Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh gia lai

phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam chi nhánh quận cái răng

phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh quận cái răng
... MSSV: C1200178 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẬN CÁI RĂNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Tài – Ngân hàng Mã số ngành: ... tài Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Quận Cái Răng ” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu ... DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN CÁI RĂNG 4.1 TÌNH HÌNH CƠ CẤU NGUỒN VỐN VÀ CHO VAY TẠI CHI NHÁNH TỪ NĂM 2011 ĐẾN 2013 VÀ THÁNG ĐẦU NĂM 2014 4.1.1 Tình hình...
 • 96
 • 38
 • 0

luận văn tốt nghiệp phân tích tình hình quản trị nguồn vốn tại ngân hàng đầu tư phát triển hậu giang

luận văn tốt nghiệp phân tích tình hình quản trị nguồn vốn tại ngân hàng đầu tư và phát triển hậu giang
... động quản trị nguồn vốn ngân hàng Đầu Phát triển Hậu Giang em chọn đề tài “ Phân tích tình hình quản trị nguồn vốn ngân hàng Đầu Phát triển Hậu Giang Làm nội dung nghiên cứu cho luận văn tốt ... THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẬU GIANG 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ngân hàng Đầu Phát triển Hậu Giang (gọi tắt BIDV – Hậu Giang) đuợc thành ... đề tài luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình quản trị nguồn vốn ngân hàng Đầu Phát triển Hậu Giang Trước hết em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh...
 • 74
 • 220
 • 1

luận văn tốt nghiệp phân tích tình hình quản trị nguồn vốn tại ngân hàng đầu tư phát triển việt nam chi nhánh hậu giang

luận văn tốt nghiệp phân tích tình hình quản trị nguồn vốn tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hậu giang
... a ngân hàng ð u Phát tri n Vi t Nam chi nhánh H u Giang em ñã ch n ñ tài cho lu n văn h c kỳ Phân tích tình hình qu n tr ngu n v n t i ngân hàng ð u Phát tri n Vi t Nam chi nhánh H u Giang ... v n t i Ngân hàng BIDV CN H u Giang CHƯƠNG KHÁI QUÁT V NGÂN HÀNG ð U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM CHI NHÁNH H U GIANG 3.1 KHÁI QUÁT V NGÂN HÀNG ð U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM CHI NHÁNH H U GIANG 3.1.1 ... pháp phân tích s li u 13 Chương 3: KHÁI QUÁT V NGÂN HÀNG ð U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM CHI NHÁNH H U GIANG 15 3.1 KHÁI QUÁT V NGÂN HÀNG ð U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM CHI NHÁNH...
 • 78
 • 104
 • 0

luận văn tốt nghiệp phân tích tình hình quản trị nhân sự tại ngân hàng đầu tư phát triển chi nhánh hậu giang

luận văn tốt nghiệp phân tích tình hình quản trị nhân sự tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh hậu giang
... VỀ NHÂN SỰ VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH HẬU GIANG 4.1 THỰC TRẠNG VỀ NHÂN SỰ TẠI NGÂN HÀNG 4.1.1 Cơ cấu nhân ngân hàng Bảng 2: Số lƣợng nhân viên ngân hàng ... quản trị nhân 2.1.2.1 Khái niệm quản trị nhân GVHD: Nguyễn Thị Ngọc Hoa 21 SVTH: Từ Nguyễn Anh Thƣ Phân tích tình hình quản trị nhân chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Hậu Giang Quản trị nhân ... Nguyễn Anh Thƣ Phân tích tình hình quản trị nhân chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Hậu Giang 3.2.1 Đánh giá kết hoạt động kinh doanh chi nhánh Ngân hàng Đầu Tƣ & Phát Triển tỉnh Hậu Giang ...
 • 84
 • 323
 • 3

luận văn tốt nghiệp phân tích tình hình thanh toán quốc tế tại ngân hàng đầu tư phát triển việt nam chi nhánh cần thơ

luận văn tốt nghiệp phân tích tình hình thanh toán quốc tế tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh cần thơ
... Giang Phân tích tình hình toán quốc tế ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ ... quốc tế ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ GVHD: Nguyễn Thị Ngọc Hoa 14 SVTH: Mã Hà Giang Phân tích tình hình toán quốc tế ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần ... Giang Phân tích tình hình toán quốc tế ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ Ở BIDV 41 4.1 TÌNH HÌNH THANH TOÁN QUỐC...
 • 96
 • 125
 • 0

phân tích hoạt động cho vay cá nhân tại ngân hàng đầu tư phát triển việt nam chi nhánh cần thơ

phân tích hoạt động cho vay cá nhân tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh cần thơ
... Hào Phân tích hoạt động cho vay nhân BIDV Cần Thơ Hoạt động cho vay khách hàng nhân BIDV Cần Thơ GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân SVTH: Lâm Xuân Hào Phân tích hoạt động cho vay nhân BIDV Cần Thơ ... Phân tích hoạt động cho vay nhân BIDV Cần Thơ CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ 3.1 Khái quát BIDV Cần Thơ 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân ... BIDV Cần Thơ cần phải khắc phục có giải pháp thiết thực để phát triển tốt loại hình dịch vụ Từ thực tiễn trên, đề tài Phân tích hoạt động cho vay nhân Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam chi...
 • 84
 • 314
 • 1

phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư phát triển việt nam chi nhánh tây nam

phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh tây nam
... ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH TÂY NAM 20 3.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP đầu phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Nam .20 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển ... PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH TÂY NAM 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam- chi nhánh Tây Nam - Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Đầu Phát ... NGỌC NGHĨA MSSV: 5095631 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY NAM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: Tài Ngân hàng Mã số ngành: 52340201...
 • 114
 • 203
 • 0

luận văn tốt nghiệp phân tích tình hình cho vay nhà ở tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh cần thơ giai đoạn 2009 - 2011

luận văn tốt nghiệp phân tích tình hình cho vay nhà ở tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh cần thơ giai đoạn 2009 - 2011
... TRẠNG CHO VAY NHÀ TẠI NGÂN HÀNG MHB-CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 200 9- 2011 51 4.2.1 Tìm hiểu quy trình cho vay nhà MHB -Cần Thơ 51 4.2.2 Phân tích thực trạng cho vay nhà MHB -Cần Thơ 200 9- 2011 ... Xuân Vinh - 19 - SVTH: Võ Trần Mỹ Tiên Phân tích tình hình cho vay nhà Ngân hàng MHB -Cần Thơ 200 9- 2011 Chƣơng TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH CẦN THƠ 3.1 ... MHB -Cần Thơ Ngân hàng phát triển nhà đồng sông Cửu Long Chi nhánh Cần Thơ ĐBSCL Đồng sông Cửu Long NHTM Ngân hàng thƣơng mại NTTW Ngân hàng Trung Ƣơng NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NH Ngân hàng CN Chi...
 • 116
 • 118
 • 0

luận văn tốt nghiệp phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng sài gòn thương tín chi nhánh cần thơ

luận văn tốt nghiệp phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng sài gòn thương tín chi nhánh cần thơ
... (http://www.novapdf.com/) Phân tích tình hình CVTD NHTMCP Sài Gòn Thương Tín CN Cần Thơ GVHD: Bùi Lê Thái Hạnh Chương PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ ... Gòn Thương Tín 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Cần Thơ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Cần Thơ (SacombankChi nhánh Cần Thơ) thức thành ... thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank-CN Cần Thơ : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Cần Thơ CVTD : Cho vay tiêu dùng TDTD : Tín dụng tiêu dùng TPHCM : Thành...
 • 91
 • 349
 • 0

luận văn tốt nghiệp phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp hàng hải chi nhánh cần thơ

luận văn tốt nghiệp phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp hàng hải chi nhánh cần thơ
... Giang Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng t i NHTMCP Hàng H i C n Th 2.1.4 Khái quát v cho vay tiêu dùng 2.1.4.1 K hái ni m Cho vay tiêu dùng c a ngân hàng nh'm tài tr cho nhu c u tiêu dùng ... t &ng cho vay tiêu dùng ngân hàng th c t tài Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng t i ngân hàng nên em ã ch n TMCP Hàng H i chi nhánh C n Th ” làm tài lu n v n t t nghi p cho 1.2 M(C TIÊU NGHIÊN ... Giang Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng t i NHTMCP Hàng H i C n Th s cho vay c ng nh d n cho vay tiêu dùng ba n m 2007, 2008 2009 t t c & t ng tr ng r(t cao Trong ó cho vay b(t &ng s n cho vay...
 • 98
 • 99
 • 0

luận văn tốt nghiệp phân tích tình hình cho vay trung hạn tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh tỉnh đồng tháp - phòng giao dịch hồng ngự

luận văn tốt nghiệp phân tích tình hình cho vay trung hạn tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh tỉnh đồng tháp - phòng giao dịch hồng ngự
... Hồng Ngự CHƢƠNG GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHÒNG GIAO DỊCH HỒNG NGỰ 3.1 VÀI NÉT VỀ PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHÒNG GIAO ... Muội Phân tích tình hình cho vay trung hạn NH PTN ĐBSCL – PGD Hồng Ngự 3.1.2 Khái quát MHB PGD Hồng Ngự: Ngân hàng phát triển nhà đồng sông Cửu Long Chi nhánh Đồng Tháp Phòng giao dịch Hồng Ngự ... Điều đặt hƣớng nghiên cứu cho đề tài Phân tích tình hình cho vay trung hạn Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long Chi nhánh Đồng Tháp - Phòng Giao Dịch Hồng Ngự 1.1.2 Căn cứu khoa học...
 • 103
 • 194
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp đề tài phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng NoPTNN huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi

Báo cáo tốt nghiệp đề tài phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng NoPTNN huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
... hàng Gây khó khăn tình hình tài ngân hàng CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHNO&PTNT HUYỆN MỘ ĐỨC 3.1 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG No&PTNT HUYỆN MỘ ĐỨC ...  Chuyên đề tốt nghiệp - 17 Khoa TC-NH CHƯƠNG 3:PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHNO&PTNT HUYỆN MỘ ĐỨC 3.1.PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHN O&PTNT TẠI HUYỆN MỘ ĐỨC ... 3.1.1 .Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng .31 3.1.1.1 .Phân tích chung tình hình cho vay tiêu dùng 32 3.1.1.2 .Phân tích cho vay tiêu dùng theo thời hạn 33 3.1.1.3 .Phân tích cho vay...
 • 75
 • 352
 • 0

Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Á Châu .doc

Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Á Châu .doc
... thm nh, quyt nh cho vay d Mc cho vay: - Ch c vay ti a 80% giỏ tr ti sn hỡnh thnh t vay i vi cho vay ngn hn v 70% giỏ tr ti sn hỡnh thnh t vay i vi cho vay trung, di hn - Phn vay ngõn hng nu m ... thc cho vay: - Cho vay tiờu dựng trc tip, bao gm cỏc phng thc: - Cho vay tr theo nh kỡ: õy l phng thc cho vay m ú khỏch hng vay v tr trc tip Ngõn hng vi mc tr v thi hn tr mi ln c qui nh cho vay ... tiờu cho nhu cu giỏo dc, y t v du lch cng cú th c ti tr bi cho vay tiờu dựng 1.2 c im ca cho vay tiờu dựng: - Quy mụ ca tng hp ng vay nh, dn n chi phớ t chc cho vay cao, vỡ vy lói sut cho vay...
 • 43
 • 1,940
 • 33

Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Á Châu - Đà Nẵng năm 2002

Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Á Châu - Đà Nẵng năm 2002
... vãư Cho Vay Tiãu Dng tải ngán hng Ạ Cháu - chi nhạnh  Nàơng, qua thåìi gian thỉûc táûp tải ngán hng em â chn âãư ti: “Phán têch tçnh hçnh cho vay tiãu dng tải ngán hng Ạ Cháu -  Nàơng nàm 2002 ... âäüng Cho Vay Tiãu Dng ca Ngán hng Näüi dung âãư ti gäưm ba pháưn sau: ¯ Pháưn I: Ngán hng Thỉång mải våïi hoảt âäüng Cho Vay Tiãu Dng ¯ Pháưn II: Phán têch tçnh hçnh Cho Vay Tiãu Dng Tải Ngán hng ... ngán hng 18 II PHÁN TÊCH HOẢT ÂÄÜNG CHO VAY TIÃU DNG TẢI NGÁN HNG Ạ CHÁU  NÀƠNG Phán têch hoảt âäüng cho vay tiãu dng theo thåìi hản vay 21 Phán têch hoảt âäüng cho vay...
 • 19
 • 253
 • 2

Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Á Châu - Đà Nẵng năm 2002

Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Á Châu - Đà Nẵng năm 2002
... Pháưn I: Ngán hng Thỉång mải våïi hoảt âäüng Cho Vay Tiãu Dng Pháưn II: Phán têch tçnh hçnh Cho Vay Tiãu Dng Tải Ngán hng Ạ Cháu - Â Nàơng Pháưn III: Mäüt säú kiãún nhàòm måí räüng v náng ... Sỉû cáưn thiãút ca Tên dủng Tiãu dng PHÁƯN II PHÁN TÊCH HOẢT ÂÄÜNG CHO VAY TIÃU DNG TẢI NGÁN HNG Ạ CHÁU - Â NÀƠNG NÀM 2003 A- GIÅÏI THIÃÛU KHẠI QUẠT VÃƯ NGÁN HNG Ạ CHÁU - ... HOẢT ÂÄÜNG CHO VAY TIÃU DNG TẢI NGÁN HNG Ạ CHÁU Â NÀƠNG Phán têch hoảt âäüng cho vay tiãu dng theo thåìi hản vay 21 Phán têch hoảt âäüng cho vay tiãu dng theo mỉïc väún vay ...
 • 16
 • 162
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng sacombank chi nhánh thủ đứcphan tich tinh hinh cho vay tieu dung tai ngan hang eximbank chi nhanh tphcmphan tích tình hình cho vay tieu dung tai ngan hangphân tích tình hình cho vay cá nhân tại ngân hàng tmcp kỹ thương việt nam phòng giao dịch hùng vươngphân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp vpbank chi nhánh chuẩn lê văn việtgiair pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh bắc giang•phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namhoạt động cho vay tiêu dung tai ngan hang dau tu va phat triengiải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh hà thànhcho vay tiêu dùng tại ngân hàng đầu tư và phát triểnmở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quang trungmở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namchi nhánh quang trungmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh đông đôtình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàngtình hình cho vay cá nhân tại ngân hàng sacombanktích hợp liên môn Tiết 23 Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên (Vật lý 8)Phân tích thành phần chính phục vụ xử lý dữ liệu đào tạotóm tắt tất cả lý thuyết hóa học vô cơ hữu cơ lớp 12Bending And Vibration Analysis Of Multi-Folding Laminate Composite Plate Using Finite Element Methodskkn PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, ĐỘC LẬP, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH THÔNG QUA GIẢI TOÁN HÌNH HỌCNghiên cứu kỹ thuật tạo hình 3d từ ảnh chụp cắt lớp trong y tếTÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN bảo HIỂM NHÂN THỌ tại VIỆT NAMTÍCH HỢP KIẾN THỨC-KĨ NĂNG HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM LỊCH SỬ - MĨ THUẬT - ÂM NHẠC TRONG GIỜ HỌC LUYỆN NÓI VĂN BIỂU CẢM (LỚP 7) & VĂN KỂ CHUYỆN (LỚP 8)Sử dụng kiến thức liên môn để dạy môn Đại số 7, tiết 31 “mặt phẳng tọa độ” Liên hệ ứng dụng thực tế về phương pháp tọa độ trong các môn học và trong thực tế cuộc sốngTích hợp giáo dục nếp sống thanh lịch – văn minh cho học sinh THCS trong Ngữ văn lớp 7 - Bài 3, tiết 9 “Những câu hát về tình cảm gia đình”Dạy học theo chủ đề tích hợp ngữ văn 7 bài QUA ĐÈO NGANGĐề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 20162017 Sở GDĐT Bình ĐịnhAssessing Predation In Airline Markets With Low-Fare CompetitionContinuous Hydrogen Production Via The Steameiron Reaction By Chemical Looping In A Circulating fluidized-Bed Reactorgiáo án dạy học tích hợp liên môn toán 6 bài làm QUEN với số NGUYÊN âmdạy học tích hợp liên môn toán 6 bài làm QUEN với số NGUYÊN âmDynamics Of Anisotropic Composite Cantilevers Weakened By Multiple Transverse Open CracksFull-Scale Dynamic Testing And Modal Identification Of A Coupled floor Slab SystemFumed Oxides Modified Due To Pyrolysis Of CyclohexeneModeling And Analysis Of A Cracked Composite Cantilever Beam Vibrating In Coupled Bending And Torsion
Đăng ký
Đăng nhập