bài tập c tính tổng của bình phương của các số từ 1 n

bài giảng đặc tính chung của các phần tử

bài giảng đặc tính chung của các phần tử
... 2.1 Phần tử điện Thí dụ: Một phần tử điện biết có đặc tính V-A tuyến tính Xác định điện trở phần tử điện áp sử dụng 24 V gây dòng 12 mA chạy qua phần tử Giải: Thí dụ: Bóng đèn phần tử điện có đặc ... 2-28 2.4 Phần tử nhiệt • Đối lưu tự nhiên dòng không khí tĩnh Lớp cách nhiệt Lớp cách nhiệt Lớp cách nhiệt h Lớp cách nhiệt h Hệ số dẫn nhiệt màng lưu chất điều kiện khác Lớp cách nhiệt Lớp cách ... khiển tự động 2-17 2.2 Phần tử lỏng g • Quán tính: quán tính phần tử lỏng đo tổng sụt áp ống dẫn để làm tăng đơn vị lưu lượng dòng chảy giây Ta có: Thí dụ: Xác định quán tính dòng nước chảy ống...
 • 18
 • 240
 • 0

bài tập về chuyển động của các hành tinh

bài tập về chuyển động của các hành tinh
... 3 Vận tốc góc lớn ? Bài 8: Hai vệ tinh nhân tạo Trái Đất chuyển động dọc theo hai quỹ đạo tròn Vệ tinh có khối lượng m chuyển động theo quỹ đạo bán kính R vệ tinh m2 chuyển động theo quỹ đạo bán ... kính R 2, biết R1 = 2R2 Nếu động chuyển động tịnh tiến vệ tinh ta khẳng định: m m A m2 = 2m1 B m2 = C m2 = 4m1 D m2 = Bài 9: Tìm khối lượng Trái Đất, biết khoảng cách Trái Đất - Mặt Trăng r = ... MTĐ = 5,98.1024 kg Bài 10: Khoảng cách R1 từ Hoả Tinh đến Mặt Trời lớn 52% khoảng cách R2 Trái Đất Mặt Trời Hỏi năm Sao Hoả so với năm Trái Đất? ĐS: T1 = 1,87T2 Bài 11: Khoảng cách từ Trái Đất...
 • 2
 • 541
 • 3

SKKN Các phương pháp giải bài tập về lũy thừa của một số hữu tỉ

SKKN Các phương pháp giải bài tập về lũy thừa của một số hữu tỉ
... Cảnh 38 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ 3.5 Dạng 5: Toán đố với lũy thừa Dạng toán đố với lũy thừa số chủ yếu liên quan đến số phương (Số phương bình phương số tự ... Cảnh CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ Bài Tìm số hữu tỉ x biết: x2 = x5 Phương pháp giải Nếu học sinh làm thấy nhẹ nhàng đến không tránh khỏi băn khoăn, lúng túng: hai lũy ... đưa dạng số có chữ số tận chữ số Năm học 2014 - 2015 Người thực hiện: Trần Công Cảnh 14 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ • Lưu ý: số có chữ số tận nâng lên lũy thừa bậc...
 • 46
 • 1,620
 • 1

Bài toán tính tổng của dãy số có quy luật cách đều

Bài toán tính tổng của dãy số có quy luật cách đều
... hạng thứ 99 dãy? c, Số hạng 1995 thuộc dãy số không? Vì sao? Bài 2: Tìm TBC số chẵn chữ số ? Bài 3: Tính tổng 60 số chẵn liên tiếp biết số chẵn lớn dãy 2010? Bài 4: Tính tổng 2014 số lẻ liên ... số 1? Bài 5: Tính tổng: + 5+ + 13 + biết tổng 100 số hạng? Bài 6: Một dãy phố 20 nhà Số nhà 20 nhà đánh số chẵn liên tiếp, biết tổng 20 số nhà dãy phố 2000 Hãy cho biết số nhà cuối dãy ... 4: Một dãy phố 15 nhà Số nhà 15 nhà đánh số lẻ liên tiếp, biết tổng 15 số nhà dãy phố 915 Hãy cho biết số nhà dãy phố số ? Phân tích: Bài toán cho biết số số hạng là15, khoảng cách số hạng...
 • 3
 • 416
 • 3

SKKN kinh nghiệm giải các bài toán tính tổng của dãy số viết theo quy luật

SKKN kinh nghiệm giải các bài toán tính tổng của dãy số viết theo quy luật
... nhiên cách đều, ta làm sau: - Tính số số hạng tổng theo cơng thức: (Số lớn – Số nhỏ nhất) : Khoảng cách + - Tính tổng theo cơng thức: (Số đầu + Số cuối) Số số hạng : Các ví dụ: Ví dụ 1: Tính tổng ... Lê Đình Chinh Trang Kinh nghiệm giải toán tính tổng dãy số viết theo quy luật B= ( + 100 ) 50 = 102.25 = 2550 Bài tốn tổng qt: Tính tổng + + + +2n (Với n ∈ N* ) Giải: Với cách làm ví dụ 2, ta ... TrườngTHCS Lê Đình Chinh Trang 10 Kinh nghiệm giải toán tính tổng dãy số viết theo quy luật Bài tốn tổng qt: Tính tổng 1.4 + 2.5 + 3.6 +…+ n(n+3) (Với n ∈ N* ) Giải: Với cách làm ví dụ 6, ta có: 1.4...
 • 26
 • 539
 • 5

bài 2 c­ực trị của hàm

bài 2 c­ực trị của hàm só
... cực tiểu ) hàm số 2. Các điểm cực đại cực tiểu gọi chung điểm cực trị. Giá trị cực đại (giá trị cực tiểu ) cồn gọi cực đại ( cực tiểu ) gọi chung cực trị hàm số 3.Dễ dàng chứng minh rằng, hàm số y=f(x) ... Tìm điểm cực trị hàm số f(x) = -x2 +1 ví dụ Tìm điểm cực trị hàm số y = x3 x2 x + ví dụ Tìm cực trị hàm số y= 3x + x +1 Tìm tập xác định hàm số trên,tìm đạo hàm bậc ,tìm điểm f(x) = f(x) không ... x , + Y, - + + y Hàm số đồng biến khoảng ( ;1); ( 3;+ ) đồ thị hàm số + ,nghịch biến khoảng (1;3) Tiết Bài Cực trị hàm số I- khái niệm cực đại , cực tiểu định nghĩa : cho hàm số y=f(x) xác...
 • 8
 • 375
 • 0

Biểu diễn số nguyên dưới dạng tổng của các số chính phương luận văn thạc sĩ

Biểu diễn số nguyên dưới dạng tổng của các số chính phương luận văn thạc sĩ
... 4k + Biểu diễn hợp số qua tổng hai số phương Không tồn số nguyên dạng m(8k + 7) tổng ba số phương Mỗi số nguyên tố biểu diễn tổng bốn số phương Mỗi số nguyên dương biểu diễn qua tổng bốn số phương ... NHIỀU HƠN HAI SỐ CHÍNH PHƯƠNG 16 2.1 Biểu diễn số nguyên tổng ba số phương .16 2.2 Biểu diễn số nguyên tổng bốn số phương .18 2.3 Biểu diễn số nguyên tổng bốn số phương khác 24 KẾT LUẬN 31 TÀI ... rộng biểu diễn hợp số n dạng tổng hai số phương Số nguyên dương n biểu diễn dạng tổng ba số phương n dạng m (8k +7) , với m, k số nguyên không âm Định lý Lagrange: Mỗi số nguyên dương biểu diễn tổng...
 • 32
 • 1,536
 • 5

Các dạng bài tập xác định pH của các dung dịch axit, bazơ, muối và dung dịch đệm.

Các dạng bài tập xác định pH của các dung dịch axit, bazơ, muối và dung dịch đệm.
... luận : Đề tài : "Các dạng tập xác định pH dung dịch axit, bazơ, muối dung dịch đệm " giúp học sinh : -Hệ thống dạng tập pH để làm em định hướng dạng từ tìm cách giải - Với tập pH phức tạp đề tài ... (Dạng 6) Tính pH dung dịch muối (Dạng 7) 9.1 Tính pH dung dịch muối trung hoà Tính pH dung dịch muối axit 10 Tính pH dung dịch đệm: (Dạng 8) Bài tập vận dụng : Bài tập tự giải: C- Kết luận Tài liệu ... = Vậy : pH = (pKa1 + pKa2) Ph m vi áp dụng : Kw >> Ka2C Ka1 ...
 • 21
 • 57,133
 • 191

Tài liệu Bài tập hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học pptx

Tài liệu Bài tập hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học pptx
... kcal/mol Nhiệt thu vào hòa tan CuSO4.5H2O 1,3 kcal/mol Tính hiệu ứng nhiệt phản ứng chuyển hóa: CuSO4(r) + 5H2O(l) → CuSO4.5H2O(r) (ĐS: 19,2 kcal) 4.24: Tính hiệu ứng nhiệt phản ứng (1) (2) từ nhiệt ... CO Tính lượng nhiệt tỏa điều kiện đẳng áp? Cho nhiệt tạo thành tiêu chuẩn CO2 CO (-94,05 kcal/mol -26,41 kcal/mol) (ĐS: - 91,2 kcal) Bài tập Chương 5: CHIỀU CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC 5.1: Dự đoán ... (Dùng số liệu cần thiết 4.7) (ĐS : 3,21 m3) 4.10:Cho nhiệt tạo thành tiêu chuẩn chất tương ứng phương trình nhiệt hóa Tính hiệu ứng nhiệt phản ứng sau; N2O4(k) + 3CO(k) → N2O(k) + 3CO2(k) , ΔH 298...
 • 9
 • 2,861
 • 67

Tổng hợp và tính chất của một số axetamidoaryl 1,3,4 oxadiazol 2 thiol

Tổng hợp và tính chất của một số axetamidoaryl 1,3,4 oxadiazol 2 thiol
... 26 1 -26 3 321 7 27 18 1657 2, 07; s 10 ,24 ; s 14,36; s IVa 24 8 -25 0 80 329 9 27 67 1693 2, 09; s 10 ,29 ; s 14,36; s IVb (25 0[96]) 89 28 4 -28 6 328 8 27 63 1640 2, 08; s 9,38; s 14,70; s IVc 80 25 8 -26 0 3304 27 31 ... 1675 2, 03; s 10,15; s 14,48; s IVd 16 927 6 25 5 -25 7 3315 27 62 2,01; s 9, 92; s 14,68; s IVe 1655 80 25 2 -25 4 3316 27 55 1663 2, 10; s 10,44; s 14,78; s IVf IVg 73 24 9 -25 1 323 7 27 56 1661 2, 10; s 10, 42; ... 78 23 2 -23 4 3 324 - 320 0 3088 1179 1661 733 1686841V.1b p-CH3 65 26 1 -26 2 3331-3195 3074 1173 1656 697 15 826 690 848673 V.1c p-Cl 60 23 5 -23 6 326 7-3193 30 52 1671 1093 V.1d p-COCH3 69 26 3 -26 4 3341- 326 0...
 • 35
 • 260
 • 0

BÀI TẬP VỀ GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ VÀ HÀM SỐ doc

BÀI TẬP VỀ GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ VÀ HÀM SỐ doc
... BÀI TẬP VỀ GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ VÀ HÀM SỐ ( CÓ SD TÀI LIỆU TỪ CÁC NGUỒN KHÁC )  n n 3 2 n 3 =lim Bài tập DÃY SỐ CÓ GIỚI HẠN HỮU HẠN Tính giới hạn sau : 2n  Tính lim ...  n  n   4n     BÀI TẬP VỀ GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ VÀ HÀM SỐ ( CÓ SD TÀI LIỆU TỪ CÁC NGUỒN KHÁC ) Chứng minh dãy số số hạng tổng quát 3n  n   lim sau có giới hạn :  n   n  n   ... n Tìm giới hạn dãy số  un  với 1 un     n3  n3  n3  n Giải Ta có số hạng tổng quát : 1 n uk     k  1,2, , n  n3  k n3  n3  Nên BÀI TẬP VỀ GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ VÀ HÀM SỐ ( CÓ...
 • 25
 • 5,811
 • 71

Bài tập tìm nguyên hàm của hàm số pptx

Bài tập tìm nguyên hàm của hàm số pptx
... dx 1 + x cos x , a f ( x)dx Bài toán 1: Hàm số y = f(x) liên tục lẻ [-a, a], đó: = a Ví dụ: Tính: ln( x + + x )dx cos x ln( x + + x )dx a Bài toán 2: Hàm số y = f(x) liên tục chẵn [-a, ... a f ( x) dx = f ( x)dx Bài toán 3: Cho hàm số y = f(x) liên tục, chẵn [-a, a], đó: x a1 + b (1 b>0, a) x2 +1 dx Ví dụ: Tính: 1+ 2x sin x sin x cos x dx 1+ ex Bài toán 4: Nếu y = f(x) ... tung v ng thng x = Bài 1: Cho (p) : y = x2+ đờng thẳng (d): y = mx + Tìm m để diện tích hình phẳng giới hạn hai đờng có diện tích nhỏ nhẩt Bài 2: Cho y = x4- 4x2 +m (c) Tìm m để hình phẳng giới...
 • 22
 • 576
 • 2

Bai tap GTLN va GTNN cua ham so 1

Bai tap GTLN va GTNN cua ham so 1
... giải Cũng cố (3 phút): T ×m gtln, nn cña hμm sè: y = cos2x +cosx-2 Gi¶i: §Æt t = cosx ; ®k -1 ≤ t ≤ Bμi to¸n trë thμnh t×m gtln, nn cña hμm sè: y = 2t + t − tr ªn [ -1; 1] - Mục tiêu học 4.Hướng ... thức cô si kvck x = 8-x Kl: x = Hoạt động 3: Cho học sinh tiếp cận với dạng tập tìm gtln , nn khoảng T.gian 10 ’ Hoạt động giáo viên - Cho học sinh làm tập: 4b, 5b sgk tr 24 Hoạt động học sinh ... làm tập nhà (2’): - Làm tập lại sgk - Xem tiệm cận đồ thị hàm số tr 27 V PHỤ LỤC: Bảng phụ: Bảng 1: Bảng 2: Bảng 3: Bảng 4: Bảng 5: Bảng 6: Ghi bảng Bảng Bảng ...
 • 2
 • 302
 • 0

ứng dụng số phức để tính tổng của các ckn

ứng dụng số phức để tính tổng của các ckn
... n k 4- Các tổng C n tính ? * Khai triển (1 + x)n, cho x nhận giá trị số phức thích hợp (thường ta chọn x = i) So sánh phần thực phần ảo số phức hai cách tính * Khai triển trực tiếp số phức (thường ... có tính chất sau: 2 2 1) ε + ε = -1 2) ε3 = 3) ε 3k = 4) ε 3k + = ε 5) ε 3k + = ε (k – nguyên) k 3- Khi dùng số phức để tính tổng C n ? Đây vấn đề lớn cần ý cho học sinh Ta dùng số phức để tính ... phức (thường xét số phức có argument ± ± π , π π , ± ) Sau so sánh phần thực phần ảo số phức hai cách tính * Khai triển (1 + x)n, đạo hàm hai vế theo x sau cho x nhận giá trị số phức thích hợp...
 • 14
 • 1,455
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cách tính tổng của dãy số cách đều nhaucách tính tổng của dãy số tự nhiên liên tiếpbài thực hành tính chất của một số hợp chất nitotính tổng của dãy số tự nhiênbài tập và lời giải của các trường đại học nổi tiếng hoa kỳ bài tập và lời giải cơ họcbài tập về tính khử của c và codạng 4 bài tập về tính khử của co cbài tập về tính chất của ánh sángphương pháp tính tổng của dãy sốbài toán tính tổng của chuỗi sốphương pháp tính tổng của chuỗi sốviết chương trình tính tổng bình phương các số từ 1 đến nbài toán tính tổng của dãy sốbài tập về tính ph của dung dịch đệmbài tập về tính ph của dung dịchGiáo án điện tử Làm quen chữ cái B D Đ cho trẻ 5 tuổiKế hoạch chủ đề Bé và gia đình thân yêu của bé nhà trẻ 18 đến 24 thángGiáo án trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổiKế hoạch thực hiện chủ đề Bản thân trọn bộ cực hayPHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN TRẺ 5 TUỔINÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020bài tập TIẾNG ANH VỀ PHÁT ÂM, DẤU NHẤN, TRỌNG ÂM MỚIDE TAI sử dụng sơ đồ tư duy để học và tự học môn Chính trịMục lục đề ánPhương pháp xác định chất hữu cơCAUHOI_Thi_LT_Sinh hoc phan tuKinh tế học cac nuocĐề cương Dược liệu Đại học Cao đẳngpractical process research and developmentỨng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học và học lịch sử lớp 12Hướng dẫn học sinh ôn luyện phần Đọc – Hiểu môn Ngữ văn trong kì thi THPT Quốc gia đạt kết quả cao.PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÓ CỦA CHƯƠNG I DAO ĐỘNG CƠ HỌCGNU Octave A highlevel interactive language for numerical computationsGIÁO TRÌNH PLC Mitsubishi (Ths. Nguyễn Hoàng Phương).ĐÁNH GIÁ VÀ XỬ TRÍ ĐAU TRONG CHĂM SÓC GIẢM NHẸ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập