Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH GARCH để dự báo chỉ số VN INDEX trong ngắn hạn

Ứng dụng hình ARIMA, ARCH GARCH để dự báo chỉ số VN INDEX trong ngắn hạn

Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH GARCH để dự báo chỉ số VN INDEX trong ngắn hạn
... Ƣớc lƣợng hình GARCH (1, 2) .101 Hình 34: Ƣớc lƣợng hình GARCH (2, 1) .102 Hình 35: Ƣớc lƣợng hình GARCH (2, 2) .103 Hình 36: Kiểm tra tính ARCH hình GARCH (1, ... iến thể kh c in h 1.8.2 hình tế H nên hình GARCH( 1, 1) thƣờng đƣợc sử ụng để thay cho hình GARCH –M Đ hình GARCH – M (GARCH in Mean – GARCH giá trị trung bình) đƣợc đ xuất ởi ngl ... , hình T – RC , hình C – RC , RC , vv… Trong đó, ọc – RC : hình RC iến hình GARCH – M T – GARCH ại h ph RC RC , ên cạnh hình K nhi u iến thể kh c in h 1.8.2 hình tế H nên mô...
 • 112
 • 18
 • 0

Ứng dụng hình Arima trong dự báo lạm phát Việt Nam

Ứng dụng mô hình Arima trong dự báo lạm phát Việt Nam
... báo lạm phát Việt Nam 2.2.2 Ưu điểm hình ARIMA so với hình khác phù hợp hình ARIMA với thực tiễn Việt Nam 2.2.3 Một số nghiên cứu thực nghiệm dự báo lạm phát hình ARIMA * Nghiên cứu ... nhiễu) khứ Thực chất, ARIMA tổng hợp hình: hình tự hồi quy (AR), hình tích hợp (I) hình trung bình trượt (MA) Chuỗi liệu nghiên cứu hình ARIMA phải có tính dừng a hình tự hồi quy ... quan riêng phần hình ARIMA phức tạp so với hình AR MA KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU DỰ BÁO LẠM PHÁT VIỆT NAM BẰNG MÔ HÌNH ARIMA 2.1 TỔNG QUAN VỀ LẠM PHÁT VIỆT NAM 2.1.1 Cách...
 • 26
 • 90
 • 0

Luận văn thạc sĩ Vận dụng hình Arma - Garch trong dự báo chỉ số Vnidex (full)

Luận văn thạc sĩ Vận dụng mô hình Arma - Garch trong dự báo chỉ số Vnidex (full)
... hỏi hay giả thiết nghiên cứu - Ưu nhược điểm hình ARMA GARCH gì? - Trong hình ARMA( p,q) hay GARCH( p,q) xây dựng được, hình phù hợp để dự báo số Vnindex ? - hình dự báo có chịu ảnh ... liệu hình ARMA - GARCH khởi xướng từ vài năm trở lại đây, với phát triển khoa học công nghệ, giới nghiên cứu hình ARMA - GARCH mức độ ngày sâu Vì vậy, để việc nghiên cứu hình ARMA - GARCH ... Ringgit (USXR) Trong hình ARIMA(1,1) GARCH( 1,1) ARIMA(2,1) GARCH( 1,1) dùng để mô hình để dự báo ARIMA(2,1) GARCH( 1,2) ARIMA(2,1) GARCH( 2,2) Kết dự báo cho thấy sau sử dụng hình vừa...
 • 97
 • 147
 • 2

Vận dụng hình Arma - Garch trong dự báo chỉ số Vnidex

Vận dụng mô hình Arma - Garch trong dự báo chỉ số Vnidex
... hay giả thiết nghiên cứu - Ưu nhược điểm hình ARMA GARCH gì? - Trong hình ARMA( p,q) hay GARCH( p,q) xây dựng được, hình phù hợp để dự báo số Vnindex nhất? - hình dự báo có chịu ảnh ... ARMA( 1,1) -5 .436786 ARMA( 0,1) -5 .437552 Dựa vào bảng 3.4 ta kết luận hình ARMA( 0,1) hình phù hợp có AIC nhỏ Ước lượng hình ARMA( p,q) Sau ước lượng thông số hình ARMA( 0,1) ARMA( 1,1) ... Breusch-Godfrey hình MA(1) Bảng 3.3: Kiểm định LM Breusch-Godfrey hình ARMA( 1,1) Lựa chọn hình theo tiêu chuẩn AIC 17 Bảng 3.4: Tiêu chuẩn Akaike (AIC) hình AIC ARMA( 1,0) -5 .434259 ARMA( 1,1)...
 • 26
 • 336
 • 2

526 Định hướng và giải pháp xây dựng hình quản trị chuỗi cung ứng nội bộ tại Công ty Scavi

526 Định hướng và giải pháp xây dựng mô hình quản trị chuỗi cung ứng nội bộ tại Công ty Scavi
... XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG NỘI BỘ TẠI CÔNG TY SCAVI 48 3.1 Căn định hướng xây dựng hình quản trị chuỗi cung ứng nội công ty Scavi 48 3.1.1 Các để xây dựng ... lập xây dựng hình quản trị chuỗi cung ứng nội cho công ty Scavi 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY SCAVI 2.1 Giới thiệu tổng quan công ty Scavi ... TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY SCAVI 18 2.1 Giới thiệu tổng quan công ty Scavi 18 2.1.1 Giới thiệu sơ lược công ty Scavi Vietnam 18 2.1.1.1 Lịch sử phát triển công ty ...
 • 118
 • 358
 • 2

Nghiên cứu và ứng dụng hình định giá tài sản vốn cho thị trường chứng khoán việt nam

Nghiên cứu và ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn cho thị trường chứng khoán việt nam
... a hình CAPM Chính v y, vi c nghiên c u, ng d ng ki m ñ nh hình CAPM cho TTCK Vi t Nam h t s c c n thi t nh m cung c p quy trình -2và tiêu chu n ki m ñ nh cho vi c nghiên c u, ng d ng ... ñích nghiên c u H th ng hóa lý lu n b n v hình ñ nh giá tài s n v n ñ i v i th trư ng ch ng khoán Trên s ñó v n d ng hình cho TTCK Vi t Nam Ki m ñ nh ñ tin c y c a hình CAPM TTCK Vi t Nam ... l c c a hình xác ñ nh hình CAPM phiên b n có th áp d ng cho TTCK Vi t Nam Đ i tư ng ph m vi nghiên c u Đ tài t p trung vào vi c v n d ng ki m ñ nh hình ñ nh giá tài s n v n cho th trư...
 • 26
 • 279
 • 2

SỬ DỤNG HÌNH CAMELS ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

SỬ DỤNG MÔ HÌNH CAMELS ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
... GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CHÂU VÀ HÌNH ĐÁNH GIÁ CAMELS2 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG TMCP CHÂU2 MÔ HÌNH CAMELS CHƯƠNG II PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ... CHƯƠNG I GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CHÂU VÀ HÌNH ĐÁNH GIÁ CAMELS GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG TMCP CHÂU Ngân hàng thương mại cổ phần Châu (tên giao ... ATC xin phép sư dụng hình CAMELS để phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Châu, kết hợp với những thông tin tài chính và phi tài chính...
 • 69
 • 148
 • 0

Xây dựng hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của vốn đầu tư, dân số, tỷ lệ lạm phát đến GDP thành phố đà nẵng giai đoạn 1980 2013

Xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của vốn đầu tư, dân số, tỷ lệ lạm phát đến GDP thành phố đà nẵng giai đoạn 1980 2013
... tác động, ảnh hưởng yếu tố: Vốn đầu tư, dân số tỷ lệ lạm phát đến GDP thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1980 - 2013 II CƠ SỞ LÝ THUYẾT Tổng sản phẩm nước (GDP) Trong kinh tế học, tổng sản phẩm nội địa, ... liệu dân số - Biến độc lập (X3) Đơn vị tính: Người Năm 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 HVTH: Nhóm 10 DÂN SỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 1980 - 2013 Phân theo giới Phân ... Nẵng Giáo trình kinh tế vĩ mô, TS Bùi Quang Bình, khoa Kinh tế, trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Giáo trình dân số phát triển, GS.TS Tống Văn Đường, trường Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Thống kê...
 • 23
 • 253
 • 0

ứng dụng hình capm trong việc xác định tỷ suất chiết khấu cho công ty bánh kẹo biên hòa ( bibica )

ứng dụng mô hình capm trong việc xác định tỷ suất chiết khấu cho công ty bánh kẹo biên hòa ( bibica )
... của xác định ty suất chiết khấu đói với doanh nghiệp, vậy em xin quyết định cho n đề tài:” Ứng dụng hình CAPM việc xác định ty suất chiết khấu cho công ty bánh kẹo Biên ... MODEL _CAPM) hình định giá tài sản vốn (CAPM) hiện được sử dụng khá phổ biến việc ước tính chi phí sử dụng vốn (ty suất chiết khấu) của doanh nghiệp hình này William ... được ứng dụng cho đến nay, mặc dù có t số hình khác nỗ lực giải thích động thái thị trường hình CAPM là hình đơn giản về mặt khái niệm và có khả ứng dụng...
 • 15
 • 297
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bảng 2 1 1 dự báo dân số khu ktck mộc bài theo năma kết cấu thực b mô hình công sôn thay thếứng dụng mô hình arima dự báo chỉ số vn index ha indexứng dụng mô hình arima dự báo suất sinh lời cho chỉ số vn index phụ lục 3 3chỉ số vn index từ tháng 3 2008 đến tháng 9 2008ví dụ về cách tính chỉ số vn indexchuyên đề quang báo hiển thị trên led ma trận giao tiếp máy tínhsử dụng các mô hình camp garch t garch arch companent để đánh giá phân tích ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn đã niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố hồ chí minh đối với chỉ số vn indexnghiệm phát triển du lịch ở một số địa phương trong nướcnhững nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong mô hình xử lý cú pháp và ngữ nghĩa cho câu hỏi tiếng việt trong hệ thống tìm kiếm thư việnđồ án tốt nghiệp thiết kế và điều khiển mô hình bãi giữ xe tự động dùng plc s7 200 phần 1 giới thiệu docyêu cầu đối với việc ứng dụng mô hìnhdự đoán bằng mô hình tuyến tính ngẫu nhiên phương pháp box jenkinsphân tích mô hình ứng dụng thương mại điện tử của hãng hàng không quốc gia việt nam vietnam airlinesphân tích mô hình ứng dụng tmđt của hãng hàng không quốc gia việtnam vietnam airlinesBIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG CHUYÊN môn ở các TRƯỜNG TRUNG học cơ sở HUYỆN KINH môn TỈNH hải DƯƠNGGIÁO dục đạo đức NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG sư PHẠM TRONG bối CẢNH đổi mới GIÁO dụcNGHIÊN cứu THẨM ĐỊNH và GIẢI PHÁP bảo đảm AN TOÀN GIAO THÔNG tại nút GIAO THÔNG NAM THĂNG LONG TRÊN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 hà nộiMỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG NGHE dân CA“ nghiên cứu tương tác của kpt(piperidin)cl3 với p nitroanilin và độc tính của một số phức chất Pt(II) chứa piperidinNGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của PHÂN bón hữu cơ lục THẦN NÔNG và CHẾ PHẨM d409 đến SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT lúa bắc THƠM số 7 tại HUYỆN THANH OAI – hà nộiNGHIÊN cứu QUÁ TRÌNH CHUYỂN hóa KHÍ TỔNG hợp THÀNH NHIÊN LIỆU LỎNG TRÊN hệ xúc tác co meγ al2o3THÁI độ của PHỤ HUYNH xã GIAO TIẾN GIAO THỦY NAM ĐỊNH đối với vấn đề bạo lực TRẺ EM TRONG GIA ĐèNH HIỆN NAYNÂNG CAO HIỆU QUẢ bài học LỊCH sử VIỆT NAM lớp 12 TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG các TỈNH MIỀN núi PHÍA bắcGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 2 COMMUNICATION, SKILLS 1Sự kiện gạc ma năm 1988 qua sự phản ánh cả báo chí, tạp chí việt namTư tưởng nho giáo của nguyễn công trứ và ý nghĩa của nó trong lịch sử tư tưởng việt namIELTS READING 2016 BY NGOC BACH PART 2 VER 1 0ĐÁNH GIÁ tác ĐỘNG môi TRƯỜNG KHÔNG KHÍ của dự án “ xây DỰNG KHU DU LỊCH SINH THÁI hồ tàu VOI” tại KHU KINH tế VŨNG ÁNG, HUYỆN kỳ ANH , TỈNH hà TĨNH và đề XUẤT GIẢI PHÁP kỳ THUẬT GIẢM THIỂU tác ĐỘNG“ nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong CN thăng longCAN THIệP của CHÍNH PHủ VIệT NAM TRONG LĨNH vực NGÂN HÀNGChất lượng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng ngoại thương việt nam chi nhánh hà nội – thực trạng và giải phápHoàn thiện thanh toán quốc tế cho xuất nhập khẩu hàng hoá tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triểnviệt nam, chi nhánh hòa bìnhGiải pháp mở rộng tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á seabank kim liênGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh xuân mai
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập