mô phỏng hệ thống điều khiển mờ bằng matlab

phỏng hệ thống điều khiển mờ bằng matlab

Mô phỏng hệ thống điều khiển mờ bằng matlab
... Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab 27 Luận văn tốt nghiệp 28 II Ứng dụng logic mờ điều khiển: ... Bộ điều khiền mờ với đầu vào đầu Bộ điều khiển mờ Bộ điều khiển mờ Bộ điều khiển mờ y1 y2 y3 Luật điều khiển điều khiển mờ nhiều đầu vào đầu có dạng: Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều ... Điều cho thấy kỹ thuật điều khiển mờ giải toán tổng hợp điều khiển phi tuyến Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống...
 • 71
 • 603
 • 8

Đề tài nghiên cứu điều khiển mờ phỏng hệ thống điều khiển mờ bằng MATLAB giáo viên NGuyễn Kim Huy trường Đại học quốc gia Hồ Chí Minh

Đề tài nghiên cứu điều khiển mờ mô phỏng hệ thống điều khiển mờ bằng MATLAB giáo viên NGuyễn Kim Huy trường Đại học quốc gia Hồ Chí Minh
... sinh viên NGUYỄN KIM HUY ĐẬU TRỌNG HIỂN Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp 11 PHẦN B NỘI DUNG Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab ... SUM-PROD Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab 27 Luận văn tốt nghiệp 28 II Ứng dụng logic mờ điều ... Điều cho thấy kỹ thuật điều khiển mờ giải toán tổng hợp điều khiển phi tuyến Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống...
 • 71
 • 358
 • 0

phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part1 ppsx

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part1 ppsx
... Nghiên cứu điều khiển mờ – hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp PHẦN A GIỚI THIỆU Nghiên cứu điều khiển mờ – hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp Lời mở đầu F uzzy ... HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN MỜ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MỜ BẰNG MATLAB SVTH: NGUYỄN KIM HUY ĐẬU TRỌNG HIỂN Lớp: ... vụ: 28/2/2000 Giáo viên hướng dẫn Thông qua môn Ngày tháng năm Chủ nhiệm môn NGUYỄN VIỆT HÙNG Nghiên cứu điều khiển mờ – hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIÁO...
 • 10
 • 165
 • 0

phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part2 pdf

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part2 pdf
... logic mờ - Xây dựng hình vật lý hình toán học hệ thống điều khiển cụ thể: Hệ thống điều khiển tự động nhiệt độ dùng VXL bit ứng dụng giải thuật logic mờ - mô hình MatLab III Mục tiêu ... kỹ thuật điều khiển phát triển mạnh mẽ đem lại nhiều thành tựu bất ngờ lónh vực điều khiển, điều khiển mờ Ưu điểm điều khiển mờ so với phương pháp điều khiển kinh điển tổng hợp điều khiển mà ... tương ứng với luật điều khiển (mệnh đề hợp thành điều kiện) NẾU  = A  = B, mệnh đề p gọi mệnh đề điều kiện q mệnh đề kết luận Nghiên cứu điều khiển mờ – hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn...
 • 10
 • 92
 • 0

phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part3 ppt

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part3 ppt
... Nghiên cứu điều khiển mờ – hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu điều khiển mờ – hệ thống điều khiển mờ MatLab 27 Luận văn tốt nghiệp 28 II Ứng dụng logic mờ điều khiển: ... Exlv: hệ số sai lệch tốc độ Exla: hệ số sai lệch gia tốc Một hệ thống xác tuyệt đối hệ có sai lệch Xét hệ thống có cấu trúc tối giản sau: R(p) C(p) G(p) TM Nghiên cứu điều khiển mờ – hệ thống điều ... trước môi trường hay cấu trúc Hệ thống điều khiển thích nghi có khả phát thay đổi tham số thực việc điều chỉnh cần thiết tham số điều khiển để trì tiêu chuẩn tối ưu Nghiên cứu điều khiển mờ – hệ...
 • 10
 • 127
 • 0

phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part4 pdf

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part4 pdf
... Bộ điều khiền mờ với đầu vào đầu Bộ điều khiển mờ Bộ điều khiển mờ Bộ điều khiển mờ y1 y2 y3 Luật điều khiển điều khiển mờ nhiều đầu vào đầu có dạng: Nghiên cứu điều khiển mờ – hệ thống điều ... C(t) + Ki p H(p) Nghiên cứu điều khiển mờ – hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp 35 Bộ điều khiển mờ: a Bộ điều khiển mờ bản: Những thành phần điều khiển mờ bao gồm khâu Fuzzy ... C(t) + Td p H(p) Trong hệ thống mà độ vọt lố lớn người ta thường thêm khâu điều khiển vi phân: U (t )  Ke(t )  Td de(t ) dt Nghiên cứu điều khiển mờ – hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn...
 • 10
 • 140
 • 0

phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part5 docx

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part5 docx
... xác cao Nghiên cứu điều khiển mờ – hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp 44 Chương III MÔ PHỎNG HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ BẰNG MATLAB I Giới thiệu MatLab: MatLab vừa môi trường vừa ngôn ... Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu điều khiển mờ – hệ thống điều khiển mờ MatLab 42 Luận văn tốt nghiệp 43 Kết luận điều khiển mờ: * Ưu điểm: - Đảm bảo tính ổn đònh hệ thống mà không cần khối lượng ... tính nhận dạng hệ thống Nghiên cứu điều khiển mờ – hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp 45 II Xây dựng hình: Yêu cầu cụ thể: Ta cần điều khiển dòng nước từ bồn nước Bồn nước...
 • 10
 • 157
 • 0

phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part6 potx

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part6 potx
... Sources Nghiên cứu điều khiển mờ – hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp 60 Sơ đồ hệ thống điều khiển  Thiết kế van nước lạnh: Van nước gồm biến ngã vào tốc độ đóng /mở van, hai biến ... Rule Editor để tạo bảng luật điều khiển cho điều khiển mờ Từ menu View, chọn Edit Rules để kích hoạt Rule Editor Nghiên cứu điều khiển mờ – hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp ... viện simulink Trong thư viện simulink mở thư viện Blocksets & Toolboxes Thư viện Blockset Toolbox Nghiên cứu điều khiển mờ – hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp 59 Mở SIMULINK...
 • 10
 • 188
 • 0

phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part7 ppt

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part7 ppt
... cách ứng dụng logic mờ điều khiển rút ưu nhược điểm kỹ thuật điều khiển mờ so với kỹ thuật điều khiển cổ điển trước Thêm vào đó, chúng em hệ thống điều khiển mờ phần mềm MatLab để từ quan sát ... nước lạnh u(4) nhiệt độ dòng nước lạnh Nghiên cứu điều khiển mờ – hệ thống điều khiển mờ MatLab 62 Luận văn tốt nghiệp 63 IV Kết phỏng: với nhiệt độ đặt trước 23 oC Lưu tốc đặt trước ... ứng hay chất lượng hệ thống Hướng phát triển đề tài: Xây dựng hình mẫu để quan sát kiểm tra lại lý thuyết thực nghiệm Nghiên cứu điều khiển mờ – hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt...
 • 10
 • 105
 • 0

ĐỀ tài NGHIÊN cứu điều KHIỂN mờ PHỎNG hệ THỐNG điều KHIỂN mờ BẰNG MATLAB

ĐỀ tài NGHIÊN cứu điều KHIỂN mờ mô PHỎNG hệ THỐNG điều KHIỂN mờ BẰNG MATLAB
... SUM-PROD Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab 27 Luận văn tốt nghiệp 28 II Ứng dụng logic mờ điều ... Điều cho thấy kỹ thuật điều khiển mờ giải toán tổng hợp điều khiển phi tuyến Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống ... Bộ điều khiền mờ với đầu vào đầu Bộ điều khiển mờ Bộ điều khiển mờ Bộ điều khiển mờ y1 y2 y3 Luật điều khiển điều khiển mờ nhiều đầu vào đầu có dạng: Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều...
 • 71
 • 55
 • 0

phỏng hệ thồng điều khiển mờ bằng matlab

Mô phỏng hệ thồng điều khiển mờ bằng matlab
... xác cao Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp 35 Chương III MÔ PHỎNG HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ BẰNG MATLAB I Giới thiệu MatLab: MatLab vừa môi trường vừa ngôn ... Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab 48 Luận văn tốt nghiệp 49 Simulink: Tại dấu nhắc MatLab, ... trước Điều cho thấy kỹ thuật điều khiển mờ giải toán tổng hợp điều khiển phi tuyến Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp 34 Kết luận điều khiển mờ: *...
 • 62
 • 66
 • 0

Thiết kế và phỏng hệ thống điều khiển đèn giao thông cho ngã tư

Thiết kế và mô phỏng hệ thống điều khiển đèn giao thông cho ngã tư
... Trang Bộ môn kỹ thuật máy tính 1.2 Xác định toán Đồ án môn học Hệ thống nhúng 1.2.1 Xác định toán Thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông ngã dùng vi điều khiển gồm: - cột đèn, đèn tín ... trừng cột đỉnh cột đèn 1.2.2 Yêu cầu toán thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông Trước tình hình phương tiện tham gia giao thông ngày gia tăng không ngừng hệ thống giao thông nước ta ngày ... nạn giao thông ngày gia tăng Vì để đảm bảo giao thông an toàn thông suốt việc sử dụng hệ thống tín hiệu để điều khiển phân luồng nút giao thông cần thiết Với tầm quan trọng hệ thống điều khiển...
 • 42
 • 8,639
 • 113

phỏng hệ thống điều khiển các thiết bị bù trong hệ thống truyền tải điện xoay chiều linhhoạt

Mô phỏng hệ thống điều khiển các thiết bị bù trong hệ thống truyền tải điện xoay chiều linhhoạt
... đồ khối mạch điều khiển Thyristor Khi thay đổi giá trị điện áp chiều Uđk góc mở α thay đổi 2.2 Nguyên tắc điều khiển Sử dụng nguyên tắc điều khiển thẳng đứng “arccos” hình để thực điều chỉnh vị ... IEEE, London, 1999 Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Bê, Ứng dụng điện tử công suất hệ thống truyền tải điện xoay chiều linh hoạt, Tạp chí Khoa học Công nghệ số 40+41/2003 ... Hình Khâu so sánh tín hiệu sơ đồ phát xung điều khiển Thyristor 3.1 Sơ đồ nguyên lý Trong phần trình bày sơ đồ điều khiển cho hai Thyristor nối song song ngược hình thiết kế lắp ráp thực tế...
 • 7
 • 610
 • 5

NGHIÊN CỨU PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CỦA MÁY XÚC

NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CỦA MÁY XÚC
... từ bên dùng hệ thống cần trục dịch chuyển đến hệ thống lăn, sau đố gá vào máy nhờ hệ thống lăn, giữ vững nhờ chốt thông qua thông máy điều khiển khí nén Khi bật chế độ hàn mỏ hàn tự động hàn theo ... MÔN:HÀN +Hệ thống gá đính +Máy uốn +Hệ thống nắn sửa biến dạng sau hàn +Máy hàn cổng MZG2X1000 +Hệ thống làm trước sơn +Máy lốc ống TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN ... BỘ MÔN:HÀN -Cấu tạo máy hàn tự động lớp thuốc: + máy biến áp hàn, hệ thống khung Máy Biến Áp +Bảng điều khiển: + phễu đựng thuốc, 31 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN...
 • 42
 • 537
 • 0

NGHIÊN CỨU PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CỦA MÁY XÚC

NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CỦA MÁY XÚC
... ng c 2.4 H phng tỡnh mụ t h thng truyn ng in ca c h thng 2-5 Nht xột Chng Nghiên cứu hệ thống tđ đ cấu nâng hạ máy xúc 3.1 Xỏc nh cỏc thụng s 3.1.1 - Xỏc nh h s KIi 3.1.2 - Xỏc nh hng s thi ... nõng h ca mỏy xỳc EKG5A 1.3.5 Nguyờn lý tỏc ng b t ng xỳc Chng Thành lập hệ phơng trình tả trạng thái hệ thống truyền động điện 2.1 - Phng trỡnh trng thỏi khuch i t kộp -1,5B 2.2 Phng trỡnh ... vp phi ỏ cng M: 0khiIu Icat 1( I ) = 1khiIu Icat ) Chng Thành lập hệ phơng trình tả trạng thái hệ thống truyền động điện 2.1 - Phng trỡnh trng thỏi khuch i t kộp -1,5B Vi khuch i t c...
 • 47
 • 627
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: mô hình hóa và mô phỏng hệ thống điều khiểnmô hình hoá và mô phỏng hệ thống điều khiểnđồ án thiết kế và mô phỏng hệ thống điều khiển đèn giao thông cho ngã tư6 tổng hợp và mô phỏng hệ thống điều khiểnmô phỏng hệ thống điều khiển của xe triềnsơ đồ mô phỏng hệ thống điều khiển trên matlab simulinkmo phong he thong dieu khienmô phỏng hệ thống điều khiển và khống chế nhiệt độ lò điện trởmô phỏng hệ thống điều khiển chuyển động cánh tay robot sử dụng bộ điều chỉnh pidmô phỏng hệ thống điều khiển chuyển động cánh tay robot sử dụng bộ mờ laimô phỏng hệ thống điều khiển tháp lọc dầu và hóa lỏng khí công nghiệphệ thống điều khiển cân băngmô phỏng thiết kế hệ thống điều khiển mực nướcxây dựng mô hình hệ thống điều khiển điều chỉnh tốc độ động cơ dị bộ dây quấn bằng đưa điện trở vào roto liên tụcđề xuất cải thiện chất lượng hệ thống điều khiển mức nước cấp bình bao hơi mô hình nhà máy nhiệt điện bằng bộ điều khiển mờ laiGiải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty du lịch hương giang chi nhánh tại hà nộiGiải pháp chủ yếu đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa ở thành phố Hạ LongGiải pháp hoàn thiện mô hình hoạt động khu công nghiệp việt nam – singapore nhằm góp phần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình DươngNghiên cứu ứng dụng thể thao giải trí đối với người lao động trí óc nhằm nâng cao khả năng làm việc cho giảng viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà NẵngPreliminary English test 8Thiết kế quy trình công nghệ sản xuất một mã hàng mới và thiết kế dây chuyên may với công suất tự chọnBáo cáo bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống của một trung tâm thư việnMột số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Quan HoaXây dựng chương trình RSA mã hóa trên thẻ ATM (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Bài toán ổn định hóa hệ phương trình vi phân phi tuyến có trễ (LV thạc sĩ)Tổng hợp, nghiên cứu các phức chất của Ytri, Europi, Tecbi với hỗn hợp phối tử L phenylalanin, o phenantrolin và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng (LV thạc sĩ)Các nhân tố ảnh hưởng đến thành lập quỹ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên” (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 2015 (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của việc áp dụng một số biện pháp vệ sinh thú y theo hướng an toàn sinh học đến khả năng sản xuất thịt của gà lai (♂Ri x ♀Lương Phượng) nuôi tại huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Quản lý phát triển môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường THPT thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Chính sách tín dụng cho các doanh nghiệp XNK tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Niềm tin tôn giáo của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (LA tiến sĩ)Bộ giáo dục không bắt buộc sáng kiến kinh nghiệm trong năm học tới7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập