Giáo án tuần 9 lớp 5 giáo viên Tự Năm hoc 20162017

Giao an Tuan 9 - Lop 5

Giao an Tuan 9 - Lop 5
... thúc : 4-6 phút - HS đứng chỗ vỗ tay hát bài: 1-2 phút - GV HS hệ thống lại vừa học: 1-2 phút - GV nhận xét, đánh giá kết học giao nhà: phút Thể dục : 18 trò chơi nhanh khéo I mục tiêu: - Học sinh ... Cà Mau II - đồ dùng dạy học -Tranh minh hoạ đọc SGK - Bản đồ Việt Nam iii- hoạt động dạy học Hoạt động ( phút ) - kiểm tra cũ HS đọc chuyện Cái quý nhất?, trả lời câu hỏi nội dung -Giới thiệu ... lời kể bạn II - đồ dùng dạy học - Tranh, ảnh số cảnh đẹp địa phơng - Bảng lớp viết đề iii- hoạt động dạy học Hoạt động ( phút ) -kiểm tra cũ HS kể lại câu chuyện kể tiết KC tuần -Giới thiệu GV...
 • 14
 • 655
 • 2

giao an tuan 9 lop 5

giao an tuan 9 lop 5
... -1HS nhắc lại -2 HS lên bảng làm, lớp làm vào 42dm4cm= 42,4dm 59 cm9mm =56 ,9cm -Nhận xét làm bảng Bài 5: -Túi cam nặng bao nhiêu? -Quan quan sát đóa cân thăng chưa? để biết túi cam cân nặng bao nhêu ... đề -Nghe -1HS lên bảng giải Lớp giải vào 1645m2 = 0,1645ha b, c, d) tương tự -Nhận xét làm bạn -Nghe -2HS lên bảng làm Lớp làm vào 5, 34m2 = 5km2 34hm =53 4ha 10 KHOA HỌC THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI NHIỄM ... bò cho học sau “Vẽ trang trí”: trang tríhình chữ nhật Giới thiệu tác phẩm - Chèo thuyền Giới thiệu tác giả -Tranh dân gian thường tác phẩm làng, nhiều người truyền từ đời sang đời khác Tìm hiểu...
 • 25
 • 187
 • 0

giáo án tuần 9 lớp 5

giáo án tuần 9 lớp 5
... xét,chữa Đáp án: a)4 ,56 2 b)3,014 c)12,006 d)0 ,5 Bài 2: Tổchức chon HS viết số ý a vào bảng con.Nhận xét thống kết Đáp án: a)2kg50g=2,05kg; 45kg23g= 45, 023kg; 10kg3g=10,003kg; 50 0g=0,5kg Bài 3: Hướng ... a)42m34cm = 42,34m b )56 m29cm = 56 ,29m HS viết số vào c)6m2cm = 6,02m d) 4 352 m = 4, 352 km bảng con.Chữa Bài GV đọc số HS viết vào bảng Nhận xét.Chữa bài: • Lời giải: a)0,5kg b)0,347kg c) 150 0kg -HS làm ... c)34m5cm =34,05m d)345cm = 3,45m Bài 2:Tổ chức cho HS dùng bút chì điền vào bảng sgk.Kẻ sẵn bảng sgk vào bảng nhóm,cho HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa Đáp án đúng: Các số cần điền: 0 ,50 2 tấn; 250 0...
 • 31
 • 102
 • 0

giáo án tuần 9 lớp 5

giáo án tuần 9 lớp 5
... xét,chữa Đáp án: a)4 ,56 2 b)3,014 c)12,006 d)0 ,5 Bài 2: Tổchức chon HS viết số ý a vào bảng con.Nhận xét thống kết Đáp án: a)2kg50g=2,05kg; 45kg23g= 45, 023kg; 10kg3g=10,003kg; 50 0g=0,5kg Bài 3: Hướng ... nhóm: Đáp án đúng: a)1 654 m2 =0,1 654 ha ; b )50 00 m2 =0,5ha c)1ha =0,01km2 ; d)15ha = 0,15km2 Hoạt động cuối: • Hệ thống • Dặn HS nhà làm tập sgk tập sách BT vào • Nhận xét tiết học Tiết Bài 9( 9) : ... Lời giải: a)42m34cm = 42,34m b )56 m29cm = 56 ,29m c)6m2cm = 6,02m d) 4 352 m = 4, 352 km Bài GV đọc số HS viết vào bảng Nhận xét.Chữa bài: • Lời giải: a)0,5kg b)0,347kg c) 150 0kg Bài 3: Tổ chức cho HS...
 • 29
 • 111
 • 0

Giáo án tuần 9 lớp 5

Giáo án tuần 9 lớp 5
... Số lớn số 8, 09; 7 ,99 ; 8, 89; 8 ,9 là: A 8, 09 B 7 ,99 C 8, 89 D 8 ,9 6cm 8mm = mm Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: A 68 B 608 C 680 D 6800 Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 250 m, chiều dài ... 35 m 23 cm = 35 23 m = 35, 23 m 100  Giáo viên nhận xét - Học sinh trình bày làm ( giải Giáo viên Đoàn Minh Phụng Trang:3 Trường TH TT Mỹ Long Giáo án lớp  Bài : - GV nêu mẫu : phân tích 3 15 ... Long Giáo án lớp  Bài 1: Giáo viên nhận xét - Học sinh nêu cách làm - Lớp nhận xét  Bài 2: - Giáo viên nhận xét Bài 3,4: - Giáo viên nhận xét  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện giải toán...
 • 77
 • 236
 • 0

giáo án tuần 9 lớp 5

giáo án tuần 9 lớp 5
... quyền Hà Nội ngày 19/ 8/ 194 5 - GV chia lớp làm nhóm yêu cầu: ? Hãy thuật lại khởi nghĩa giành quyền Hà Nội ngày 19/ 8/ 194 5? *GVKL: Ngày 18/8/ 194 5, Hà Nội xuất hiệnChiều 19/ 8/ 194 5, khởi nghĩa giành ... Treo bảng, chữa a) 2,05kg; 45, 023kg; 10,003kg; 0,5kg b) 2,5tạ; 3,03tạ; 0,34tạ; 4,5tạ - HS đọc toán - Biết s tử, ngày ăn 90 kg ? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì? - 1HS làm bảng, lớp làm - GV hớng dẫn ... lớp Tuần I.Mục tiêu: - Dánh giá u khuyết điểm tháng đề kế hoạch tuần sau - Giáo dục HS ý thức tự quản cao Ngời soạn : Phạm Tiến Quyết Trang Giáo án PTCS Điền Công Tr ờng II.Tiến trình lên lớp: ...
 • 39
 • 96
 • 0

Giáo án Tuần 9 lớp 5

Giáo án Tuần 9 lớp 5
... xét, chữa Đáp án: a)4, 56 2 b)3, 014 c)12, 006 d)0, Bài 2: Tổchức chon HS viết số ý a vào bảng Nhận xét thống kết Đáp án: a)2kg50g=2, 05kg; 45kg23g= 45, 023kg; 10kg3g=10, 003kg; 50 0g=0, 5kg Bài 3: ... giải: a)42m34cm = 42, 34m b )56 m29cm = 56 , 29m c)6m2cm = 6, 02m d) 4 352 m = 4, 352 km Bài GV đọc số HS viết vào bảng Nhận xét Chữa bài: • Lời giải: a)0, 5kg b)0, 347kg c) 150 0kg Bài 3: Tổ chức cho HS ... chữa Đáp án đúng: Các số cần điền: 0, 50 2 tấn; 250 0 kg; 0, 021tấn Bài 3: Tổ chức cho HS làm ý: Yêu cầu lớp viết bảng con, HS lên làm bảng lớp, nhận xét chữa Đáp án đúng: a)42, 4dm ; b )56 , 9cm; c)26,...
 • 16
 • 95
 • 0

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC HỌC TUYỂN TẬP BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU DẠY THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 5 MỚI NHẤT TỪ NĂM HỌC 2015 2016 DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC HỌC TUYỂN TẬP BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU DẠY THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 5 MỚI NHẤT TỪ NĂM HỌC 2015 2016 DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC.
... HỌC TUYỂN TẬP BÀI SOẠN GIÁO ÁN THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP MỚI NHẤT NĂM HỌC 20 15- 2016 DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 ... GIÁO DỤC HỌC TUYỂN TẬP BÀI SOẠN GIÁO ÁN THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP MỚI NHẤT NĂM HỌC 20 15- 2016 DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Thực hành sống BÀI 1: TỔ CHỨC, SẮP XẾP CÔNG VIỆC HỢP LÍ (4) I MỤC TIÊU ... (56 ) http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC HỌC TUYỂN TẬP BÀI SOẠN GIÁO ÁN THỰC HÀNH KĨ...
 • 54
 • 4,936
 • 4

Giao an Tuan 8 - Lop 5

Giao an Tuan 8 - Lop 5
... nguyên khác - Gv nêu ví dụ 2: - Yêu cầu hs so sánh: 35, 7 m 35, 698m - Yêu cầu hs nhận xét phần nguyên số TP - Phần thập phân 35, 7 - Phần thập phân 35, 6 98 m = dm = 700 mm 10 6 98 100 m = 6 98 mm Ta ... II- đồ dùng dạy học - Thông tin hình trang 34 SGK - Có thể su tầm tranh ảnh, tờ rơi, tranh cổ động thông tin HIV/ AIDS - Các phiếu hỏi - đáp có nội dung nh trang 34 SGK (đủ cho ngời bộ) III- ... nhóm cử bạn vào ban giảm khảo Nhóm làm , nhanh trình bày đẹp thắng Dới đáp án: 1-cl; 2-b; 3-d; 4-e; 5- a Hoạt động 2: Su tầm thông tin tranh ảnh triển lãm * Mục tiêu: Giúp HS : - Nêu đợc cách phòng...
 • 24
 • 563
 • 2

Giao an tuan 9 lop 7

Giao an tuan 9 lop 7
... pictures on the wall Hoa likes her living room and I like it, too Result: Class Students ≥8 - 10 ≥ 6,4 – 7 ,9 ≥5 – 6,4 ≥3,5 – 4 ,9 < 3,5 7A 44 7B 47 7C 39 7D 30 Homework: -Encourage students to spend ... living room It’ is small but bright and clean There is a television and a telephone There is a couch and two armchairs There is a bookshelf and there are many books on it On the table there is ... is She is from Hue They still live in Hue Her address is 77 Chu Van An Street It’s about one kilometer Ha Noi is bigger and noisier than Hue III Choose the best option to complete the sentences...
 • 7
 • 202
 • 0

Giáo án tuần 1 lớp 5

Giáo án tuần 1 lớp 5
... ; 15 ; 14 ; 65 kết 4 :5 12 kết 12 :10 10 - Mọi số tự nhiên viết thành phân số có - mẫu số 15 14 mẫu số gì? ; - (ghi bảng) ; - Yêu cầu hs viết thành phân số với số 1 1 - Từng hs viết phân số: 17 ... HOẠT LỚP I MỤC TIÊU - Tổng kết hoạt động tuần - Đề phương hướng hoạt động tuần II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG Hoạt động dạy 1 Ổn đònh lớp 25 Nội dung * Nhận xét tuần TUẦN Hoạt động học - Hát - Lớp ... 1) giáo chúc mừng bạn học sinh lên lớp - 2) Bạn học sinh lớp chăm học tập bố khen - Em nghó xem tranh trên? - Em cảm thấy vui tự hào - HS lớp có khác so với học sinh - Lớp lớp lớn trường lớp...
 • 37
 • 348
 • 0

giáo an tuần 19 lớp 5

giáo an tuần 19 lớp 5
... ruộng là: 80 - = 75 (m) Diện tích ruộng là: (120 + 80) x 75 : = 750 0 (m2) Số ki- lô-gam thóc thu hoạch đợc là: 64 ,5 x ( 750 0 : 100) = 4837 ,5 (kg) Đáp số: 4837 ,5 kg thóc + Bài 3:HS quan sát hình vẽ ... - Giáo viên phân đoạn - Giáo viên đọc mẫu * Tìm hiểu - Anh Lê anh Thành có điểm khác nhau? - Quyết tâm anh Thành đợc thể qua chi tiết nào? * Đọc diễn cảm - Hớng dẫn học sinh đọc phân vai - Giáo ... 19 I/ Mục tiêu - Đánh giá hoạt động lớp tuần qua - Đề nội dung phơng hớng, nhiệm vụ tuần tới - Giáo dục ý thức chấp hành nội quy trờng lớp II/ Chuẩn bị - Giáo viên: nội dung buổi sinh hoạt -...
 • 21
 • 242
 • 0

giáo án tuần 20 lớp 5

giáo án tuần 20 lớp 5
... kính m; diện tích 0 ,50 24 m2 HS đọc đàu tự giải toán BT3: Bài giải Diện tích mặt bàn là: 45 x 45 x 3,14 = 6 358 ,5 (cm2) Đáp số: 6 358 ,5 cm2 Bài 3: Vận dụng công thức vào giải toán GV gọi HS đọc đầu ... kết kiểm điểm - Lớp trởng nhận xét, đánh giá chung hoạt động lớp - Báo cáo giáo viên kết đạt đợc tuần qua - Đánh giá xếp loại tổ - Giáo viên nhận xét đánh giá chung mặt hoạt động lớp - Về học ... tích 0 ,50 24 m2 HS đọc đàu tự giải toán BT3: Bài giải Diện tích mặt bàn là: 45 x 45 x 3,14 = 6 358 ,5 (cm2) Đáp số: 6 358 ,5 cm2 Bài 3: Vận dụng công thức vào giải toán GV gọi HS đọc đầu nêu cách giải...
 • 23
 • 272
 • 3

giáo án tuần 21 lớp 5

giáo án tuần 21 lớp 5
... kính m; diện tích 0 ,50 24 m2 HS đọc đàu tự giải toán BT3: Bài giải Diện tích mặt bàn là: 45 x 45 x 3,14 = 6 358 ,5 (cm2) Đáp số: 6 358 ,5 cm2 Bài 3: Vận dụng công thức vào giải toán GV gọi HS đọc đầu ... thể Kiểm điểm tuần 21 I/ Mục tiêu 1/ Đánh giá hoạt động lớp tuần qua 2/ Đề nội dung phơng hớng, nhiệm vụ tuần tới 3/ Giáo dục ý thức chấp hành nội quy trờng lớp II/ Chuẩn bị - Giáo viên: nội ... Đánh giá hoạt động lớp tuần qua a/ Các tổ thảo luận, kiểm điểm ý thức chấp hành nội quy thành viên tổ - Tổ trởng tập hợp, báo cáo kết kiểm điểm - Lớp trởng nhận xét, đánh giá chung hoạt động lớp...
 • 23
 • 240
 • 0

Giáo án tuần 22 lớp 5

Giáo án tuần 22 lớp 5
... thể Kiểm điểm tuần 22 I/ Mục tiêu 1/ Đánh giá hoạt động lớp tuần qua 2/ Đề nội dung phơng hớng, nhiệm vụ tuần tới 3/ Giáo dục ý thức chấp hành nội quy trờng lớp II/ Chuẩn bị - Giáo viên: nội ... Đánh giá hoạt động lớp tuần qua a/ Các tổ thảo luận, kiểm điểm ý thức chấp hành nội quy thành viên tổ - Tổ trởng tập hợp, báo cáo kết kiểm điểm - Lớp trởng nhận xét, đánh giá chung hoạt động lớp ... xét, đánh giá chung hoạt động lớp - Báo cáo giáo viên kết đạt đợc tuần qua - Đánh giá xếp loại tổ - Giáo viên nhận xét đánh giá chung mặt hoạt động lớp Về học tập: Về đạo đức: Về trì nề nếp,...
 • 21
 • 272
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an tuan 33 lop 5giao an tuan 26 lop 5giao an tuan 22 lop 5giao an tuan 23 lop 5giao an tuan 34 lop 5giao an tuan 24 lop 5giao an tuan 35 lop 5giao an tuan 27 lop 5giao an tuan 2 lop 5giao an tuan 27 lop 5 cktkngiao an tuan 27 lop 5 nam 2013giao an tuan 33 lop 5 cktknxem giao an tuan 33 lop 5giao an tuan 26 lop 5 nam 2013đổi mới phương pháp dạy học giáo án tuần 2 lớp 5 soạn theo chuẩn ktkn và tích hợp giáo dục môi trường kĩ năng sốngNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỌC VÁN BTCT DỰ ỨNG LỰCtim hieu quy trinh san xuat va thiet bi chinh tai nha may bia ha noi quang triBia ngang dep cho giao an blablablaTổ chức và hoạt động thanh tra xây dựng ở việt nam hiện nayhoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của tòa án nhân dân cấp tỉnh tại miền đông nam bộ việt nam hiện nay astractNghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây đơn kim (bidens pilosa l , họ asteraceae)”Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động giao nhận nhập khẩu của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hàng hải Bình NguyênBộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 15 file word có đáp án chi tiếtSteve mcconnell code complete a practical handbook of software construction microsoft press (2004)BÁO CÁO THUC HÀNH HOA DUOC 2Phương pháp giải nhanh bài toán mặt cầu ngoại tiếp hình chópluan van nghien cuu song hai he thong ESPHỆ THỐNG lọc SÓNG HÀI THỤ ĐỘNG FCskkn Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động dạy hát quan họ cho trẻ 4-5 tuổiĐề đa HSG anh 8 huyện bình xuyên 2016 2017336 câu hỏi THƯỜNG gặp KHI bảo vệ đồ áncông nghệ nanoĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TOÁNMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Chỉ dẫn kỹ thuật Cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi Phần 1