PPCT ANH 6 10 năm

Giao an tieng anh 6 ca nam

Giao an tieng anh 6 ca nam
... N Hang Tuyờn Quang UNIT 6: Period 36 PLACES C3,5 AROUND THE HOUSE I Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to use Where is/ are.? Questions and answers with town vocabulary and ... *Survey: Name Get up Dung Minh 6. 15 - Listen and copy - Listen to the tape - Repeat in chorus - Ask and answer the questions - Ask and answer Have Play breakfast games 6. 30 5.00 Do your homework ... to ask and answer about number - Feedback: +How many + plural nouns + are there in + aplace? +There is + a/ an + singular noun +There are + plural noun - Have the S look at the book and answer...
 • 151
 • 1,419
 • 23

Giao an tieng anh 6 ca nam

Giao an tieng anh 6 ca nam
... is ones name ? Ones name is Vocabulary Giáo viên: Trần Tun Trờng THCS Sinh Long N Hang Tuyờn Quang - Objects at home, in the school C- Teaching aids - A book, objects of teaching, a cassette, ... name is a What is your name? b I am b How old are you? c c How you spell your name? d It is a /an d What is this ? e It is a /an e What is that? Giáo viên: Trần Tun Trờng THCS Sinh Long N Hang ... to ask and answer about number - Feedback: +How many + plural nouns + are there in + aplace? +There is + a/ an + singular noun +There are + plural noun - Have the S look at the book and answer...
 • 150
 • 1,377
 • 11

giao an Tieng anh 6 ca nam co hinh anh

giao an Tieng anh 6 ca nam co hinh anh
... heart Vocabulary, A1, model sentences Homework: Workbook: Part A1 Be ready for : A1 (contd) Lesson Plan Tieng Anh Phan Kim Muoi Work group T- WC Nguyen Binh Khiem School Lesson Plan Tieng Anh ... Checking Vocabulary : Rub Out and Remember Pupils copy the Vocabulary: Lesson Plan Tieng Anh Phan Kim Muoi T Sts Individually Nguyen Binh Khiem School 2/ To set the scene * B1:Listen and read ... Checking Vocabulary : U Rub Out and Remember and Crosword S H O P group Puzzle.K E E C work Pupils copy the Vocabulary R D Y A S L B A N P O S M A R K E T O O Lesson Plan Tieng Anh Phan Kim Muoi...
 • 143
 • 753
 • 10

Giáo án Anh 6 Cả năm

Giáo án Anh 6 Cả năm
... about their timetable: Time 6. 00 6. 05 6. 15 6. 30 Work get up wash get have face dressed breakfa st - Ask the S to ex in their worbook - Prepare the next lesson REMARK: Giáo viên: Trần Tun - Give ... with prepositions D: DRAW EXPERIENCE: Ngày tháng 12 năm 2007 Giáo viên: Trần Tun Trờng THCS Sinh Long N Hang Tuyờn Quang UNIT 6: Period 36 PLACES C3,5 AROUND THE HOUSE I Objectives: By the ... tháng 12 năm 2007 PERIOD 38 th Giáo viên: Trần Tun Trờng THCS Sinh Long N Hang Tuyờn Quang UNIT 7: Period 39th: YOUR HOUSE A1: IS YOUR HOUSE BIG? I: Objectives: Giáo viên: Trần Tun Ngày tháng...
 • 151
 • 133
 • 0

PPCT ANH 6 THEO CHUAN KT-KN

PPCT ANH 6 THEO CHUAN KT-KN
... plans ( P 140 - 149 ) Kiểm tra Unit 15 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 A1 + A2 A3 + A4 A5+ A6 +A7 B1 + B2 + B3 B4 + B5 C1 + C2 + ... + B2 5 4 3 Countries ( P 154 - 165 ) environment ( P 166 - 173 ) 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 B3 + B4 C1 + C2 C3 A1 + A2 + A3 A4 + A5 B1 B2 +B3 B4 + B5 + B6 Grammar practice 103 ÔN TẬP CUỐI ... 50 51 52 53 54 A3 A4 + A5 + A6 B1 + B2+ B3 + B4 C1 + C2 C3 + C4 + C5 n tập kiểm tra tiết A1 + A2 A3 + A4 + A5+A6 B1+ B2 + B3 C1 + C2 + C3 C4 + C5+ C6 + A3 A4 + A5 + A6 B1 B2 + B3 C1 + C2 C3 + C4...
 • 4
 • 138
 • 1

GIÁO ÁN ANH 6 CẢ NĂM TV 2010

GIÁO ÁN ANH 6 CẢ NĂM TV 2010
... 44) - Yêu cầu học sinh nhận xét tr- Nhận xét: trờng tranh thứ = 40 = ờng tranh - Yêu cầu học sinh đoán xem tranh trên, tranh nông thôn, tranh thành phố - Giới thiệu hôm ta học + Cách tả đặc điểm ... Cầm lên vài vật nói vật VD: It is Lans pen nhỏ có tầng Trờng tranh thứ lớn Trờng tranh thứ lớn có tầng Đoán: Tranh 1: nông thôn Tranh 2: thành phố Listen and remember Answer the teachers question ... lời: Đánh răng, rữa mặt, ăn sáng, học nhà - Listen and remember - Quan sát đoán: Get up: Ngủ dậy Get drssed: mặc quần áo Brush his teeth: đánh Wash his face: rửa mặt Have v breakfast: ăn sáng Go...
 • 153
 • 130
 • 0

giao an anh 6 ca nam

giao an anh 6 ca nam
... *Asking about name ? What's your name? Eg1:What is your name? ? Who can find the question asking My name is Hoa and answering about name in the Eg2: What is her/his name? dailogue? Her/his name is ... board to greet each others and ask about the name, the age * Answers: ss go on the board and make a dialouge Ex: Hello, My name is Lan What is your name? Hi, Lan My name is Mai How old are you? ... Chất Lượng Cao Mai Sơn phone number: 0127742 763 9 Giáo án tiếng Anh Năm học: 2009 – 2010 Pays attention to pronunciation and stress - Calls some Ss to read new words again ? Can you make an example...
 • 281
 • 146
 • 0

toan anh 6,ca nam

toan anh 6,ca nam
... Target language: - B1 (Page 23) Mai: What’s your name? Nam: My name’s Nam Mai: Where you live? Nam: I live on Tran Phu Street Mai: How old are you? Nam: I’m twelve years old - Where you live? - ... their names, and how to spell their names II Objective: By the end of the lesson, students will be able to use “ What’ s your names?” and “How you spell it?” questions to talk about their names ... Target language: C1(page 26,27) Nam: Good morning , Mai Mai: Good morning, Nam How are you? Nam: I’m fine, Thanks And you? Lan: Fine,Thanks.Oh.What is this? Nam: It’s a pen - What is this /...
 • 194
 • 144
 • 0

giáo án anh 6 cả năm

giáo án anh 6 cả năm
... adverb: (adv) phó từ - noun: (n) danh từ - preposition: (prep) giới từ - verb: (v) động từ - British English: (BE) Tiếng Anh- Anh - American English: (AE) Tiếng AnhMỹ - Read the words + In chorus ... answer 4’ 2’ Năm học: 2009 - 2010 Lesson plan St : They’re armchairs - Practice : Work in fair * Notice: Thường thêm S vào cuối danh từ số để chuyển sang danh từ số nhiều Riêng danh từ kết thúc ... 13: thirteen 6: six 14: fourteen : seven 15: fifteen 8: eight 16: sixteen - Listen to the tape - Read after the tape C2: Practice: - Count from to 20 - Count all the numbers: 2,4 ,6, 8 - Count the...
 • 88
 • 136
 • 0

Giáo án Tiếng Anh 6 cả năm 3 cột

Giáo án Tiếng Anh 6 cả năm 3 cột
... vocabulary - Do exercises A1,A2,A3,A4,A5 on pages 35 , 36 , 37 ,38 Page 49 Lesson plan Teacher: Voõ Thuïy Ngoïc Dung Unit 4: BIG OR SMALL Section A: WHERE IS YOUR SCHOOL ? Period: (A3, 4) I Objectives: After ... 90 70 50 30 20 40 60 100 Homework: - Learn by heart new words and numbers and structures Unit 3: AT HOME Page 42 Lesson plan Teacher: Voõ Thuïy Ngoïc Dung Section B: NUMBERS Period: (3, 4, 5) ... What’s that? - That is …………… HOMEWORK: Do the exercise 2 .3 (14,15 in wordbook) Page 31 Lesson plan Teacher: Voõ Thuïy Ngoïc Dung Unit 3: AT HOME Section A: MY HOUSE Period: (A1, 2) I Objectives:...
 • 276
 • 910
 • 28

Tài liệu anh 6 ca nam doc

Tài liệu anh 6 ca nam doc
... classmates 14 Mr and Mrs Khanh are doctors son is a teacher 15 Quyen and I live in a city .city is very old 16 My name is David Whats name? 17 Im Loan This is brother name is Hoang is an engineer ... Xuan 12 Is (her/she) name Mai? 13 (His/He) is a doctor (His/He) name is Lam 14 (Their/They) are students (Their/They) name is Hoa and Mai 15 Lan is here This is (her/she) book 16 Are these (your/ ... are classmates Mr and Mrs Khanh are doctors son is a teacher Quyen and I live in a city .city is very old My name is David Whats name? Im Loan This is brother name is Hoang is an engineer...
 • 63
 • 244
 • 0

Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 10 năm 2014 tham khảo và bồi dưỡng

Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 10 năm 2014 tham khảo và bồi dưỡng
... 2 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ – TIẾNG ANH LỚP 10 - TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO True: - They did not study They failed the exam Tình có thật: -Họ không học Họ thi rớt Conditional: ... lamp post _ taxi was damaged, but driver of taxi was not hurt 10 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ – TIẾNG ANH LỚP 10 - TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO VIII Will and be going to: be going to: diễn ... meeting was interesting I went to it yesterday -… 10 I met Mary She asked me to give you this XI COMPARATIVE 12 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ – TIẾNG ANH LỚP 10 - TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Equality(So sánh...
 • 15
 • 718
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tiếng anh lớp 10 năm 2012đề thi chuyên anh lớp 10 năm 2013đề thi chuyên anh lớp 10 năm 2012đề thi chuyên anh lớp 10 năm 2011đề thi olympic tiếng anh lớp 10 năm 2012đề thi tuyển sinh môn anh lớp 10 năm 2010đề thi chuyên anh lớp 10 năm 2012 tphcmđề thi chuyên anh lớp 10 năm 2011 tphcmđáp án đề thi chuyên anh lớp 10 năm 2011đề thi chuyên anh lớp 10 năm 2011 hà nộigiao an tieng anh 6 ca namđề thi môn tiếng anh lớp 10 năm 2013đề thi olympic tiếng anh lớp 10 năm 2013đáp án đề thi chuyên anh lớp 10 năm 2013đề thi tiếng anh lớp 10 năm 2011PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ BIỂN – ĐẢO TỈNH KHÁNH HÒA50 đề ôn THI vào lớp 10 môn ANHHoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Thành ChâuPHÚ NÔM TRUNG ĐẠI VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP TRONG XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG NGHỆ THUẬTPHƯƠNG NGỮ NAM BỘ TRONG VĂN HỌC DÂN GIANPHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KIẾN TẠO VÀ VẬN DỤNG TRONG DẠY HỌC PHẦN HIĐROCACBON HÓA HỌC 11 NÂNG CAO TRUNG HỌC PHỔ THÔNPHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG LÝ THUYẾT TỐI ƯUPHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG BẬC TÔPÔQUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở THÀNH PHỐ VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG (1986 - 2010)QUÁ TRÌNH GIAO LƯU VÀ HỘI NHẬP VĂN HÓA VIỆT – CHĂM TRONG LỊCH SỬQUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TỈNH BIÊN HÒA TỪ 1867 ĐẾN 1945QUAN HỆ ẤN ĐỘ – CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á TRONG BỐI CẢNH CHÍNH SÁCH “HƯỚNG ĐÔNG” GIAI ĐOẠN 1991 – 2000QUAN HỆ CỦA ĐẠI VIỆT VỚI CHÂN LẠP TRƯỚC THẾ KỈ XXQUAN HỆ THỂ CHẾ ĐỐI VỚI SỰ CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG BIỂU ĐẠT MỘT HÀM SỐQUAN HỆ VỀ CON NGƯỜI TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN HUY THIỆPRÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNGSỐ HỌC TRÊN VÀNH CÁC SỐ NGUYÊN ĐẠI SỐSỰ TƯƠNG TÁC THỂ LOẠI TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN NAY - NHÌN TỪ TRUYỆN NGẮNTÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHỈNH SỬA ĐỐI VỚI TIẾN TRÌNH TẠO LẬP VĂN BẢN CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNGTHIẾT KẾ BÀI LUYỆN TẬP, ÔN TẬP HÓA HỌC LỚP 9 TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HÓA NGƯỜI HỌC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập