KE HOACH GIANG DAY HOA 9 (2016 2017)

KE HOACH GIANG DAY HOA 9 (2016 2017)

KE HOACH GIANG DAY HOA 9 (2016 2017)
... KHỐI Họ tên giáo viên: Nguyễn Bá Linh Năm sinh: 02/01/ 197 7 năm vào ngành: 2001 Các nhiệm vụ giao: Giảng dạy mơn Tốn 7AB, Hóa học 8B ,Hóa học 9B Chủ nhiệm 7A, Thư kí HĐSP I ĐIỀU TRA CƠ BẢN VÀ CHỈ ... chiếm: %, giỏi: chiếm: .% Từ tiết thứ: đến tiết thứ: 20 Tuần thứ: đến tuần thứ: 10 Từ ngày: 29/ 8/2016 đến ngày 29/ 10/2016 u cầu giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống - Giáo dục học sinh tính cẩn thận, ... vơ cơ.Viết phương trình hố học ĐÁNH GIÁ SAU KHI THỰC HIỆN I Đánh giá việc thực kế hoạch giảng day: Đã thực tốt u cầu: Tồn ngun nhân: ...
 • 17
 • 132
 • 0

KE HOACH GIANG DAY HOA 8 (2016 2017)

KE HOACH GIANG DAY HOA 8 (2016 2017)
... giao: Giảng dạy môn Toán 7AB, Hóa học 8B ,Hóa học 9B Chủ nhiệm 7A, Thư kí HĐSP I - ĐIỀU TRA CƠ BẢN VÀ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU: Thống kê kết điều tra tiêu phấn đấu: Lớp 8B Sĩ số 35 Nữ 17 Diện sách Hoàn cảnh ... khoa học mon ,sự - Viết công thức hoá - Tranh vẽ mô hình kim loại biến đổi chất thành học , tính hoá trị,cách Cu, Oxi, Hyđrô, nước, muối chất khác , giải thích lập công thức hóa học ăn sở khoa ... 47 Tuần thứ : 19 đến tuần thứ: 23 Từ ngày : 16/01/2017 đến ngày : 18/ 02/2017 Kiến thức cần phụ đạo bồi dưỡng nâng cao -Biết sở khoa học - Tính chất Ô xy việc ủ phân xanh phân - Điều chế Ô xy Phản...
 • 22
 • 172
 • 0

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HÓA 9

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HÓA 9
... sống xã hội IV) KẾT QUẢ THỰC HIỆN: SĨ Sơ kết học kì I Tổng kết năm Ghi LỚP SỐ TB KHÁ GIỎI TB KHÁ GIỎI 9A 9A 9A 9A 9A 9A 9A V) NHẬN XÉT RÚT KINH NGHIỆM: 1) Cuối học kì I: a) So sánh kết đạt so với ... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………… VI) KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: - Biết làm tập dạng đơn giản - Nắm mối quan hệ loại hợp chất vô Chương II Kim loại ... bazơ, số bazơ quan trọng - Tính chất hoá học muối số muói quan trọng Phương pháp giảng dạy - Thuyết trình Diễn giảng - Vấn đáp Thí nghiệm Thảo luận nhóm thảo luận lớp Chuẩn bò thầy trò - Thầy:...
 • 5
 • 419
 • 7

Kế Hoạch Giảng Dạy Hóa 9 (Mới)

Kế Hoạch Giảng Dạy Hóa 9 (Mới)
... tập dạng câu hỏi IV KẾT QUẢ THỰC HIỆN : Lớp 9A1 9A2 9A3 Khối Sơ kết học kỳ Sĩ số Tổng kết năm 33 33 33 99 TB K G TB K Ghi G V NHẬN XÉT – RÚT KINH NGHIỆM : Cuối học kỳ I: (So kết đạt với tiêu phấn ... Lớp Sĩ số Chất lượng đầu năm TB 9A1 9A2 9A3 Khối K G Ghi Chỉ tiêu phấn đấu Học kỳ TB K Cả năm G TB K G 33 33 33 99 III BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG: Biện pháp dạy cho đối tượng giỏi: - Hướng ... - VI KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Tuần Tên chương/bài Ơn tập đầu năm Chương : CÁC LOẠI HỢP CHẤT VƠ CƠ Tiết Tính chất hóa học oxit, khái qt phân loại oxit Một số...
 • 29
 • 258
 • 0

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HÓA 9 - 2010

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HÓA 9 - 2010
... chi tiết, cụ thể - Động viên khuyến khích, chê trách, phê bình - Cho tập dạng câu hỏi IV KẾT QUẢ THỰC HIỆN : Lớp Sĩ số 9A1 9A2 9A3 Khối Sơ kết học kỳ Tổng kết năm 33 33 33 99 TB K G TB K G Ghi ... Trực quan - - Tranh vẽ ruộng NaCl & KNO3 Đàm thoại - muối Thảo luận - H/chất : KCl, NaCl nhóm Một số muối Trực quan - - Mẫu phân bón hóa làm phân Đàm thoại - học bón hóa học Thảo luận - Phiếu học ... t/tinh, đũa thủy tinh - Tranh lò nung vơi Phản ứng đ/chế - Trực quan SO2 - Đàm thoại - Thảo luận nhóm - Bảng phụ, bút Tính chất hoá - Trực quan - Đàm thoại học axit - Thảo luận nhóm - Dụng cụ: Giá ống...
 • 30
 • 162
 • 0

Lập KE HOACH GIANG DAY HOA 9

Lập KE HOACH GIANG DAY HOA 9
... yếu II THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG: Chất lượng đầu năm Lớp 9A1 9A2 9A3 Khối Sĩ số TB K G Chỉ tiêu phấn đấu Học kỳ TB K Ghi Cả năm G TB K G 33 33 33 99 III BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG: Biện pháp dạy ... trách, phê bình - Cho tập dạng câu hỏi IV KẾT QUẢ THỰC HIỆN : Lớp Sĩ số 9A1 9A2 9A3 Khối Sơ kết học kỳ Tổng kết năm 33 33 33 99 TB K G TB K G Ghi V NHẬN XÉT – RÚT KINH NGHIỆM : Cuối học kỳ I: (So ... biểu xây dựng lớp, theo dõi nhà, có khen thưởng xử phạt thích đáng - Thành lập tổ nhóm học tập - Cho tập nghiên cứu khoa học dạng TB Biện pháp dạy cho đối tượng yếu kém: - Phân cơng HS giỏi kèm...
 • 30
 • 188
 • 0

kế hoạch giảng dạy hóa 9

kế hoạch giảng dạy hóa 9
... thí nghiệm biểu diễn giáo viên, Phơng pháp hỏi đáp, thảo luận nhóm Phần thứ hai: Kế hoạch giảng dạy Học kỳ I:gồm 19 tuần từ ngày Tổng số tiết: Trong đó: đến ngày 36 tiết Lý thuyết: : 25 tiết Luyện ... Thực hành: 03 tiết Ôn tập: 02 tiết Kiểm tra: 03 tiết (T 10, 20, 36) kế hoạch dạy học Tiết Tuần theo PPCT Ngày tháng dạy Tên dạy Mục tiêu Dự kiến Thực 1 10 11 12 13 Ôn tập đầu năm Tính chất hoá ... tồn biến đổi vật chất hoá chất đã, góp phần nâng cao chất lợng sống II Các phơng pháp dạy học chủ yếu Khi dạy học theo chơng trình thầy cô giáo cần thể rõ vai trò ngời tổ chức cho học sinh hoật...
 • 8
 • 161
 • 0

KE HOACH GIANG DAY HOA 9

KE HOACH GIANG DAY HOA 9
... Giỏ i CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU ĐẦU NĂM Kh TB YK Giỏi HỌC KỲ I Khá TB Y-K Giỏi HỌC KỲ II Khá TB Y-K 9A 9B 9C 9D Khối ... phê bình - Cho BT dạng câu hỏi IV KẾT QUẢ THỰC HIỆN : SĨ SƠ KẾT HỌC KỲ I LỚP SỐ Giỏi Khá TB 9A 9B 9C 9D Y-K Giỏi TỔNG KẾT CẢ NĂM Khá TB Y-K GHI CHÚ ... theo địa bàn dân cư, nên HS có điều kiện học tổ – nhóm, có điều kiện giúp đỡ - Sách giáo khoa Hóa học lớp 9, Bài tập Hóa học nâng cao tương đối đầy đủ - Có nhóm nhỏ HS ham thích mơn Hóa học làm...
 • 10
 • 296
 • 0

KE HOACH GIANG DAY TOAN 7 (2016 2017)

KE HOACH GIANG DAY TOAN 7 (2016 2017)
... TOÁN KHỐI Họ tên giáo viên: NGUYỄN BÁ LINH Năm sinh: 1 977 Năm vào ngành: 2001 Các nhiệm vụ giao: Giảng dạy môn Toán 7AB; Công nghệ Chủ nhiệm 7A; Thư ký HĐSP I - ĐIỀU TRA CƠ BẢN VÀ CHỈ TIÊU PHẤN ... yêu cầu:…chiếm….%, giỏi…chiếm…% Từ tiết thứ: 46 đến tiết thứ: 70 Tuần thứ: 25 đến tuần thứ: 35 Từ ngày: 27/ 02/20 17 đến ngày: 25/05/20 17 Yêu cầu vè giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống Kiến thức cần ... yêu cầu:…chiếm….%, giỏi…chiếm…% Từ tiết thứ: 51 đến tiết thứ: 70 Tuần thứ: 26 đến tuần thứ: 35 Từ ngày: 20/02/20 17 đến ngày: 25/05/20 17 Yêu cầu vè giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống Kiến thức cần...
 • 21
 • 155
 • 0

Kế hoạch giảng dạy tuần 9

Kế hoạch giảng dạy tuần 9
... đứng lên đọc kết Hs nhận xét PP: Luyện tập, thực hành, thảo luận  TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG  - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề - Gv cho Hs thảo luận nhóm đôi - Yêu cầu nhóm lên trình bày kết - Gv chốt ... yêu Hs lớp tự làm - Gv yêu cầu Hs lên bảng làm - Gv nhận xét chốt lại: 8hm = 800m 8m = 80cm 9hm = 90 0m 6m = 600m 7dm = 70m 8cm = 80mm 3dam= 30m 4dm = 400mm * Hoạt động 3: Làm - Mục tiêu: Giúp ... - Gv nhận xét, chốt lại .PP: Luyện tập, thực hành Hs đọc yêu cầu đề Đoạn thẳng AB dài 1m9cm Hs đọc: 1mét 9xăng – ti –mét Hs đọc : 3mét đề – xi –mét ……đề – xi - mét Bằng 30dm Hs thực phép cộng...
 • 13
 • 723
 • 6

Kế hoạch giảng dạy Toán 9

Kế hoạch giảng dạy Toán 9
... (Nhất học tập), có kế hoạch phân công lẫn kèm cặp bạn yếu - Thờng xuyên tiếp xúc với thầy cô trực tiếp giảng dạy môn lớp để đợc giải đáp vớng mắc kiến thức học tập Phần II: Kế hoạch chơng A Phần ... vào giải toán cách hành thạo + Sử dụng thành thạo bảng lợng giác vuông giải tam giác vuông - Vận dụng đợc vào toán thức máy tính bỏ túi để tính tỉ số lợng giác tế , biết dùng giác kế để đo đạc ... tổng kết - Nm đợc liên hệ phép khai phơng hai quan hệ thứ tự tay, giấy phép nhân với phép chia có kỹ bài, - Giới thiệu thức bậc hai nháp Căn bậc số phép biến đổi biểu thức dùng liên hệ để tính toán...
 • 8
 • 583
 • 9

kế hoạch giảng dạy toán 9 - 8 năm học 2008 -2009

kế hoạch giảng dạy toán 9 - 8 năm học 2008 -2009
... hình chóp - Nắm biểu diễn hình khơng gian Đầm Dơi, ngày 28 tháng 09 năm 20 08 Đầm Dơi, ngày 25 tháng 09 năm 20 08 Người lập kế hoạch Duyệt BGH P Hiệu trưởng Trần Xn Liêm Phạm Thị Hà Trang 19 ... phương pháp dạy học -Có đầy đủ dụng cụ giảng dạy -Rèn luyện cho học sinh phương pháp tư duy, dự đốn, phân tích -Kiểm tra miệng thường xun, u cầu học sinh học thuộc cơng thức -Tổ chức HS học theo ... phương trình Trang học -Có đầy đủ dụng cụ giảng dạy -Rèn luyện cho học sinh phương pháp tư duy, dự đốn, phân tích -Kiểm tra miệng thường xun, học sinh học thuộc cơng thức -Thường xun kết hợp với GVCN...
 • 19
 • 355
 • 3

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HOA 8

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HOA 8
... SĨ SỐ Sơ kết học kì I TB KHÁ GIỎI Tổng kết năm TB KHÁ GIỎI Ghi LỚP 8A 8A 8A 8A V) NHẬN XÉT RÚT KINH NGHIỆM: 1) Cuối học kì I: a) So sánh kết đạt so với tiêu phấn đấu : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... chất, tập trắc nghiệm + Bảng phụ, giấy A0, phóng to tranh vẽ SGK - Trò: + SGK, sách Ghi VI) KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: tập, học, bảng thảo luận nhóm… ý nghóa phương trình hóa học Chương III Mol tính toán ... cho HS phân biệt tượng hóa học phương trình hóa học - Biết cách lập hiểu Kiến thức Phương pháp giảng dạy Chuẩn bò thầy trò - Khái niệm chất hỗn hợp, vận dụng đònh nghóa nguyen tử, nguyên tố hóa...
 • 5
 • 356
 • 8

Kế hoạch giảng dạy hóa 8 ( THCS Tây Đô - Phụng Hiệp - Hậu Giang)

Kế hoạch giảng dạy hóa 8 ( THCS Tây Đô - Phụng Hiệp - Hậu Giang)
... Bài 36: Metan Bài 37: Etilen 37 38 39, 40 41 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 48 49 50 51 52 53 54 55, 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65, 66 67 68, 69 70 Bài 38: Axetilen Bài 39: Benzen Bài 40: ... xuất Hiđrôcacbon - Polime Bài 44: Rượu Etylic Bài 45, 46 : Axitaxetic – Mối quan hệ Etilen - Rượu Etylic Axitaxetic Bài 47: Chất béo Bài 48: Luyện tập: Rượu Etylic - Axitaxetic -Chất béo Bài 49: ... 50 51 52 53, 54 55, 56 57 58 59 Bài 33: Điều chế hiđrô – Phản ứng Bài 34: Bài luyện tập Bài 35: Bài thực hành Bài 36: Nước Bài 37: Axit – Bazơ - Muối Bài 38: Bài luyện tập Kiểm tra viết Bài...
 • 5
 • 335
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch giảng dạy hóa học 9kê hoạch giảng dạy hóa học kỳ ii lớp 9kế hoạch giảng dạy hóa học 11kế hoạch giảng dạy hóa học 12kế hoạch giảng dạy hóa học 8kế hoạch giảng dạy hóa học 8 năm 2012kế hoạch giảng dạy hóa 11kế hoạch giảng dạy hóa 12 cơ bảnkế hoạch giảng dạy hóa 8kế hoạch giảng dạy hóa 10kế hoạch giảng dạy toán 9kế hoạch giảng dạy văn 9giao kế hoạch giảng dạy toán 9kế hoạch giảng dạy hóa học lớp 10ke hoach giang day toan 9 nam hoc 2014SKKN xác định CTHH của một chất đối với môn hóa học lớp 8 9giáo án ngữ văn lớp 6 vnen tuần 14giáo án ngữ văn lớp 6 bài 22giáo án ngữ văn lớp 6 bài 19Sinh _ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIỆU LẦN 1_2017Bài tập vec tơ lớp 10Anh _ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIỆU LẦN 1_2017Đáp án chi tiết THPT QUỐC GIA 2017 môn toán sở GD và đt hà nộiĐề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán khối chuyên THPT đại học khoa học huếHóa _ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH 2017Văn _ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI, HÀ TĨNH 2017CHINH PHỤC bài tập vật lý điện XOAY CHIỀU tập 2De thi thu mon hoa truong THPT da phuc ha noi lan 1 nam 2017De thi thu mon hoa truong THPT quang xuong 4 lan 1 nam 2017giáo án ngữ văn lớp 6 bài 19giáo án ngữ văn lớp 6 bài 1BÀI tập TRẮC NGHIỆM NGỮ âm + đáp án _ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 2017THPT BAC YEN THANH NGHE AN _ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 201710 món ăn đặc trưng trong ẩm thực Mỹgiáo án ngữ văn lớp 6
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập