Bao cao dap thu dat k95

Báo cáo nghiệm thu đề tài cấp bộ 2007-2009

Báo cáo nghiệm thu đề tài cấp bộ 2007-2009
... Lê Lợi): Bound of Hausdorff measures of tame sets Báo cáo chuyên đề 1: Tôpô Đại số 17 kết luận kiến nghị Đề tài hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đề ra, bao gồm: - Nghiên cứu kết định lượng chưa ... đỡ hoàn thành đề tài nghiên cứu Xin cảm ơn đồng nghiệp gần xa động viên góp nhiều ý kiến để hoàn thành nghiên cứu Đà lạt, 5/2009—Chủ nhiệm đề tài- PGS.TS Tạ Lê Lợi 18 Tài liệu Các tài liệu tham ... báo theo hướng nghiên cứu, hướng dẫn thạc sĩ nghiên cứu sinh Các kết đề tài áp dụng số lĩnh vực Topo vi phân, Hình học vi phân, Giải tích số phi tuyến, Lý thuyết kỳ dị, đánh giá độ phức tạp thu t...
 • 21
 • 267
 • 0

Hướng dẫn viết báo cáo nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ

Hướng dẫn viết báo cáo nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ
... hai: Kết thực đề tài Tuỳ theo đề tài thu c khoa học kỹ thu t hay xã hội nhân văn mà bố cục phần thứ hai có khác nhau: II.1 Đối với đề tài thu c nhóm khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thu t (bao gồm ... đề tài cần nêu rõ bước triển khai thực đề tài theo thời gian cụ thể, rõ ràng I.15 HIệu đề tài: I.15.1 Về khoa học: Cần phân tích rõ kết nghiên cứu đề tài có đóng góp mặt khoa học bổ sung lý thuyết, ... đến phần trình bày quan thực đề tài Chủ nhiệm đề tài Chủ nhiệm đề tài, ký tên, Thủ trưởng quan thực đề tài ký tên, đóng dấu - Cuối ghi tên địa danh, năm báo cáo đề tài (Xem ví dụ minh hoạ trang...
 • 11
 • 949
 • 5

MẪU BÁO CÁO DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM

MẪU BÁO CÁO DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM
... 2… Cộng IV Tổng doanh thu phí bảo hiểm Bảo hiểm trọn đời - Sản phẩm bảo hiểm cá nhân + Sản phẩm bảo hiểm thời hạn năm trở xuống: Sản phẩm A Sản phẩm B + Sản phẩm bảo hiểm thời hạn năm: Sản ... bảo hiểm thời hạn năm: Sản phẩm C Sản phẩm D - Sản phẩm bảo hiểm nhóm + Sản phẩm bảo hiểm thời hạn năm trở xuống: Sản phẩm E Sản phẩm F + Sản phẩm bảo hiểm thời hạn năm: 2… Cộng IV Tổng doanh ... Các mục I, II, III, IV liệt kê theo nghiệp vụ bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm phép triển khai, chi tiết theo loại sản phẩm bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm nhóm, theo thời hạn từ năm trở xuống năm...
 • 2
 • 1,972
 • 2

BÁO CÁO TRUY THU BHXH, BHYT

BÁO CÁO TRUY THU BHXH, BHYT
... Hướng dẫn lập Báo cáo truy thu BHXH, BHYT (Mẫu số B04a-TS): a Mục đích: tổng hợp số người truy thu BHXH, BHYT đơn vị quý gửi BHXH cấp để theo dõi b Căn lập: Danh sách tham gia BHXH, BHYT đơn vị ... gia BHXH, BHYT đơn vị + Cột 6: ghi số người truy thu để cộng nối thời gian tham gia BHXH + Cột 7: ghi số người cấp sổ BHXH + Cột 8: ghi tổng số người thực truy thu + Cột 9: ghi số tiền truy thu ... thứ tự theo mục BHXH, BHYT, BHTN tương ứng; + Cột 2: ghi tên đơn vị có số lao động truy thu BHXH, BHYT + Cột 3: ghi mã quản lý đơn vị + Cột 4: ghi số lao động tham gia BHXH, BHYT đơn vị + Cột 5:...
 • 2
 • 88
 • 0

báo cáo sách thư viện

báo cáo sách thư viện
... Sách thiếu nhi Số lượng :…… Sách tham khảo dùng chung : CB THƯ VIỆN QUẢNG ĐẠI HIỆP HIỆU TRƯỞNG LÊ THỊ HƯỜNG ...
 • 2
 • 215
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Thuế thu nhập doanh nghiệp với hoạt động chào bán cổ phiếu của công ty cổ phần " docx

Tài liệu Báo cáo
... quy nh v thu i v i lo i thu nh p ny nh th no? Lu t thu thu nh p doanh nghi p hi n hnh xỏc nh thu nh p ch u thu ngoi ho t ng s n xu t, kinh doanh nh sau: Thu nh p ch u thu khỏc bao g m thu nh p ... Lu t thu thu nh p doanh nghi p nm 2008 khụng xỏc nh c th thu nh p ch u thu liờn quan n ho t ng mua bỏn ch ng khoỏn Thu nh p ch u thu thu thu nh p doanh nghi p nm 2008 c quy nh nh sau: Thu nh ... thu thu nh p doanh nghi p nm 2008 cng cú cỏch xỏc nh thu nh p ch u thu gi ng nh Lu t thu thu nh p doanh nghi p nm 2003, nhiờn ph n thu nh p khỏc thu nh p ch u thu cú m t s b sung bao g m: 1) Thu...
 • 8
 • 218
 • 1

Tài liệu Báo cáo " Thuế nhà đất - một số bất cập và hướng hoàn thiện " potx

Tài liệu Báo cáo
... 188/2004/N -CP ngy 56 16/11/2004 v phng phỏp xỏc nh giỏ t v khung giỏ cỏc lo i t v Ngh nh c a Chớnh ph s 123/2007/N -CP ngy 27/7/2007 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 188/2004/N -CP ang c ... khụng th ph nh n vai trũ tớch c c c a thu nh, t vi c gúp ph n t o ngu n tạp chí luật học số 4/2009 nghiên cứu - trao đổi thu cho ngõn sỏch a phng ( õy hi n l kho n thu ngõn sỏch a phng c h ng 100% ... n a chớnh c a lụ t, s li u o c th c t v i di n tớch t ang s d ng Tuy tạp chí luật học số 4/2009 nghiên cứu - trao đổi nhiờn, th c t , khú h i cỏc ti li u trờn nờn ph n l n cỏc tr ng h p tớnh thu...
 • 7
 • 145
 • 0

Tài liệu MẪU BÁO CÁO DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM NHÂN THỌ pdf

Tài liệu MẪU BÁO CÁO DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM NHÂN THỌ pdf
... 2… Cộng IV Tổng doanh thu phí bảo hiểm Bảo hiểm trọn đời - Sản phẩm bảo hiểm nhân + Sản phẩm bảo hiểm thời hạn năm trở xuống: Sản phẩm A Sản phẩm B + Sản phẩm bảo hiểm thời hạn năm: Sản ... Các mục I, II, III, IV liệt kê theo nghiệp vụ bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm phép triển khai, chi tiết theo loại sản phẩm bảo hiểm nhân, bảo hiểm nhóm, theo thời hạn từ năm trở xuống năm ... bảo hiểm thời hạn năm: Sản phẩm C Sản phẩm D - Sản phẩm bảo hiểm nhóm + Sản phẩm bảo hiểm thời hạn năm trở xuống: Sản phẩm E Sản phẩm F + Sản phẩm bảo hiểm thời hạn năm: 2… Cộng IV Tổng doanh...
 • 2
 • 276
 • 2

Tài liệu BÁO CÁO " ĐÁP ỨNG KHÁNG THỂ SAU TIÊM VACXIN PHÒNG BỆNH DO MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE GÂY RA Ở LỢN " pdf

Tài liệu BÁO CÁO
... kháng thể cao lợn nái lợn Với mũi tiêm cho lợn mẹ trước phối giống tạo lượng kháng thể cao sữa đầu lợn mẹ kháng thể thụ động lợn Sau tiêm mũi cho lợn con, vacxin kích thích tạo lượng kháng thể ... vấn đề tiến hành khảo sát đáp ứng kháng thể lợn thời điểm khác sau tiêm vacxin II NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nội dung Kiểm tra kháng thể kháng MH lợn hậu bị, chọn nái có kết ... - Lợn nái có kết âm tính kiểm tra kháng thể ELISA, tiêm mũi vacxin trước phối giống - Lợn sinh từ nái - Vacxin Suvaxyn RespiFend MH hãng Fort Dodge (Mỹ) - KIT ELISA phát kháng thể Mycoplasma hyopneumoniae...
 • 7
 • 197
 • 2

Báo cáo " Quy hoạch đất đai với việc bảo vệ môi trường tại làng nghề nông thôn Việt Nam " ppt

Báo cáo
... T.XXI, Số 3, 2005 Quy hoạch đất đai với việc bảo vệ môi trờng hoạch đất đai, thi hành biện pháp bảo vệ môi trờng cho điểm dân c nông thôn làng nghề truyền thống nông thôn cần đợc quy hoạch để ngời ... 2005 Quy hoạch đất đai với việc bảo vệ môi trờng 37 Nhất Thanh, Làng xóm, Sử địa, Số 17-18, Nhà sách Khai trí, tr 49 (Làng Việt Nam có loại Làng nông nghiệp: làng nông miền Bắc làng vờn Nam Bộ; Làng ... quy hoạch làng nghề nông thôn Luật Xây dựng (1), thời gian tới, cần ban hành Pháp lệnh làng nghề nông thôn, Luật Quy hoạch, Luật Nhà Có nh vậy, vấn đề quy hoạch đất đai, xây dựng làng nghề nông...
 • 7
 • 259
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo tiêu thụ sản phẩmbáo cáo môi trường đấtbáo cáo tài nguyên đấtbáo cáo tài nguyên đất đaibáo cáo doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanhbáo cáo bệnh thú ybáo cáo nghiệm thumẫu báo cáo cơ học đấtbáo cáo tuân thủ nguyên tắcbáo cáo khoa học đấtbáo cáo đánh giá đất đaibáo cáo của thủ tướng chính phủbáo cáo doanh thu theo các ngành nghềbáo cáo doanh thumẫu báo cáo nghiệm thu công trìnhTạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty TNHH kiểm toán BDOSáng kiến kinh nghiệm lớp 6_019PHÍM tắt TRONG PHOTOSHOPTHỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNGNHẬN ĐỊNH gì về QUAN NIỆM cái đẹp TRONG điện ẢNHCon đường doanh nhân Vươn lên từ khó khănTài liệu Zalo Marketing hiệu quảMô hình quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay (TT LA tiến sĩ)Giải pháp: Sử dụng di sản trong dạy học Địa Lí 12BG GVG KHTN bai 16 dinh dang van banSKKN: Thiết kế và sử dụng bài tập thí nghiệm trong dạy học sinh học ở THPTĐánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh thăng longHiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần nam tiếnNăng lực cạnh tranh của công ty TNHH hoa sơnSo tay hoc van van hoc THAY TRINH QUYNHThiết kế hệ thống phanh trên xe tảiTách chiết polyphenol kháng nấm, vi khuẩn, chống oxy hóaKinh nghiệm phát triển vùng kinh tế trọng điểm của các quốc gia trên thế giớibáo cáo thu hoạch môn vật liệu xây dựngSDT dieu tri suy tim
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập