ĐỀ THI LẬP TRÌNH WINDOWS

ĐỀ THI LẬP TRÌNH WINDOWS

ĐỀ THI LẬP TRÌNH WINDOWS
... (0.5đ) Hết (Cán coi thi không giải thích thêm) Bộ môn Tin Học Giáo viên đề Trần Thị Ngọc châu TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC ĐỀ THI LẠI MÔN: LẬP TRÌNH WINDOWS LỚP: CĐTH08AB ... Hết (Cán coi thi không giải thích thêm) Bộ môn Tin Học Giáo viên đề Trần Thị Ngọc châu TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC ĐÁP AN ĐỀ THI LẠI MÔN: LẬP TRÌNH WINDOWS LỚP: ... gian: 90 phút ĐỀ SỐ Chú ý: Sinh viên không phép sử dụng tài liệu thi t bị lưu trữ Yêu cầu đề: Sinh viên làm lưu thư mục D:\HOTEN_LOP_SOMAY_SODE Ví dụ Nguyễn Anh Hoàng LOP CDTH08A thi đề lưu bài:...
 • 6
 • 113
 • 0

ĐỀ THI LẬP TRÌNH TRONG MÔI TRƯỜNG WINDOWS (ĐHSP)

ĐỀ THI LẬP TRÌNH TRONG MÔI TRƯỜNG WINDOWS (ĐHSP)
... giải cho trường hợp quên lưu file, lưu sai thư mục, định dạng hay quên ghi họ tên, MSSV Sinh viên có thêm phút để đọc kỹ đề sau phát đề Giáo viên coi thi không giải thích thêm *** *Đề thi gồm trang**** ... Họ tên, MSSV, số hiệu đề thi, ngày thi /* */ // Ho ten: Nguyen Van A // MSSV: K32103234 // Lop: CNTT3 //De thi: 01 //Ngay thi: 16/1/2009 /* ... (thêm/sửa) thông tin công ty load lại danh sách công ty o Khi nhấn vào nút “Thoát” Kết thúc chương trình Lưu ý: - - Tên project đặt theo mã số sinh viên Ví dụ: sinh viên có mã số K32.103.234 đặt...
 • 2
 • 103
 • 0

Đề thi lập trình mạng căn bản

Đề thi lập trình mạng căn bản
... - Chỉ cài đặt class cần thi t phía server (không quan tâm đến chương trình client) * Cán coi thi không giải thích thêm ...
 • 2
 • 1,718
 • 23

Đề thi lập trình pascal

Đề thi lập trình pascal
... giáo dục đào tạo Tỉnh ninh bình Đáp án đề thi t/s lớp 10 thpt chuyên năm học 2008-2009 Môn: Tin học Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) đề thi thức (Đáp án gồm 04 trang) Phần ... 3, cho điểm trờng hợp sau: Nếu chơng trình không chạy, không đa đợc output: Chấm mã nguồn: - Phần nhập đúng: 0.5 điểm - Chơng trình đủ dài (hơn 10 dòng), trình bày đẹp: thể cấu trúc lồng khối ... bày đẹp: thể cấu trúc lồng khối lệnh, xuống dòng hợp lý: 0.5 điểm Nếu chơng trình chạy, thực đợc input output (không thi t phải đúng): điểm Chấm test: - Chấm lần lợt test, test cần thử lần - Phần...
 • 8
 • 696
 • 21

Báo cáo đề tài lập trình windows 2 Đề tài : Chương trình tra cứu kiến thức thường thức gia đình

Báo cáo đề tài lập trình windows 2 Đề tài : Chương trình tra cứu kiến thức thường thức gia đình
... -Thiết kế giao diện -Code phần Cập Nhập,Xóa -Cơ sở liệu -Code phần Thêm,Tìm Kiếm Ký Tên Mục Lục A Giới Thiệu Sơ Lược Đề Tài Mục đích đề tài Chương trình tra cứu kiến thức thường thức gia đình cho ... truy cứu kiến thức thường thức cần khía cạnh gia đình • Giao diện đẹp ,dễ dùng • Chương trình đơn giản (máy cấu hình thấp sử dụng )nhưng giá trị hữu ích cao • • • • • • • • • Những làm CDSL đủ 20 0 ... Liệu Phân tích Cơ Sở Dữ Liệu C Giao Diện Chương Trình Giao diện Các nút chức Phần thị kết tra cứu Phần tra cứu mẹo vặt Phần hiển thị nội dung chi tiết mẹo vặt Tra cứu -Tùy chọn cho phép tìm kiếm...
 • 23
 • 315
 • 0

Đề thi lập trình nhúng cuối kì i có đáp án

Đề thi lập trình nhúng cuối kì i có đáp án
... vẽ giản đồ thực thi tác vụ theo th i gian gi i thích (1đ) (Thang th i gian không cần theo tỉ lệ xác, cần thích rõ th i gian) b) Hiện tượng l i xung đột xảy ra? Gi i thích (1đ) c) Hãy sửa l i chương ... Th i gian hàm thực thi 20 ms Hàm toggleLED() dùng để đảo trạng th i LED Hàm thực thi th i gian ngắn void vTask1( void *pvParameters ); void vTask2( void *pvParameters ); void vTask3( void *pvParameters ... chương trình làm công việc gì? Gi i thích (1đ) b) Viết chương trình tương ứng dùng ngôn ngữ C (1đ) Câu 3: (4đ) Cho đoạn chương trình dùng FreeRTOS sau, hàm vPrintString xuất chu i serial port Thời...
 • 4
 • 728
 • 12

Đề thi lập trình nhúng giữa kì có đáp án

Đề thi lập trình nhúng giữa kì có đáp án
... kỳ 1, LED 0, 2, 4, sáng; chu kỳ 2, LED 1, 3, 5, sáng, LED tích c c m c Chu kỳ ch p t t 0.5 giây a) (1 i m) Hãy v sơ máy tr ng thái cho h th ng b) (3 i m) Hãy vi t chương trình C th c hi n ch ... 0; EQ = 1; } } } Bài 3: (4 i m) Cho m t h th ng nhúng s d ng 8051 th c hi n tác v sau: • Tác v 1: Hi n th LED u i b t t i Port 1, m i chu kỳ LED sáng giây, tích c c m c • Tác v 2: Hi n th LED ch ... • Nh ng trư ng h p khác P3.0, P3.1, P3.2 b ng Hãy vi t chương trình C theo c u trúc files: • main.h: mô t nh nghĩa Port vào • main.c: th c hi n t o ngõ theo gi...
 • 4
 • 765
 • 26

Đề thi lập trình nhúng giữa kì 2011

Đề thi lập trình nhúng giữa kì 2011
... đoạn chương trình sau: char char int int *pint *pint1 pchar x x; *pchar; *pint = 0x2000; *pint1 = pint + 1; = 0x1234; = 0x5678; = (char *)pint + 1; = *pchar; a) (1đ) Đoạn chương trình ảnh hưởng ... 0xC0 0xF9 0xA4 0xB0 0x99 Họ tên:………………………………… MSSV:………………… Trang - - 0x92 0x82 0xF8 0x80 0x90 Cán đề Họ tên:………………………………… MSSV:………………… Trang - - ...
 • 7
 • 191
 • 0

Đề thi lập trình C doc

Đề thi lập trình C doc
... Phiếu thi Kỳ thi: H c kỳ II Môn thi: Lập trình C Hình th c: Thi viết C u 1(2 điểm): Viết chơng trình tính in hình giá trị biểu th c sau: Thời gian: 120 phút Với x số th c, n số nguyên ... từ bàn phím C u (1 điểm) Cho biết kết chơng trình sau, giải thích c kết #include #include void tinhgt(int x, int *y) { int tg; x=x+5; *y=*y+x; printf(\n gia tri cua x, ham la:x=%d, ... printf(\nGia tri cua x,y sau goi ham la: x=%d, y=%d,x,y); } C u 3(1 điểm): Viết chơng trình bao gồm c ng vi c sau: Viết chơng trình tính diện tích hình tròn bán kính R Nhập vào số th c R, kiểm tra...
 • 2
 • 701
 • 4

ĐỀ THI lập TRÌNH PASCAL 0

ĐỀ THI lập TRÌNH PASCAL 0
... ô trống ứng với số Ví dụ tệp BANCO.TXT ứng với bàn cờ 01 0 101 00 100 1 100 1 101 000 11 00 0 101 00 001 000 00 0 101 000 1 100 1 100 0 01 000 1 10 Chương trình chạy yêu cầu nhập từ bàn phím vị trí quân cờ cần chuyển ... du 1: tập tin Hoicho.in sau: 0 1 0 1 0 1 1 Kết quả: Các gian hàng hội chợ thông Ví dụ 2: tập tin Hoicho.in sau: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Kết quả: Các gian hàng hội ... cạnh có rầy, vị trí ô có rầy Ví dụ: RAY.INP RAY.OUT 56 1 100 00 [1,1], [1,2], [2,2], [2,3] 01 100 0 [4,3], [4,4] 00 000 0 [5,1] 00 1 100 100 000 Bài 4: Trong hội chợ người ta tổ chức n gian hàng, gian...
 • 13
 • 411
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi lập trình windows cđề thi lập trình căn bảnchọn lọc đề thi lập trìnhđề thi lập trìnhcấu trúc đề thi lập trình mạngcấu trúc đề thi lập trìnhđề thi lập trình c haycấu trúc đề thi lập trình cđề thi lập trình mạngđề thi lập trình ứng dụng mạngđề thi lập trình hướng đối tượng javađề thi lập trình javađề thi lập trình nâng caođề thi lập trình viênđề thi lập trình webBáo cáo thực tập công ty TNHH TM và XD Bảo An Phú – Ninh ThuậnBài Tập Nhóm Lập Dự Án Kinh Doanh Shop Thời TrangTiểu Luận Tình Huống Giải Quyết Chế Độ Thôi Việc Của Công ChứcMột số biện pháp nâng cao giáo dục pháp luật cho đội ngũ công chức, viên chức trường Tiểu họcĐồ Án Thiết Kế Thi Công Đập Bê Tông Trọng LựcSKKN Một số biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy môn học vầnKế Hoạch Hoạt Động Chủ Đề: Thế Giới Thực Vật- Tết Mùa XuânĐồ án thiết kế hồ chứa nước Trà Co thuộc 2 xã Phước Tân và Phước Tiến – Huyện Bác Ái – Tỉnh Ninh ThuậnĐồ án tốt nghiệp Công trình thủy lợiQuyền và nghĩa vụ của xã viên hợp tác xã theo pháp luật hợp tác xã từ thực tiễn tỉnh sóc trăngĐồ án lập trình mô phỏng hoạt động của rôbốt scara 4 bậc tự doBảng giá dây cáp CADIVICẨM NANG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁCH TIẾP CẬN QUẢN LÝ TỔNG HỢP VÙNG VEN BIỂN CẤP CƠ SỞỨng dụng mô hình CAPM và Fama French dự báo tỷ suất sinh lợi để kinh doanh chứng khoán trên thị trường Việt NamNghiên cứu sản xuất trà thảo mộcBộ tài liệu câu hỏi môn kiến thức chung ôn thi công chức năm 2017đề cương ôn tập đề CƯƠNG ôn tập thi công chức môn NGHIỆP vụ CHUYÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNĐề cương chi tiết ôn thi công chức ngành công thương vị trí quản lý thị trường năm 2016ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ôn THI CÔNG CHỨC QUẢN lý tài NGUYÊN nước, KHOÁNG sản 2016Tài liệu ôn tập môn ngữ văn 12
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập