Ứng dụng mô hình ARIMA GARCH trong dự báo tỷ suất sinh lợi của danh mục đầu tư hiệu quả

Ứng dụng hình ARIMA GARCH trong dự báo tỷ suất sinh lợi của danh mục đầu hiệu quả

Ứng dụng mô hình ARIMA GARCH trong dự báo tỷ suất sinh lợi của danh mục đầu tư hiệu quả
... phương pháp đơn giản hiệu K công tác dự báo ngắn hạn Nắm bắt thực tế này, trình bày đề tài: Ứng dụng hình ARIMA – ại họ c GARCH dự báo tỷ suất sinh lợi danh mục đầu hiệu quả Mục tiêu cốt yếu ... DMĐT hiệu DMĐT hiệu K Đối ng nghiên cứu in h  Vận dụng hình ARIMA GARCH vào việc dự báo TSSL ng lai ại họ c Đối ng nghiên cứu đề tài hình ARIMA GARCH ứng dụng hình dự báo ... lợi DMĐT Nếu dự báo xác TSSL, NĐT sử dụng kết vào việc quản trị DMĐT hay chốt lời danh mục lúc Từ lý trên, tiến hành nghiên cứu đề tài Ứng dụng hình ARIMA- GARCH dự báo tỷ suất sinh lợi danh...
 • 76
 • 101
 • 0

Ứng dụng hình CAPM và hình Fama-French để dự báo tỷ suất sinh lợi chứng khoán ngành Dầu khí

Ứng dụng mô hình CAPM và mô hình Fama-French để dự báo tỷ suất sinh lợi chứng khoán ngành Dầu khí
... nghiên cứu đề tài Ứng dụng hình CAPM Fama-French dự báo tỷ suất sinh lợi ngành Dầu Khí Việt Nam” Mục đích nghiên cứu Hiện Việt Nam chưa thấy ứng dụng hình dự báo tỷ suất sinh lợi nào, nhiên ... 1.5 Tình hình vận dụng hình dự báo tỷ suất sinh lợi để kinh doanh chứng khoán Việt Nam nay: 15 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ THỰC TRẠNG NGÀNH DẦU KHÍ ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH -o0o - BÙI TÔ CHUNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CAPM VÀ MÔ HÌNH FAMA – FRENCH ĐỂ DỰ BÁO TỶ SUẤT SINH LỜI CHỨNG KHOÁN NGÀNH DẦU KHÍ KHÓA...
 • 141
 • 281
 • 0

Ứng dụng hình CAPM và hình Fama-French để dự báo tỷ suất sinh lợi chứng khoán ngành Công nghệ viễn thông

Ứng dụng mô hình CAPM và mô hình Fama-French để dự báo tỷ suất sinh lợi chứng khoán ngành Công nghệ viễn thông
... đề tài Ứng dụng hình CAPM Fama French dự báo tỷ suất sinh lợi ngành Công nghệ viễn thông Việt Nam” Mục đích nghiên cứu Hiện Việt Nam chưa thấy ứng dụng hình dự báo tỷ suất sinh lợi nào, ... SỞ LÝ THUYẾT VỀ TỶ SUẤT SINH LỢI VÀ RỦI RO, MÔ HÌNH CAPM VÀ MÔ HÌNH FAMA-FRENCH 1.1 Lý thuyết tỷ suất sinh lợi rủi ro 1.1.1 Tỷ suất sinh lợi 1.1.2 Tỷ suất sinh lợi mong đợi ... áp dụng hình CAPM hình Fama French có ý nghĩa việc giải thích tỷ suất sinh lợi chứng khoán Trong hình Fama French có ý nghĩa nhiều so với hình CAPM Việc áp dụng thành công hai hình...
 • 145
 • 302
 • 1

Ứng dụng hình CAPM và hình fama french để dự báo tỷ suất sinh lời chứng khoán ngành thủy sản việt nam

Ứng dụng mô hình CAPM và mô hình fama french để dự báo tỷ suất sinh lời chứng khoán ngành thủy sản việt nam
... lần nữa, em xin cảm ơn ! LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CAPM VÀ MÔ HÌNH FAMA FRENCH ĐỂ DỰ BÁO TỶ SUẤT SINH LỜI CHỨNG KHOÁN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM công trình nghiên cứu ... Fama- French dự báo tỷ suất sinh lợi ngành Thủy Sản Việt Nam Mục đích nghiên cứu Hiện Việt Nam chưa thấy ứng dụng hình dự báo tỷ suất sinh lợi nào, nhiên thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam ... áp dụng hình CAPM hình Fama- French có ý nghĩa việc giải thích tỷ suất sinh lợi chứng khoán Trong hình Fama- French có ý nghĩa nhiều so với hình CAPM Việc áp dụng thành công hai hình...
 • 143
 • 292
 • 0

392 Khánh kiệt tài chính và ứng dụng hình Z-Score trong dự báo khánh kiệt tài chính

392 Khánh kiệt tài chính và ứng dụng mô hình Z-Score trong dự báo khánh kiệt tài chính
... DỰ BÁO VÀ GIẢI QUYẾT MỘT CÁCH HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG KHÁNH KIỆT TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 101 4.1 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH Z-SCORE VÀO VIỆT NAM DỰ ĐOÁN KHẢ NĂNG KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH ... lên, khả dự báo tương đối hình giảm xuống Điều xác nghiên cứu đơn biến trích dẫn trước đó, cho hình đa biệt thức Dựa vào kết trên, thấy hình Z 24 Page - 25 Score hình dự báo phá sản ... TÍCH CHỈ SỐ VÀ MÔ HÌNH DỰ BÁO 01 1.1 PHÂN TÍCH CHỈ SỐ TRUYỀN THỐNG 01 1.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA BIỆT THỨC 02 1.3 MÔ HÌNH Z-SCORE 04 1.4 MÔ HÌNH Z-SCORE ÁP DỤNG CHO...
 • 136
 • 810
 • 12

Khánh kiệt tài chính và ứng dụng hình Z-Score trong dự báo khánh kiệt tài chính

Khánh kiệt tài chính và ứng dụng mô hình Z-Score trong dự báo khánh kiệt tài chính
... NĂNG DỰ BÁO VÀ GIẢI QUYẾT MỘT CÁCH HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG KHÁNH KIỆT TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 101 4.1 ỨNG DỤNG MƠ HÌNH Z-SCORE VÀO VIỆT NAM DỰ ĐỐN KHẢ NĂNG KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH ... tích số mơ hình dự báo Chương II: Nghiên cứu đặc điểm khánh kiệt tài biện pháp đối phó số nước Châu Á Chương III: Vấn đề khánh kiệt tài Việt Nam Chương IV: Các giải pháp nâng cao khả dự báo giải ... 101 4.1.2 Những điều cần lưu ý sử dụng hình Z-Score 104 4.2 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG DỰ BÁO VÀ GIẢI QUYẾT HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG KHÁNH KIỆT TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM ...
 • 136
 • 834
 • 9

Khánh kiệt tài chính và ứng dụng hình Z- score trong dự báo khánh kiệt tài chính

Khánh kiệt tài chính và ứng dụng mô hình Z- score trong dự báo khánh kiệt tài chính
... DỰ BÁO VÀ GIẢI QUYẾT MỘT CÁCH HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG KHÁNH KIỆT TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 101 4.1 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH Z -SCORE VÀO VIỆT NAM DỰ ĐOÁN KHẢ NĂNG KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH ... TÍCH CHỈ SỐ VÀ MÔ HÌNH DỰ BÁO 01 1.1 PHÂN TÍCH CHỈ SỐ TRUYỀN THỐNG 01 1.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA BIỆT THỨC 02 1.3 MÔ HÌNH Z -SCORE 04 1.4 MÔ HÌNH Z -SCORE ÁP DỤNG CHO ... CỨU ĐẶC ĐIỂM KHÁNH KIỆT TÀI CHÍNH VÀ CÁC BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ Ở MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á 24 Page - 2.1 KHÁI QUÁT VỀ LÝ THUYẾT KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH .24 2.2 ĐẶC ĐIỂM KHÁNH KIỆT TÀI CHÍNH Ở MỘT...
 • 10
 • 149
 • 0

ỨNG DỤNG HÌNH z SCORE TRONG dự báo KIỆT QUỆ tài CHÍNH CHO các DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp tập đoàn MAI LINH

ỨNG DỤNG mô HÌNH z SCORE TRONG dự báo KIỆT QUỆ tài CHÍNH CHO các DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp tập đoàn MAI LINH
... nghiệp 3 Mục tiêu nghiên cứu Tác giả chọn đề tài nghiên cứu Ứng dụng hình Z- Score dự báo kiệt quệ tài cho doanh nghiệp Việt Nam- nghiên cứu trường hợp tập đoàn Mai Linh với mục tiêu sau: ... dựng giải pháp khả thi nhằm nâng cao khả dự báo kiệt quệ tài hình Z- Score Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu ứng dụng hình Z- Score dự báo ... hình Z- Score 5 Chương 2: Thực trạng kiệt quệ tài doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn hậu khủng hoảng cần thiết phải dự báo kiệt quệ tài doanh nghiệp Chương 3: Ứng dụng hình Z- Score dự báo kiệt quệ...
 • 104
 • 394
 • 1

Khánh kiệt tài chính và ứng dụng hình Z-Score trong dự báo khánh kiệt tài chính

Khánh kiệt tài chính và ứng dụng mô hình Z-Score trong dự báo khánh kiệt tài chính
... OKS CO M BÁO VÀ GI I QUY T M T CÁCH HI U QU TÌNH TR NG KHÁNH KI T TÀI CHÍNH C A CÁC DOANH NGHI P NAM VI T 101 4.1 NG D NG MƠ HÌNH Z-SCORE VÀO VI T NAM D ỐN KH N NG KI T QU TÀI CHÍNH ... M KHÁNH KI T TÀI CHÍNH VÀ CÁC BI N PHÁP CHÂU Á I PHĨ M TS N C 24 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Page - 2.1 KHÁI QT V LÝ THUY T KI T QU TÀI CHÍNH .24 2.2 C I M KHÁNH ... TRỰC TUYẾN NG II: NGHIÊN C U C I M KHÁNH KI T TÀI CHÍNH VÀ CÁC BI N PHÁP N C CHÂU Á OBO OKS CO M M TS I PHĨ 2.1 KHÁI QT V LÝ THUY T KI T QU TÀI CHÍNH Ki t qu tài (financial distress) x y doanh...
 • 136
 • 82
 • 0

ĐỀ TÀI Ứng dụng hình dải Bollinger trong dự báo biến động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

ĐỀ TÀI Ứng dụng mô hình dải Bollinger trong dự báo biến động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... bất động sản, ĐỀ TÀI: Ứng dụng hình dải Bollinger dự báo biến động giá cổ phiếu thị trƣờng chứng khoán Việt Nam chọn đề tài Ứng dụng hình dải Bollinger dự báo biến động giá cổ phiếu thị ... 3: Ứng dụng dải Bollinger dự báo biến động giá cổ phiếu nhóm ngành bất động sản thị trƣờng chứng khoán Việt Nam ĐỀ TÀI: Ứng dụng hình dải Bollinger dự báo biến động giá cổ phiếu thị trƣờng chứng ... chất dải Bollinger giá chứng khoán Black - Scholes 40 2.4.4 Phân phối .45 ĐỀ TÀI: Ứng dụng hình dải Bollinger dự báo biến động giá cổ phiếu thị trƣờng chứng khoán Việt Nam CHƢƠNG ỨNG...
 • 79
 • 343
 • 0

Xây dựng hình đa nhân tố xác định tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam Luận văn thạc sĩ

Xây dựng mô hình đa nhân tố xác định tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam Luận văn thạc sĩ
... NHN T XC NH T SU T SINH L I TRấN TTCK VI T NAM 15 2.1 Phõn tớch nh tớnh v cỏc nhõn t tỏc ng n bi n ng c a TTCK Vi t Nam 15 2.1.1 T ng quan v TTCK Vi t Nam 15 ... khoỏn Vi t Nam ? l nh ng cõu h i ng l c xỏc ng m nh õu l nh t su t sinh l i tỏc gi th c hi n ti nghiờn c u Xõy d ng mụ hỡnh a nhõn t xỏc nh t su t sinh l i trờn th tr ng ch ng khoỏn Vi t Nam M c ... xỏc nh TSSL c a ch ng khoỏn Vi t Nam .58 TểM L C M c ớch chớnh c a nghiờn c u ny l xõy d ng v ki m nh mụ hỡnh a nhõn t xỏc nh t su t sinh l i trờn TTCK Vi t Nam d a trờn d li u thu th p hng...
 • 139
 • 203
 • 0

KHẢ NĂNG DỰ BÁO TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

KHẢ NĂNG DỰ BÁO TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
... quát v d báo t su t sinh l i c a ch ng khoán s l c v lo i ch s giá ch ng khoán 2.1 Khái quát v d báo t su t sinh l i c a ch ng khoán 2.2 S l c v lo i ch s giá ch ng khoán ... n d báo ph n óng góp c a t ng nhân t giá ch ng khoán c t c nh n t su t sinh l i c a ch s ch ng khoán Vi t Nam t 1.4 it nh so u, xây d ng mô hình nh m d báo t su t sinh l i c a ch s ch ng khoán ... ng ch ng khoán Vi t Nam nói riêng Trong ph n s khái quát v d báo t su t sinh l i c a ch ng khoán s l c v lo i ch s giá ch ng khoán Ph n c a lu n v n thi t l p mô hình nh m d báo t su t sinh l i...
 • 74
 • 264
 • 0

Ứng dụng hình ARCH, GARCH trong phân tích rủi ro cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt (BVH) trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH trong phân tích rủi ro cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt (BVH) trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... trình tìm hiểu thị trường chứng khoán hình phân tích em chọn đề tài: Ứng dụng hình ARCH, GARCH phân tích rủi ro cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt (BVH) thị trường chứng khoán Việt Nam Đề tài chia ... Chương 1: hình ARCH, GARCH phân tích rủi ro Chương 2: Tổng quan ngành bảo hiểm thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 3: Ứng dụng hình ARCH, GARCH phân tích rủi ro cổ phiếu BVH Trong trình ... cụ chứng khoán phái sinh Thị trường cổ phiếu: thị trường cổ phiếu thị trường giao dịch mua bán loại cổ phiếu, bao gồm cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi Thị trường trái phiếu: thị trường trái phiếu...
 • 43
 • 1,355
 • 1

Ứng dụng hình CAPM và Fama French dự báo tỷ suất sinh lợi để KD chứng khoán.pdf

Ứng dụng mô hình CAPM và Fama French dự báo tỷ suất sinh lợi để KD chứng khoán.pdf
... nghiệm hình Thấy cần thiết việc vận dụng hình để dự đoán thị trường chứng khoán, định nghiên cứu đề tài Ứng dụng hình CAPM Fama French dự báo tỷ suất sinh lợi để kinh doanh chứng khoán ... có hình dự báo tỷ suất sinh lợi đầu tư chứng khoán Việt Nam 60 Chƣơng 3: Kiểm định hình CAPM Fama French để dự báo tỷ suất sinh lợi việc kinh doanh thị trƣờng chứng khoán ... CAPM Fama French để dự báo tỷ suất sinh lợi chứng khoán khẳng định khả áp dụng hình chứng minh nhân tố phần bù rủi ro thị trường, quy giá trị thực có ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi chứng...
 • 111
 • 1,445
 • 29

ỨNG DỤNG HÌNH CAPM VÀ FAMA FRENCH DỰ BÁO TỶ SUẤT SINH LỢI ĐỂ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƢỜNG VIỆT NAM

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CAPM VÀ FAMA FRENCH DỰ BÁO TỶ SUẤT SINH LỢI ĐỂ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƢỜNG VIỆT NAM
... hình dự báo tỷ suất sinh lợi đầu tư chứng khoán Việt Nam 60 Chƣơng 3: Kiểm định hình CAPM Fama French để dự báo tỷ suất sinh lợi việc kinh doanh thị trƣờng chứng khoán Việt ... nghiệm hình Thấy cần thiết việc vận dụng hình để dự đoán thị trường chứng khoán, định nghiên cứu đề tài Ứng dụng hình CAPM Fama French dự báo tỷ suất sinh lợi để kinh doanh chứng khoán thị ... giá có chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường 2.3 Tình hình vận dụng hình dự báo tỷ suất sinh lợi để kinh doanh chứng khoán Việt Nam nay: Thị trường chứng khoán việt nam trải qua biết thăng...
 • 111
 • 609
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng mô hình capm đa biến để dự báo tỷ suất sinh lợi và rủi roứng dụng mô hình dea và hồi quy pooled ols kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt namxây dựng danh mục đầu tư hiệu quảxây dựng các danh mục đầu tư hiệu quả sử dụng lý thuyết markowitzứng dụng mô hình arima trong dự báo giá vàngứng dụng mô hình arima và arch garch phân tích dự báo rủi roứng dụng mô hình arima và arch garch phân tích dự báo rủi ro cho sàn niêm yết tp hồ chí minhứng dụng mô hình arima và arch garch phân tích dự báo rủi ro cho sàn niêm yết hà nộiứng dụng mô hình arima để dự báo vnindexứng dụng mô hình arima và phương pháp boxjenkins dự báo chỉ số vnindextổng quan thị trường cổ phiếu niêm yết việt nam amp tình hình thực tế ứng dụng mô hình arima arch garchtình hình thực tế ứng dụng mô hình arima arch garchứng dụng mô hình arima dự báo chỉ số vn index ha indexứng dụng mô hình arima dự báo cho vn index phụ lục 3 1ứng dụng mô hình arima dự báo cho hn index phụ lục 3 2Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học phổ thông Mỹ Văn-huyện Tam Nông-tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý phát triển chương trình giáo dục trung học phổ thông theo định hướng năng lựcVận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học chương III Cacbon – Silic (Hóa học lớp 11) theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thôngXây dựng và sử dụng chủ đề dạy học môn Hóa học ở Trung học cơ sở theo tiếp cận tích hợpHoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm phân đạm của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phân đạm và hóa chất Hà BắcNGHIÊN CỨU LÍ THUYẾT VỀ ĐỘ BỀN CỦA LIÊN KẾT HIĐRO TRONG CÁC BAZƠ NITƠ CYTOSINE VÀ THYMINE bản tiếng anhBáo cáo thực hành hóa tính toánNghiên cứu tổng hợp và biến tính Fe3O4 nano dùng làm chất mang curcumin trong điều trị bệnhĐề cương ôn tập quản trị học đại cương50 cau trac nghiem ham so co dap anĐề cương chuyên đề thực tập điện lực tây hồNoi dung PV tin dung KHDN va KHCNMau CV don gian mới nhấtCV cua nguoi moi tot nghiepBài thuyết trình môn cây lương thựcMột số chỉ tiêu KTXH năm 2015CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VIRUS CTiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương ở nước ta hiện nayThiết kế mạng DWDM và các giải pháp công nghệQuy họach Quản lý tổng hợp tài nguyên nước các lưu vực sông – TP Cần Thơ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập