a3 c3chuong 3 tichphankep 9718

sinh học đại cương A3 chương 3

sinh học đại cương A3 chương 3
... Vì hiểu biết cấu trúc màng chìa khóa để hiểu chức màng tế bào Khoảng 1 930 J F Danielli (đại học Princeton) H Davson (đại học London), đưa mô hình cấu trúc màng gồm màng với hai lớp phospholipid ... Nhiều chứng cho thấy mô hình không Hình Mô hình cấu trúc dòng khảm màng tế bào 1972 S J Singer đại học California (San Diego) G L Nicolson (Salk Institude) đưa mô hình dòng khảm, giả thuyết nơi ... nhiều Valinomycin protein, đơn vị chuỗi peptid acid amin Ðây chất kháng sinh (antibiotic) số vi khuẩn tiết để gây độc cho vi sinh vật xung quanh cách làm thay đổi tính thấm chọn lọc màng tế bào...
 • 11
 • 227
 • 0

Bài giảng Vật lý A3 - chương 3 Quang học lượng tử

Bài giảng Vật lý A3 - chương 3 Quang học lượng tử
... NL bức-xạ > NL hấp-thu NL bức-xạ < NL hấp-thu Năng lượng, nhiệt độ vật giảm Năng lượng, nhiệt độ vật tăng Bức xạ nhiệt TV cân Khi lượng vật xạ lượng vật hấp thu (trên S, t) nhiệt độ vật không ... vùng tử ngoại 3 Thuyết lượng tử lượng Planck (1900) * Các nguyên tử hay phân tử phát xạ hay hấp thụ lượng xạ điện từ cách gián đoạn: phần lượng phát xạ hay hấp thụ bội số nguyên lượng lượng ... thành bình coi vật đen tuyệt đối Năng suất xạ vật đen tuyệt đối Vật đen tuyệt đối Cách tử Dụng cụ đo lượng xạ T Trong quang phổ bậc 1: λ sin ϕ = ⇒ λ = d.sin ϕ d a- Đường cong phổ xạ vật đen tuyệt...
 • 25
 • 257
 • 1

UNIT 6 LESSON 3 A3

UNIT 6 LESSON 3 A3
... soccer after school What are they called? ” November 2008 Mr VINH KEY UNIT 6: AFTER SCHOOL LESSON 3: WHAT DO YOU DO? A3 – P62 November 2008 Mr VINH I.PRE-READING - (to) rehearse : diễn tập - Anniversary ... Do you ……………….? No, I don’t Yes, I November 2008 Mr VINH 19 -Do Exercise A4/ p .35 - 36 (Workbook) -Prepare B1/ P64( Student’s book) November 2008 Mr VINH 20 November 2008 Mr VINH 21 ... nhóm hát kịch president 1b November 2008 2c b) thành viên 3a Mr VINH II.WHILE-READING GAME:PELNALTY 3) Comprehension Questions TOM JERRY 3 4 November 2008 Mr VINH 10 II WHILE-READING GAME:PELNALTY...
 • 21
 • 285
 • 1

UNIT 14 LESSON 3 A3

UNIT 14 LESSON 3 A3
... harmful ? advantages get knowledge disadvantages Learn the vocabulary by heart Prepare B1 and B3 on page 144 , 145 ... READING 1/ Complete the summary people In 1960s, most (1)…… .in Vietnam did …(2) not TV ……have a (3) ………set The people with TVs were popular evening (4)…………… In the (5)………………, the stay neighbors ... qua 2/ Ordering vocabulary - TV set - gathered - programs - owned - neighbors - changed - events 3/ True / False statements Prediction a.Thirty years ago in Vietnam, a lot of people had TV sets...
 • 21
 • 373
 • 0

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 3: AT HOME Lesson 2 ( A3 - 4 ) pot

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 3: AT HOME Lesson 2 ( A3 - 4 ) pot
... individually - mother ( n) : mẹ =>Checking Vocab: R.O.R - sister ( n): chị (em ) gái + Presentation text: A3/ P. 32 - brother ( n) : anh (em ) trai - my: , - T sets the scene: - This is Ba He is 12 He ... Exercise 4/ .2 0 -2 1 ( exercise practice book), Ex 5, 6/ p.1 8- 19 ( exercise answering the notebook) questions in pairs 3.Prepare: B 1 -2 T guides Ss to the homework  - THE END ... that? - Have Ss tell the way to ask the Model sentences name of a person they have not S1: Who’s that? known S2: It’s his mother Ss: What is her/ his name? S1: What’s her name? Ss: answer S2:...
 • 4
 • 3,885
 • 15

Unit 14 - Lesson 3 .A3

Unit 14 - Lesson 3 .A3
... Alligator III Complete the summary In 1960s, most (1) .in Viet Nam did people TV not (2) have a (3) set The people with popular evening TVs were (4) In the (5) ., the neighbors would (6) ... Homework Learn new words by heart Do exercise (p.89) in workbook Did a lot people have TV sets 30 years ago? No, very few people What did they watch? They watched the black and white programs...
 • 16
 • 264
 • 1

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : At home and away. Lesson 3: (A3- 4) pdf

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : At home and away. Lesson 3: (A3- 4) pdf
... Liz and her parents arrrive in Hanoi ? - What does Mr Robinson ? -How old is Liz ? - What does Ba collect ? - Ask the Ss to the exercise in the book (P: 90) - Work in pairs to the exercise., and ... and ask some questions : -Do you write diary ? - What you always write in your diary ? C.While- reading -Ask the Ss to read the reading in silence and answer the question that contain the Content ... the diary aloud - Check the writing - Play the tape and the Ss to repeat the tape Consolidation - Retell the main content of the reading Home work -Do exercise page 54 in the work book - Prepare...
 • 4
 • 248
 • 0

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 3: At home. Lesson 2: A3. ppsx

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 3: At home. Lesson 2: A3. ppsx
... edb: bed lebat: table owniwd: window pmal: lamp evtos: stove ksin: sink etolevsiin: television B Presentation: ( P.P.P) * Presentation : - T: gives new words: + closet (n) + point (v) - T: gives ... bookshelf? B: Yes, there is A: Where is it? B: It’s on the wall - T: gets Ss to practice in pairs - T: calls some pairs to practice aloud - T: gives some remarks *Production : -T: asks Ss to work in ... prepositions - T: writes them on the BB: in on under next to near behind - T: asks Ss to practice asking and answering the position of the given things in the box EX: A: Is there a bookshelf? B: Yes,...
 • 4
 • 1,149
 • 2

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 6: After school. Lesson 3: A3 - 4. doc

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 6: After school. Lesson 3: A3 - 4. doc
... A 3: Read then answer : * Pre - reading: - Ask Ss to guess the activities in the pictures - T explains some new words: Rehearse ( v ) school anniversary celebration ... if necessary *Keys : a) Mai - go to school cafeteria b) Nam - rehearse a play c) Ba - go to the cicus d) Lan - watch a movie e) Kien - tidy the classroom *Post-listening : - T asks Ss to work ... activitty *Pre-listening : - T asks Ss to look at the poster hanging on the BB and guess : Name Guess Mai Nam Ba Lan Kien - T writes Ss’ prediction on the poster *While-listening : Correction - T asks...
 • 5
 • 2,366
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: giải ta có a a b c 3 a3 b3 c3homework learn by heart i ii a3 englsih workbook unit 3 a3 a4 p 19 20 prepare unit 3 b1 b2 p 35 36câu hỏi 3 trong excel a1 10 a2 15 a3 10 a4 5 a5 10 công thức max sum a2 a1 sum a5 a3 sẽ cho kết quả làphần 3chương 3car access system 3ô tô camry 3.5qcamry 3.5qkỹ thuật viên cấp 3asianux server 3công ty dệt 8/3người thứ 3công ty dệt 8-3ô tô số 3lớp 3ĐO LƯỜNG và điều KHIỂNTRUYỀN số LIỆU và MẠNG máy TÍNHkinh tế vận tải và logisticsCÔNG NGHỆ VẬT LIỆU ( GT)Áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án về Hôn nhân và gia đình trên địa bàn Hà NộiÁp dụng thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt NamBÀNG GIẢNG CƠ HỌC THỦY KHÍCƠ học kết cấu tập 1 hệ TĨNH ĐỊNHCải biến vectơ hệ Virut Semliki Forest (SFV) nhằm biểu hiện thụ thể GPCR của người Việt NamTHI CÔNG cơ bản và AN TOÀN LAO ĐỘNGĐặc điểm và biến động cấu trúc sử dụng đất huyện Thạch ThấtĐể hiểu đúng và đủ về quy chế và nội suy hai khái niệm trong dụng họcgiáo trình bảo dưỡng tàuDi dân ngoại tỉnh vào thành phố Hà Nội Vấn đề đặt ra và giải phápĐịa vị pháp lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt NamSÁCH BÀI TẬP THỦY LỰCđiều khiển thủy khíĐiều chế và kiểm tra chất lượng kháng thể đơn dòng gắn đồng vị phóng xạ I-rituximab dùng trong điều trị U Lympho ác tính không HodgkinEffect of Heat Treatment Conditions on the Properties of FePt Nanoparticles Produced by Sonochemistrybảo hiểm trong vận tải nguyễn văn khoảng
Đăng ký
Đăng nhập