ĐỀ THI LẬP TRÌNH WINDOWS

ĐỀ THI LẬP TRÌNH WINDOWS

ĐỀ THI LẬP TRÌNH WINDOWS
... (0.5đ) Hết (Cán coi thi không giải thích thêm) Bộ môn Tin Học Giáo viên đề Trần Thị Ngọc châu TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC ĐỀ THI LẠI MÔN: LẬP TRÌNH WINDOWS LỚP: CĐTH08AB ... Hết (Cán coi thi không giải thích thêm) Bộ môn Tin Học Giáo viên đề Trần Thị Ngọc châu TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC ĐÁP AN ĐỀ THI LẠI MÔN: LẬP TRÌNH WINDOWS LỚP: ... gian: 90 phút ĐỀ SỐ Chú ý: Sinh viên không phép sử dụng tài liệu thi t bị lưu trữ Yêu cầu đề: Sinh viên làm lưu thư mục D:\HOTEN_LOP_SOMAY_SODE Ví dụ Nguyễn Anh Hoàng LOP CDTH08A thi đề lưu bài:...
 • 6
 • 88
 • 0

ĐỀ THI LẬP TRÌNH TRONG MÔI TRƯỜNG WINDOWS (ĐHSP)

ĐỀ THI LẬP TRÌNH TRONG MÔI TRƯỜNG WINDOWS (ĐHSP)
... giải cho trường hợp quên lưu file, lưu sai thư mục, định dạng hay quên ghi họ tên, MSSV Sinh viên có thêm phút để đọc kỹ đề sau phát đề Giáo viên coi thi không giải thích thêm *** *Đề thi gồm trang**** ... Họ tên, MSSV, số hiệu đề thi, ngày thi /* */ // Ho ten: Nguyen Van A // MSSV: K32103234 // Lop: CNTT3 //De thi: 01 //Ngay thi: 16/1/2009 /* ... (thêm/sửa) thông tin công ty load lại danh sách công ty o Khi nhấn vào nút “Thoát” Kết thúc chương trình Lưu ý: - - Tên project đặt theo mã số sinh viên Ví dụ: sinh viên có mã số K32.103.234 đặt...
 • 2
 • 83
 • 0

Đề thi lập trình mạng căn bản

Đề thi lập trình mạng căn bản
... - Chỉ cài đặt class cần thi t phía server (không quan tâm đến chương trình client) * Cán coi thi không giải thích thêm ...
 • 2
 • 1,674
 • 23

Đề thi lập trình pascal

Đề thi lập trình pascal
... giáo dục đào tạo Tỉnh ninh bình Đáp án đề thi t/s lớp 10 thpt chuyên năm học 2008-2009 Môn: Tin học Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) đề thi thức (Đáp án gồm 04 trang) Phần ... 3, cho điểm trờng hợp sau: Nếu chơng trình không chạy, không đa đợc output: Chấm mã nguồn: - Phần nhập đúng: 0.5 điểm - Chơng trình đủ dài (hơn 10 dòng), trình bày đẹp: thể cấu trúc lồng khối ... bày đẹp: thể cấu trúc lồng khối lệnh, xuống dòng hợp lý: 0.5 điểm Nếu chơng trình chạy, thực đợc input output (không thi t phải đúng): điểm Chấm test: - Chấm lần lợt test, test cần thử lần - Phần...
 • 8
 • 646
 • 21

Báo cáo đề tài lập trình windows 2 Đề tài : Chương trình tra cứu kiến thức thường thức gia đình

Báo cáo đề tài lập trình windows 2 Đề tài : Chương trình tra cứu kiến thức thường thức gia đình
... -Thiết kế giao diện -Code phần Cập Nhập,Xóa -Cơ sở liệu -Code phần Thêm,Tìm Kiếm Ký Tên Mục Lục A Giới Thiệu Sơ Lược Đề Tài Mục đích đề tài Chương trình tra cứu kiến thức thường thức gia đình cho ... truy cứu kiến thức thường thức cần khía cạnh gia đình • Giao diện đẹp ,dễ dùng • Chương trình đơn giản (máy cấu hình thấp sử dụng )nhưng giá trị hữu ích cao • • • • • • • • • Những làm CDSL đủ 20 0 ... Liệu Phân tích Cơ Sở Dữ Liệu C Giao Diện Chương Trình Giao diện Các nút chức Phần thị kết tra cứu Phần tra cứu mẹo vặt Phần hiển thị nội dung chi tiết mẹo vặt Tra cứu -Tùy chọn cho phép tìm kiếm...
 • 23
 • 292
 • 0

Đề thi lập trình nhúng cuối kì i có đáp án

Đề thi lập trình nhúng cuối kì i có đáp án
... vẽ giản đồ thực thi tác vụ theo th i gian gi i thích (1đ) (Thang th i gian không cần theo tỉ lệ xác, cần thích rõ th i gian) b) Hiện tượng l i xung đột xảy ra? Gi i thích (1đ) c) Hãy sửa l i chương ... Th i gian hàm thực thi 20 ms Hàm toggleLED() dùng để đảo trạng th i LED Hàm thực thi th i gian ngắn void vTask1( void *pvParameters ); void vTask2( void *pvParameters ); void vTask3( void *pvParameters ... chương trình làm công việc gì? Gi i thích (1đ) b) Viết chương trình tương ứng dùng ngôn ngữ C (1đ) Câu 3: (4đ) Cho đoạn chương trình dùng FreeRTOS sau, hàm vPrintString xuất chu i serial port Thời...
 • 4
 • 670
 • 10

Đề thi lập trình nhúng giữa kì có đáp án

Đề thi lập trình nhúng giữa kì có đáp án
... kỳ 1, LED 0, 2, 4, sáng; chu kỳ 2, LED 1, 3, 5, sáng, LED tích c c m c Chu kỳ ch p t t 0.5 giây a) (1 i m) Hãy v sơ máy tr ng thái cho h th ng b) (3 i m) Hãy vi t chương trình C th c hi n ch ... 0; EQ = 1; } } } Bài 3: (4 i m) Cho m t h th ng nhúng s d ng 8051 th c hi n tác v sau: • Tác v 1: Hi n th LED u i b t t i Port 1, m i chu kỳ LED sáng giây, tích c c m c • Tác v 2: Hi n th LED ch ... • Nh ng trư ng h p khác P3.0, P3.1, P3.2 b ng Hãy vi t chương trình C theo c u trúc files: • main.h: mô t nh nghĩa Port vào • main.c: th c hi n t o ngõ theo gi...
 • 4
 • 708
 • 26

Đề thi lập trình nhúng giữa kì 2011

Đề thi lập trình nhúng giữa kì 2011
... đoạn chương trình sau: char char int int *pint *pint1 pchar x x; *pchar; *pint = 0x2000; *pint1 = pint + 1; = 0x1234; = 0x5678; = (char *)pint + 1; = *pchar; a) (1đ) Đoạn chương trình ảnh hưởng ... 0xC0 0xF9 0xA4 0xB0 0x99 Họ tên:………………………………… MSSV:………………… Trang - - 0x92 0x82 0xF8 0x80 0x90 Cán đề Họ tên:………………………………… MSSV:………………… Trang - - ...
 • 7
 • 179
 • 0

Đề thi lập trình C doc

Đề thi lập trình C doc
... Phiếu thi Kỳ thi: H c kỳ II Môn thi: Lập trình C Hình th c: Thi viết C u 1(2 điểm): Viết chơng trình tính in hình giá trị biểu th c sau: Thời gian: 120 phút Với x số th c, n số nguyên ... từ bàn phím C u (1 điểm) Cho biết kết chơng trình sau, giải thích c kết #include #include void tinhgt(int x, int *y) { int tg; x=x+5; *y=*y+x; printf(\n gia tri cua x, ham la:x=%d, ... printf(\nGia tri cua x,y sau goi ham la: x=%d, y=%d,x,y); } C u 3(1 điểm): Viết chơng trình bao gồm c ng vi c sau: Viết chơng trình tính diện tích hình tròn bán kính R Nhập vào số th c R, kiểm tra...
 • 2
 • 685
 • 4

ĐỀ THI lập TRÌNH PASCAL 0

ĐỀ THI lập TRÌNH PASCAL 0
... ô trống ứng với số Ví dụ tệp BANCO.TXT ứng với bàn cờ 01 0 101 00 100 1 100 1 101 000 11 00 0 101 00 001 000 00 0 101 000 1 100 1 100 0 01 000 1 10 Chương trình chạy yêu cầu nhập từ bàn phím vị trí quân cờ cần chuyển ... du 1: tập tin Hoicho.in sau: 0 1 0 1 0 1 1 Kết quả: Các gian hàng hội chợ thông Ví dụ 2: tập tin Hoicho.in sau: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Kết quả: Các gian hàng hội ... cạnh có rầy, vị trí ô có rầy Ví dụ: RAY.INP RAY.OUT 56 1 100 00 [1,1], [1,2], [2,2], [2,3] 01 100 0 [4,3], [4,4] 00 000 0 [5,1] 00 1 100 100 000 Bài 4: Trong hội chợ người ta tổ chức n gian hàng, gian...
 • 13
 • 390
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi lập trình windows cđề thi lập trình căn bảnchọn lọc đề thi lập trìnhđề thi lập trìnhcấu trúc đề thi lập trình mạngcấu trúc đề thi lập trìnhđề thi lập trình c haycấu trúc đề thi lập trình cđề thi lập trình mạngđề thi lập trình ứng dụng mạngđề thi lập trình hướng đối tượng javađề thi lập trình javađề thi lập trình nâng caođề thi lập trình viênđề thi lập trình webLuận văn thạc sĩ Phát triển chất lượng dịch vụ ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Thọ“Cơ hội, thách thức và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hội nhập của nền kinh tế Việt Nam khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)”Đánh giá thành tích nhân viên tại khách sạn Hội An, Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Hội AnNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm chay tại thành phố Đà Nẵng12A 120 20912A 120 357CÁC BẤT ĐẲNG THỨC CƠ BẢN ỨNG DỤNG ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC12A 120 phieudapanBAI TOAN THUC TEdocxDE THI HK 2 NGUYEN DU TPHCM TNDe thi HK2 co dap an TN giai chi tiet TLDE THI HOC KI II 20162017DE THI THU THPT QG SO 8de cuong on tap hk2 tn va tlADVERBIAL CLAUSES OF TIMEDe thi danh gia nang luc mon tieng anh nam 2017 de 7 file word co loi giai chi tietDE THI HKII KHOI 12 2016 2017DE THI THU TNQG 1DE THI THU TNQG 3de thi TNTHPT tu soan
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập