA NẤC THANG PHÁT TRIỂN LÝ THUYẾT VỀ VỊ THẾ VÀ VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG CẤU TRÚC XÃ HỘI ppt
... hành vi hội vị thế- vai trò Linton, thuyết hệ thống hội cấu trúc vai trò Parsons thuyết trung gian vai tròtập hợp Merton Ba thuyết tạo nên nấc thang phát triển thuyết vị vai trò ... hệ thống hội Parsons gọi vai trò hội gọi hệ thống vai trò hội khác hệ thống hội theo nghĩa hẹp3 Tương tự hiểu cấu trúc hội cấu trúc vai trò Parsons cho phân biệt vị vai trò có ... cứu Con người - Số (40) 2009 56 Ba nấc thang phát triển thuyết Lê Ngọc Hùng I vai trò đa dạng tương ứng với vị Trong đó, vai trò- tập hợp tập hợp vai trò gắn với vị hội định với nhiều vị xã...
 • 9
 • 523
 • 4

GIẢI THUẬT ỨNG DỤNG CẤU TRÚC ĐỐNG.doc

GIẢI THUẬT VÀ ỨNG DỤNG CẤU TRÚC ĐỐNG.doc
... cáo nghiên cứu khoa học Cấu trúc đống ứng dụng (b) (c) Hình Chương 3: Các ứng dụng Đống I Ứng dụng Heap giải thuật Heap_sort 1 .Giải thuật HeapSort giải thuật dựa vào cấu trúc đống để xếp theo thứ ... tích giải thuật Trong giải toán có số giải thuật khác nên cần phải đánh giá giải thuật để lựa chọn giải thuật tốt Thông thường ta vào tiêu chuẩn sau: - Giải thuật đắn - Giải thuật đơn giản - Giải ... dàng giải thuật phải xây dựng phần mền mô thuật toán Cấu trúc đống có nhiều ứng vào giải thuật nhưgiả thuật xếp đống, vào hàng đợi ưu tiên Nghiên cứu cấu trúc đống để hiểu thêm phục vụ việc giải...
 • 30
 • 246
 • 0

Vai trò của cấu trúc trạng thái trong chất lượng cảm quan sản phẩm

Vai trò của cấu trúc và trạng thái trong chất lượng cảm quan sản phẩm
... dung: “ Vai trò cấu trúc trạng thái chất lượng cảm quan chung thực phẩm PHẦN II NỘI DUNG 2.1 Khái quát chung sản phẩm thực phẩm hình thành cấu trúc sản phẩm thực phẩm Sản phẩm thực phẩm chứa ... tạo màu sắc, mùi vị tính chất cảm quan, nghĩa tạo chất lượng thực phẩm Để đánh giá chất lượng sản phẩm thực phẩm yếu tố cấu trúc trạng thái tạo nên sản phẩm giữ vai trò quan trọng Chính vậy, tiểu ... ý đến chất lượng cảm quan với cấu trúc khác Đây đặc điểm chung sản phẩm thực phẩm Các sản phẩm thực phẩm thường có cấu trúc, trạng thái, màu sắc, hương thơm tính cảm vị khác Những kết cấu hương...
 • 27
 • 265
 • 1

Vai trò của cấu trúc trạng thái trong chất lượng cảm quan chung của thực phẩm

Vai trò của cấu trúc và trạng thái trong chất lượng cảm quan chung của thực phẩm
... dung: “ Vai trò cấu trúc trạng thái chất lượng cảm quan chung thực phẩm PHẦN II NỘI DUNG 2.1 Khái quát chung sản phẩm thực phẩm hình thành cấu trúc sản phẩm thực phẩm Sản phẩm thực phẩm chứa ... tạo màu sắc, mùi vị tính chất cảm quan, nghĩa tạo chất lượng thực phẩm Để đánh giá chất lượng sản phẩm thực phẩm yếu tố cấu trúc trạng thái tạo nên sản phẩm giữ vai trò quan trọng Chính vậy, tiểu ... ý đến chất lượng cảm quan với cấu trúc khác Đây đặc điểm chung sản phẩm thực phẩm Các sản phẩm thực phẩm thường có cấu trúc, trạng thái, màu sắc, hương thơm tính cảm vị khác Những kết cấu hương...
 • 27
 • 239
 • 0

Cấu trúc động ứng dụng

Cấu trúc động và ứng dụng
... cáo nghiên cứu khoa học Cấu trúc đống ứng dụng (b) (c) Hình Chương 3: Các ứng dụng Đống I Ứng dụng Heap giải thuật Heap_sort 1.Giải thuật HeapSort giải thuật dựa vào cấu trúc đống để xếp theo thứ ... học Cấu trúc đống ứng dụng Chương 4: Mô cài đặt cấu trúc đống ứng dụng 21 I.Mô thuật toán 21 1.Khái niệm chung mô thuật toán 21 2.Mục đích mô thuật toán 22 3 .Cấu trúc ... ta sử dụng hàng đợi có ưu tiên, tiêu chuẩn ưu tiên cạnh nối đỉnh bổ sung vào T nhỏ Một cấu trúc thuận lợi 20 Báo cáo nghiên cứu khoa học Cấu trúc đống ứng dụng cho hàng đợi có ưu tiên cấu trúc...
 • 25
 • 165
 • 0

Cấu trúc đống ứng dụng

Cấu trúc đống và ứng dụng
... TUYẾN Cấu trúc đống ứng dụng Báo cáo nghiên cứu khoa học (b) (c) Hình Chương 3: Các ứng dụng Đống I Ứng dụng Heap giải thuật Heap_sort 1.Giải thuật HeapSort giải thuật dựa vào cấu trúc đống để ... TUYẾN Cấu trúc đống ứng dụng Chương 4: Mơ cài đặt cấu trúc đống ứng dụng 26 I.Mơ thuật tốn 26 1.Khái niệm chung mơ thuật tốn 26 2.Mục đích mơ thuật tốn 26 3 .Cấu trúc ... cứu khoa học vun lại đống Sau tất đỉnh THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Cấu trúc đống ứng dụng ) duyệt qua cách thì đỉnh u duyệt xong đưa vào Chương 4: Mơ cài đặt cấu trúc đống ứng dụng I.Mơ thuật tốn...
 • 30
 • 186
 • 0

Sự phát triển cấu trúc mạng của hệ thống thông tin di động

Sự phát triển và cấu trúc mạng của hệ thống thông tin di động
... nhờ vào phát triển ngành quảng cáo công nghệ thâm nhập vào đời sống cộng đồng lĩnh vực thông tin toàn cầu hoá kinh tế I.1.3 Cấu trúc hệ thống thông tin vệ tinh Các thành phần thông tin vệ tinh di ... tin di động vệ tinh môi trờng truyền sóng kích thớc máy di động nhỏ MSC Mạng di động mặt đất Mạng cố định mặt đất Hình I.3 Các thành phần hệ thống thông tin vệ tinh di động đại Nh ta đề cập hệ thống ... trò hệ thống vệ tinh hệ thống tơng lai Ngời ta hiểu hệ thống tế bào đợc tập trung nhiều vùng đông dân c hệ thống tơng lai kết hợp giao di n để tạo nên khả hoạt động rộng khắp hệ thống vệ tinh...
 • 64
 • 282
 • 3

Khảo sát thành phần thảm thực vật đặc điểm cấu trúc đồng cỏ chăn thả xã Ngọc Thanh, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc

Khảo sát thành phần thảm thực vật và đặc điểm cấu trúc đồng cỏ chăn thả xã Ngọc Thanh, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc
... cao thảm cỏ điểm nghiên cứu đồng cỏ Ngọc Thanh TT Loại hình đồng cỏ Chiều cao (cm) Đồng cỏ chăn thả nặng, độ dốc 300 3,4 0,3 2a Đồng cỏ chăn thả vừa, độ dốc 50 8,0 1,9 2b Đồng cỏ chăn thả vừa, ... giảm Đặc điểm cấu trúc đồng cỏ Ngọc Thanh đợc đánh giá thông qua độ che phủ, độ dốc, chiều cao tính phân tầng thảm cỏ Độ che phủ thảm cỏ Đồng cỏ Ngọc Thanh đồng cỏ có độ che phủ thấp, cỏ mọc ... hình đồng cỏ Độ che phủ chung (%) Đồng cỏ chăn thả nặng, độ dốc 300 30,36 9,5 2a Đồng cỏ chăn thả vừa, độ dốc 50 52,5 6,5 2b Đồng cỏ chăn thả vừa, độ dốc 300 43,28 13,0 Đồng cỏ chăn thả ít,...
 • 6
 • 247
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: TN sinh lý có đáp án 2KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KIẾN THỨC NÂNG CAO SNH HỌC THPT VỀ Hệ miễn dịchKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017Bài báo cáo thực tập ở bệnh viện y học cổ truyền Cần ThơRÈN LUYỆN nề nếp THÓI QUEN BAN đầu CHO TRẺ 3 4 TUỔI lớp c3 TRƯỜNG mầm NON TƯỢNG LĨNHTOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 31 năm 2017BẢNG hỏi PHỎNG vấn sâu SK 01 bằngẢnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến giá trị kinh tế cây cà phê tại huyện Chư Pưh tỉnh Gia LÁp dụng công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng và sử dụng hệ thống điều khiển thông minh tại tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà NẵngBiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp nghề Quảng Ngãi theo hướng chuẩn hóaBiện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở ở huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Lon
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập