CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

Chương trình đào tạo trình độ đại học_ ngành Hệ thống thông tin

Chương trình đào tạo trình độ đại học_ ngành Hệ thống thông tin
... CTĐT- ĐH - HTTT-12 PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Yêu cầu cụ thể chương trình đào tạo cử nhân ngành Hệ thống Thông tin sau: Tổng số tín phải tích lũy: ... mật hệ thống thông tin dùng chung như: o Hệ thống kiểm soát truy cập thông tin o Hệ thống bảo đảm an ninh mạng máy tính như: tường lửa, mạng riêng ảo, o Hệ thống đảm bảo an ninh sở liệu, hệ điều ... hành vi hệ thống, cách nhìn khác tới hệ thống, ngữ cảnh (xã hội-doanh nghiệp – kỹ thuật) hệ thống, giao tiếp môi trường tới hệ thống hành vi hệ thống, Nhận biết điểm bật tương tác hệ thống: trừu...
 • 74
 • 221
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC
... kiến thức đại hệ thống thông tin địa lý viễn thám - công cụ mạnh nay, phục vụ nhiều ngành nhiều lĩnh vực PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số ... đại cương 2 20 Hóa học đại cương Khối kiến thức theo nhóm ngành Bắt buộc 35 Mã số môn học tiên 10 64 Mã môn học Tên môn học Thực Tự hành học PHY1100 FLF1107 61 25 GLO2076 Tiếng Anh cho Địa chất ... khoa học tự nhiên – xã hội kiến thức chung khoa học trái đất sống làm sở cho ngành Địa chất học 1.3 Kiến thức chung khối ngành Hiểu áp dụng tốt kiến thức toán, lý, hóa, tin học làm sở cho ngành...
 • 8
 • 96
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH SINH HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH SINH HỌC
... trí công tác người học đảm nhận sau tốt nghiệp Sinh viên tốt nghiệp ngành Sinh học đạt chuẩn quốc tế có thể: - Học cao học nghiên cứu sinh sở đào tạo sau đại học trường đại học nước nước - Làm ... cho Sinh học 20 28 BIO2400 Hóa sinh học 45 CHE1080 29 BIO2401 Sinh học tế bào 45 30 BIO2402 Sinh học phân tử 45 31 BIO2403 Vi sinh vật học 45 32 BIO2404 Sinh học phát triển 45 33 BIO2405 Sinh ... tuyển sinh - Đối tượng dự thi: Thí sinh trình độ tốt nghiệp THPT tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức, đáp ứng yêu cầu tuyển sinh ĐHQGHN trường Đại học Khoa học...
 • 10
 • 198
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH VẬT LÝ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH VẬT LÝ
... trường đại học nước, viện nghiên cứu, trung tâm ứng dụng, trường đại học, cao đẳng - Sau tốt nghiệp, cử nhân đạt trình độ quốc tế có khả học cao học nghiên cứu sinh sở đào tạo sau đại học trường ... kiến thức ngành Vật làm tảng luận thực tiễn cho chuyên ngành thuộc ngành Vật 1.4 Kiến thức chung nhóm ngành − Nắm vững kiến thức nhóm ngành Vật lý, Khoa học Vật liệu, Công nghệ hạt nhân ... khoa học tự nhiên bậc đại học làm tảng luận vận dụng học tập, ứng dụng thực tiễn 1.3 Kiến thức chung khối ngành Hiểu vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên toán học, kiến thức ngành Vật làm...
 • 9
 • 99
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KHÍ TƯỢNG HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KHÍ TƯỢNG HỌC
... lực I: Động lực HMO3303 học khí Khí tượng động lực II: Sóng HMO3304 động lực học khí độ thấp Khí tượng synop I: Các trình HMO3305 ngoại nhiệt đới Khí tượng synop II: Các trình HMO3306 nhiệt đới ... kê khí tượng Hải dương học tương tác biểnHMO3310 khí HMO3311 Khí hậu học Khí hậu Việt Nam Số TT Mã môn học Số tín Tên môn học 38 Tự chọn Các môn học tự chọn cho hai chuyên ngành HMO3312 Khí tượng ... khoa học tự nhiên kiến thức chung khoa học trái đất làm sở cho ngành khí tượng học 1.3 Kiến thức chung khối ngành Hiểu áp dụng kiến thức toán, lý, hóa, tin học làm sở cho ngành khí tượng học 1.4...
 • 8
 • 142
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH THỦY VĂN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH THỦY VĂN
... bậc sau đại học PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín phải tích luỹ: 135 tín - Khối kiến thức chung toàn ĐHQGHN 28 tín (Không tính môn học GDTC, ... vực khoa học tự nhiên kiến thức chung khoa học trái đất làm sở cho ngành thủy văn 1.3 Kiến thức chung khối ngành Hiểu áp dụng kiến thức toán, lý, hóa, tin học làm sở cho ngành thủy văn 1.4 Kiến ... 39 Mã môn học Số tín Tên môn học Các môn học chuyên sâu Các môn học chuyên sâu Thủy văn học HMO3513 Động lực học sông Số tín Lí Thực Tự thuyết hành học Mã số môn học tiên 7/20 44 12 HMO3505 44...
 • 8
 • 181
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH HẢI DƯƠNG HOC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH HẢI DƯƠNG HOC
... thức sở khoa học tự nhiên kiến thức chung khoa học trái đất làm sở cho Ngành hải dương 1.3 Kiến thức chung khối ngành Hiểu áp dụng kiến thức toán, lý, hóa, tin học làm sở cho Ngành hải dương 1.4 ... Khoa học Công nghệ Việt Nam, Sở, Ban, Ngành chức tỉnh nước, phục vụ ngành kinh tế, xã hội quốc phòng Sinh viên tốt nghiệp có đủ khả để tiếp tục đào tạo bậc sau đại học PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ... PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín phải tích luỹ: 136 tín - Khối kiến thức chung ĐHQGHN 28 tín (Không tính môn học GDTC, GDQP-AN kỹ mềm) - Khối...
 • 8
 • 135
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
... bản nhóm ngành môi trường làm nền tảng lý luận thực tiễn cho ngành khoa học môi trường 1.4 Kiến thức chung nhóm ngành Hiểu, áp dụng vận dụng các kiến thức về khoa học môi trường, tài ... nhân Khoa học môi trường có đủ lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý các Trường Đại học Cao đẳng, các Viện Trung tâm nghiên cứu khoa học, các quan quản lý Bộ Tài nguyên Môi trường, ... nhân Khoa học môi trường có khả tư chỉnh thể, logic, phân tích đa chiều 2.1.5 Bối cảnh xã hội ngoại cảnh Cử nhân Khoa học môi trường hiểu vai trò trách nhiệm về phát triển ngành Khoa học môi...
 • 10
 • 84
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
... công nghệ kỹ thuật môi trường, lập luận xử lý thông tin, phân tích định lượng giải các vấn đề về chuyên môn về kỹ thuật môi trường khoa học môi trường; Cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường ... công nghệ, kỹ thuật môi trường để luận giải các vấn đề lý luận, thực tiễn lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi trường 1.5 Kiến thức ngành bổ trợ Hiểu áp dụng kiến thức ngành công nghệ kỹ thuật ... nhiễm môi trường, giữ gìn cải tạo chất lượng môi trường, tiếp tục đào tạo ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ nước PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng...
 • 10
 • 158
 • 1

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT
... lĩnh vự khoa học tự nhiên toán, lý, hóa, sinh học, khoa học sống làm nền tảng lý luận thực tiễn cho khối ngành khoa học trái đất, môi trường khoa học đất 1.3 Kiến thức chung khối ngành ... Cử nhân Khoa học đất có khả tư chỉnh thể, logic, phân tích đa chiều 2.1.5 Bối cảnh xã hội ngoại cảnh Cử nhân Khoa học đất hiểu vai trò trách nhiệm về phát triển ngành Khoa học đất, bảo ... kiến thức bản nhóm ngành môi trường làm nền tảng lý luận thực tiễn cho ngành khoa học đất 1.4 Kiến thức chung nhóm ngành Hiểu áp dụng các kiến thức về khoa học đất để luận giải các...
 • 9
 • 75
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
... học cấp Trung ương đến quan quản chuyên ngành tài nguyên: sở tài nguyên môi trường cấp tỉnh thành phòng tài nguyên môi trường cấp huyện, thị nước, giảng dạy trường đại học, cao đẳng đào tạo ... tích không gian quản GLO3145 tài nguyên thiên nhiên Các môn học chuyên sâu Quản tài nguyên đất nước HMO3101 Quản lưu vực sông Quy hoạch sử dụng đất quản GLO3099 tài nguyên đất EVS3087 ... thực tiễn Quản tài nguyên môi trường 1.5 Kiến thức ngành bổ trợ Hiểu áp dụng có hiệu kiến thức liên ngành có liên quan để phân tích đưa giải pháp phù hợp Quản tài nguyên môi trường 1.6...
 • 10
 • 172
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT
... Trắc địa Địa chất công trình Địa chất thủy GLO3137 văn đại cương Thực tập địa chất công trình Địa GLO3138 chất thủy văn đại cương GLO2037 Tai biến thiên nhiên 30 10 GEO1050 39 GLO3111 Địa chất ... nghiệp Các môn học thay khóa luận chuyên ngành Địa kỹ thuật Phương pháp xây dựng đồ Địa kỹ thuật Xây dựng dự án nghiên cứu địa kỹ thuật Các môn học thay khóa luận chuyên ngành Địa chất môi trường ... GLO2078 40 GLO2085 Cơ học đất 30 10 V.2 41 Tự chọn Các môn học chuyên sâu Địa kỹ thuật GLO3118 Địa chất động lực công trình 30 10 42 GLO3115 Sức bền vật liệu 30 10 43 GLO3116 Kỹ thuật móng Các phương...
 • 9
 • 80
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN
... khoa học tự nhiên, khoa học sống làm tảng luận thực tiễn cho khoa học Địa 1.3 Kiến thức chung khối ngành Hiểu vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên toán học, vật lý, hóa học, làm tảng luận ... cảnh − Thể vai trò trách nhiệm cử nhân Địa tự nhiên xã hội − Hiểu tác động khoa học Địa tự nhiên đến xã hội − Hiểu nhu cầu xã hội kiến thức Địa tự nhiên − Hiểu bối cảnh toàn cầu diễn biến ... hiểm; có khả giảng dạy địa trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trung học phổ thông PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín phải...
 • 11
 • 136
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống thông tin kinh tế đại học thương mạikhoa hệ thống thông tin kinh tế đại học thương mạihệ thống thông tin quản lí đại học ngân hàngngành hệ thống thông tin quản lý đại học mởhệ thống thông tin quản lý đại học ngân hànghệ thống thông tin lãnh đạo đại học huếhệ thống thông tin quản lý đại học bách khoathông tin tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính qui năm 2013phần b bài toán xây dựng hệ thống thông tin thư viện đại học quốc gia hà nộithông tin tuyển sinh đại học 2014quản lý thông tin tuyển sinh đại họcthông tin về trường đại học lâm nghiệpthông tin tuyển sinh đại học lâm nghiệpthông tin tuyển sinh đại học sư phạm tphcm 2014thông tin tuyển sinh đại học tôn đức thắng 2014TÀI LIỆU THAM KHẢO THU HOẠCH địa lý nước, tài NGUYÊN nước ở VÙNG NAM bộTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế tập bài GIẢNG LUẬT KINH tếTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ mở RỘNG QUAN hệ KINH tế QUỐC tế và tác ĐỘNG của nó tới QUỐC PHÒNG AN NINH ở nước TA HIỆN NAYTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ PHÁT TRIỂN các KHU KINH tế ở VIỆT NAMTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ QUẢN lý vốn NHÀ nước tại DOANH NGHIỆP NHÀ nước HIỆN NAYQuản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần á châuBootRom với bxp 30 xây dựng và triển khai hệ thốngTruy cập trái phép vào mạng giải pháp và cách ngăn chặnxây dựng mạng giám sát s7 200 PC accessNghiên cứu mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế việt nam sử dụng kiểm định nhân quả miền tần sốCác nhân tố tác động đến nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần nam áĐánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thanh toán thẻ ngân hàng của các ngân hàng thương mại tại thành phố hồ chí minhNGHIÊN cứu tác hại lâu dài của CHẤT độc DA CAM DIOXIN đối với sức KHỎE bộ đội cựu CHIẾN BINH và các THẾ hệ CON, CHÁU họ , đề XUẤT BIỆN PHÁP CAN THIỆPxây dựng giao tiếp computer thông qua cổng RS232Tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến giá cổ phiếu của các công ty cổ phần niêm yếtPhân tích tác động của quản trị công ty đến hiệu quả tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamBài Tập tiếng anh 9 Mai lan Hương unit 78NHẬT KÝ THỰC TẬP CTXH NHÓMCHUYÊN đề 18 19 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ va QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG(HOÁ) CHUYÊN đề TỔNG ôn tập lí THUYẾT
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập