Viết chương trình nhập tháng năm

Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên và các phép toán +, -, *, /, %, >,<. In ra kết quả phép toán đó

Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên và các phép toán +, -, *, /, %, >,<. In ra kết quả phép toán đó
... bai 8: Viết chương trình nhập vào số, tìm số lớn nhất, nhỏ số #include using namespace std; #include int main() { int a[4],i,j,t; couta[0]>>a[1]>>a [2] >>a[3]; ... ngày nhập ngày #include using namespace std; #include int main() { int mth[ 12] ={31 ,28 ,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}; int ngay,thang,nam; cout ...
 • 6
 • 8,611
 • 23

Bài tập lập trình - Bài 1: Viết chương trình nhập từ bàn phím docx

Bài tập lập trình - Bài 1: Viết chương trình nhập từ bàn phím docx
... được nhập vào từ bàn phím Bài Viết chương trình giải bất phương trình bận hai với a, b, c nhập từ bàn phím: ax2+bx+c>0 In hình bất phương trình với hệ số nhập, giá trị delta nghiệm ... trình độ văn hóa Sau đó, viết chương trình để nhập tuổi trình độ văn hóa n người, sử dụng hàm nói để in kết hình Bài 28 Viết chương trình để nhập tuổi trình độ văn hóa ( 0-4 ) n người, sau ghi số ... viết chương trình để nhập vào từ bàn phím tên tệp văn sử dụng hàm nói để in nội dung tệp hình Bài 27 Cho tuổi trình độ văn hóa ( 0-4 ) n người, xây dựng hàm in phân bố số người theo nhóm tuổi trình...
 • 76
 • 237
 • 0

Code c c++ viết chương trình nhập vào 3 số in ra màn hình số lớn nhất, nhỏ nhất

Code c c++ viết chương trình nhập vào 3 số in ra màn hình số lớn nhất, nhỏ nhất
... 22/11/2015 Code C C+ +: Viết chương trình nhập vào 3 số. In ra màn hình số lớn nhất, nhỏ nhất.  ­ Programming Techniques Code C/ C++: Giải hệ phương trình tuyến tính dạng tam gi c Code C+ +: Phép toán c ng, ... http://www.kythuatlaptrinh.xyz/20 13/ 03 /code cc­viet­chuong­trinh­nhap­vao 3 so.html HỆ ĐIỀU HÀNH MÃ NGUỒN MỞ LẬP TRÌNH C N BẢN MẬT MÃ H C TOÁN CAO C P MS ACCESS MYSQL UBUNTU/FEDORA/REDHAT  2/2 ... ASP.NET ASSEMBLY C - C PLUS PLUS CHỮ KÝ SỐ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH LẬP TRÌNH MẠNG C# C I ĐẶT - C U HÌNH CODEIGNITER KỸ THUẬT ĐỒ HỌA LẬP TRÌNH SHELL SQL SERVER TEST THIẾT KẾ WEBSITE WINDOWS PHONE XML...
 • 2
 • 110
 • 0

Nâng cao chất lượng chương trình outbound Đông Nam Á tại công ty du lịch và thể thao Việt Nam

Nâng cao chất lượng chương trình outbound Đông Nam Á tại công ty du lịch và thể thao Việt Nam
... Chương Thực trạng hoạt động kinh doanh chất lượng chương trình outbound Đông Nam Á công ty du lịch thể thao Việt Nam Chương 3.Một số giải pháp nâng cao chất lượng chương trình outbound Đông Nam ... ngày phát triển 2.2 Thực trạng chất lượng chương trình du lịch outbound Đông Nam Á công ty du lịch thể thao Việt Nam 2.2.1 Một số tour outbound Đông Nam Á công ty Trần Thị Kim Thương Dulịch 45B ... Thương Dulịch 45B 1818 Chuyên đề thực tập thực tập tốt nghiệp CÔNG TY DU LỊCH VÀ THỂ THAO VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu công ty du lịch thể thao Việt Nam 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển công ty Công...
 • 88
 • 181
 • 0

đề tài lập trình plc viết chương trình điều khiển mười bóng nhấp nháy theo yêu cầu

đề tài lập trình plc viết chương trình điều khiển mười bóng nhấp nháy theo yêu cầu
... LỤC .2 YÊU CẦU CÔNG NGHỆ Viết chương trình điều khiển mười bóng nhấp nháy theo yêu cầu : - Tại thời điểm có bóng sáng - Bóng thứ sáng 5s tắt, dồng thời bóng thứ sáng Bóng thứ sáng 5s ... Q1.1 Tên NÚT ẤN KHỞI ĐỘNG BÓNG THỨ BÓNG THỨ BÓNG THỨ BÓNG THỨ BÓNG THỨ BÓNG THỨ BÓNG THỨ BÓNG THỨ BÓNG THỨ BÓNG THỨ 10 Chương trình lập trình Ghi Nút ấn SƠ ĐỒ KẾT NỐI PLC - Vì có tất 10 đầu nên ... sáng 5s tắt, đông thời bóng thứ sáng 5s tắt,…cứ bóng thứ sáng 5s tắt, đồng thời bóng thứ 10 sáng 1s tắt Hết chu kỳ - Chu kỳ lặp lại triệu lần dừng hẳn CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN Khai báo địa Stt...
 • 11
 • 271
 • 0

xếp led thành dòng chữ dtvt-k7a ghép lối với vi điều khiển 8051. viết chương trình điều khiển cho chạy từng chữ từ trái sang phải, từ phải sang trái,sang đồng thời nhấp nháy

xếp led thành dòng chữ dtvt-k7a ghép lối với vi điều khiển 8051. viết chương trình điều khiển cho chạy từng chữ từ trái sang phải, từ phải sang trái,sang đồng thời nhấp nháy
... thức vi điều khiển kĩ thuật lập trình nhóm chúng em xin trình bầy ứng dụng đơn giản vi điều khiển. Đó lập trình cho vi điều khiển 89C51 điều khiển dòng chữ chạy “ĐTVT-K7A” xếp led đơn với nhiều ... DUNG: Xếp led thành dòng chữ DTVTK-7A ghép lối với vi điều 8051. iều khiển cho chạy với nhiều hiệu ứng khác Phần I: Sơ lược cấu trúc vi điều khiển 8051 Hiện có nhiều họ Vi điều khiển thị ... dùng vi điều khiển. Và số ứng dụng đơn giản cho hệ thống nhúng điều khiển đèn nhấp nháy, đếm số người vào/ra,hiển thị dòng thông báo matrix led hay điều khiển ON_OF động cơ…………… Và với kiến thức vi...
 • 24
 • 413
 • 0

Viết chương trình thực hiện các phép tịnh tiến, phép quay, phép co dãn, phép đối xứng qua điểm m(x0,y0), đối xứng qua đường thẳng và cho thực hiện từng chương trình tùy chọn

Viết chương trình thực hiện các phép tịnh tiến, phép quay, phép co dãn, phép đối xứng qua điểm m(x0,y0), đối xứng qua đường thẳng và cho thực hiện từng chương trình tùy chọn
... môn: Đồ họa máy tính + Phép đối xứng: Phép đối xứng có trường hợp: - TH1: Đối xứng qua tâm bất kì: Người dùng chọn Phép đối xứng qua tâm sau nhập tọa độ tâm đối xứng nhấn thực 14 Lớp Khoa học máy ... lớn môn: Đồ họa máy tính - TH2: Đối xứng qua đường thẳng song song với Ox Người dùng chọn Phép đối xứng qua đường thẳng song song với Ox sau nhập tung độ vào nhấn thực 15 Lớp Khoa học máy tính ... môn: Đồ họa máy tính - TH3: Đối xứng qua đường thẳng song song với Oy Người dùng chọn Phép đối xứng qua đường thẳng song song với Oy sau nhập hoành độ vào nhấn nút thực 16 Lớp Khoa học máy tính...
 • 40
 • 1,804
 • 10

chương trình nhập dữ liệu tiếng việt viết tay trên tablet pc

chương trình nhập dữ liệu tiếng việt viết tay trên tablet pc
... bảng nhập liệu có sẵn (TabletPC Input Panel) Windows mà hỗ trợ nhập liệu tiếng Việt viết tay sử dụng Slate Tablet PC (máy tính bảng bàn phím) muốn nhập liệu tiếng Việt Convertible TabletPC (máy ... phím ảo để nhập nhanh tiếng Việt bút Chương trình kết hợp tính nhắc từ ghép tiếng Việt để tăng tốc độ nhập liệu Chương trình nhập liệu tiếng Việt viết tay Tablet PC – Tháng 08/2011 Đề tài NCKH cấp ... Chương Ink Analyzer  Chương Giải pháp nhập liệu tiếng Việt – Đây nội dung báo cáo  Chương Kết luận Hướng phát triển Chương trình nhập liệu tiếng Việt viết tay Tablet PC – Tháng 08/2011 Đề tài...
 • 15
 • 81
 • 0

Viết chương trình từ điển bằng VB

Viết chương trình từ điển bằng VB
... chương trình dùng cho Admin Chương trình cho Admin thao tác tất chức mà chương trình từ điển có Người quản lý chương trình tra từ, thêm từ, sữa từ, xóa từ, back lại từ tra Khi Admin click vào ... Server Chương III : PHẦN HIỆN THỰC CHƯƠNG TRÌNH 36 Sưu tập Nghiêm Phú Cường – http://www.diachiweb.com A – HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH TỪ ĐIỂN Chương trình từ điển tổ chức theo dạng cấu trúc liệu ... người lập trình bố trí công việc chương trình theo thứ tự câu lệnh từ xuống dưới, trường hợp bố trí chương trình khó khăn Trong kiểu lập trình đối tượng, người lập trình phân yếu tố chương trình...
 • 107
 • 1,300
 • 14

Ý tưởng cho việc viết chương trình VBnet đầu tay

Ý tưởng cho việc viết chương trình VBnet đầu tay
... Hướng dẫn lập trình VB.NET Chương 2: Viết chương trình vs.net đầu tay 1.3.2 Viết cho nút nhấn quay số - button1 Ta muốn chương trình thực quay số ngẫu nhiên click vào nút quay số phải viết mã hay ... Hướng dẫn lập trình VB.NET Chương 2: Viết chương trình vs.net đầu tay Khi bạn click vào nút Quay số chương trình phát sinh ngẫu nhiên ba số ba nhãn Nếu ba số ... Phạm Đức Lập -4- Add: cnt-44-dh, VIMARU Hướng dẫn lập trình VB.NET Chương 2: Viết chương trình vs.net đầu tay End If End Sub 1.3.3 Viết cho nút kết thúc – button2 Tương tự button1, bạn tạo...
 • 6
 • 333
 • 0

Viết chương trình đầu tiên với VB

Viết chương trình đầu tiên với VB
... bạn chưa chứa (save) chương trình vào dĩa (vì viết) nằm folder VB6 .EXE Còn chứa chương trình có lẽ nằm folder chương trình bạn Muốn hồ sơ "myFriends.txt" luôn với chương trình, bạn làm sau: MyLocalFolder ... giúp người khác bạn hiểu chương trình Nên nhớ tiền phí tổn để bảo trì chương trình tương đương với số tiền bỏ lần đầu để triển khai Bảo trì có nghĩa thăm viếng lại chương trình để sửa lỗi (fix bug) ... luyện VB, bạn dùng chương trình tự động chế (generate) hàng diễn tả Control cho Form Đó kỹ thuật dùng Wizards VB để chế số chương trình khởi đầu cho từ bảng kẻm (Template) Thêm mã lập trình để...
 • 8
 • 341
 • 1

LVTN - Viet chuong trinh tu dien bang VB.pdf

LVTN - Viet chuong trinh tu dien bang VB.pdf
... http://www.diachiweb.com Phần thiết kế : frmtudien Các property Form frmtudien : Begin VB Form frmtudien BackColor = &H8000000E& Caption = "Chuong Trinh Tra Tu Dien" Sưu tập Nghiêm Phú Cường – http://www.diachiweb.com ... Name = "VNI-Times" Size = 12 Charset = Weight = 700 Underline = 'False Italic = 'False Strikethrough = 'False EndProperty Icon = "frmtudien frx": 0000 LinkTopic = "Form1" Picture = "frmtudien frx": ... =1 ; r: = i - ; while (q ...
 • 107
 • 564
 • 3

Thiết kế thi công và viết chương trình điều khiển mạch thực hành cho Z80 CPU.DOC

Thiết kế thi công và viết chương trình điều khiển mạch thực hành cho Z80 CPU.DOC
... Đề tài: Thi t kế, thi công viết chương trình điều khiển mạch thực hành cho Z80 CPU với đặc điểm sau: - Giao tiếp với máy tính qua ngõ máy in - Giả lập ROM để nhận chương trình từ máy tính ... để kết thúc chương trình phục vụ ngắt tất chip ngoại vi Z80 chấp nhận việc thi hành lệnh việc điều khiển ngắt có độ ưu tiên lồng đượïc thực xác Lệnh cặp với thi t thi t bò ngoại vi Z80 để thi ... ROM chương trình từ máy tính thời gian Z80 truy xuất chương trình hoạt động Bước 2: Thi t kế mạch giải mã đòa Để giải mã đòa cho mạch ứng dụng đồng thời dùng cho việc mở rộng KIT sau này, mạch thi t...
 • 147
 • 607
 • 1

Thiết kế, thi công và viết chương trình điều khiển mạch thực hành cho Z80 CPU. Giao tiếp với máy tính qua ngõ máy in.

Thiết kế, thi công và viết chương trình điều khiển mạch thực hành cho Z80 CPU. Giao tiếp với máy tính qua ngõ máy in.
... Đề tài: Thi t kế, thi công viết chương trình điều khiển mạch thực hành cho Z80 CPU với đặc điểm sau: - Giao tiếp với máy tính qua ngõ máy in - Giả lập ROM để nhận chương trình từ máy tính - Có ... nối với máy in Việc nối máy in với máy tính thực qua ổ cắm 25 chân phiá sau máy tính Nhưng không chỗ nối với máy in mà sử dụng máy tính vào mục đích đo lường điều khiển việc ghép nối thực qua ... nhận việc thi hành lệnh việc điều khiển ngắt có độ ưu tiên lồng đượïc thực xác Lệnh cặp với thi t thi t bò ngoại vi Z80 để thi hành lệnh quay đơn giản từ ngắt Chương trình sau báo cho thi t bò...
 • 147
 • 576
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ví dụ 4 3 viết chương trình nhập vào một tháng của năm tính theo dương lịch tính xem tháng đó có bao nhiêu ngày rồi in kết quả lên màn hìnhviết chương trình nhậpviết phương trình đường thẳng nằm trong mặt phẳngviết chương trình nhập vào một xâu ký tựviết chương trình nhập vào 1 xâu kí tựviết chương trình nhập vào 1 xâu ký tựviết chương trình nhập họ tênviết chương trình nhập mảngviết chương trình nhập vào mảng một chiềuviết chương trình nhập vào n số nguyênviết chương trình nhập vào 1 xâuviết chương trình nhập số nguyên dương nviet chuong trinh nhap tu ban phim so nguyen duong nn< 100va day a gom n so nguyen co gia tri tuyet doi khong lon hon 1000 hay cho biet day aco phai la mot cap so cong hay khong va thong bao ket qua ra man hinhviet chuong trinh nhap 3 chu so a b c cau a kiem tra 3 so a b c co phai la 3 canh cua tam giai khongviet chuong trinh nhap vao mot xau tu ban phim dua ra man hinh xau thu duoc tu no sau khi loai bo cac dau cach neu co va so lan xuat hien so dau cach trong cauGIA CONG PROChai nhuacong nghe cnc-tranvandichẢnh hưởng của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoánChuyên đề thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu ở xí nghiệp Long Giangphương pháp giải nguyên hàm tích phân và ứng dụngỨNG DỤNG ĐẠO HÀM TRONG BẤT ĐẲNG THỨC CỰC TRỊ VÀ PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNHphương pháp giải nhanh Chuyên đề hình học tọa độ oxyzĐề tài thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần thi công cơ giới và dịch vụLý luận phương pháp dạy học kỹ thuật nông nghiệp ở trường PTTHSáng tạo toán học tập 3Thiết kế bài giảng ngữ văn 11 tập 1 nâng caoĐánh giá tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ AnTổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thôngTổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông 2đồ án công nghệ sản xuất mặt hàng chuối sấy nguyên quả và dạng látĐánh giá tình hình thực hiện chính sách giao đất, giao rừng tại huyện Bắc Quang tỉnh Hà GiangCác điều kiện cần thiết để áp dụng thành công khuôn khổ chi tiêu trung hạn tại thành phố hồ chí minh nghiên cứu điển hình ngành giáo dụcHoàn thiện công tác kiểm toán nội bộ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châuHoàn thiện công tác quản trị đội ngũ công chức kho bạc nhà nước
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập